Reklam

Mayıs 2016 Ayında Eklenen Konular

Maaş zammı işçiler açısından önem arz eder. Birçok işçinin tek geçim kaynağı olan maaşı, işveren...
Kapıcılar bazı konularda diğer işçilerden farklı haklara sahip olsalar da yıllık izin bakımından eşit haklara...
İşçinin cinsel tacize uğraması, işyerlerinde rastlanabilen bir durumdur. Hiçbir işçinin başına gelmemesini dilediğimiz böyle bir...
İşçi maaşlarının elden ödenip ödenemeyeceğini daha önce yazmıştım. Bu yazımdan da görüleceği üzere; ücretlerin elden...
Geçici iş ilişkisi, kamuoyundaki genel adıyla kiralık işçilik, İş Kanununda uzun zamandır yer almakla birlikte...
Bir apartmanda ya da sitede görev yapan kapıcıların çok büyük bir kısmının, kapıcı dairesinde oturduğunu...
Kapıcıların yani apartman görevlilerinin kıdem tazminatı hakkını ve bu tazminatın tutarından kimlerin sorumlu olduğunu daha...
İşçi haklarının sağlanması ve iş barışının tesis edilmesi açısından büyük öneme sahip olan sendikalarla ilgili...
İşçinin yaptığı bir hata ya da karıştığı bir olay, onun işten çıkarılmasına haklı bir neden...
İşe iade davasının önemini birçoğumuz biliyoruz. Yine de kısaca açıklamak gerekirse; işe iade davasının kazanılması...
İşçiler açısından en kolay kıdem tazminatı alma yollarından birinin 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün...
15 yıl ve 3600 gün ile kıdem tazminatı olarak bilinen hususun yasal dayanağını birçok okurumuzun...
Sonraki Sayfa »