Reklam

Mart 2016 Ayında Eklenen Konular

İş Kanununda ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma yasaklanmamıştır. Kanun, bu günlerde işçilerin dinlenmesini...
İş Kanununda yer alan haklardan birisi olan yıllık ücretli izinle ilgili önemli bir takım düzenlemeler...
İş Kanununa tabi olarak çalışan bir işçinin, kıdemine göre belirlenmiş sürelerle yıllık izin hakkı bulunmaktadır....
Yıllık izin, İş Kanununun işçilere getirdiği haklardan en önemlilerinden biridir. Onu bu kadar önemli yapan...
İşçilerin işyerinde uymakla mükellef oldukları kurallar her şeyden önce İş Kanunu ile belirlenmektedir. Bunun dışında...
İş Kanunu, işçilerin haklarını korurken bazı grupları daha fazla korumayı tercih etmiştir. Pozitif ayrımcılık diyebileceğimiz...
İster taşeron işçi olsun isterse de işyerinin kendi işçisi, İş Kanunundaki haklar bakımından bunlar arasında...
Bazı işyerlerinde günün yirmi dört saati çalışma olduğunu biliyoruz. Bu tip bir işyerinde, çalışma şeklinin...
Günümüz çalışma hayatında işyerlerinde 24 saat esasına göre çalışma oldukça yaygınlaştı. Birçok işyerinde faaliyetler gün...
Başlıkta yazan cümlenin ilk bakışta anlamsız geldiğinin farkındayım. İşçinin maaşının bir kısmı neden geri alınsın...
İşçi ile işveren arasındaki ilişki karşılıklı bir etkileşim içerir. İşçi, iş görme borcunu yerine getirirken;...
Kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı alamayacağı gibi genel bir kabul, işçiler arasında mevcuttur....
Sonraki Sayfa »