Reklam

Kasım 2015 Ayında Eklenen Konular

4857 sayılı İş Kanununa göre uygulanan idari para cezalarını yıllar itibariyle tablo halinde sizlere sunuyoruz....
İnternette birçok yerde iş sözleşmesi örnekleri mevcut. Bunları incelediğinizde neredeyse tamamının birbirinin aynısı olduğunu görürsünüz....
İşçi şikayetlerinin nerelere yapılacağını daha önceki bir yazımızda açıklamıştık. “İşçi şikayeti nereye yapılır?” başlıklı yazımıza...
Başlarken İşçinin vefat etmesi halinde kıdem tazminatı alacağı birçoğunuzun malumudur. Peki, ölen işçinin geride bıraktıklarından bazılarının...
Başlarken Özel okullarda görev yapan öğretmenler “Özel Öğretim Kurumları Kanununu” kapsamında İş Kanununa tabi olarak...
Gerek hizmet sektöründe faaliyet gösteren işyerleri ve gerekse üretim yapan fabrikalar günümüzde 24 saat boyunca...
Kıdem tazminatı 1475 sayılı İş Kanununun 14üncü maddesinde yer alan ve işçinin işyerine sunduğu emeğinin...
Yıllık izinle ilgili daha önce birçok yazı yayımladık. Bunların başında da 20 maddede yıllık izin...
Yıllık ücretli izin İş Kanununda düzenlenen haklardan en önemlilerinden biridir. Onu bu kadar önemli yapan...
İş arama izni hesaplaması İş arama izninin ne olduğunu “Yeni iş arama izni nedir?” başlıklı...
Yeni iş arama izninin ne olduğunu şu yazımızda anlatmıştık. Orada da belirtildiği üzere bu izni ister...
Serviste geçen süreler İnsanların çalıştığı işyerleriyle evleri arasındaki mesafenin günden güne arttığı bu dönemde işçilerin...
Sonraki Sayfa »