Asıl iş nedir? Yardımcı iş nedir?

ÖNEMLİ NOT
Başbakan sayın Ahmet DAVUTOĞLU’nun 22.03.2016 tarihli açıklaması üzerine; İlk izlenimimi paylaşmak isterim. Başbakan açık ve net bir şekilde ifade etti. 1 Kasım 2015 tarihinden önce işe giren tüm taşeron işçileri asıl iş ya da yardımcı iş ayrımı olmadan kadroya alınacak. Ancak gördüğüm kadarıyla bunun bir istisnası olacak. Başbakan’ın deyimiyle “Mahalli idarelerin alt işveren firmalarında çalışan taşeron işçiler, yine bu mahalli idareler tarafından kurulacak şirketlerde istihdam edilecek.” Sözün özü: Belediyeler ve il özel idareleri hariç diğer kurumlardaki bütün taşeron işçileri kadroya alınacak. Belediyelerde ve il özel idarelerinde çalışan taşeron işçiler ise kadroya alınmayacak; ancak bunlar artık özel şirketler aracılığıyla değil de kurumların kendi şirketleri tarafından istihdam edilecek.

Not: Yukarıda yazılanlar ilk izlenimden ibarettir. Tasarı, plan ve bütçe komisyonuna havale edildiği anda detaylı bir yazı yayımlayacağım.

 

Asıl iş / Yardımcı iş

Bilgi Notu: Bu yazımızın ardından, devamı niteliğinde olan “Asıl iş nedir? Yardımcı iş nedir? (2)” yazımızı da yayımladık. Bu yazının ardından diğer yazımızı da okuyabilirsiniz.

Asıl iş kavramı, İş Kanunu açısından önem arz etmekle birlikte özellikle son dönemde hükûmetin asıl işi yapan taşeron işçilere kadro vereceğini beyan etmesiyle daha da önem kazanır hale geldi. Asıl işin ne olduğu, yardımcı işin ne olduğu ya da kimlerin asıl işi yaptığı tartışmaları sürüp gitmekte.

İş Kanunu açısından asıl işin önemi

İş Kanunu bakımından asıl işin önemi, bu kanunun 3 üncü maddesinden kaynaklanıyor. Buna maddeye göre “Bir işverenden, iş yerinde yürütmekte olduğu hizmet veya mal üretimine yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işin ve işletmenin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu işle ilgili görevlendirdiği tüm işçilerini sadece bu iş yerinde aldığı işte çalıştıran diğer iş veren ile iş almış olduğu iş veren arasındaki ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir”.

Uygulamada taşeron ilişkisi olarak belirlenen bu asıl işveren – alt işveren ilişkisinin ön şartlarından bir tanesi, kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere, asıl işveren – alt işveren ilişkisinin ya yardımcı işlerde ya da “işletmenin/işin gereği/teknolojik nedenlerle asıl işin bir bölümünde kurulabiliyor olmasıdır.

Yani, asıl işin tamamında, normal şartlar altında, asıl işveren alt işveren (taşeron) ilişkisi kurulamaz. Bu genel kural olmakla beraber, bunun istisnaları da vardır. Bunların ikisi çok önemli olup her yerde karşımıza çıkmaktadır.

Hastanelerde ve Belediyelerde asıl işin taşerona verilmesi

Evet yukarıda, asıl işin alt işverene verilemeyeceğini yazdık. Ama kanunla getirilen bu yasağın, yine kanunlarla ortaya konan 2 istisnası vardır.

Bunlardan bir tanesini daha önce yazdık. Buradaki linkten okuyabileceğiniz yazıda da görüleceği üzere hastanelerde asıl iş taşerona verilebilmektedir.

Aynı şekilde belediyelere de bu konuda bir istisna getirilmiş olup bunlar da asıl işlerini taşerona verebilir.

Asıl iş tanımı neden önemli?

Bunun en temel nedeni; sağlık hizmetleri ile belediye faaliyetleri hariç diğer kurumlardaki asıl işlerin alt işverene yani taşerona verilememesidir. O halde örneğin bir kamu kurumunda, asıl iş taşeron firmaya verilmişse, burada çalışan taşeron işçilerinin durumu ne olacaktır?

Bu sorunun cevabını Yargıtay kararlarından da rahatça bulmaktayız: Muvazaa. Evet, yukarıdaki istisnalar dışında, asıl iş alt işverene verildiğinde mahkemelerce muvazaa kararı verilmekte ve alt işveren işçileri en başından beri asıl işverenin işçisi sayılmaktadır.

Muvazaa nedir?

Şu yazımızda, taşeron işçisi ile kadrolu işçinin aynı işi neden yapamayacağını anlatmış ve bu durumun neden muvazaaya sebep olacağını açıklamıştık. Muvazaa; asıl işveren ile alt işveren arasındaki alt işverenlik ilişkisinin mahkeme kararıyla hileli olduğunun tespitidir. Bu tespitin en bariz sonucu ise, taşeron işçilerinin, en başından beri asıl işveren işçileri olarak kabul edilmeleridir. Bu sayede, işçiler geriye dönük hak kayıplarını kamu kurumlarından talep etmekte ve önemli kazançlar elde etmektedir. Bu konuda kamuoyundaki en önemli örnek ise hepinizin duyduğu gibi Karayolları Genel Müdürlüğü taşeron işçileridir. Karayolları Genel Müdürlüğünün işçileri ile aynı işi yaptıkları mahkeme kararıyla tespit edilen taşeron işçiler açısından mahkemeler muvazaa kararı vermekte ve bu işçiler en başından beri Karayolları Genel Müdürlüğünün işçisi sayılmaktadır.

Yardımcı iş nedir?

İş Kanununda açıkça yazdığı üzere, yardımcı işlerin alt işveren verilebileceğini görmüştük. Peki yardımcı iş nedir? Yardımcı işin tanımı Alt İşverenlik Yönetmeliğinde yapılmıştır. Buna göre yardımcı iş; iş yerinde yürütülmekte olan mal veya hizmet üretimiyle ilgili olmakla beraber doğrudan doğruya üretim organizasyonunun içinde yer almayan, üretimin zorunlu bir unsuru olarak kabul edilmeyen ancak asıl iş devam ettiği müddetçe devam eden ve asıl işe bağımlı olan işi ifade eder.

Bunu örneklerle açıklamak gerekirse; bir kamu kurumundaki temizlik, yemek hazırlama vb. işler yardımcı işlerdir. Mesela bir hastanede, binanın ve odaların temizliği işi yardımcı iştir. Ya da karayolları genel müdürlüğünde temizlik yapma işi yardımcı iştir.

Bir işin yardımcı iş olup olmadığını anlamanın en kolay yolu şudur: Yapılan iş o kurumun asıl işi midir, değil midir? Bu sorunun cevabı verildiğinde yardımcı işin ne olduğu daha rahat anlaşılacaktır. O halde daha önemli olan kavramımız asıl iştir.

Asıl iş nedir?

