Reklam

Asıl iş nedir? Yardımcı iş nedir?

ÖNEMLİ NOT
Başbakan sayın Ahmet DAVUTOĞLU’nun 22.03.2016 tarihli açıklaması üzerine; İlk izlenimimi paylaşmak isterim. Başbakan açık ve net bir şekilde ifade etti. 1 Kasım 2015 tarihinden önce işe giren tüm taşeron işçileri asıl iş ya da yardımcı iş ayrımı olmadan kadroya alınacak. Ancak gördüğüm kadarıyla bunun bir istisnası olacak. Başbakan’ın deyimiyle “Mahalli idarelerin alt işveren firmalarında çalışan taşeron işçiler, yine bu mahalli idareler tarafından kurulacak şirketlerde istihdam edilecek.” Sözün özü: Belediyeler ve il özel idareleri hariç diğer kurumlardaki bütün taşeron işçileri kadroya alınacak. Belediyelerde ve il özel idarelerinde çalışan taşeron işçiler ise kadroya alınmayacak; ancak bunlar artık özel şirketler aracılığıyla değil de kurumların kendi şirketleri tarafından istihdam edilecek.

Not: Yukarıda yazılanlar ilk izlenimden ibarettir. Tasarı, plan ve bütçe komisyonuna havale edildiği anda detaylı bir yazı yayımlayacağım.

 

Asıl iş / Yardımcı iş

Bilgi Notu: Bu yazımızın ardından, devamı niteliğinde olan “Asıl iş nedir? Yardımcı iş nedir? (2)” yazımızı da yayımladık. Bu yazının ardından diğer yazımızı da okuyabilirsiniz.

Asıl iş kavramı, İş Kanunu açısından önem arz etmekle birlikte özellikle son dönemde hükûmetin asıl işi yapan taşeron işçilere kadro vereceğini beyan etmesiyle daha da önem kazanır hale geldi. Asıl işin ne olduğu, yardımcı işin ne olduğu ya da kimlerin asıl işi yaptığı tartışmaları sürüp gitmekte.

İş Kanunu açısından asıl işin önemi

İş Kanunu bakımından asıl işin önemi, bu kanunun 3 üncü maddesinden kaynaklanıyor. Buna maddeye göre “Bir işverenden, iş yerinde yürütmekte olduğu hizmet veya mal üretimine yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işin ve işletmenin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu işle ilgili görevlendirdiği tüm işçilerini sadece bu iş yerinde aldığı işte çalıştıran diğer iş veren ile iş almış olduğu iş veren arasındaki ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir”.

Uygulamada taşeron ilişkisi olarak belirlenen bu asıl işveren – alt işveren ilişkisinin ön şartlarından bir tanesi, kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere, asıl işveren – alt işveren ilişkisinin ya yardımcı işlerde ya da “işletmenin/işin gereği/teknolojik nedenlerle asıl işin bir bölümünde kurulabiliyor olmasıdır.

Yani, asıl işin tamamında, normal şartlar altında, asıl işveren alt işveren (taşeron) ilişkisi kurulamaz. Bu genel kural olmakla beraber, bunun istisnaları da vardır. Bunların ikisi çok önemli olup her yerde karşımıza çıkmaktadır.

Hastanelerde ve Belediyelerde asıl işin taşerona verilmesi

Evet yukarıda, asıl işin alt işverene verilemeyeceğini yazdık. Ama kanunla getirilen bu yasağın, yine kanunlarla ortaya konan 2 istisnası vardır.

Bunlardan bir tanesini daha önce yazdık. Buradaki linkten okuyabileceğiniz yazıda da görüleceği üzere hastanelerde asıl iş taşerona verilebilmektedir.

Aynı şekilde belediyelere de bu konuda bir istisna getirilmiş olup bunlar da asıl işlerini taşerona verebilir.

Asıl iş tanımı neden önemli?

