Reklam

Şubat 2016 Ayında Eklenen Konular

(Not: Burada bahsedilen işten çıkarma, işverenin haklı bir nedeni ya da işçinin bir kusuru yokken...
Yıllık izin hakkı, dayanağını İş Kanunundan alan bir hak olup işçi açısından mutlak haklardandır. Bunun...
Yıllık ücretli iznin işçiye kullandırılması esastır. İş Kanununun istediği şey, işçinin iznin muhakkak ve zamanında...
Not: Kıdem tazminatı hesaplama aracımız devreye girmiştir. İnternette yer alan birçok hesaplama aracının aksine doğru ve...
İhbar tazminatı, işçinin işyerindeki kıdemine göre tutarı değişen ve miktarı işçinin ücretine göre belirlenen bir...
Fazla çalışma ücreti, işçinin, genel olarak haftalık çalışma süresi olan 45 saatin üzerinde çalıştığı zaman...
Kıdem tazminatı tavanının 2016 yılı için ne kadar olduğunu şu yazımızda açıklamıştık. Bu yazıda geçen...
İşçiye yapılacak kıdem tazminatı ödemesinin bir üst sınırı olduğunu hemen herkes bilmektedir. Her yıl değişen...
Yargıtay’ın yıllardır süregelen içtihatları dikkate alındığında; iş mevzuatıyla ilgilenen herkes, gece döneminde 7,5 saatin üzerinde...
Tır şoförleri ya da başka bir deyişle uzun yol şoförleri, çalışma hayatlarının çoğunu yollarda ve...
Bir işyerinde girdiniz ve kasada ödeme yapıyorsunuz. Kasiyerin arkasındaki duvarda, kirli bir çerçeve içine yerleştirilmiş...
İşe iade davasının ne olduğunun, bu davayı açmak için hangi koşulların varlığının gerektiğini daha önce...
Sonraki Sayfa »