Asıl işim tanımı da Alt İşverenlik Yönetmeliğinde yapılmıştır. Buradaki tanıma göre asıl işin; mal veya hizmet üretiminin esasını oluşturan iş olduğunu söyleyebiliriz.

Bu tanımı somutlaştıralım ve örneklerle anlatalım:

 • Hastanede yapılan asıl iş elbette ki sağlık hizmetleridir. Hasta bakıcılığı ve tedavi hizmetleri bunların başında gelir.
 • Karayolları Genel Müdürlüğünde asıl iş yol yapım işleridir.
 • Belediyede asıl işler toplu taşıma hizmeti, park bahçe hizmeti, çevre koruma işlemleri vb. şeklinde artırılabilir.
 • Tapu dairesinde asıl iş tapu işlemleridir.
 • Hastaların kabul, kayıt, randevularının takibi, çağırma ve karşılama, hastaya ait dokümanın bilgisayardan çıkarılması ve kendisine verilmesi, hasta dosyası oluşturma ve kapatma, sağlık tesislerini ilgilendiren farklı bilgilerin bilgisayarlara girilmesi, arşiv tutulması, dosyalama işlerinin yapılması yardımcı iştir.

Yukarıdaki örneklerden görüleceği üzere, her iş ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Taşeron işçisi, yaptığı işin asıl iş olup olmadığını merak ediyorsa şu soruyu kendine sormalıdır:

“BENİM YAPTIĞIM BU İŞ, KURUMUN ASIL İŞİ Mİ?”

Bu sorunun cevabı hem kolaydır hem de zordur. Bazı işler için peşinen cevap verilebilir. Eğer asıl işi yemek yapmak olmayan bir kamu kurumunda yemek hazırlıyorsanız ya da bir kamu kurumunda oda  temizliği yapıyorsanız yaptığınız işe asıl iş diyemezsiniz. Yemek yapmak ya da odayı temizlemek, o kamu kurumunun yardımcı işleridir.

Ama örneğin bir kamu kurumunda büroda masa işi yapıyorsanız, mesela VHKİ olarak çalıştırılıyorsanız, ya da bir müdürün sekreterliğini yapıyorsanız, ya da memurların ofiste yaptığı işler size yaptırılıyorsa asıl işi yapıyorsunuz demektir.

Asıl iş mi yapıyorum yoksa yardımcı iş mi? Bu sorulara samimi cevaplar vererek bulabilirsiniz.

 • Ben tam olarak ne iş yapıyorum?
 • Çalıştığım kamu kurumunun asıl faaliyet alanı / asıl iş nedir?

Eğer sizin yaptığınız iş, aynı zamanda kamu kurumunun asıl işiyse, o zaman siz asıl işte çalışıyorsunuz demektir.

NOT
Bu konuyla ilgili her türlü sorunuzu, aşağıdaki yorum bölümünden lütfen sorunuz. Bu sayede, örnekler üzerinden konuyu somutlaştırabiliriz. Her işçinin kendi durumunun önemli olduğunu, fiilen ne iş yapıldığının belirleyici olduğunu unutmayınız. Yorumlarınız ONAYLANDIKTAN sonra yayımlanır. Onay süresi genelde 24 saattir.

NOT 2
Bu yazıya tarafımca yapılan yorumlar hukuki bir görüş içermez. Tavsiye kararı da değildir. İşçi işveren ilişkisinde nihai karar verme organı mahkemelerdir. Burada yazılanlar, yazanın kişisel görüşü olup sadece kendisini bağlar.

NOT 3
Yorumlardan anladığım kadarıyla, işçilerde “asıl işi yapan taşeron işçilerinin” tamamının kadroya alınacağı beklentisi bulunmaktadır. Bu konuda hayal kırıklığı yaşanabilir. Yakında, bu durumla ilgili bir yazı yazıp bloguma eklediğimde burada bağlantı adresini paylaşırım.

Gelen yorumlardan; birçok taşeron işçisinin, kadrolu işçilerle aynı işi birlikte yaptığını yazdığını görüyorum. Bu konuyla ilgili daha önce yazmış olduğum Taşeron işçisi ile kadrolu işçi aynı işi yapabilir mi? konulu yazıma göz atmanızda fayda var.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (25 oy / LÜTFEN yıldıza tıklayarak YAZIYA OY VERİNİZ / ortalama: 4,40 / 5)
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1470 YORUM
 1. Sultan diyor ki:

  Ben bir hastane de çalışıyorum taseron olarak ama tibbi atik ve evsel atik topluyorum boş kaldigim zaman ise acilde hasta karşılayıp hasta taşıyorum musaadeye

 2. Serhat diyor ki:

  Selam ben karayollarında sıvıl araç şoförü olarak çalışıyorum ve kadrolu şoförlerle aynı ısı yapıyoruz sevk ıdaremıs kadrolu kısmiye aut

 3. Oguzlar diyor ki:

  Merhabalar Mustafa bey , karayollarında karayollarının resmi oluru ile müşavir firma vasıtasıyla kontrol Müjendisi olarak çalışıyorum , sizce bu asıl iş midir yardımcı iş midir , devletin müşavir firma çalıştırma yetkisi var deniliyor kadrolaşmadan muaf mı tutulacak , değerli yorumunuzu bekliyorum , görüşünüzü şuan kesinlik arz etmeyecektir ama , merak ediyorum bu konu ile ilgili değerli fikriniz nedir , şimdiden teşekkür ederim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bu konuda fikrimin hiçbir önemi yok. Çünkü kanunların çıkarılması aşamasında nelerin dikkate alındığı ortada. O nedenle, yapılacak en iyi şek beklemek olsa gerek.

 4. Zeynep diyor ki:

  Merhaba Mustafa Bey. Ben 11 yıldan beri teiaşta temizlik personeli adı altında büroda çalışmaktayım benim yaptığım asıl iş mi yardımcı iş mi oluyor

 5. Hasan Taşova diyor ki:

  Merhaba ben 4 yıldır kamuda 9 ay taşeron olarak çalışan bir işçiyim.Görevim bakım ve onarım Statüm nedir kadroya geçebilirmiyim teşekkürler

 6. ali köroğlu diyor ki:

  sorun kısa ve net olacak. karayollarında müşavirlik ve kontrolluk firmasında maden mühendisi olarak tünel kontrol mühendisliği yapmaktayım.asıl iş mi veya yardımcı iş mi olarak sormayacağım.bu yapılan taşeron işçiler ”özel şözleşmeli personel statüsü” düzenlemesi beni kapsıyor mu?teşekkürler

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Ali bey, bu tip sorulara uzun amandır cevap vermiyorum. Çünkü kanun tasarısının ortaya çıkmasını bekliyorum. Size de cevap veremem çünkü vereceğim cevap tahminde öteye gitmeyecektir. Tasarı ortaya çıkar çıkmaz bir yazı yayımlayacağım.

   1. ali köroğlu diyor ki:

    Mustafa bey, çok teşekkür ederim.tahminde olsa düşüncenizi merak ediyorum.