Bunun en temel nedeni; sağlık hizmetleri ile belediye faaliyetleri hariç diğer kurumlardaki asıl işlerin alt işverene yani taşerona verilememesidir. O halde örneğin bir kamu kurumunda, asıl iş taşeron firmaya verilmişse, burada çalışan taşeron işçilerinin durumu ne olacaktır?

Bu sorunun cevabını Yargıtay kararlarından da rahatça bulmaktayız: Muvazaa. Evet, yukarıdaki istisnalar dışında, asıl iş alt işverene verildiğinde mahkemelerce muvazaa kararı verilmekte ve alt işveren işçileri en başından beri asıl işverenin işçisi sayılmaktadır.

Muvazaa nedir?

Şu yazımızda, taşeron işçisi ile kadrolu işçinin aynı işi neden yapamayacağını anlatmış ve bu durumun neden muvazaaya sebep olacağını açıklamıştık. Muvazaa; asıl işveren ile alt işveren arasındaki alt işverenlik ilişkisinin mahkeme kararıyla hileli olduğunun tespitidir. Bu tespitin en bariz sonucu ise, taşeron işçilerinin, en başından beri asıl işveren işçileri olarak kabul edilmeleridir. Bu sayede, işçiler geriye dönük hak kayıplarını kamu kurumlarından talep etmekte ve önemli kazançlar elde etmektedir. Bu konuda kamuoyundaki en önemli örnek ise hepinizin duyduğu gibi Karayolları Genel Müdürlüğü taşeron işçileridir. Karayolları Genel Müdürlüğünün işçileri ile aynı işi yaptıkları mahkeme kararıyla tespit edilen taşeron işçiler açısından mahkemeler muvazaa kararı vermekte ve bu işçiler en başından beri Karayolları Genel Müdürlüğünün işçisi sayılmaktadır.

Yardımcı iş nedir?

İş Kanununda açıkça yazdığı üzere, yardımcı işlerin alt işveren verilebileceğini görmüştük. Peki yardımcı iş nedir? Yardımcı işin tanımı Alt İşverenlik Yönetmeliğinde yapılmıştır. Buna göre yardımcı iş; iş yerinde yürütülmekte olan mal veya hizmet üretimiyle ilgili olmakla beraber doğrudan doğruya üretim organizasyonunun içinde yer almayan, üretimin zorunlu bir unsuru olarak kabul edilmeyen ancak asıl iş devam ettiği müddetçe devam eden ve asıl işe bağımlı olan işi ifade eder.

Bunu örneklerle açıklamak gerekirse; bir kamu kurumundaki temizlik, yemek hazırlama vb. işler yardımcı işlerdir. Mesela bir hastanede, binanın ve odaların temizliği işi yardımcı iştir. Ya da karayolları genel müdürlüğünde temizlik yapma işi yardımcı iştir.

Bir işin yardımcı iş olup olmadığını anlamanın en kolay yolu şudur: Yapılan iş o kurumun asıl işi midir, değil midir? Bu sorunun cevabı verildiğinde yardımcı işin ne olduğu daha rahat anlaşılacaktır. O halde daha önemli olan kavramımız asıl iştir.

Asıl iş nedir?

Asıl işim tanımı da Alt İşverenlik Yönetmeliğinde yapılmıştır. Buradaki tanıma göre asıl işin; mal veya hizmet üretiminin esasını oluşturan iş olduğunu söyleyebiliriz.

Bu tanımı somutlaştıralım ve örneklerle anlatalım:

 • Hastanede yapılan asıl iş elbette ki sağlık hizmetleridir. Hasta bakıcılığı ve tedavi hizmetleri bunların başında gelir.
 • Karayolları Genel Müdürlüğünde asıl iş yol yapım işleridir.
 • Belediyede asıl işler toplu taşıma hizmeti, park bahçe hizmeti, çevre koruma işlemleri vb. şeklinde artırılabilir.
 • Tapu dairesinde asıl iş tapu işlemleridir.
 • Hastaların kabul, kayıt, randevularının takibi, çağırma ve karşılama, hastaya ait dokümanın bilgisayardan çıkarılması ve kendisine verilmesi, hasta dosyası oluşturma ve kapatma, sağlık tesislerini ilgilendiren farklı bilgilerin bilgisayarlara girilmesi, arşiv tutulması, dosyalama işlerinin yapılması yardımcı iştir.

