SON YAZILAR
İşçiden senet alınması İşçiden işe girerken senet alınması çalışma hayatımızda rastlanan bir durumdur. Uygulamada teminat senedi ya da güvence senedi olarak bilinen bu senetler bazen belirli miktarı ihtiva ederken, çoğu zaman ise tutarı boş bırakılarak imzalanmaktadır. Peki bu senetler geçerli...
OHAL döneminde işten çıkılabilir mi? Daha önce yazdığım bir yazıda, OHAL döneminde işçi çıkarılıp çıkarılamayacağını açıklamıştım. Bu yazımda ise, işçilerin OHAL döneminde işten ayrılıp ayrılamayacağını açıklamaya çalışacağım. Beni bu yazıyı yazmaya iten temel neden ise, bir önceki yazımın tam anlaşılamamış...
İşçinin işverenle tartışması İşçinin işverenle tartışması her zaman görülmese de rastlanabilen bir durumdur. İş Kanununa göre işçinin temel görevi iş görme borcunu yerine getirmek iken, işverenin temel görevi de işçinin emeğinin karşılığı olan ücretini ödemektir. Ancak bu temel sorumluluklar dışında...
Askerlik nedeniyle işten ne zaman ayrılmalı? İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı alamaması durumunun istisnalarından biri de askerlik nedeniyle işten ayrılmadır. Ziyaretçilerimizden bu hususta en çok gelen soru ise, askere gidecek olan işçinin işten ne zaman ayrılması gerektiği...
İşçi, çalışırken iş mahkemesine dava açabilir mi? İş sözleşmesi sona eren işçinin, işçilik alacakları için işveren aleyhine dava açması çok sık görülen bir durumdur. Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı başta olmak üzere; fazla çalışma ücreti ya da yıllık izin ücreti...
Kıdem tazminatı ödeme süresi Kıdem tazminatı işçiye, çalışmış olduğu her yıl için ve giydirilmiş brüt ücreti üzerinden ödendiği için önem arz etmektedir. Miktarı genelde yüksek tutan ve işçinin işten ayrılması üzerine ödenen bu tazminat kaç gün içinde ödenmelidir? Kıdem tazminatına...
4a’lı ne demektir? İşçiler günlük yaşamlarında 4a, 4b ya da 4c gibi kavramları sık sık duymakta ve bazen de bunların anlamlarını birbirine karıştırmaktadır. Bunun nedeni; işçilerin sosyal güvenlik yönünden tabi olduğu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu...
Emzirme ödeneği nedir, kimlere verilir? Emzirme ödeneği ya da süt parası, adından da anlaşılacağı üzere doğum üzerine verilen maddi bir yardımdır. Yazının konusu emzirme ödeneği, SGK tarafından ödenen parayı ifade etmektedir. Peki kimler emzirme ödeneği alır ve tutarı ne kadardır?...
İşverenin aile fertlerinin sigortası yapılmalı mı? İşverenin işyerinde çalıştırdığı işçilerinin sigortalarını başlatma ve kuruma bildirme zorunluluğu olduğunu biliyoruz. Ancak bazı okurlardan gelen sorulardan, işverenin işyerinde çalışan eşi, çocukları, anne veya babası ve hatta kardeşlerinin sigortalarının yapılıp yapılmayacağı konusunda tereddüt bulunduğunu...
SGK işten ayrılış kodları İşveren tarafından işten çıkarılan ya da kendisi işten ayrılan işçi için sigortalı işten ayrılış bildirgesinin düzenlenmesi zorunludur. Bu belgeyi işveren düzenler ve belge üzerinde çıkış nedeni belirtilir. Bunun için, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş kodlar bulunmaktadır....
RASTGELE
İstifa dilekçesi 4857 sayılı İş Kanununa göre iş sözleşmesini feshetmenin yollarından biri de istifadır. Bu...
Fazla çalışma, İş Kanunundan dayanağını alan ve işçinin haftalık 45 saatin üzerinde yaptığı çalışmaları kapsayan...
İşçinin işyeri açması Bu soruyu bir memur için sorsaydık, cevabımız rahatça “hayır” olurdu. Bunun nedeni,...
Zaman aşımı, gerçekleşmesiyle birlikte bir hakkın talep edilebilmesini ortadan kaldıran bir durumdur. Kanunlarda belirlenmiş süreler...
Kıdem tazminatı 1475 sayılı İş Kanununun 14üncü maddesinde yer alan ve işçinin işyerine sunduğu emeğinin...