 7. mehmet diyor ki:

  Öncelikle bizi aydınlattığız için teşekkür ederim benim bir sorum olacak ben 11 yıldır halksağlıgı laboratuvarında kit karsiligi cihaz ihalesinde laboratuvar teknikleri olarak çalisiyorum yani herkesin deyimi ile( cihaz başı elemanı)ben bunca zamana kadar kendimi taşeronf irka elemanı olarak biliyordum meğerse öyle değilmiş firma elemaniyimisiz öyle diyor müdurlerimiz hatta bizim müdürlükleri bile alakamiz yokmuş tamamen firmanın elemanisiniz diyorlar ben simdi nasıl bir yol izlemeliyim kurumunda şu anki özel sözleşmeli personel olmak içinkurumda olan farklı firma elemanlarinni (ÇKYS) Kayıt yaptılar bizden evrak dahi birşey istemediler biz kurumun üvey evladiyiz eğer benim durumumu aciklarsaniz çok sevinecegi teşekkür ederim

 8. selim diyor ki:

  mustafa bey ben 2014 eüaş çalıştım 16 ay kesintisiz tam zamanlı 2015 ise askere gittim şimdi ise çalışmıyorum bu 16 ay boyunca çalışmışlığım üzerine bana kadro şansı varmı

 9. Aziz diyor ki:

  Merhaba –

  Hastanelerde yazılım firmasında yazılım destek personeli olarak çalışmaktayım, Memura Kadro olayı bize gelirmi ? Mayısda askere gidicem duruma göre

 10. samet karakaya diyor ki:

  Mastafa bey ben 2009 dan beri calisma ve iskur il mudurlugunde soforlu kiralik arac hzizmet alimi suretiyle 12 ay tam zamanli olarak makam soforlugu yapiyorum benim isim asil mi yardimci ne oluyo bu yasada ne cikar bize tesk ederim

 11. Malatya diyor ki:

  Mustafa bey ben buyuksehir belediyesine kepçe oparatoru alarak 6 yıldır çalışmaktayım asfalt yol açma yani fen işleri personeliyim sizce kadro şansımız ne olur ?şirket personeliyim bide çoğu arkadaşlar is mahkemesine verdi kadro halletti ama iş alımı gerçekleşmedi tazminatını verip işbaşı yaptirmadilar teşekkürler

 12. şerif akmelek diyor ki:

  hocam nasılsınız öncelikle size daha önce mesaj yollamıştım ama herhangi bir geri bildirim alamadım.25 tarihli bir mesaj yollamıştım.okuyup bizi bilgilendi,rirseniz sevinirim hocam şerif akmelek.

 13. şerif akmelek diyor ki:

  mustafa hocam öncelikle nasılsınız diyelim.sayın hocam bir taşeron işçisi olarak hükümet tarafından bir kadro yalanı ile karşı karşıyayız.ortada içi boş bir kadro durumu var.maliye baknının anlatımıyla sınava girecem sınavı geçersem kadro alacam fakat almış oldugum bu kadro ne memur statüsünde ne de işçi statüsünde.iş güvencei olmayan,aynı maaş,aynı işyeri olan,tayin hakkı olmayan bir kadro vaat ettikleri.kadro demek 657 ye tabii demek biildiğimiz kadarıyla.hocam şunu sormak istiyorum gerçekten kandırıl dık mı?yoksa bu bir seçim öncesi yatırım mı?ilerisi için bizleri neler bekler haklarımız açısından?vaat ettikleri bu kadroylan iş güvencemizi kazanmış oluyor muyuz yoksa yine keyfi işten çıkarmalar devam edecek mi.iyi çalışmalar hayırlı günler diliyorum hocam.cevabınızı merakla bekleyeceğim.

 14. MEHMET diyor ki:

  merhabe mustafa bey bu kanun çıktığında KADROYA ANILACAK OLAN ASIL İŞ YAPANLARA HAKSIZLIK OLMAYACAK MI YANİ BUNLARDA AYNI KAPSAMA MI ALINACAK?

 15. Alperen Güler diyor ki:

  Mustafa bey merhaba ben belediyede mevsimlik işçi statüsünde 5 ay 29 gün çalışıyorum.Bu proje bizide kapsar mı?Bizim sürwnin uzatılma durumu yani 11/29 a cıkarılma dirumu var mı?Tesekkür ederim

 16. tamer diyor ki:

  merhabalar;
  ben aile ve sosyal politikalar il müdürlüğüne bağlı sosyal hizmet merkezinde 01.01.2014 tarihinden 06.11.2015 tarihine kadar özel güvenlik görevlisi olarak çalıştım 06.11.2015 tarihinde çıkışım yapıldı ve ertesi gün 07.11.2015 tarihinde aile ve sosyal politikalar il müdürlüğünde özel güvenlik görevlisi olarak göreve başladım ve hala çalışmaktayım.. şayet taşerona kadro verilmesinin kriterlerinden biri olan 01.11.2015 tarihinden önce işe girmiş olmak kriteri baz alınırsa acaba bende bu haklardan faydalanabiliyor muyum? teşekkür ederim

 17. Naim Turanli diyor ki:

  Merhaba Mustafa Bey ben musavir de çalışıyorum karayollari nin tunel ve yol islerini kontrol ediyorum inşaat muhendisiyim 26.08.2016 da ise girdim kadro bana geliyor mu teşekkür ederim

 18. Mahmut diyor ki:

  Mustafa bey geçmiş bütün yorumları okudum fakat bugün itibariyle bazı değişik durumlar olduğunu görüyoruz bilgi işlem yardımcı iş derken hükümet asıl iş dedi peki bunlar göz önüne alındığında şeker fab muhasebe lokanta katibi sizce asıl iş midir yardımcı iş midir

  1. YAŞAR diyor ki:

   MERHABA MUSTAFA BEY BEN DEVLET HASTANESİNDE LABORATUVARDA MEDİKAL FİRMA ELEMANI OLARAK ÇALIŞMAKTAYIM İHALEMİZ CİHAZ KİT ÜZERİNE YAPILMAKTA VE ŞARTNAMEDE ELEMAN ÇALIŞTIRILMASI YER ALMAKTADIR. BEN BU DURUMDA TAŞERON OLARAK GEÇİYORMUYUM BU KONUDA OLUMLU OLUMSUZ ÇOK ÇEŞİTLİ GÖRÜŞLER VAR YARDIMCI OLURSANIZ MEMNUN OLURUM

   1. FTH diyor ki:

    MERHABA YASAR BEY BİZDE SİZİN GİBİYİZ AMA Bİ BİLGİYE ULAŞAMADIK BUNUNLA İLGİLİ BİLGİ EDİNİRSENİZ BANA DA YAZARSAN MEMNUN OLURUM GÖRÜŞMEK ÜZERE

    1. FTH diyor ki:

     bnde aynı durumdaym..biz alamıcaz bu radyoloji ve daha çok laboratuvara özgü bi çalışma şekli ..bizleride alsaydı zaten alım 1 milyonun üzerine çıkar ayrıca tüm ihaleleri fesh etmesi gerekirdi böyle bişeye girmez hükümet

 19. mehmet diyor ki:

  Hocam merhaba ben devlet ortaokulunda çalışıyorum dönemsel değil 12 aylık devamlı sözleşmem var maaşımı okul aile birliğinden alıyorum. Benim anladığım yardımcı iş oluyor. Bu açıklanan taşerona kadro verilmesi beni ve ben gibileri kapsıyor mu. Teşekkürler.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Herkese tek tek cevap vermemin bir mantığı yok. O nedenle bu yorumun altına toplu bir cevap yazmak istiyorum. Kanun tasarısı ortaya çıkmadan size cevap veren herkes hem kendini hem de sizi kandırmış olur. Çünkü insan, bilmediği bir konuda yorum yapmamalı. Lütfen bekleyin, tasarı plan bütçe komisyonuna sevk edilir edilmez ilk iş inceleyerek, hangi kurumların ve kadroların kapsama alındığına dair bir yazı yayımlayacağım. Onun dışında sizlere tek tek cevap vermek gereksiz olacağı gibi yanıltıcı da olabilecektir.

