Reklam

Ağustos 2016 Ayında Eklenen Konular

Süt izni; kadınlara çocuklarını emzirmeleri için verilen bir izindir. Bu iznin her gün için tek...
İhbar süresi; işçinin kıdemine göre belirlenen ve iş akdini feshedecek tarafın, fesih tarihinden belirli bir...
İşçinin çalışma koşulları iş sözleşmesiyle belirlenir. İş sözleşmesiyle belirlenmeyen alanlarda da İş Kanununun emredici hükümleri...
İşçinin uyumasına özellikle gece vardiyalarında rastlamaktayız. Bu durum bazen işin yoğunluğundan bazen de işçinin kişisel...
İşçinin sağlık sorunları nedeniyle çalışamaz hale gelmesi durumunda, mevcut işinin hastalığını artırdığı ya da ona...
İşçinin işyerini izinsiz ve mazeretsiz terk etmesinin önemli sonuçları olabilir. Bunların başında, işçinin bu fiilinin...
İşçinin, işverenin malına zarar vermesi halinde ne yapılabileceğiyle ilgili bir yazıyı daha önce paylaşmıştım. Buradan...
İşçinin eş durumundan tayin istemesi, çalışma hayatında rastlanan durumlardan biridir. İşçinin eşi; bazen memur olduğu...
İş Kanununda “1 yıl” özel bir öneme sahiptir. İşçilerin temel bazı haklarından yararlanması, bu bir...
İş sözleşmesi; işçi ile işveren arasında düzenlenen ve temel çalışma koşullarını gösteren bir belgedir. Bu...
Kıdem tazminatı alma şartlarını daha önceki bir yazımda ayrıntılı olarak anlatmıştım. Bu yazıdan da görüleceği...
İşe iade davasının işçi açısından en önemli sonucu elbette ki işe iade edilmektir. Mahkemece işe...
Sonraki Sayfa »