Asıl iş nedir? Yardımcı iş nedir? (3. Dosya)

ÖNEMLİ NOT
Başbakan sayın Ahmet DAVUTOĞLU’nun 22.03.2016 tarihli açıklaması üzerine; İlk izlenimimi paylaşmak isterim. Başbakan açık ve net bir şekilde ifade etti. 1 Kasım 2015 tarihinden önce işe giren tüm taşeron işçileri asıl iş ya da yardımcı iş ayrımı olmadan kadroya alınacak. Ancak gördüğüm kadarıyla bunun bir istisnası olacak. Başbakan’ın deyimiyle “Mahalli idarelerin alt işveren firmalarında çalışan taşeron işçiler, yine bu mahalli idareler tarafından kurulacak şirketlerde istihdam edilecek.” Sözün özü: Belediyeler ve il özel idareleri hariç diğer kurumlardaki bütün taşeron işçileri kadroya alınacak. Belediyelerde ve il özel idarelerinde çalışan taşeron işçiler ise kadroya alınmayacak; ancak bunlar artık özel şirketler aracılığıyla değil de kurumların kendi şirketleri tarafından istihdam edilecek.

Not: Yukarıda yazılanlar ilk izlenimden ibarettir. Tasarı, plan ve bütçe komisyonuna havale edildiği anda detaylı bir yazı yayımlayacağım.

Asıl iş nedir? Yardımcı iş nedir? (3)

Hükûmetin asıl işi yapan taşeron işçilerine kadro vaadinden sonra; asıl iş ve yardımcı iş konularında iki ayrı yazı yayımladım. Bunlardan birinci yazıya ve ikinci yazıya tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

Yazdığım iki yazının da temel konusu asıl iş ile yardımcı iş ayrımıydı. Kesinlikle kadro konusunda bir içerik yazmadığım gibi bu konulara gelen sorulara verdiğim cevaplarda dahi kadro konusuna girmedim. Bu konuya özellikle girmiyorum; çünkü bu sitede yer alan bütün yazılar sadece bilgi içermektedir. “Kimlere kadro gelecek”, “Hangi taşeronlar kadro alıyor?” tarzı konular benim sitemin ilgi alanına girmiyor. Burada amacım bilgi noksanlığı konusunda meraklılarına ve ilgilenenlere yardımcı olabilmek.

Asıl iş ve yardımcı iş ayrımı neden önemli?

İş Kanunu bakımından bunun birçok sebebi var. Ama konumuz açısından şu anda bu ayrımı bu kadar önemli yapan husus; hükûmetin taşeron işçilerine kadro vermek konusunda asıl işi yapanlara kadro vermeyi planlarken, yardımcı işi yapanlara kadro vermeyi düşünmemesidir.

Bu nedenle de asıl iş ile yardımcı işin tanımını yapabilmek önem arz etmektedir. Buradaki amacım ise insanları beklenti içine sokmak ya da onları hayal kırıklığına uğratmak değildir. Bu yazıların, bilgi kaynağı olarak kabul edilmesini tercih ederim.

Asıl iş hâlâ anlaşılamadı

Daha önceki yazılarıma ve yaptığım onca yoruma rağmen asıl iş kavramının hâlâ anlaşılmadığını görüyorum. Bunu, özellikle gelen yorumlardan anlamaktayım. O nedenle, tekrar aynı konulardan bahsetmemek için, en temel haliyle asıl işle ilgili bazı bilgileri vermek istiyorum.

Yapılan işin önemli olması onu asıl iş yapmaz!

Bunu vurgulamakta fayda görüyorum. İşçinin yaptığı iş ne kadar önemli olursa olsun, o işi asıl iş yapan husus, önemi değildir. Önemsiz olması ya da çok önemli olması asıl iş / yardımcı iş ayrımı yönünden tek başına bir anlam ifade etmez.

İşin tek başına yapılması da o iş asıl iş yapmaz!

İşçinin o kurumda o işi yapan tek kişi olması, yapılan işi asıl iş haline getirmez. Bir işi yapan ister tek kişi olsun isterse bin kişi, işi yapan kişi sayısının  asıl iş açısından bir önemi yoktur.

İşi uzun yıllardır yapıyor olmak bir kriter değildir

İşçinin bir işi 1 yıldır ya da 10 yıldır yapıyor olmasının İş Kanunu bakımında birçok farklı sonucu vardır. Ancak asıl konusunda bunun hiçbir önemi yoktur.

Yapılmadığı takdirde işleyişi aksatacak bir iş illa ki asıl iş değildir!

asil is nedir iscidunyasi

İşçi örneğin bilgi işlem faaliyetiyle uğraşıyor olabilir. Mesela bir hastanede bilgisayarların ve otomasyon sisteminin çalışıyor halde olması çok önemlidir. Hatta bu sistemlerde bir aksaklık, işleri durma noktasına bile getirebilir. Ya da bir belediyede araç bakım onarım işini ele alalım. Çöp toplama kamyonunun arızalanması, belediyenin faaliyetlerini durdurabilir. O nedenle bu tip araçların bakım onarımının yapılması çok önemlidir.

Ancak iki örnekte de belirtilen işler ne hastanenin ne de belediyenin asıl işlerinden değildir. Hastanede bilgi işlem faaliyeti yardımcı işken, belediyede de araç bakım onarım faaliyeti yardımcı iştir.

Bir işi asıl iş yapan nedir?

Peki o halde bir işi asıl iş yapan şey nedir? Bunun kararı nasıl verilir? Bu sorunun cevabını her zaman vermek mümkün değildir. Çünkü bu sorunun cevabını bilmek için iki hususta iyi bilgiye sahip olmak gerekir:

 • Yapılan işin tanımı
 • İşin yapıldığı yer/kurum

Buna göre bir işin asıl iş mi yoksa yardımcı iş mi olduğuna karar verebilmek için hem o işin niteliğini bilmek gerekir hem de işin yapıldığı kurumun asıl işlerinin ne olduğunu bilmek gerekir.