Yukarıdaki örneklerden görüleceği üzere, her iş ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Taşeron işçisi, yaptığı işin asıl iş olup olmadığını merak ediyorsa şu soruyu kendine sormalıdır:

“BENİM YAPTIĞIM BU İŞ, KURUMUN ASIL İŞİ Mİ?”

Bu sorunun cevabı hem kolaydır hem de zordur. Bazı işler için peşinen cevap verilebilir. Eğer asıl işi yemek yapmak olmayan bir kamu kurumunda yemek hazırlıyorsanız ya da bir kamu kurumunda oda  temizliği yapıyorsanız yaptığınız işe asıl iş diyemezsiniz. Yemek yapmak ya da odayı temizlemek, o kamu kurumunun yardımcı işleridir.

Ama örneğin bir kamu kurumunda büroda masa işi yapıyorsanız, mesela VHKİ olarak çalıştırılıyorsanız, ya da bir müdürün sekreterliğini yapıyorsanız, ya da memurların ofiste yaptığı işler size yaptırılıyorsa asıl işi yapıyorsunuz demektir.

Asıl iş mi yapıyorum yoksa yardımcı iş mi? Bu sorulara samimi cevaplar vererek bulabilirsiniz.

 • Ben tam olarak ne iş yapıyorum?
 • Çalıştığım kamu kurumunun asıl faaliyet alanı / asıl iş nedir?

Eğer sizin yaptığınız iş, aynı zamanda kamu kurumunun asıl işiyse, o zaman siz asıl işte çalışıyorsunuz demektir.

NOT
Bu konuyla ilgili her türlü sorunuzu, aşağıdaki yorum bölümünden lütfen sorunuz. Bu sayede, örnekler üzerinden konuyu somutlaştırabiliriz. Her işçinin kendi durumunun önemli olduğunu, fiilen ne iş yapıldığının belirleyici olduğunu unutmayınız. Yorumlarınız ONAYLANDIKTAN sonra yayımlanır. Onay süresi genelde 24 saattir.

NOT 2
Bu yazıya tarafımca yapılan yorumlar hukuki bir görüş içermez. Tavsiye kararı da değildir. İşçi işveren ilişkisinde nihai karar verme organı mahkemelerdir. Burada yazılanlar, yazanın kişisel görüşü olup sadece kendisini bağlar.

NOT 3
Yorumlardan anladığım kadarıyla, işçilerde “asıl işi yapan taşeron işçilerinin” tamamının kadroya alınacağı beklentisi bulunmaktadır. Bu konuda hayal kırıklığı yaşanabilir. Yakında, bu durumla ilgili bir yazı yazıp bloguma eklediğimde burada bağlantı adresini paylaşırım.

Gelen yorumlardan; birçok taşeron işçisinin, kadrolu işçilerle aynı işi birlikte yaptığını yazdığını görüyorum. Bu konuyla ilgili daha önce yazmış olduğum Taşeron işçisi ile kadrolu işçi aynı işi yapabilir mi? konulu yazıma göz atmanızda fayda var.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (25 oy / LÜTFEN yıldıza tıklayarak YAZIYA OY VERİNİZ / ortalama: 4,40 / 5)
 1. Okan diyor ki:

  Slm mustafa bey ben enerji bakanligina bagli EÜAŞ ( Elektrik Üretim Anonim Şirketinde) 2 yilligina hizmet alim yolu ile taseronda calismaktayim 19.05.2016 tarihinde işe başladim. Kadro bizede gelirmi fikirlerinizi almak istiyorum. İs yerim hidro elektrik santrali

