SON YAZILAR
İşçinin çalışma koşulları iş sözleşmesiyle belirlenir. İş sözleşmesiyle belirlenmeyen alanlarda da İş Kanununun emredici hükümleri geçerlidir. İşçinin çalışma süresini belirleme yetkisi işverende olsa da, belirlenen sürelerin İş Kanununa aykırı olmaması gerekir. Peki bu çalışma saatleri değiştirilmek istendiğinde işçinin hakları nelerdir?...
İşçinin uyumasına özellikle gece vardiyalarında rastlamaktayız. Bu durum bazen işin yoğunluğundan bazen de işçinin kişisel yorgunluğundan kaynaklanabilmektedir. İşyerinde uyurken yakalananişçi karşısında işverenin hakları nelerdir? Güvenlik görevlisi ya da bekçinin uyuması İşçinin uyuması fiilini ikiye ayırmak gerekmektedir. Bunlardan ilki; güvenlik görevlisi,...
İşçinin sağlık sorunları nedeniyle çalışamaz hale gelmesi durumunda, mevcut işinin hastalığını artırdığı ya da ona zarar verdiğini kanıtlaması şartıyla; işten kıdem tazminatını alarak ayrılma hakkı vardır. Bu hakkın kullanılabilmesi için, mevcut işin yapılmasının, işin niteliğinden doğan bir sebeple, işçinin sağlığı veya...
İşçinin işyerini izinsiz ve mazeretsiz terk etmesinin önemli sonuçları olabilir. Bunların başında, işçinin bu fiilinin önem derecesine ya da tekrarına göre; işten çıkarılabilmesi dahi gelmektedir. Ancak böyle bir durumun, öncelikle kayıt altına alınmasında yarar vardır. İşyerini izin almadan ya da...
İşçinin, işverenin malına zarar vermesi halinde ne yapılabileceğiyle ilgili bir yazıyı daha önce paylaşmıştım. Buradan da okuyabileceğiniz üzere, işyerindeki bir fiili nedeniyle işverenin malına zarar veren işçiden bu zararın direkt olarak tahsil edilmesi yanlıştır. Şöyle ki; işçi hangi nedenle işverenin...
İşçinin eş durumundan tayin istemesi, çalışma hayatında rastlanan durumlardan biridir. İşçinin eşi; bazen memur olduğu için zorunlu olarak başka bir ile tayin olmakta, bazen özel sektörde görev yeri değişikliği yapmaktadır. Böyle bir durumda, eş durumundan tayini yapılmayan işçinin hakları nelerdir?...
İş Kanununda “1 yıl” özel bir öneme sahiptir. İşçilerin temel bazı haklarından yararlanması, bu bir yıllık çalışma süresine bağlanmıştır. Bu yazımda işçinin, bir yıllık kıdemi dolmadan işten çıkarılması durumunda hangi hakları kaybedeceğini ve ne yapabileceğini açıklamaya çalışacağım. İşçiler için bir...
İş sözleşmesi; işçi ile işveren arasında düzenlenen ve temel çalışma koşullarını gösteren bir belgedir. Bu belgenin zamanla güncelliğini yitirmesi söz konusu olduğu gibi, her hangi bir nedenle de yenilenmesi gündeme gelebilir. Bu noktada özellikle işçiler bakımından bazı tereddütler meydana geldiğini...
Kıdem tazminatı alma şartlarını daha önceki bir yazımda ayrıntılı olarak anlatmıştım. Bu yazıdan da görüleceği üzere; işçinin kıdem tazminatı alması her durumda mümkün değildir. Bu, ancak belli şartların bir araya gelmesiyle mümkün olur. O halde; işçinin doğum yapması da, kıdem...
İşe iade davasının işçi açısından en önemli sonucu elbette ki işe iade edilmektir. Mahkemece işe iadesine karar verilen işçi için, ayrıca işe başlatmama tazminatı da belirlenir. Bunun yanında bir de, işçinin çalışamadığı sürelerin en çok dört ayına kadar olmak üzere...
RASTGELE
Gece çalışması nedir? Gece denilen gün dönemi, İş Kanunu tarafından önemsenmiştir. Bunu hem kanunun hükümlerinden...
İşçi, bir işverene bağlı olarak çalışan ve iş görme borcunu yerine getiren kimsedir. Yaptığı işin...
270 saatin üzerinde fazla çalışma Fazla çalışma, İş Kanunun öngördüğü bir çalışma olmakla birlikte sürekli...
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir işçi yurt dışında çalışma isteyebileceği gibi, bir yabancı da Türkiye’de çalışmak...
Başlarken İşçinin vefat etmesi halinde kıdem tazminatı alacağı birçoğunuzun malumudur. Peki, ölen işçinin geride bıraktıklarından bazılarının...