Aynı iş, bir kurumda asıl işken diğer kurumda yardımcı iş olabilir

belediye asil is iscidunyasi

Bunu da bir örnekle anlatalım ki daha net anlaşılabilsin. Yine bilgi işlem faaliyetini ele alalım. İki farklı kurumumuz ise hastane ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olsun. Eğer “Bilgi işlem faaliyeti asıl iş midir?” sorusuna evet ya da hayır cevabı direkt olarak veriliyorsa hata yapılıyor demektir. Örneğimizde esas faaliyet konusu sağlık hizmetlerinin yürütülmesi olan hastanede bilgi işlem faaliyeti yardımcı iş kabul edilmelidir. Ancak aynı faaliyet, BTK bünyesinde ve BTK’nın ana faaliyetiyle ilgili olarak yürütülüyorsa elbette ki asıl iştir.

Benzer bir örnek de temizlik faaliyetiyle ilgili verilebilir. Bina içi ve çevresi temizliği de denilen bildiğimiz anlamdaki temizlik işi yardımcı işlerden iken, belediye bünyesinde yapılan çevre temizliği yani çöp toplama faaliyeti asıl işlerden kabul edilmektedir.

Mahkeme kararları ne olacak?

Bir de işin mahkeme kararları boyutu bulunmaktadır. Bunu inkâr etmemiz mümkün değil. Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi örneğin KYK yurtlarında kaloriferciliğin asıl iş olduğuna ya da hastanelerde veri giriş işlerinin yardımcı iş olduğuna dair Yargıtay kararları vardır. Bu kararlar ne anlama geliyor?

Yargıtay’ın asıl iş ve yardımcı iş konusundaki kararlarını hafife almak mümkün değildir. Türkiye’de iş mevzuatı konusunda son sözün söylendiği yer olan Yargıtay’ın her kararının önemle incelenmesi gerektiği kanaatindeyim. Ama bu kararlar hükûmeti ne kadar bağlayacaktır? Bu sorunun cevabını bilmek pek de mümkün değil.

Bu ise şu anlama gelmektedir. Hükûmet isterse KYK yurtlarında yapılan kalorifercilik faaliyetini yardımcı iş olarak görebilirken isterse de hastanelerde yapılan veri girişi işini asıl iş olarak görebilecektir. Çünkü asıl iş ve yardımcı iş konusunda mevzuatta belirlenmiş bir liste bulunmamaktadır ve bu konuda takdir hükûmete aittir.

Asıl işler nasıl belirlenmeli?

Asıl işlerin nasıl belirleneceği konusunda haber sitelerinde çıkmış yüzlerce yazı var. İşin haber kısmıyla ya da spekülatif tarafıyla uğraşmadığım için bu konudaki yorumum belirtmek istiyorum. Benim kanaatime göre, hükûmet nasıl bir yol izlerse izlesin; resmiyette yardımcı iş yapıyor görünmekle beraber fiilen asıl iş yapan işçileri mağdur etmemelidir.

Belki binlerce işçi resmiyette temizlik ihaleleriyle alınmış görünmekte; ancak fiilen büro işleri, sağlık işleri ya da diğer asıl işleri yapmaktadır. Bu işçilerin fiilen yaptıkları işin tespit edilmesi hakkaniyet bakımında çok önemlidir.

Kadrodan kasıt ne? İşçi kadrosu mu, memur kadrosu mu?

Bu konuda da bir kafa karışıklığı olduğunu görüyorum. Yetkili makamlardan da net bir açıklama gelmediğinden bir bilgi karmaşası olduğu muhakkak. Birçok işçi, bahsedilen kadronun memuriyet kadrosu olacağını düşünmekte; ama bana göre burada bahsedilen kadro işçi kadrosudur. Özellikle gelen sorulardan, birçok işçinin kadro kavramından memuriyeti anladığını gördüğüm için, bu konuda da ilgilileri uyarmak istedim.

Kıdem tazminatı ne olacak?

Taşeron işçiler kadroya alındığında, bunların birikmiş kıdem tazminatlarının ne olacağı konusunda da bana ulaşan onlarca soru mevcut. Bu sorunun cevabı aslında oldukça kolay. Zaten 2014 yılı Eylül ayında yapılan değişiklikle alt işveren işçilerinin kıdem tazminatını ödeme yükümlülüğü kamu kurumlarına getirildiğinden, büyük ihtimalle taşeron işçilerinin kıdem tazminatı hakları devredecektir ve işçiler bu konuda mağdur edilmeyecektir. Ancak kıdem tazminatıyla ilgili olarak kanuna bir madde eklenirse, durumu buradan tekrar değerlendireceğimin de bilinmesini isterim.

Yardımcı işler

Yardımcı işlerin de her kurum ve her iş için ayrı ayrı tespit edilmesi gerekir. Ancak buradan şu iki faaliyetin tüm kamu kurumlarında yardımcı iş olarak kabul edilmesi gerektiğini tekrar paylaşmak istiyorum:

 • Temizlik işleri (Belediyelerce yapılan çevre temizliği ve çöp toplama faaliyetleri hariç)
 • Özel güvenlik faaliyetleri

Asıl işi yapmasına rağmen kadroya alınmayanlar ne olacak?

Kadro konusunda kesinlikle yorum yapmadığımı belirtmiştim. Bunun nedeni, bilmediğim bir konuda yorum yaparak insanları yanıltmak istemememdir. O nedenle bu soruya da şu anda cevap vermem mümkün değil. Ama kanun tasarısı ortaya çıktığında ve yasalaştığında bu konuya net bir cevap vermekten memnuniyet duyacağımın bilinmesini isterim.

Kadro kapsamı dışında kalan kurumlar

Taşeron işçilere kadro verilirken bunun iki temel belirleyicisinin olacağı muhakkaktır. Hem asıl işler belirlenecek hem de kurumlar belirlenecektir. Bu bağlamda, bazı kamu kurumlarının kadro dışında bırakılması da mümkündür. Bunu bir tahminde öte, hukuki bir gerçeklik olarak yazıyorum. Çünkü hukuken, kanun çıkarma yetkisine sahip olan meclisin, bu kanunu Anayasa’ya aykırı olmamak kaydıyla dilediği gibi çıkarma yetkisi vardır. Bu noktada bazı kamu kurumlarının hükûmetçe kapsam dışında bırakılması da ihtimal dahilindedir.