 2. Metin yıldırım diyor ki:

  Sayın Avukatım Ben 2009 Yılında Adıyaman kahta ilçesinde işe zabıta memuru olarak Basladım 2014 yılında Muvcut Belediye Baskanı Değişdikten sonra sözleşmem tek taraflı Feshe Edilmiştir. Bende İşe iade davası Açtım kahta 1. Asliye Hukuk mahkemesi Beni Haklı Gördü Belediye Nezdinde işe iade etti Mevcut Belediye Başkan vekili Temiz ettirdi Yargıtay 7. Hukuk Dairesi kararı Hem muvaza yı kabul Ediyor Hemde Alt işverene veriyor kesin karar diye Bende Anayasa mahkemesine Bireysel Başvurdum sonucu Ne olabilir sizin Bir Görüşünüzü labilirmiyim Lütfen

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Merhaba, öncelikle avukat olmadığımı söylemem gerekir. Anayasa Mahkemesine neden başvurdunuz? Yargıtay aşaması sona erdi mi?

 3. kardelen diyor ki:

  Öncelikle bizi aydınlattığız için teşekkür ederim benim bir sorum olacak ben 11 yıldır halksağlıgı laboratuvarında kit karsiligi cihaz ihalesinde laboratuvar teknikleri olarak çalisiyorum yani herkesin deyimi ile( cihaz başı elemanı)ben bunca zamana kadar kendimi taşeronf irka elemanı olarak biliyordum meğerse öyle değilmiş firma elemaniyimisiz öyle diyor müdurlerimiz hatta bizim müdürlükleri bile alakamiz yokmuş tamamen firmanın elemanisiniz diyorlar ben simdi nasıl bir yol izlemeliyim kurumunda şu anki özel sözleşmeli personel olmak içinkurumda olan farklı firma elemanlarinni (ÇKYS) Kayıt yaptılar bizden evrak dahi birşey istemediler biz kurumun üvey evladiyiz eğer benim durumumu aciklarsaniz çok sevinecegi teşekkür ederim

  1. Metin yıldırım diyor ki:

   Evet Hocam yargıtay süreci Bitti işe iade davası açmıştık yargıtay Hem muvaza yı kabul etmiş Hemde Alt işverene iade etmiş Bende Anayasa mahkemesine yargıtayın kararlarına itiraz ettim

  2. Metin yıldırım diyor ki:

   Hocam anayasa mahkemesinde sürec devam ediyor Bu çıkacak yasadan Ben yararlanırmıyım şimdi işimden oldum yeni seçilen Belediye Başkanı siyasi saik nedeniyle toplu şekilde işimize son verdi yerel mahkeme Bizi haklı Gördü Belediye deki işimize iade etti yargıtay 7. Hukuk dairesi kararları Bozdu ve kapattı hem muvaza yı kabul etmiş Hem de şirket üzerinde Belediyeye iade etmiş

 4. Ozer YALCINKAYA diyor ki:

  Mustafa bey iyi günler. Ben hastanede bilgi işlem olarak çalışmaktayım. İhale Yöntemi 36 aylık HBYS kiralama işi olarak geçmektedir 01.05.2015 den bu yana. Fakat ben 01.01.2007 den bu yana bu kurumda bilgi işlem olarak çalışmaktayım daha önceki sözleşmemiz hbys bakım sözleşmesi idi. ben asıl işcimiyim. ilginize teşekkürler.

 5. feride diyor ki:

  iyi gunler kızım resmi kurumda taşoron işcisi ve şöfor ama evrak kayıtta gorev yapıyor src belgesi yok dıye yenı sozleşmede işten atmak istiyorlar ne yapmalıyız acıl cevap ilgineize şimdiden teşekkurler

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Yeni sözleşmede yine şoför kadrosunda alınacaksa ve SRC belgesi gerektiği halde bulunmuyorsa, bu gerekçeyle işten çıkarılabileceğini düşünüyorum.