 20. fatih diyor ki:

  Hocam dis hastanesinde hizmet alimi olarak dis protez teknisyenligi yapıyorum acaba bu yasa bizide etkilermi

 21. DURDU KAPLAN diyor ki:

  MERHABA KOLAY GELSİN.BEN HEMŞİREYİM.24.06.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN AİLE SAĞLIĞI ELEMANI OLARAK ÇALIŞIYORUM.KADRO BANA DA VERİLİR Mİ?

 22. durdu diyor ki:

  24.06.2013 tarihinden itibaren aile sağlığı elemanı olarak çalışıyorum.Kadro bizi de kapsar mı?

 23. özgür akçay diyor ki:

  merhabalar ben devlet hastanesinde temizlik firmasında personel şefi statüsünde çalışıyorum.lakin temizlik hizmeti değil personellerin maaş puantaj vardiya çizelgeleri yıllık izin,malzeme ve hizmet kontrolü görevlerini icra ediyorum.yani bir nevi bu kurumdaki yöneticinin,maaş memurunun,nöbetçi memurun,özlük biriminin görevlerini yapıyorum .benim statüm nedir asıl iş mi yardımcı iş mi?

 24. CİHAT KALKAN diyor ki:

  HOCAM BEN BELEDİYEDE CENAZE HİZMETLERİNDE CALIŞIYORUM CENAZE YIKAMA İŞLERİNDE BEN ASIL İŞİ YAPTIGIMI DÜŞÜNÜYORUM SİZLERE SORMAK İSTEDİM

 25. Halil diyor ki:

  Merhaba mustafa bey ben belediye taseron firmasinda toplu tasima soforum bizi kapsiyormu

 26. hayri diyor ki:

  Slm ben tedas altinda akedas ana firmanin alt firmasinda endenk okumaciligi yapiyorum 4 yildan bana kadro geliyormu tsk ederim

 27. Gürkan diyor ki:

  Mustafa bey 1 kasım sonrası işe girenler için bu yasa düzenlemesinde komisyonda farklı bir gorüş çıkabilirmi.yoksa bizler taşeron olarak devam edermiyiz.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Elbette çıkabilir. Neticede hem plan bütçe komisyonunda hem de mecliste bazı şeyler değişecektir. Ama nelerin değişeceğini benim bilmem mümkün değil.

 28. Mustafa karaca diyor ki:

  Merhaba mustafa bey ben 6senedir diş hastanesinde diş teknisyenliği yapıyorum ustalık belgemde var hastanede çıkan ölçüleri dökuyor,kırık protez tamiri,geçici dişleri yapıyorum.Geride kalan işleri ihaleyi alan labarutuara gönderiyoruz .labarutuar beni muhasabeden görevlendirme olarak yazıyormuş bbenim durumum nedir sizce asıl işçimi yoksa yardımcı işçimiyim şimdiden teşekkürler.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bu biraz teknik bir soru olmuş. Cevap verebilmem için, diş teknisyenliğinin diş tedavisindeki yerini iyi bilmem lazım. Ama ilk bakışta bahsettiğiniz işin asıl iş olarak göründüğünü söyleyebilirim.

   1. fıratdilek diyor ki:

    Sn. Mustafa bey ben ve esim kamu hastanesinde klinik destek personeli yani hasta bakım hizmetlisi olarak gorev yapmaktayız merakım asıl isi yapıp yapmadıgımız konusunda bu konuda bizi aydınlatır iseniz sevinirim saygılarımla

 29. mehmet mustafa diyor ki:

  iyi geceler başbakan açıkladı güzel oldu yanliz bizler hangi statüde kadro alacaz ambulans soforuyum ben bu konuda netlik var mi 4/B statüsü nasıl bir düzen maaşlarda veya izin vesaire haklarımız nasıl olacak

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bunun için tasarının kendisini görmek gerekecektir. Ama tahminim, birçok taşeron işçisinin yine işçi olarak kadroya alınacağı yönündedir.

 30. Karatay diyor ki:

  Mustafa Bey Ben üniversite hastanesinde laboratuarda çalışmaktayım, ancak hastanenin personeli değil, hastanene ile ihale sonucu çalışan bir sağlık şirketinin elemanı olarak hastanede çalismaktayim…Hastanede çalışan herkese kadro geldi, ama ben hastanenin ihalesini alan bir sağlık frmasinin elemanı olduğum için kadro gelmiyor mu? Sonuçta kamuda cçalışmak gerek ama benim sozlesmem özel bir sağlık firması ile

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Eğer yanlış bir ifadeniz olmadıysa, sizin bahsettiğiniz çalışma şekli zaten taşeron çalışmasının tam karşılığı. O nedenle tereddütünüzün ne olduğunu anlayamadım.

 31. carizma_13132011@homail.com diyor ki:

  Selam 5yıl belediyede Taşeronolarak çalıştım belediye başakanı değişince işten çıkarıldım ama bana kendin istifa et diye bir dilekçe yazdırdılar bende geleceğim için önümde başka bir iş varken belediyeden işten atılırsam başka iş elime geçmez diye türk telekom asistalıüına girdim benimle çalışan arkdaşlar mahkeme yolu ile işlerine geri dönmelerine karar verildi bnde eski işime geri dönebilirmiyim acaba benim tek farkım dilekçemde kendim istifa ediyorum var ne yapmam gerek kolay gelsin

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   İşe iade kararını verecek olan İş Mahkemeleridir. O nedenle dönüp dönemeyeceğinizi benim bilmem mümkün değil. Sizi yanıltmamak için yorum yapamıyorum.

 32. Atilla diyor ki:

  aile sağlık merkezinde çalışmaktayım sağllık meslek lisesi mezunuyum taşorana kadro bizleride kapsıyor mu?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Tasarının son halini görmeden bir şe söylememiz zor Atilla bey. Biraz sabrederseniz, en kısa zamanda tasarı ortaya çıkacaktır ve o zaman bu konuda bir yazı yazmayı planlıyorum.