Son söz

Bu sitede bulunan yazıları okurken, tamamen benim mesleki bilgilerimin birer yansıması olduğunu lütfen unutmayın. Amacım tahminlerde bulunmak ya da insanları yönlendirmek değildir. Sadece, her gün internette “asıl iş ve yardımcı iş kavramlarının ne olduğunu” merak edip arayan insanlara bilgi sunmayı amaçlıyorum. Bunu yaparken de “son dakika” tarzı haber yazılarından ya da tahmin yapmaktan özellikle kaçınıyorum. O nedenle kadro ile ilgili sorularınıza cevap vermeyeceğimi bilmenizi isterim. Taşeron kategorisinde yazılmış diğer yazılara ulaşmak için tıklayınız.

Not
Sorularınızı aşağıdaki yorum bölümünden sorabilirsiniz.
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (7 oy / LÜTFEN yıldıza tıklayarak YAZIYA OY VERİNİZ / ortalama: 4,14 / 5)
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 84 YORUM
 1. Erdoğan Kartal diyor ki:

  Merhaba Mustafa Bey Ben karayollarında servis şoförüyüm edinebildigim bilgiye göre yaptığım meslek ne asıl nede yardımcı iş konumunda yer almıyormuş hem benim için hemde merak diğer arkadaşlar için net bir cevap alabilir miyim sözleşme yasası bize de olurmu şimdiden teşekkürler

 2. Şaban Yahya Ülker diyor ki:

  Mustafa Bey öncelikle selamlar
  Mta gn.md. de araç kiralama hizmet alımı ihalesi ile taseron şoför olarak çalışmaktayım. Verdiğiniz örneklere göre yardımcı işte çalışıyorum. Yaptığım işte aynı zamanda kadrolu personellerde çalışmakta. Benim sorum, yardımcı iş te olsa muvazaa davası açsam mahkeme kararı ne olur yada olabilir ? Emsal teşkil eden örnekler var mıdır ?
  Saygılarımla …

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Merhaba. Eğer sizinle aynı işi yapan kadrolu çalışanlar varsa bu, muvazaaya önemli bir işarettir. Ancak mahkeme kararıyla ilgili tahminde bulunmam doğru olmaz. Bu konuda oldukça fazla sayıda yargı kararı mevcut. Ancak, bundan sonrasını bir avukatla konuşmanızda fayda var.

 3. hizmetli diyor ki:

  MUSTAFA HOCAM MERHABA ÖNCELİKLE BİZLERİ AYDINLATTIĞINIZ İÇİN TESEKKÜR EDİYORUM BİZ OKULDA HİZMET ALIMI YOLUYLA ÇALIŞMAKTAYIZ SEZONLUK BİZİMLE AYNI İŞİ YAPAN O KADAR ÇOK KADROLU VARKİ BU DURUMDA NE OLUR BİRDE SAYIN HOCAM EN AZINDAN 3 YILLIK SÖZLEŞME OLURMU ÇÜNKÜ BAŞBAKANIMIZDA BİRTANE BİLE TASERON KALMAYACAK DİYE BİZLERE SÖZ VERDİ BİZLERDE TASERONDAYIZ BU KONU HAKKINDADA YORUM YAPARSANIZ SEVİNİRİM AYRICA MUVAZAYA GİRİYORMU GİRİYORSA NASİL BİR YOL ÇİZMEMİZ LAZIM ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORM HOCAM İYİ ÇALIŞMALAR

 4. taşeron diyor ki:

  Merhaba hocam bu kadro mevzusunda okullarda çalışanlarıda kapsıyormu biliyorsunuz okullarda alımlar 9 ay üzerınden alınıyo

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Herkese tek tek cevap vermemin bir mantığı yok. O nedenle bu yorumun altına toplu bir cevap yazmak istiyorum. Kanun tasarısı ortaya çıkmadan size cevap veren herkes hem kendini hem de sizi kandırmış olur. Çünkü insan, bilmediği bir konuda yorum yapmamalı. Lütfen bekleyin, tasarı plan bütçe komisyonuna sevk edilir edilmez ilk iş inceleyerek, hangi kurumların ve kadroların kapsama alındığına dair bir yazı yayımlayacağım. Onun dışında sizlere tek tek cevap vermek gereksiz olacağı gibi yanıltıcı da olabilecektir.

 5. sedat özyılmaz diyor ki:

  Selamun aleyküm mustafa bey ben sedat iett genel müdürlüğünde destek hizmetlerinde engelli taşoron temizlik işçisi yım çevre büro ofis kurye ve müdürün çaycısiyim bizim yaptığımız iş asıl iş mi yardımcı işi kadro ihtimali varmı

 6. EMRAH DEMİRCİ diyor ki:

  MERHABA ELEKTRIK KURUMUNDA 2012 YILINDAN ITIBAREN ELEKTRIK ARIZA BAKIM ONARIM ISINDE CALISIYORUM. YAPTIGIM İŞ ASIL MI YOKSA YARDIMCI İŞ MI SOYLEYE BILIR MISINIZ

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Elektrik kurumunda yapılan bakım onarım işleri, bizzat elektrik üretimi ya da dağıtımıyla ilgiliyse asıl iş olarak kabul edilmelidir.

 7. gökhan diyor ki:

  merhaba hocam son gelişmelere göre 1 kasım seçimleri öncesinde belediyede çalışan taşerona kadro varmı acaba

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Başbakan’ın açıklamasına göre Belediye taşeronlarına kadro yok ne yazık ki.

 8. bünyamin şimşek diyor ki:

  mustafa bey : ben bayburt yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda havuz operatörü olarak çalışmaktayım .ortalama günlük 200 kişinin girdigi havuzu kimyasallarını ve temizligini yapıp hergün test yapıp imza altına almaktayım..temizlik şirketi vasıtasıyla girdigim işte taşeron olarak asıl iş yaptıgımın kanısındayım ..dogrumudur .cevplarsanız sevinirim..

  1. bünyamin şimşek diyor ki:

   asgari ücretin %30 fazlasına çalışmaktayım onu yazmayı unutmuşum…

  2. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Yüzme havuzu eğer Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeyse burada yapılan ana faaliyetler asıl işlerden kabul edilebilir. Ancak bu havuzun temizliği konusu, yardımcı işlerden görülebilir.