 6. Sultan diyor ki:

  Ben bir hastane de çalışıyorum taseron olarak ama tibbi atik ve evsel atik topluyorum boş kaldigim zaman ise acilde hasta karşılayıp hasta taşıyorum musaadeye

 7. Serhat diyor ki:

  Selam ben karayollarında sıvıl araç şoförü olarak çalışıyorum ve kadrolu şoförlerle aynı ısı yapıyoruz sevk ıdaremıs kadrolu kısmiye aut

 8. Oguzlar diyor ki:

  Merhabalar Mustafa bey , karayollarında karayollarının resmi oluru ile müşavir firma vasıtasıyla kontrol Müjendisi olarak çalışıyorum , sizce bu asıl iş midir yardımcı iş midir , devletin müşavir firma çalıştırma yetkisi var deniliyor kadrolaşmadan muaf mı tutulacak , değerli yorumunuzu bekliyorum , görüşünüzü şuan kesinlik arz etmeyecektir ama , merak ediyorum bu konu ile ilgili değerli fikriniz nedir , şimdiden teşekkür ederim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bu konuda fikrimin hiçbir önemi yok. Çünkü kanunların çıkarılması aşamasında nelerin dikkate alındığı ortada. O nedenle, yapılacak en iyi şek beklemek olsa gerek.

 9. Zeynep diyor ki:

  Merhaba Mustafa Bey. Ben 11 yıldan beri teiaşta temizlik personeli adı altında büroda çalışmaktayım benim yaptığım asıl iş mi yardımcı iş mi oluyor

 10. Hasan Taşova diyor ki:

  Merhaba ben 4 yıldır kamuda 9 ay taşeron olarak çalışan bir işçiyim.Görevim bakım ve onarım Statüm nedir kadroya geçebilirmiyim teşekkürler

 11. ali köroğlu diyor ki:

  sorun kısa ve net olacak. karayollarında müşavirlik ve kontrolluk firmasında maden mühendisi olarak tünel kontrol mühendisliği yapmaktayım.asıl iş mi veya yardımcı iş mi olarak sormayacağım.bu yapılan taşeron işçiler ”özel şözleşmeli personel statüsü” düzenlemesi beni kapsıyor mu?teşekkürler

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Ali bey, bu tip sorulara uzun amandır cevap vermiyorum. Çünkü kanun tasarısının ortaya çıkmasını bekliyorum. Size de cevap veremem çünkü vereceğim cevap tahminde öteye gitmeyecektir. Tasarı ortaya çıkar çıkmaz bir yazı yayımlayacağım.

   1. ali köroğlu diyor ki:

    Mustafa bey, çok teşekkür ederim.tahminde olsa düşüncenizi merak ediyorum.

 12. mehmet diyor ki:

  Öncelikle bizi aydınlattığız için teşekkür ederim benim bir sorum olacak ben 11 yıldır halksağlıgı laboratuvarında kit karsiligi cihaz ihalesinde laboratuvar teknikleri olarak çalisiyorum yani herkesin deyimi ile( cihaz başı elemanı)ben bunca zamana kadar kendimi taşeronf irka elemanı olarak biliyordum meğerse öyle değilmiş firma elemaniyimisiz öyle diyor müdurlerimiz hatta bizim müdürlükleri bile alakamiz yokmuş tamamen firmanın elemanisiniz diyorlar ben simdi nasıl bir yol izlemeliyim kurumunda şu anki özel sözleşmeli personel olmak içinkurumda olan farklı firma elemanlarinni (ÇKYS) Kayıt yaptılar bizden evrak dahi birşey istemediler biz kurumun üvey evladiyiz eğer benim durumumu aciklarsaniz çok sevinecegi teşekkür ederim