 33. samet karakaya diyor ki:

  Merhaba. Kamuda 2009 dan beri sirket araclarini kullanıyorum makam soforlugu yapiyorum bu asil ismi yardimci ismi basbakanin aciklamasina gore yardimci islerde kadroya alinacak dedi benim durumum ne olur tesk ederim simdiden

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Samet bey, kanun tasarısını görmeden bir şey söylememek lazım. Tasarı ortaya çıkar çıkmaz lütfen tekrar sorun da öyle değerlendirelim.

   1. sametkarakaya09@gmail.com diyor ki:

    Cok tesekkur ederim ama yanlis soru sordum sanirim hocam 2009 dan beri soforlu hizmet araci kiralama isinde kamuda calisiyorum durumum ne olur simdiden cok tesekkur ederim

 34. Bekir diyor ki:

  Mustafa bey ben Çedaş ta sayaç okuma faturalandırma bölümünde teknisyen olarak görev yapmaktayım aynı zamanda kesme-açma bölümünde de çalışıyoruz. Bizim işimiz asıl iş midir yardımcı işmi.Bu arada ana firmamız Çamlıbel firmasıdır fakat biz onun taşeron firması olan çamlı firmasın da görev yapmaktayız. Yani taşeronun da taşeronuyuz. Kadro bizde gelir mi işimiz asıl mıdır yardımcı mı. Cevaplarsanız çok sevinirim kolay gelsin.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Kadroya alınacak işçiler için artık tek başvuru kaynağı, çıkacak olan kanun tasarısıdır. Tasarıyı görmeden yapılan yorumlar yanıltıcı olacaktır.

 35. gökhan diyor ki:

  merhaba mustafa bey ben kamu hastahanesinde diyaliz hastalarini tasimaktayim bu taseron isci olarak biz tam olarak bu olaylarin neresindeyiz asil isci yardimci işci olayi ve bu konuda basvurmamiz gereken yerler de olabilirmi ?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Kadro bakımından artık asıl iş ya da yardımcı iş ayrımının öneminin kalmadığını söyleyebiliriz. Sayın Başbakan’ın açıklamaları bu yönde. Artık önemli olan hangi kurumların kapsama alınacağıdır.

 36. burak diyor ki:

  vay be bir lisans mezunu belediye taşeronu olarak çok üzüntülüyüm çünkü belediye şirketlerinin taşerondan bir farkı yoktur bunu herkes bilir inşallah devletimiz bu haksızlığı giderir çünkü en fazla muvazaa belediyelerde var maalesef saygılarımla.

 37. Özge diyor ki:

  Merhaba ben aile hekimliğinde hemşirelik yapıyorum sağlık meslek mezunuyum asil iş sayılıyor mu acaba

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Asıl iş olmasından öte, bildiği kadarıyla sizler aile hekimliklerinde taşeron vasıtasıyla çalışmıyorsanız. (Yanlışsam lütfen düzeltin.) Bu nedenle bu kanunun sizinle bir alakasının olduğunu zannetmiyorum.

 38. burak diyor ki:

  mustafa bey belediye çalışanları olarak valla çok üzüntüdeyiz belediye şirketlerinin taşerondan bir farkı yok çünkü neden böyle yapıldı niye bizler ayırt edildik keşke olmasaydı inşallah komisyonda bu durum düzeltilir.saygılarımla.

 39. Faruk Gezici diyor ki:

  Merhaba Mustafa bey ben çocuk yuvası ve kız yetiştirme yurdunda şoför olarak çalışmaktayım.Ancak ihale içeriğinde şoförlü araç alımı olarak geçmektedir.Kadro alma ihtimalim nedir ,cevaplarsanız çok sevinirim..iyi akşamlar

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Önemli olan artık bundan sonra kanun tasarısında yapılacak olan tanımlamalardır. O yüzden beklemeli be tasarının son halini görmeliyiz. Bundan önce yapılacak yorumlar yanıltıcı olacaktır.

 40. İbrahim diyor ki:

  Slm ben havalimaninda temizlikciyim asil ismi yardimci ismi ozel sektormu kamu mu

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   İbrahim bey; kanunun kapsamını net olarak görmeden yorum yaparsam sizi yanıltabilirim. O nedenle tasarı ortaya çıkana kadar beklemekte yarar görüyorum.

 41. melih diyor ki:

  mustafa bey ben belediyede taşeron zabıta olarak çalısısyorum. bize de var mı kadro yani asıl iş grubuna giriyormuyuz

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Sayın Başbakan’ın açıklamasına göre belediyeler kapsam dışında görünüyor.

 42. emrah diyor ki:

  Mustafa bey öncelikle tesekkur ederim ben aile ve sosyal polıtıkalar bakanlıgına baglı bır huzur evınde taşeron olarak sağlıkcıyım ancak bakım personeli olarak işe girmişim yaptığım iş sağlık memurlugu bu konu hakkında benı aydınlatırsanız sevınırım sımdıden tesekkur ederım

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   İlerleyen günlerde Başbakan’ın açıklamasının aksine bir gelişme olmazsa, sizlerin de asıl iş ya da yardımcı iş ayrımına bakılmaksızın kadroya alınmanız gerekmektedir. Ama bekleyip göreceğiz.

 43. mehmet diyor ki:

  Slm.mustafa bey.işkur üzerinden Typ yani toplum yararına proje,tam 5yıldır senede 9 ay okul,cami,orman işlerinde çalışanlar var, sizce asıl işmi,yardımcı işmi yoksa sadece geçici işmi olarak gözükmesi lazım.düşüncelerinizi yazarsanız seviniriz.tşk

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   İŞKUR tarafından toplum yararına çalışma kapsamında istihdam edilenler taşeron kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, kapsam dışı kalacakları kanaatindeyim.

 44. Akif diyor ki:

  Merhaba 2 yıldır Üniversitede bir yazılımın destek personeli olarak görev yapmaktayım. Fakat taşeron işçi denilen gruba da dahil değilim. Bu kadrolaşmada faydalanabilir miyim? Yada bununla ilgili nereden bilgi alabilirim.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Hangi kurumların kadro ile ilgili çıkacak kanun kapsamında olacağı ancak, çıkacak olan tasarıyla net olarak öğrenilebilecek. O nedenle yorum yapmaktansa biraz beklemeyi tercih ederim.

 45. SEVGİ diyor ki:

  Merhaba benim eşim Tedaş taşeronu olan setaşta trafo görevlisi tablocu olarak çalışıyor yani elektrik teknisyeni asıl iş midir ?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Artık asıl iş olup olmamasının çok da önemi kalmadı. Önemli olan hangi kurumların kanun kapsamına alınacağı. Bunun için de tasarıyı görmek gerekecek. Biraz beklemenizi tavsiye ederim.

 46. songül diyor ki:

  Ben alti yildir bankada temizlik ‘ve Cay goorevi yapiyorum kamu bankasi. Bize kadro gelirmi

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Kamu bankalarının kapsama dahil olup olmadığını şu an bilmemiz mümkün değil ne yazık ki.