   1. bünyamin şimşek diyor ki:

    gençlik ve spor il müdürlüğü bünyesinde çalışıyorum..temizlik şirketi bünyesindeyim;fakat daire içinde belgeli bir şekilde havuz operatörüyüm..950 ton suyun temizliginden bahsettim,ph,kloru,çöktürürücüsü,parlatıcısı, vel hasıl tüm kimyasal iş benden soruluyor.birinin başına bir şey gelse benden sorulucak derecesinde yetkiliym…teşekkürler,,bakalaım rabbim neylerse güüzel eyler..

 9. zaman erze diyor ki:

  slm hocam ben 2012 den bu yana bir belediyede taşeron elemanıydım ve asıl iş yapıyordum ama 01-01-2016 tarihinde beni sözleşmeye aldılar.çıkacak bu taşeron yasasında (kadroya geçme ) bende yararlanabilir miyim. öyle bi hak doğabilir mi ?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bahse konu kadro mevzuu sadece taşeronlar için diye biliyorum. O nedenle zannetmiyorum.

 10. Ismail diyor ki:

  Üniversite hastanelerinde çalışan teknik bölüm acaba asıl is midir tekniker yada teknisyen

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Ksstettğiniz iş, bakım onarım vb. faaliyetler ise bunlar hastanede yardımcı işlerdendir.

 11. ERDAL diyor ki:

  Cumanız mübarek olsun.Benim öğrenmek istediğim şu:Zabıtada taşeron olarak çalışıyorum.Bizden bir kaç arkadaş işten gönderilmişti.Dava açtılar.Açtıkları davayı da kazandılar.Karar aynen şu şekilde asıl işi yaptıklarından belediyeye iade. Şimdi biz her ne kadar imza yetkimiz olmasa da onlarla aynı işi yapıyoruz.Memurlar da el koyulan malları taşıyor biz de.Memurlar da kaçak broşür dağıtanlara el koyuyor biz taşeronlar da.Büroda memur da var biz taşeronlardan da var.Onlar ne yapıyorsa biz de aynısını yapıyoruz.Sadece tek fark üniforma rengi.Şimdi sorum şu:Asıl iş mi olarak gözüküyoruz.Teşekkürler saygılar.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bahsettiğiniz kadarıyla asıl iş yapıyor olabilirsiniz. Ama resmiyette yardımcı iş yaptığınızı düşünüyorum. O halde bu sorunuzun cevabı şuna göre değişecektir: Yaptığınız işin asıl iş mi yoksa yardımcı iş mi olduğuna karar verecek olanlar neye bakacak? Resmi görevlerinize mi, fiilen yaptığınıza mı?

 12. ramazan diyor ki:

  mustafa bey biz arkadaşlar yaklaşik turkiye geneli ikibin personel teiaş ta elektrik teknisyeni olarak çalişmaktayiz bizim mahkeme kararlarimiz var teiaş ta çalişan kadrolu elektrik teknisyeni çalişiyor.yani yaprigimiz iş enerji bakanligina bagli bizlere kadro gelebilirmi bizler sinavlara giriyoruz 3 tane bölge muhendisi 3 saat bizi sözlü sinavi yapiyorlar gecemessek calişamiyoruz yani bizim yaptigimiz iş herkes yapamaz 380/154 kv enerji altinda çalişiyoruz.sizin burda görüşunuzu allam istedim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Kimlere kadro geleceği konusunda yapılmış bir çok spekülasyon var. Benim bu konudaki tavrım net: Bilmediğim konuda yorum yapmıyorumç

 13. ZBT BELMA diyor ki:

  HAYIRLI GÜNLER MUSTAFA BEY.BEN AZ EVVEL MURAT ARKADAŞIMIZIN YAZISINI OKUDUM.SİZİN DE CEVABINIZI GÖRDÜM.SİZİN CEVABINIZA GÖRE BİZ HAMALIZ.BEN O ARKADAŞI TANIYORUM AYNI YERDEYİZ.AYNI ZABITA DESTEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLE AYNI YERDE GÖREVE BAŞLADIK SONRADAN BEN BÜROYA EVRAK İŞLERİNİ BAKMAYA BAŞLADIM.GENE ZABITA KIYAFETİ ALTINDA.BEN SİZE DAHA DETAYLI BİLGİ GÖNDERECEĞİM O ARKADAŞIMIZ EKSİK GÖNDERDİ. RİCA ETSEM YORUMLAR MISINIZ.
  İŞİN NİTELİĞİ

