Reklam

Ocak 2016 Ayında Eklenen Konular

Fazla çalışmanın tanımını yaparken, haftalık 45 saati aşan çalışmaların fazla çalışma olarak nitelendirilebileceğini yazmıştık. Bu...
Kıdem tazminatı, birçok işçi için bir tür motivasyon kaynağıdır. Motivasyon kaynağı olmasının nedeni ise, işçinin...
Kıdem tazminatı ya da ihbar tazminatı gibi işçilerin en çok ilgi gösterdiği tazminat haklarına sahip...
İş Kanununun 25 inci maddesinde yer alan sebepler, işverenin haklı nedenle derhal fesih haklarını göstermektedir....
Yıllık ücretli izin, işçinin tüm senenin yorgunluğunu üzerinden atabildiği ve yeni çalışma yılına daha verimli...
(01/01/2017-31/12/2017 arası) Asgari ücret, işçiye ödenebilecek en az ücreti ifade etmekte olup işçiye bundan daha...
Kıdem tazminatı hesaplanırken esas alınan ücret sadece işçinin aylık brüt ücreti değildir. İşçinin bu maaşının...
İş Kanunu; işçi işveren ilişkisini düzenlerken genel kuralları koymuş ve bu kurallara uymamayı da çeşitli...
Bu yazının amacı, internette kıdem tazminatına hak kazanma halleri konusunda yazılmış yüzlerce kaynağın genelde yapmayı...
Genel tatil ücreti, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilere ödenen bir ücrettir. Normal...
İbraname kavram olarak, aklama belgesi anlamına gelmektedir. İş Kanunu açısından yorumladığımızda bunu, işçinin işvereni aklaması...
Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işçinin dinlenmesi esastır. Üstelik bu günlerde dinlenen işçi, çalışmadığı...
Sonraki Sayfa »