 13. selim diyor ki:

  mustafa bey ben 2014 eüaş çalıştım 16 ay kesintisiz tam zamanlı 2015 ise askere gittim şimdi ise çalışmıyorum bu 16 ay boyunca çalışmışlığım üzerine bana kadro şansı varmı

  1. kardelen diyor ki:

   mehmet bey bende aynı pozisyonda çalışıyorum.siz herhangi bir bilgi alabildinizmi bana cevap yazarsanız çok sevinirim

 14. Aziz diyor ki:

  Merhaba –

  Hastanelerde yazılım firmasında yazılım destek personeli olarak çalışmaktayım, Memura Kadro olayı bize gelirmi ? Mayısda askere gidicem duruma göre

 15. samet karakaya diyor ki:

  Mastafa bey ben 2009 dan beri calisma ve iskur il mudurlugunde soforlu kiralik arac hzizmet alimi suretiyle 12 ay tam zamanli olarak makam soforlugu yapiyorum benim isim asil mi yardimci ne oluyo bu yasada ne cikar bize tesk ederim

 16. Malatya diyor ki:

  Mustafa bey ben buyuksehir belediyesine kepçe oparatoru alarak 6 yıldır çalışmaktayım asfalt yol açma yani fen işleri personeliyim sizce kadro şansımız ne olur ?şirket personeliyim bide çoğu arkadaşlar is mahkemesine verdi kadro halletti ama iş alımı gerçekleşmedi tazminatını verip işbaşı yaptirmadilar teşekkürler

 17. şerif akmelek diyor ki:

  hocam nasılsınız öncelikle size daha önce mesaj yollamıştım ama herhangi bir geri bildirim alamadım.25 tarihli bir mesaj yollamıştım.okuyup bizi bilgilendi,rirseniz sevinirim hocam şerif akmelek.

 18. şerif akmelek diyor ki:

  mustafa hocam öncelikle nasılsınız diyelim.sayın hocam bir taşeron işçisi olarak hükümet tarafından bir kadro yalanı ile karşı karşıyayız.ortada içi boş bir kadro durumu var.maliye baknının anlatımıyla sınava girecem sınavı geçersem kadro alacam fakat almış oldugum bu kadro ne memur statüsünde ne de işçi statüsünde.iş güvencei olmayan,aynı maaş,aynı işyeri olan,tayin hakkı olmayan bir kadro vaat ettikleri.kadro demek 657 ye tabii demek biildiğimiz kadarıyla.hocam şunu sormak istiyorum gerçekten kandırıl dık mı?yoksa bu bir seçim öncesi yatırım mı?ilerisi için bizleri neler bekler haklarımız açısından?vaat ettikleri bu kadroylan iş güvencemizi kazanmış oluyor muyuz yoksa yine keyfi işten çıkarmalar devam edecek mi.iyi çalışmalar hayırlı günler diliyorum hocam.cevabınızı merakla bekleyeceğim.

 19. MEHMET diyor ki:

  merhabe mustafa bey bu kanun çıktığında KADROYA ANILACAK OLAN ASIL İŞ YAPANLARA HAKSIZLIK OLMAYACAK MI YANİ BUNLARDA AYNI KAPSAMA MI ALINACAK?

 20. Alperen Güler diyor ki:

  Mustafa bey merhaba ben belediyede mevsimlik işçi statüsünde 5 ay 29 gün çalışıyorum.Bu proje bizide kapsar mı?Bizim sürwnin uzatılma durumu yani 11/29 a cıkarılma dirumu var mı?Tesekkür ederim

 21. tamer diyor ki:

  merhabalar;
  ben aile ve sosyal politikalar il müdürlüğüne bağlı sosyal hizmet merkezinde 01.01.2014 tarihinden 06.11.2015 tarihine kadar özel güvenlik görevlisi olarak çalıştım 06.11.2015 tarihinde çıkışım yapıldı ve ertesi gün 07.11.2015 tarihinde aile ve sosyal politikalar il müdürlüğünde özel güvenlik görevlisi olarak göreve başladım ve hala çalışmaktayım.. şayet taşerona kadro verilmesinin kriterlerinden biri olan 01.11.2015 tarihinden önce işe girmiş olmak kriteri baz alınırsa acaba bende bu haklardan faydalanabiliyor muyum? teşekkür ederim