  2.1.Tüm Destek Hizmet Personelleri belde de düzen ve esenliğin sağlanması kapsamında çalışacaktır.
  2.2.Belediye Zabıta personelinin yapacağı tüm çalışmalarda alıkonulan malların taşınması, araçlara yüklenmesi vb. mevcut depolara teslimi ile muhafazalarında yardımcı olmak,
  2.3.İzinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi için Zabıta Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalara katılarak, Zabıta personeli tarafından el konulan seyyar satıcıların araba ve malzemelerini araçlara yüklemek, araçlardan boşaltmak ve depoya yerleştirmek,
  2.4.Semt pazarlarında Zabıta personeli tarafından yapılan kontroller ve denetimlerde kurallara uymayan satıcıların Zabıta Müdürlüğü yetkililerinin sevk ve idaresinde nizam ve intizamının temin edilmesi amacıyla gerekli taşıma, düzenleme ve yerleştirme işlerini yapmak,
  2.5.Meydan, cadde, sokak yaya yolu umuma açık yerlerin işgalini önlemek, denetim ve kontroller yapmak üzere Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan işgalleri kaldırma çalışmalarında Zabıta Müdürlüğü yetkililerinin sevk ve idaresinde taşıma, araca yükleme, depolara taşınması işlerini yapmak,
  2.6.Meydan, park, cadde, vb. kamuya açık alanlar ile özel şahıslara ait yerlere izinsiz afiş asılmasını, el ilanı dağıtılması suretiyle çevrenin kirletilmesini önleyici denetim ve kontrolleri yapan Zabıta personelinin sevk ve idaresinde taşıma, araca yükleme, depolara taşınması işlerini yapmak,
  2.7.Zabıta Müdürlüğü’nce yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde kaldırılması istenilen işyeri tabelalarının sökülmesi, araçlara yüklenmesi ve idarece gösterilen depolara taşınması işleri yapmak,
  2.8.Açıkta ve kanunsuz hayvan kesilmesi durumunda Zabıta personelinin sevk ve idaresinde hayvanları idarenin belirleyeceği yere taşınması işlerini yapmak,
  2.9.Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini sağlık ilgililerinin isteği üzerine Zabıta personelinin sevk ve idaresinde idarenin belirlediği yere taşımak ve imha etmek,
  2.10.Gerektiğinde, İdarenin onayı ile hizmet araçlarında şoför olarak görev almak,
  2.11.Zabıta Müdürlüğü yetkili amirlerinin sevk ve idaresinde, yoksul, özürlü, bakıma muhtaç yaşlı ve hastaların talepleri sonucunda hastanelere götürülüp getirilmesinde, darülaceze ve yurtlara, huzurevlerine yerleştirilmesinde yardımcı olmak, eşyalarının taşınması ve naklinde yardımcı olmak
  2.12.Zabıtanın nizam intizam, trafik ile ilgili yetki ve görevlerin uygulanması esnasında gerekli malzemelerin taşınması, kurulması ve toplanmasından sorumludur.
  BİZ BU İŞLERİ YAPIYORUZ DOĞRU AMA HER TOPLANTIDA BAŞKANIMIZ VE ZABITA MÜDÜRÜMÜZ SİZ ZABITA İŞİNİ YAPIYORSUNUZ DİYORLAR.BİZLERDE GERÇEKTE ASIL İŞ Mİ YARDIMCI İŞ Mİ YAPTIĞIMIZI SÖYLERSENİZ BİZİ GERÇEKTEN ÇOK MUTLU EDERSİNİZ.BEN SİZE TAM VE GERÇEK BİLGİLERİ VERDİM.VE BAYAN ZABITA DESTEK PERSONELİYİM. BİR ÇOK YERDE TAŞERON OLARAK ÇALIŞTIM HER İHALE HİZMET ALIMI İLE YAPILIYOR.GÜVENLİK DE İTFAİYE DE ZABITA DA AMA ÖNEMLİ OLAN BAŞTAKİ İNSANLARIN BİZİ KANDIRMAMALARI.BEN SİZİ TAKTİR EDİYOR VE SAYGI DUYUYORUM.BİZİ TAM ANLAMIYLA RİCA EDERİM BİLGİLENDİRİN.KADRO YORUMU İSTEMİYORUM.SADECE TÜM BU BİLGİLER DOĞRULTUSUNDA ASIL İŞİ Mİ YAPIYIRUZ?ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Belirttiğiniz işlerin genel ve ortak niteliği taşımak/yüklemek/indirmek/düzenlemek gibi zabıta faaliyetleri gerçekleştikten hemen sonra ya da gerçekleşmeden önce yapılan faaliyetler gibi görünmekte. Fiilen yaptığınız işin nasıl olduğunu bilemiyorum ama burada belirtilen işlerin zabıta faaliyetinin yürütülmesine yardımcı işler niteliğinde olduğu kanaatindeyim.

 14. Selçuk Barış diyor ki:

  Hocam belediyede su ve kanalizasyon işlerınde calısıyorum 4 yıldır yani arıza ekibindeyim asıl işmidir bizim işimiz butun arkadaslarım adına soruyorum

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Selçuk bey bu sorunuzun cevabı çok da net değil. Yani, sorunuza farklı uzmanlar çeşitli cevaplar verebilir. Benim kanaatime göre ise su ve kanalizasyon arıza işi belediyelerin asıl işlerindendir.

 15. Musa Soylu diyor ki:

  hocam merhaba ben istanbul buyuk sehır beledıyesınde iştiraklara baglı kültür a.ş de calısmaktayım. ıstanbul buyuk sehırbeledıyesı cem karaca kultur merkezınde ses ve ışık uzamanıyım kultur merkezındekı tum ses ve ısık ıslerını yapıyoruz bız asıl işci olarak gecıyormuyuz saygılar

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Kültür merkezinde görev yapanlar hakkında net bir yorum yapamıyorum.

   1. Musabjk diyor ki:

    Peki hocam iştiraklar da çalışan a.ş ler bu kadrodan yararlanirlarmi

    1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

     Bunu benim bilmem mümkün değil.

 16. Murat diyor ki:

  Sayın Mustafa bey daha belirliyici olması için bizim ihaleden bir kısım yazıyorum.Bu yazılara dayanaraktan sizce asıl işi mi yapıyoruz yoksa yardımcı iş mi?Rica etsem aydınlatır mısınız biz zabıta taşeronlara.Allah sizden razı olsun:
  Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütür.” diyerek hizmetin sürekliliğine atıfta bulunulmaktadır.
  Belediye sınırlarımızın çok geniş (2900 hektar), ilçemizin gündüz nüfusunun hareketliliği ve yoğunluğu, zabıta personel kadromuzun 85 kişi olması ve Polis Ve Salahiyet Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kamunun gereği, umuma acıka istirahat ve eğlence yerlerinin 24 saat içerisinde kontrol ve denetimlerinin zabıta görevleri içerisinde sayılması ve mevcut kadro ile zabıta hizmetlerinin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağı aşikârdır. Zabıta hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesinde aksamalar olmaktadır. Zabıtanın asli görevlerini verimli halde yapmasını sağlamak amacıyla, zabıta destek hizmeti, zabıta müdürlüğünün görev alanında bulunan geri hizmetlerin yürütülmesi ve emek yoğun işlerin hizmet alımı yolu ile gördürülmesi işidir.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Murat bey, yazdığınız bölüm dikkate alındığında, görev tanımınız asıl işten ziyade yardımcı iş gibi görünmektedir. Yazıda geri hizmetlerin yürütülmesi ve emek yoğun işlerin gördürülmesi kısmından benim anladığım budur.