 47. Murat aydemir diyor ki:

  Merhaba Mustafa bey. Ben 2012 den beri hizmet alimi ile okul da hizmetli görevini yürütmekteyim. Taseron ile her sene 8 aylik sözlesme yapiliyor 4 ay boslugum var o surede sigorta falan yatmiyor. Okulda calisan hizmetli görevlileri asil is kapsamina girmiyor mu? Sonucta hizmetliler okulun bir parcasidir. Kadrolu hizmetlilerde var. Benim durumum asil is kapsamina girmiyor mu? Tesekkurler.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Hizmetliler elbette okulun bir parçasıdır. Bundan yana bir şüphemiz yok. Ancak siz de takdir edersiniz ki, bir okulda asıl iş eğitimdir. Onun dışındaki işler, bu asıl işin gerçekleştirilmesine yardımcı işlerdir.

 48. caner diyor ki:

  Hocam ben belediyeye ait şirkette pazaryerleri işletmesi içerisinde tahsilatçı ve pazar denetim olarak çalışıyorum asıl iş midir acaba?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Caner bey, sorunuz çok teknik. Bahsettiğiniz işlerin ne olduğu konusunda bir fikrim olmadığı için yorum yapamıyorum.

 49. mehmet diyor ki:

  mustafa bey kamu kurumunda makam soforu olarak çalışıyoruz evrak ıslerı ve kuruma gelen kişileri alıp getırıyoruz bizimle beraber calısan memurlarda mevcut aynı gorevlerı yapan ve resmı araç kullanıyoruz acaba bizim durumumuz nedir. 20 kişi yiz ve hepimiz ne durumda olduğumuzu bilmiyoruz ve sizden br cevap bekliyoruz şimdiden çok teşekkür ederim.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Mehmet bey, kamu kurumlarında makam şoförlerinin yaptığı iş yardımcı iştir. Yaptığınız işin önemli olup olmaması bu durumu değiştirmez. Çünkü hiçbir kurumda makam şoförlüğü, o kurumun ana görevlerinden birisi değildir.

 50. mustafa diyor ki:

  sayın haocam ben aile bakanlığının bir biriminde kalöriferciyim 8 yıldır acaba ben asıl işi yapıyomuyum ayrıca muvazza vede mahkeme kararımız var asıl işi yaptığımıza dair

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Hakkınızda böyle bir karar varsa bana zaten bu konuda yorum yazmak düşmez Mustafa bey. Mahkeme kararı, benim kanaatimden önde gelir.

 51. ali diyor ki:

  SELAMÜNALEYKÜM DSİ de ambar işçisi olarak görev yapmaktayım devlet malzemesini korumak ve envanterini tutmakla sorumluyum; Mustafa bey sizce asıl işmi.. teskrlr

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Ambar işçisinin yaptığı işin DSİ’nin asıl işlerinden olmadığı kanaatindeyim.

 52. ilcem diyor ki:

  Kolay gelsin mustafa bey ben temizlik kadrsyndayim ama baskan sekreterligi ypiyorum bu konuda nasil bir calisma var imkan var mi acaba kadroda

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Kadro konusunda ilk resmi bilgiler ortaya çıkmak üzere. İlk fırsatta bu konuda bir yazı yazmayı planlıyorum.

 53. murat uygun diyor ki:

  merhabalar hocam size bir sorum olacaktı? ben üniversitenin konuk evinde resepsiyon olarak çalışıyorum ama hizmet alımından temizlikçi olarak görünüyorum acaba benim yaptığım işte asıl iş midir?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Daha önce de yazdığım gibi üniversitelerle ilgili net konuşamıyorum. Biraz sabrederseniz, Bakanlar Kurulu listesi ortaya çıkar çıkmaz zaten bir yazı yayımlamayı düşünüyorum.

 54. ERDEM diyor ki:

  MERHABALAR; BELEDİYEDE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞIYORUM. BELEDİYE BİNASI BÜRO PERSONELİYİM. KADRO BİZEDE VURURMU?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Kadro konusunda yorum yapmıyorum Erdem bey.

 55. özlem diyor ki:

  Merhaba Mustafa Bey.Üniversite de orman çevre düzenlemeye bağlı süs bitkisi yetiştiricisi olarak gözüküyorum..fakat yaptığım iş müdürün sekreterliği ve işyeriyle alakalı bazı yazışmalar. sizce durumum nedir

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Özlem hanım üniversitelerle ilgili biraz kavram kargaşası mevcut. O nedenle kanun tasarısı belli olsun ondan sonra yorumlarım inşaallah.

 56. Arife diyor ki:

  Belediyenin kendi personeline değil. Diğer polis hemşire, öğretmen v.s kamuda ve özelde çalışan aile çocuklarına belediye kreşinde çocuk gelişimi öğretmeni olarak çalışıyorum. Asıl iş mi yardımcı iş mi saygilar

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Kreş faaliyetinin, sosyal bir amaçla yapılıyorsa belediyeler için asıl iş olarak kabul edilebileceği kanaatindeyim. O nedenle net bir fikrim yok ne yazık ki.

 57. Selim diyor ki:

  Mustafa bey belediyer kadro dışı diyor ancak benim okuduğum yüksek karar organlarının kararıyla bu idared e calisanlar kadroya geçiş yapabilecek diyor yalnız belediye ler tarafindan yine belediyelere ait şirketlerde ihale yoluyla çalıştırılan tasoren iscilere kadro verilmeyecek diyor size sorum ben belediyenin kurduğu şirkette değilim yüksek karar organı nedir bilginize tessekürler

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Yüksek karar organından ne kastettiğinizi anlayamadım Selim bey. Ayrıca belediyelerin kapsam dışı olup olmadığı da henüz belli değil.

 58. MURAT usta diyor ki:

  S.A MUSTAFA BEY RİCA ETSEK TEKRAR YAZARMISINIZ LÜTFEN
  ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE MERKEZİ STERİLİZASYONDA CALIŞMAKTAYIZ 6 KİŞİ BU İŞ ASIL İŞMİDİR YARDIMCI İŞMİDİR?

 59. murat diyor ki:

  belediyenın parkında kasıyer ve sorumlu olarak calısmaktayım taseron sozlesmesınde kasap olarak gecıyormusum suan faalen yaptıgım ıs asıl ısmıdır ?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bahsettiğiniz işin belediyede asıl işlerden olduğunu düşünmüyorum Murat bey. Ama biraz daha ayrıntılı bilgi verirseniz daha çok yardımcı olmaya çalışırım.

   1. murat diyor ki:

    hocam sgk da gırısımız beden ıscısı olarak gırıs yapılmıs yanı temızlık elemanı olarak gırıs o yonde lakın dedıgım gıbı beledıyenın parkında yerı gelıyor kasıyerlık yapıyorum yerı gelıyor garsonluk kafamız cok karısık net bır bılgı yok yardımcı oldugunuz ıcın cok tesekkurler

 60. firat diyor ki:

  Hocam ben 12 yıldır belediyede temizlik işlerinde kamyon ve oparatorluk yapıyorum ilk 4yil vizeli 6sar ay çalıştırılıyordu askıda olduğumuz ve tazninatlarimizi almadik şimdi bizler su anki durumda asıl iş yardımcı ise giriyormuyuz ve sonuçta geçmiş çalışmalarımız göz önüne alinirmi

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Eğer fiilen sokak/cadde vb. temizlik işi yapıyorsanız yaptığınız iş asıl iştir. Ama bu çalışmalarınızın ne kadar dikkate alınacağı konusunda bilgim yok.

