Reklam

Aralık 2015 Ayında Eklenen Konular

Asıl işveren – alt işveren (taşeron) ilişkisi açısından muvazaa; taraflar arasında kurulan ilişkinin hileli olduğu...
Ücret hesap pusulası İş Kanununda kendine yer bulmuş bir kavramdır. Buna göre ücret hesap pusulası; ...
Öncelikle şunu hatırlatmamızda fayda var. Ücret; işçi ile işverenin karşılıklı olarak ve serbestçe belirlediği bir...
İş Kanunu ve ilgili mevzuatını dinamik bir mevzuat olarak nitelendirebiliriz. 2003 yılında yürürlüğe giren İş...
İş Kanunu genel olarak yıllık izin uygulamasını ayrıntılarıyla açıklamıştır. Bu kurallar çerçevesinde yürümesi gereken yıllık...
Kıdem tazminatı; işten ayrılan işçinin toplu olarak alabileceği paralar arasında belki de en önemlisidir. Onu...
Bu yazıda belirtilen taşeron kavramı sadece kamu kurumları bünyesinde çalışmakta olan taşeron işçilerini ifade etmektedir....
İşyeri dışında kısa süreli işi olan bir işçi, bu işini halletmek için işverenden birkaç saatlik...
Bir işyerinde haftalık çalışma süresinin kaç saat olması gerektiği konusunda işçiler arasında bilgi eksikliği olduğunu...
İşçinin işten ayrılmasının iki temel yolu vardır: Kendi rızasıyla ayrılmak ya da çıkarılmak. Bu iki yoldan...
Basın iş kanunu kapsamına kimlerin gireceğini daha önce ayrıntılarıyla açıklamıştım. Ancak 5953 sayılı Basın Mesleğinde...
Ülkemiz uygulamasında işçi kavramı; hangi sektörde olursa olsun temelde aynı anlama gelmesine rağmen, tabi oldukları...
Sonraki Sayfa »