 17. EGEMEN diyor ki:

  Hayırlı günler Mustafa bey. Bir çok taşeron zabıta itfaiye taşeronun asıl iş mi değil mi diye soru sorduğunu biliyorum.Ben de Zabıta destek hizmet alımı ile işe giren taşeronum.Şimdi bütün taşeronların imza yetkisi yok.ama bu bizim asıl işi yapmadığımızı göstermez.Zabıtanın her işini yapıyoruz.Ama ihalemizde zabıta destek hizmet alımı yazıyor.zabıta işi yanında el konulan malların zabıta aracına koyma ve depoya kaldırma işini de yapıyoruz.Zabıta memurları şunu bize ifade etmişti:Siz taşeronlar yokken malları biz bindirip indiriyorduk. Diyorlar.O halde zabıtaca el konulan malların da kaldırılması depoya konması da asıl iş olmalı.Ve son olarak ihale yapılırken zabıta hizmet alımı ifadesindeki hizmet alımı kısmı bizi yardımcı iş yapan konumuna koyar mı? Bence koymamaları lazım.Çünkü güvenikte de temizlikte de ve diğer taşeron alımlarında hizmet alımı ibaresi var.Sizin de bu konularda engin fikir ve görüşlerinizi almak isterim rica etsem.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Zabıta destek hizmetinin hem içeriğini hem de tam olarak neleri kapsadığını bilemiyorum. O nedenle sizlerin açıkladığınız kadarıyla yorum yapmaya çalışıyorum. Bu nedenle bazı soruların cevaplarını sizlerin daha kolay bulabileceğinize inanıyorum. Eğer zabıta memurları ile aynı işi yapıyorsanız elbette asıl işi yapıyorsunuzdur. Ama resmiyette başka işleri yapıyor görünüyorsanız o zaman sonuç farklı da olabilir. Bunun için beklemekten başka yapılacak bir şey yok.

 18. İTFAİYE diyor ki:

  Hocam merhaba Mersin büyükşehir belediyesi İtfaiye daire başkanlığında çalışıyorum yaptığım iş İtfaiye eri kadrolu personellerle aynı işi yapmaktayız sizce asıl iş midir?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   İtfaiye erinin yaptığı iş belediyenin asıl işlerindendir.

 19. Yasin diyor ki:

  Selamun aleyküm hocam belediyelerde mezar kazıcılar ne durumda kolay gelsin

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Yasin bey böyle bir soruyla ilk defa karşılaştım. Ne kadar yorum yapmak istesem de vereceğim cevapla sizi yanıltabileceğim için cevap vermek istemiyorum.

 20. Ali Çelebi diyor ki:

  mustafa bey son zamanlarda çıkacak olan yasanın belediye ve üniversiteleri kapsamayacağı yönünde iddialar var sizce böyle bişey mümkünmüdür yoksa bütün kamu kurumlarını kapsayacakmı şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Kadro konusunda yorum yapmıyorum. Ama size şu kadarını söyleyeyim ki, bazı kurumları kapsayıp bazılarını kapsamaması mümkündür.

 21. mahmut tunç diyor ki:

  Hocam ben izmir büyükşehir belediyesine bağlı iizmir su ve kanalizasyon idaresinde ağır vasıta şöförü olarak çalışıyorum.ekipleri arıza yerine götürüyorüm ve kamyonlarla malzeme götürüyorüm ihtiyaç görülen yerlere asıl işmi yapıyorum.teşekkurler

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Su ve kanalizasyon idarelerinde arıza vb. işler asıl işlerdendir. Ama bu işlerin yapılması için eleman ya da malzeme taşınması işlemleri asıl işlerden kabul edilmeyebilir. Yine de bu konuda net bir fikrim olmadığını söylemeliyim.

 22. mahmut tunç diyor ki:

  şu sorumada cevap alırsam sevinirim.izmir su ve kanalizasyon idaresi yarı kamu oluyor diye söylüyorlar iş yerinde bazı kişiler.kadro ihtimali zor diyorlar.izsu ya.doğruluk payı varmı acaba.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Kadro konusunda yorumda bulunmuyorum.

 23. mahmut tunç diyor ki:

  mustafa bey affınıza sıgınarak soruyorum.kafam karıştı.ben izmir büyükşehir belediyesine bağlı izmir su ve kanalizasyon idaresinde ağır vasıta şöförü olarak görev yapıyorum.yeri geliyor arıza ekiplerini arizaya götürüyorum,yeri geliyor kamyonla veya damperli kamyonla çalışıyorum.asıl işimi yapıyorum.bağışlayın teşekkürler.

 24. taseron diyor ki:

  sayın hocam belediye ve kyk da yapıla temizlik işleri asıl iş kapsamına alınırsa bu diğer kurumlar için emsal teşkil etmezmi????yargıtayın vermiş olduğu karar bağlayıcı değil diyorsunuz pekala bireysel olarak mahkemeye gits işçiler sonuç alma şansı ne kadardor?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Emsal teşkil edeceğini sanmıyorum. Kadrolar kesinleştikten sonra hangi hukuki yolların izlenebileceğiyle ilgili bir yazı yazmayı planlıyorum. O zamana kadar bu konuda bir şeyler yazmanın doğru olmadığı kanaatindeyim.

   1. taseron diyor ki:

    tesekkür ederim hocam..o zaman hükümet kyk ve belediyelerdeki temizlik elemanlarını kadroya alabilir…maliye bakanı naci ağbal bi söyleşide kurum kurum değil genel olarak yardımcı ve asıl işleri ayırıyoruz demişti o yüzde sordum..

    1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

     Kadro konusunda yorum yapmadığımı söylemiştim. Kanunun kapsamını da, çıkmadan bilmemiz mümkün değil. Beklemek ve görmek en doğrusu olacaktır.

     1. Taseron diyor ki:

      Hocam kyk Yurtlarindaki kalorifer ve temizliği asıl iş kapsamına almazsa hükümet bunu biz mahkemeye taşıma ve önceki yargıtay kararının emsal olup olmucaniii sormuştum sanırım ilk sorumu yanlış anladınız diğer kurumlar için değil kyk için emsal olur mu demek istemiştim?????saygilarimla

     2. Mustafa BAYSAL diyor ki:

      Ben de emsal teşkil edeceğini düşünmediğimi yazmıştım. Bir Yargıtay kararı hükumet için yol gösterici olabilir ama bağlayıcı olmaz. Bu nedenle emsal teşkil edeceğini söyleyemeyiz. Belki mahkemeler için emsal teşkil etmesi beklenebilir ama bu kez de emsal teşkil etmesi için içtihat haline gelmesi gerekecektir.