 61. ayhan diyor ki:

  Devlet dairesinde temizlik elemaniyim ama çay ve resmi evrak takibi yapıyoruzbu işler asııl işmi yardımcı işmi

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bahsettiğiniz işler kamu kurumlarında yardımcı işlerdendir Ayhan bey.

 62. yavuz diyor ki:

  hocam merhaba…belediyede çevre koruma kontrol daire başkanlığında ruhsat denetim şb. md.ünde şoför olarak memurlarla denetime çıkıyorum..yaptığım iş asıl işmidir….birde veterinerlikte şoförlükte asıl işe girermi…?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Şoförlükten kastınız, hizmet aracı şoförlüğüyse yardımcı işlerden olduğu kanaatindeyim.

 63. yunus emre diyor ki:

  ben 10sene taşeronda zabıtalık yaptım şimdi kamuda zabıta şoförünün asıl işmidir

 64. Arife diyor ki:

  Mustafa bey merhaba ben belediyenin kreşinde (çocuk gelişimi ve eğitimi mezunuyum ) öğretmen olarak çalışıyorum asil işe girer mi Kadro gelir mi. Teşekkűrler.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bu kreş, belediyenin kendi personeline hizmet veriyorsa, yapılan iş kanaatimce asıl işlerden kabul edilemez.

 65. pınar diyor ki:

  Merhaba, ben üst kurul kamuda başkan sekreterliği yapıyorum. Asıl iş midirİ?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bahsettiğiniz tarzda bir işin bir üst kurulda büro işlerinden kabul edilebileceği ve asıl iş olabileceği kanaatindeyim.

   1. pınar diyor ki:

    İlgini için teşekkürler.

 66. fatma diyor ki:

  Peki şu anda diyorki ” işçinin herhangi bir sigortalılık statüsünden emekli olmaması.” ben işe girmeden önce babam vefat ettikten sonra bana aylık bağlanmıştı şu anda o aylık kesik ama ssk da kaydı var bu sorun yaratırmı

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bahsettiğiniz cümle ile ilgili bir bilgim yok. Ne kadar geçerlidir, ne kadar doğrudur? O nedenle yorum yapamıyorum.

 67. mehmet tamer diyor ki:

  Hocam merhabalar belediyede strateji geliştirme şube müdürlüğünde 9 yldır çalışmaktayım. İşimiz stratejik plan yapmak iç tetkikler yapmak,performans programları hazırlamak, müdürlüklerin yaptıkları faaliyetlerle ilgili perormansını ölçmek. eğer yanlış değilsem büro elemanı olarak görünüyorum. asıl iş midir?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Buna benzer büro işlerinin belediyelerde asıl işlerden kabul edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

 68. Mustafa ÖZGÜR diyor ki:

  Merhaba Mustafa Bey, halk ekmek çalışanları için sizin değerlendirmeniz nedir? Asıl işçi miyiz yoksa yardımcı işçi mi? Sizin değerlendirmeniz bizler için yol gösterici olacaktır. Başarılarınızın devamını diliyorum. Saygılarımla…

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Halk ekmek ile ilgili net bir fikrim olmamakla birlikte, ekmek üretiminin belediyenin hangi faaliyetine ilişkin olduğu konusu önem arz eder. Buna dair araştırma yaptığımda ise kesin bir bilgiye de ulaşamıyorum. O nedenle bu konuda yorum yapmamayı tercih ederim.

 69. Selim diyor ki:

  Mustafa bey beldyelerde hizmet alımı temizlik üzerinden yapılıyorsa ozaman asıl is yardimci iş nasıl belirlenecek bilgilerinize

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bu şekilde çalıştırılan işçilerin yaptıkları asıl işlerin tespit edilebileceğini zannetmiyorum. Çünkü böyle bir tespit, kurumlarda fiili bir çalışma gerektirir ki, bildiğim kadarıyla böyle bir çalışma yok. Yine de bekleyip göreceğimizi söylemeliyim.

 70. Selim diyor ki:

  Mustafa bey belediyede tasoren olarak yaklaşık olarak 6 ti yıla girdim fen İşleri asfalt santiyesi nde ustalık belgem usta öğretici belgemde de mevcut fen işlerinin makina ikmal müdürlüğünde usta başı olarak tasoren olarak çalışanlara is dagitmaktayim yani öbür işçilere yaptığım is asıl ismi bilginize

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Eğer yaptığınız iş bakım onarım faaliyetlerinden ise, belediye bünyesinde yapılan araç bakım ve onarım işlerinin yardımcı işlerden olduğu kanaatindeyim.

   1. cafer diyor ki:

    mustafa bey ben beden işcisi olarak görünüyorum ama işletme mezunuyum evrak ve muhasebeye bakıom benımkı asıl işmidir .

    1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

     Cafer bey, beden işçisi olarak ne iş yaptığınızı bilmiyorum ama eğer yaptığınız iş fiilen belediyenin ana faaliyetlerinden birisinin gerçekleştirilmesine yönelikse asıl iş olarak değerlendirilmelidir.

 71. berrin diyor ki:

  Merhabalar, tibbi dokumantasyon ve sekreterlik diplomam var.saglik meslek lisesi mezunuyum.devlet hastanesinde 13 yildir taseron uzerinden veri giris elemani olarak calisiyorum.yaptigim is asil ismidir?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Veri giriş elemanlığı hastanelerin yardımcı işlerindendir. Ancak veri giriş elemanı diye alınan işçi fiilen tıbbi sekreterlik yapmaktaysa, yapılan işin esas alınması gerektiğini düşünüyorum.

 72. SELÇUK diyor ki:

  MERHABA HOCAM ET VE SÜT KURUMUNDA MÜDÜR BEYİN SEKRETERLİĞNİ YAPIYORUM KADRODAN YARARLANABİLİR MİYİZ?TEŞEKKÜRLER

 73. şerif diyor ki:

  mustafa hocam ben teiaş kurumunda müteahhit elemanı olarak kurumun misafirhanesinde resepsiyon görevlisi olarak çalışmaktayım.acaba yaptığım iş asıl iş mi yoksa yardımcı iş midir bilgi verirseniz sevinirim.Bizden sorumlu memur saat 17.00 de mesaisi bittiği için 17.00 den sonra onun yerini biz alıyoruz onun yaptığı işi yapıyoruz bu bakımdan sordum

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Teiaşın asıl işinin konaklama olmadığı kesin. Ancak sizin gibi, asıl işi konaklama olmayan kurumlarda yapılan misafirhane vb. işleri için net br şey de söylemek güç. Yine de benim şahsi kanaatim, TEAİŞ bünyesinde yapılan konaklama faaliyetinin TEİAŞ’ın asıl işlerinden olmadığı yönündedir.