 22. Naim Turanli diyor ki:

  Merhaba Mustafa Bey ben musavir de çalışıyorum karayollari nin tunel ve yol islerini kontrol ediyorum inşaat muhendisiyim 26.08.2016 da ise girdim kadro bana geliyor mu teşekkür ederim

 23. Mahmut diyor ki:

  Mustafa bey geçmiş bütün yorumları okudum fakat bugün itibariyle bazı değişik durumlar olduğunu görüyoruz bilgi işlem yardımcı iş derken hükümet asıl iş dedi peki bunlar göz önüne alındığında şeker fab muhasebe lokanta katibi sizce asıl iş midir yardımcı iş midir

  1. YAŞAR diyor ki:

   MERHABA MUSTAFA BEY BEN DEVLET HASTANESİNDE LABORATUVARDA MEDİKAL FİRMA ELEMANI OLARAK ÇALIŞMAKTAYIM İHALEMİZ CİHAZ KİT ÜZERİNE YAPILMAKTA VE ŞARTNAMEDE ELEMAN ÇALIŞTIRILMASI YER ALMAKTADIR. BEN BU DURUMDA TAŞERON OLARAK GEÇİYORMUYUM BU KONUDA OLUMLU OLUMSUZ ÇOK ÇEŞİTLİ GÖRÜŞLER VAR YARDIMCI OLURSANIZ MEMNUN OLURUM

   1. FTH diyor ki:

    MERHABA YASAR BEY BİZDE SİZİN GİBİYİZ AMA Bİ BİLGİYE ULAŞAMADIK BUNUNLA İLGİLİ BİLGİ EDİNİRSENİZ BANA DA YAZARSAN MEMNUN OLURUM GÖRÜŞMEK ÜZERE

    1. FTH diyor ki:

     bnde aynı durumdaym..biz alamıcaz bu radyoloji ve daha çok laboratuvara özgü bi çalışma şekli ..bizleride alsaydı zaten alım 1 milyonun üzerine çıkar ayrıca tüm ihaleleri fesh etmesi gerekirdi böyle bişeye girmez hükümet

 24. mehmet diyor ki:

  Hocam merhaba ben devlet ortaokulunda çalışıyorum dönemsel değil 12 aylık devamlı sözleşmem var maaşımı okul aile birliğinden alıyorum. Benim anladığım yardımcı iş oluyor. Bu açıklanan taşerona kadro verilmesi beni ve ben gibileri kapsıyor mu. Teşekkürler.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Herkese tek tek cevap vermemin bir mantığı yok. O nedenle bu yorumun altına toplu bir cevap yazmak istiyorum. Kanun tasarısı ortaya çıkmadan size cevap veren herkes hem kendini hem de sizi kandırmış olur. Çünkü insan, bilmediği bir konuda yorum yapmamalı. Lütfen bekleyin, tasarı plan bütçe komisyonuna sevk edilir edilmez ilk iş inceleyerek, hangi kurumların ve kadroların kapsama alındığına dair bir yazı yayımlayacağım. Onun dışında sizlere tek tek cevap vermek gereksiz olacağı gibi yanıltıcı da olabilecektir.

 25. fatih diyor ki:

  Hocam dis hastanesinde hizmet alimi olarak dis protez teknisyenligi yapıyorum acaba bu yasa bizide etkilermi

 26. DURDU KAPLAN diyor ki:

  MERHABA KOLAY GELSİN.BEN HEMŞİREYİM.24.06.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN AİLE SAĞLIĞI ELEMANI OLARAK ÇALIŞIYORUM.KADRO BANA DA VERİLİR Mİ?

1 22 23 24
BİR YORUM YAZ