 25. Ahmet diyor ki:

  Sy hocam biz tki Tunçbilek kömür işletmelerin de Resmî araclarda (siyah plakali) hizmet alimindan calismaktayiz merak ettiğimiz bulunduğumuz konum asıl işmi yokaa yardimci işmi bilgilerinizi paylasirsaniz memnun oluruz

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Ahmet bey, eğer kullandığınız araçlar makam araçlarıysa, işiniz asıl işlerden sayılmaz. Değilse de, önemli olan hangi araç olduğu ve bu aracın hangi amaçla kullanıldığıdır.

 26. Busra diyor ki:

  Merhaba hocam diş hastanesinde çalışıyorum ve bir odada iki doktor çalışıyor bir doktorun yanında hemşire diğerinin yanında sekreter yanı taşeron bizler çalışıyoruz iki aya bir otomasyon var yer degıstırıyoruz bilgisayar ve mesela kanal dolgu malzemelerini hep biz hazırlıyoruz masa başı bir iş yapmıyoruz hemşirelerle aynı işi yapıyoruz ben tıbbi sekreterlık mezunuyum hastanede veri giriş olarak geciyoruz sizce bizim durumumuz nedir asıl yardımcı iş olarak şimdiden teşekkür ederim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Anlattığınız kadarıyla asıl işi yapıyor gibi görünüyorsunuz. Ama sizlerin durumunun ne olacağını ben de merak ediyorum. Farklı ihalerle alınıp başka başka işler yaptırılan binlerce işçi mevcut. O nedenle şu anda beklemekten başka yapılabilecek bir şey yok.

 27. selim diyor ki:

  Şeker Fabrikasında muhasebe elemanı olarak çalışıyorum yaptığım iş asıl iş midir?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bu soruya daha önce birçok kez cevap vermiştim. Lütfen “Asıl iş nedir? Yardımcı iş nedir? 1 ve 2 numaralı yazıların yorumlarını kontrol ediniz.

   1. TAŞERON diyor ki:

    BİZLERDE AYNI DURUMDAYIZ YAPTIĞIMIZ İŞ YARDIMCI İŞMİŞ BUNU ÇOK KAPSAMLI ARAŞTIRDIM HAYIRLISI BAKALIM NE OLACAK

 28. GÖKHAN diyor ki:

  HOCAM MERHABA BİR İLÇE BELEDİYESİNDE BÜRO PERSONELİ OLARAK ÇALŞIYORUM VE TEKNİK ŞARTNAMEDE KADROM BÜRO PERSONELİ ASIL İŞMİDİR

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Belediyelerde büro işlerinin asıl işlerden olduğu kanaatindeyim.

 29. taseron diyor ki:

  sayın hocam diyelimki hükümet kyk yurtlarındaki temizlik ve kalorifer işlerini asıl iş kapsamına almadı..peki biz bireysel olarak mahkemeye gitsek yargıtayın vermiş oldugu kararda göz önünde olursa ne gibi bi sonuç alırız???

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bu konuda vermiş olduğum cevapları kontrol ediniz.

 30. barış turan diyor ki:

  Belediyede halkla ilişkiler müdürlüğüne bağlı halkla ilişkiler biriminde görevliyim. Görev tanımımızda vatandaşlardan gelen şikayet ve önerilerin takibini yapmak ve raporlamak,vefat eden vatandaşlara taziye ziyaretinde bulunup yemek ve araç organizasyonu yapmak ve başkanın saha programının hazırlamak. Bunları hepsnini fiilende yapmaktayız Asli işe girermi ?

 31. barış turan diyor ki:

  hocam merhaba;Öncelikle hükümet istediği işi yardımcı iş listesine koyar diyorsunuz fakat 2014 te çıkan 6552 yasanın 10.maddesinin e fıkrasında şöyle bi bölüm var,yerleşik yargı içtihatları dikkate alınarak ,dolayısıyla mahkemelerin verdiği muvazaa davaları görmezden gelirlerse bu yasayla tezatlık oluşturmazmı? Birde size sormak istediğim bi husus, belediyede basın yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğünde halkla ilişkiler biriminde görevliyim.Görev tanımımızda vatandaşların şikayet ve taleplerini alıp ilgili müdürlüklere iletip takibini yapmak ve raporlamak,başkanın saha programlarını yapmak,cenaze evlerine yemek ikramı ve araç organizasyonunu sağlamak vs. Asıl işmidir?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Söylediğiniz gayet mantıklı ama dediğim gibi hükumet bu kararları dikkate almak zorunda olsa bile bu, o kararlara uyak zorunda olduğu anlamına gelmemektedir. Ayrıca görev tanımınızda yer alan işlerden hangisini fiilen yaptığınız önemlidir.

 32. Sercan diyor ki:

  Yeni asıl isciysek hepiniz beraber gecermiyiz kadroya 25 kişiyiz bide şoförler arasında farklılıklar varmi bizleri bilgilendirirseniz çok seviniriz

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Kimlerin kadroya geçebileceği konusunda kesinlikle yorum yapmıyorum.

 33. Sercan diyor ki:

  Peki bir il belediyesinde 25 tane itfaiye şoförlüğü yapıyoruz bizler asıl işçi miyiz bir ikincisi de mustafa bey bizler kadroya alindigimiz zaman hepimizimi kapsıyor yada belirli bir sayı kotasindami alınacak yani 25 tane ıtfaiye şoförünü kapsarmi hepimiz girermiyiz kadroya

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   İtfaiye şoförlüğü belediyelerin asıl işlerindendir.