İşçi ücreti azaltılabilir mi? Bir şirkette ister genel müdür olun isterseniz vasıfsız bir işçi, bu durumla...
Asgari ücret, her yıl asgari ücret tespit komisyonunca belirlenen ve işçilere ödenebilecek en az maaş tutarı olarak tanımlanabilecek bir ücret türüdür. Yasalarımız gereği asgari ücretin altında bir ücretle işçi çalıştırmak...
İşçi maaşlarının elden ödenip ödenemeyeceğini daha önce yazmıştım. Bu yazımdan da görüleceği üzere; ücretlerin elden...
Başlıkta yazan cümlenin ilk bakışta anlamsız geldiğinin farkındayım. İşçinin maaşının bir kısmı neden geri alınsın...
İşçi ile işveren arasındaki ilişki karşılıklı bir etkileşim içerir. İşçi, iş görme borcunu yerine getirirken;...
İşçilerin sık sık sorduğu sorulardan birisi de budur. Bu sorunun doğrusu aslında şöyle olmalıdır: İşe...
Hafta tatili, işçinin haftanın yorgunluğunu attığı, ailesiyle ve sosyal çevresiyle vakit geçirdiği, aynı zamanda verimini de artıran bir haktır. Bu hak, yasal dayanağını İş Kanunundan almaktadır. İşçinin dinlenmesi gereken bu...
Part time çalışan işçinin hafta tatili hakkı Kısmi süreli ya da part time çalışma, dayanağını...
Hafta tatillerinin toplu olarak kullandırılması Hafta tatilinin vazgeçilmezliği Hafta tatili, adından da anlaşılacağı üzere bir...
İşçinin cumartesi çalışması Günümüz iş hayatında hafta içi dışında cumartesi ve hatta pazar çalışmak yaygın...
Hafta tatili pazar olmak zorunda mıdır? En sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim: Elbette değil! İşyeri uygulamalarında...
İşçinin sağlık sorunları nedeniyle çalışamaz hale gelmesi durumunda, mevcut işinin hastalığını artırdığı ya da ona zarar verdiğini kanıtlaması şartıyla; işten kıdem tazminatını alarak ayrılma hakkı vardır. Bu hakkın kullanılabilmesi için,...
İşçinin işyerini izinsiz ve mazeretsiz terk etmesinin önemli sonuçları olabilir. Bunların başında, işçinin bu fiilinin...
İşçinin, işverenin malına zarar vermesi halinde ne yapılabileceğiyle ilgili bir yazıyı daha önce paylaşmıştım. Buradan...
İşyerinde özel cep telefonu görüşmesi yapmanın, işçinin işten çıkarılmasına sebep olabileceğini daha önce yazmıştım. Bu...
İşe geç gelen işçi için bu eyleminin bir takım sonuçlarının olması doğaldır. Daha önce yazdığım bir...
İşçinin çalışma koşulları iş sözleşmesiyle belirlenir. İş sözleşmesiyle belirlenmeyen alanlarda da İş Kanununun emredici hükümleri geçerlidir. İşçinin çalışma süresini belirleme yetkisi işverende olsa da, belirlenen sürelerin İş Kanununa aykırı olmaması...
İşçinin temel görevi, iş görmektir. İşin kapsamı ise ilk olarak iş sözleşmesiyle ve sonrasında bazı...
İşçinin yemek hakkını ikiye ayırarak incelemekte fayda var. Birincisi, işçinin dinlenme hakkı ve ikincisi, işçinin...
Avukatların bir kısmı serbest meslek erbabı olarak işini yürütmekteyken bir kısmı ise ücretli olarak bir...
Uzaktan çalışma kavramı, çalışma hayatımızda çok sık rastlamadığımız bir durum. İşverenlerimiz, işçilerinin genelde ofiste çalışmalarını...
İş Kanununa tabi olarak çalışan bir işçi için çalışma süreleri bakımından bir takım sınırlamalar getirilmiştir. Günlük en çok çalışılabilecek ya da haftalık çalışma süreleri veya fazla çalışma azami süreleri gibi...
Çalışma süresi kavramının iki önemli sonucu vardır. İlk olarak, çalışma süresi işçinin haftalık ya da...
İşyerinde günlük çalışma süreleri belirlenmiş bile olsa özellikle sipariş yoğunluğu gibi durumlarda fazladan mesai yapılması...
İş Kanunu ve ilgili mevzuatını dinamik bir mevzuat olarak nitelendirebiliriz. 2003 yılında yürürlüğe giren İş...
Bir işyerinde haftalık çalışma süresinin kaç saat olması gerektiği konusunda işçiler arasında bilgi eksikliği olduğunu...