İşçinin çalışma koşulları iş sözleşmesiyle belirlenir. İş sözleşmesiyle belirlenmeyen alanlarda da İş Kanununun emredici hükümleri...
Asgari ücret, her yıl asgari ücret tespit komisyonunca belirlenen ve işçilere ödenebilecek en az maaş tutarı olarak tanımlanabilecek bir ücret türüdür. Yasalarımız gereği asgari ücretin altında bir ücretle işçi çalıştırmak...
İşçi maaşlarının elden ödenip ödenemeyeceğini daha önce yazmıştım. Bu yazımdan da görüleceği üzere; ücretlerin elden...
Başlıkta yazan cümlenin ilk bakışta anlamsız geldiğinin farkındayım. İşçinin maaşının bir kısmı neden geri alınsın...
İşçi ile işveren arasındaki ilişki karşılıklı bir etkileşim içerir. İşçi, iş görme borcunu yerine getirirken;...
İşçilerin sık sık sorduğu sorulardan birisi de budur. Bu sorunun doğrusu aslında şöyle olmalıdır: İşe...
Hafta tatili, işçinin haftanın yorgunluğunu attığı, ailesiyle ve sosyal çevresiyle vakit geçirdiği, aynı zamanda verimini de artıran bir haktır. Bu hak, yasal dayanağını İş Kanunundan almaktadır. İşçinin dinlenmesi gereken bu...
Part time çalışan işçinin hafta tatili hakkı Kısmi süreli ya da part time çalışma, dayanağını...
Hafta tatillerinin toplu olarak kullandırılması Hafta tatilinin vazgeçilmezliği Hafta tatili, adından da anlaşılacağı üzere bir...
İşçinin cumartesi çalışması Günümüz iş hayatında hafta içi dışında cumartesi ve hatta pazar çalışmak yaygın...
Hafta tatili pazar olmak zorunda mıdır? En sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim: Elbette değil! İşyeri uygulamalarında...
İşçinin işyerinde uyuması ve bu durumun işverenlikçe tespit edilmesi halinde tutanağa bağlanması önemlidir. Bu tutanakta işçinin de açıklamasının yer alması ve işçinin ihtar edilmesi de gerekir. İşçinin uyuma fiilinin muhtemel...
İşçinin sağlık sorunları nedeniyle çalışamaz hale gelmesi durumunda, mevcut işinin hastalığını artırdığı ya da ona...
İşçinin işyerini izinsiz ve mazeretsiz terk etmesinin önemli sonuçları olabilir. Bunların başında, işçinin bu fiilinin...
İşçinin, işverenin malına zarar vermesi halinde ne yapılabileceğiyle ilgili bir yazıyı daha önce paylaşmıştım. Buradan...
İşyerinde özel cep telefonu görüşmesi yapmanın, işçinin işten çıkarılmasına sebep olabileceğini daha önce yazmıştım. Bu...
İşçiden senet alınması İşçiden işe girerken senet alınması çalışma hayatımızda rastlanan bir durumdur. Uygulamada teminat senedi ya da güvence senedi olarak bilinen bu senetler bazen belirli miktarı ihtiva ederken, çoğu...
OHAL döneminde işten çıkılabilir mi? Daha önce yazdığım bir yazıda, OHAL döneminde işçi çıkarılıp çıkarılamayacağını...
İşçinin çalışma koşulları iş sözleşmesiyle belirlenir. İş sözleşmesiyle belirlenmeyen alanlarda da İş Kanununun emredici hükümleri...
İşçinin temel görevi, iş görmektir. İşin kapsamı ise ilk olarak iş sözleşmesiyle ve sonrasında bazı...
İşçinin yemek hakkını ikiye ayırarak incelemekte fayda var. Birincisi, işçinin dinlenme hakkı ve ikincisi, işçinin...
İş Kanununa tabi olarak çalışan bir işçi için çalışma süreleri bakımından bir takım sınırlamalar getirilmiştir. Günlük en çok çalışılabilecek ya da haftalık çalışma süreleri veya fazla çalışma azami süreleri gibi...
Çalışma süresi kavramının iki önemli sonucu vardır. İlk olarak, çalışma süresi işçinin haftalık ya da...
İşyerinde günlük çalışma süreleri belirlenmiş bile olsa özellikle sipariş yoğunluğu gibi durumlarda fazladan mesai yapılması...
İş Kanunu ve ilgili mevzuatını dinamik bir mevzuat olarak nitelendirebiliriz. 2003 yılında yürürlüğe giren İş...
Bir işyerinde haftalık çalışma süresinin kaç saat olması gerektiği konusunda işçiler arasında bilgi eksikliği olduğunu...