 34. KYK temizlik diyor ki:

  Yardımcı işlerin de her kurum ve her iş için ayrı ayrı tespit edilmesi gerekir. Ancak buradan şu iki faaliyetin tüm kamu kurumlarında yardımcı iş olarak kabul edilmesi gerektiğini tekrar paylaşmak istiyorum:

  Temizlik işleri (Belediyelerce yapılan çevre temizliği ve çöp toplama faaliyetleri hariç)
  Özel güvenlik faaliyetleri

  demişsiniz hocam.
  Ama yayımladığınız 2. Dosya da kyk da çalışan temizlik ve çamaşır yıkama işlerinide asıl iş olarak tanımlamışsınız.
  temizlik işlerinde belediye için açtığınz parantezde kyk temizliğide bulunması gerekmezmiydi ?
  veya kyk hakkında fikrinizmi değşti
  Hemen hemen bütün yazılarınızı okudum tek tek insanlara yardımcı olduğunuz için size ayrıca teşekkür ediyorum…
  Başarılarınızın daim olmasını dilerim…

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Öncelikle teşekkür ederim. Güzel bir konuya değinmişsiniz. Ama bu iki konunun arasında bir fark olduğunu belirtmek durumundayım. O da şudur ki; belediyede çevre temizliği faaliyetinin asıl iş olarak kabul edilmesi, belediye kanunu kaynaklı iken KYK yurtlarındaki temizlik faaliyetinin asıl iş olarak görülmesi Yargıtay kaynaklıdır. Aralarındaki fark nedir?

   Belediyede çevre temizliği işi net bir şekilde asıl iştir. Ama KYK’da temizlik faaliyetinin asıl iş olması, mevzuattaki açık bir hükümden değil de Yargıtay kararından kaynaklanmaktadır. Bana göre hükumetin bu tür Yargıtay kararlarını dikkate alması gerekir ama almayabilir de. O nedenle KYK bünyesinde yapışan temizlik faaliyetini genel temizlikten ayrı tutmadım.

 35. Fahret diyor ki:

  Mustafa bey asıl işte çalışan herkesi kadroya alacaklarmı yoksa belirli bir calısma kıdem şartına tabi tutucaklar fikrimizi ogrenmek istiyorum 2 yıl şartı olarak öngörmüşler ama başkanlık seçimi anayasa değiştirme referandumu gibi kritik şeyler olduğundan, 2007 de geçici işçilere verilen kadroda ve 2015 de 6700 tane karayolu işçisine verilen kadroda 6 ay şartı istemişler. Bu sefer de yine 6 ay şartı isteyecekler yoksa yargı yolu açılabilirmiş.Tasaronu bitirecez dediler 2 yıl şartı koyarlar ise 20 bini geçmezmiş. Maksatları 100-200 bin kişiymiş o yüzden 6 ay diyorlar. Cevabım bu 6 ay. Zaten bende öyle duymuştum şimdi hatırladım düşünceleriniz bizler icin kıymet verici sizin gibi insanlar az bulunur bu ülkede sadece fikriniz aciklarsaniz bizleri aydınlatmış olursunuz

 36. Fahret diyor ki:

  Mustafa bey asıl işte çalışan herkesi kadroya alacaklarmı yoksa belirli bir calısma kıdem şartına tabi tutucaklar fikrimizi ogrenmek istiyorum sizin düşünceleriniz bizler icin kıymet verici sizin gibi insanlar az bulunur bu ülkede sadece fikriniz aciklarsaniz bizleri aydınlatmış olursunuz

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Öncelikle teşekkür ederim. Ama kadro konusunda kesinlikle yorum yapmıyorum. Çünkü yapacağım hatalı bir yorum insanların boş yere umutlanmasına sebep olabileceği gibi onları hayal kırıklığına da uğratabilir. O nedenle bu soruya cevap vermek istemiyorum.

 37. Mustafa diyor ki:

  Abi s.a ben Gaziantep 112 de taşeron ambulans şöförü olarak çalışmaktayım iş kolumuz 17 nolu sağlık ve sosyal hizmetler ve sağlık sendikasına üyeyiz biz asil işçimiyiz

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bu konuda verilmiş cevaplarım bulunmaktadır. Lütfen tüm yorumları kontrol ediniz.

 38. Yildiz Turan diyor ki:

  Hocam ben Dsi hizmet alımiyla çalışıyorum .taseron işçiyim.inşaat teknikeriyim.arazide kontrolluk yapıyorum surveyanlik yapıyorum yani.kurumda benimle meslektaş kadrolu işçi ve memur var. Aynı işi yapıyoruz. Birimiz taseron birimiz memur birimiz kadrolu işçi benim durumum sizce nedir

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Yaptığınız iş teknik bir iş olduğundan yorum yapmak istemiyorum. Ama şu kadarını söyleyebilirim ki, sizinle aynı işi yapan kadrolu işçilerin olması tek başına, işinizin asıl iş olduğunu gösteren bir husus değildir.

 39. salim diyor ki:

  sayın hocam peki diyelimki hükümet kyk yurtlarındaki kaloriferciliği asıl iş kapsamına almadı o zaman orda çalısan arkadaslar mahkemeye gitse ve nolur yargıtayın kararını yok sayma gibi bi ihtimalin oldugunu söylüyorsunz o zaman

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Elbette, daha önce de söylediğim gibi hükumetin bu kararı dikkate alma zorunluluğu hukuken bulunmamaktadır.

 40. Selma doğan diyor ki:

  Hocam ben turem milli eğitime bağlı okulda 4yıldır aşçıyım 8 aylık dönemlerde giriş çıkış yapılıyor kayıtlarda hizmet alımıyım uygulamalı otelde okulda yaz dönemlerinde kat servisine bakıyorum aslında her işi yapıyorum çay servisi dahil benim durumumu değerlendirebilirmisiniz saygılar

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Selma hanım sizin durumunuz net değil. Çünkü birçok işten bahsetmişsiniz. Ama şu kadarını söyleyeyim, normal şartlar altında bir okulda aşçılık işi yardımcı işlerden kabul edilir. Ya da çay servis işleri de yardımcı iştir. Okullarda asıl iş eğitim ve öğretim faaliyetleridir.

   1. Emine Gök diyor ki:

    Okullardaki asıl iş eğitim ve öğretim faaliyetleriyse, okulun tüm evrak işlerini, ihale ödemelerini yapan muhasebe elemanının durumu hangi katagoriye giriyor?

BİR YORUM YAZ
Bumerang - Yazarkafe
Başka bir yazı:
işçi tavan ücreti
İşçiye ödenecek ücretin üst sınırı var mıdır?

İşçiye ödenebilecek en yüksek ücret İşçilere ödenebilecek en az ücretin devlet tarafından belirlendiğini biliyoruz. Asgari ücret olarak adlandırılan bu miktar...

Kapat