 74. Mustafa ÖZGÜR diyor ki:

  Merhaba Mustafa Bey, halk ekmek çalışanları durumu nedir? Asıl işçi mi yoksa yardımcı mıdır? Cevaplarsanız memnun olurum. Teşekkürler…

 75. muharrem diyor ki:

  Merhaba mustafa hocam büyükşehir belediyesi gençlik ve spor müdürlüğü ücretsiz internet bilgi erişim merkezlerinde çalışıyorum vatandaşa ücretsiz internet hizmeti ve çıktı hizmeti veriyoruz internet kafe benzeri fakat sınıf ortamı gibi sizce asıl işçimiyiz

 76. Mehmet diyor ki:

  ?Mustafa Bey Öncelikle Merhabalar;
  Yazını Dikkatle ve Hayranlıkla Okudum Size Teşekkür Ediyorum;
  Mustafa Bey İbb Gençlik ve Spor Müdürlüğünde (Belnet) Ücretsiz Olarak Vatandaşa Konforlu ve Temiz Bir Ortamda internet ve Çıktı Faaliyetlerinin Yürütüldüğü İstanbulun 68 Noktasında 1500 Bilgisayarla Hizmet veren bir birimiz z sizce bu belediyeler kanununda asıl iş olarak mı geçer sizin bu konuda fikriniz nedir ? ayrıca belediyenin sosyal faaliyetleri hakkında vatandaşı bilgilendirip otomasyon sistemine kayıtta yapıyoruz kişileri üye yapıyoruz lütfen görüşlerinizi beliritmisiniz şimdiden çok teşekkür ediyorum ayrıca başarılarınızın devamını diliyorum saygılarımla..

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Teşekkür ederim Mehmet bey. Eğer yaptığınız iş bir tür danışmanlık veya yönlendirme işi ise asıl işlerden kabul edilmesi zordur. Ancak siz yaptığınız işin belediyenin asıl işlerinden olduğunu düşünüyorsanız, bunun hangi asıl işe ilişkin olduğunu tespit etmeniz gerekir. Tam olarak ne iş yaptığınızı da yazmamışsınız. O nedenle size net bir cevap veremiyorum.

   1. muharrem diyor ki:

    Yaptığımız iş internet kafe benzeri fakat sınıf ortamı gibi vatandaşlar buraya geliyor onları üye yaparak ücretsiz olarak bilgisayarları kullanmalarını sağlıyoruz bilgisayarları açıyoruz ödevler yada yazıcı çıktıları oluyor onları kendi bilgisayarımızdan çıkarıp veriyoruz şube personeli olarak kamu kurumlarının tahsis ettiği binalardayız bir nevi internet kafe .

    1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

     Bu bahsettiğiniz işin belediyede yardımcı iş olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum Muharrem bey.

 77. serap diyor ki:

  Mustafa Bey Endüstri Mühendisiyim fakat ilçe belediyesinde mali hz kısmında arşiv bölümünde çalışıyorum asıl iş mi yardımcı iş mi ve endüstri mühendisliği ile ilgili bir iş yapmadığım için bu beni olumsuz etkilermi merak ediyorum

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Önemli olan fiilen yaptığınız işin niteliğidir. O nedenle Bakanlar Kurulunun asıl işlere ilişkin listesini beklemek ve ona göre değerlendirme yapmak doğru olacaktır.

 78. AHMET KORKUT diyor ki:

  HOCAM merhaba ben TEDAŞ Genel Müdürlüğüne Bağlı Başkent Elektrik Aş. ‘de Alt işverende Şehir içi enerji hat ve şebekelerinde Arıza – Bakım – Onarım işinde elektrik Teknisyeni olarak çalıştım. Bu bağlamda benim yapmış olduğum iş asıl iş midir? Kurumdan çalıştığım döneme ait (2008-2010) hizmet belgesi talep edebilir miyim?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Böyle bir belgeyi talep edebilirsiniz diye düşünüyorum ama yaptığınız iş teknik bir konu olduğundan asıl iş olup olmadığı konusunda bir şey söyleyemiyorum.

   1. AHMET diyor ki:

    iLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM

 79. Murat diyor ki:

  Merhaba iyi gunler ben hasta bakiciyim kadro gelme ihtimalimiz var mi acaba cevaplarsaniz sevinirim …

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Murat bey kimlere kadro gelebileceğini benim bilmem mümkün olmayacağı için bu konuda yorum yapmıyorum.

 80. Emin diyor ki:

  Çevre koruma ve kontrol mudurlugunde hafriyat işlerinde çalışıyorum hafriyat belgeleri varmı yokmu kontrol ediyorum gelişi güzel dönmelerine ve görüntü kirliliğini önlemek amaçlı çalışıyoruz saha elemanı olarak asıl ismi yapıyoruz bu durumda bilgilendirirseniz çok sevinirim iyi calismalar

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bahsettiğiniz işler belediyelerin asıl işlerindendir.

 81. hakan akturk diyor ki:

  Merhaba hocam kolay gelsin istanbul buyuksehir hifzissihha ilaclama birimine kadro varmi veya ilaclama asli ismi kolay gelsin

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Hangi kurumlara ve hangi işçilere kadro geleceği konusunda bir bilgim yok Hakan bey.

 82. murat diyor ki:

  Merhaba Mustafa Bey. Ben Karayollarında Kamulaştırma Biriminde Ziraat Mühendisi olarak çalışmaktayım. 2012 yılının 4. ayından itibaren ziraat mühendisi olarak kamulaştırma davalarında İdare adına bilirkişi olarak savunmaya yarar bilgi ve belgeleri hazırlamaktayım. Bunun dışında Kamu Yararı Kararları, maliklerle olan satın alma ve anlaşmazlık işlemlerini yürütmekteyim. Gerektiği zaman araziye çıkıp tespit yapmaktayım. İdare benden bu hizmetleri, ihale yolu ile Müşavirlik, Danışmanlık ve Hizmet Alımı yolu ile sağlamakta. Bugün itibari ile Genel Müdürlüğün göndermiş olduğu yazıda Müşavirlik işleri yardımcı iş statüsündedir. Sizden ricam kamu kuruluşlarında mühendis olarak ya da teknik kadroda yer alanların açmış olduğu herhangi bir dava ve kararı bulunmaktamıdır. Yukarıda belirtmiş olduğum işler yönünden sizce asıl iş kavramı müşavirlik işlerini kapsamaktamıdır. Saygılarımla

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Ben de karayollarında asıl işin müşavirlik olmadığı, dolayısıyla müşavirlik benzeri işlerin yardımcı işlerden sayılması gerektiği kanaatindeyim Murat bey. Elimde de belirttiğiniz konu üzerine bir mahkeme kararı ne yazık ki bulunmamaktadır.

 83. Selim diyor ki:

  İlginizden dolayi tessekurler Mustafa bey

 84. Selim diyor ki:

  Benim anlamak istediğim Mustafa bey kepce silindir jsb loder kamyonlar vs gibi bunlar in hepsi belediyeni asıl isinde çalışıyor bunlar i yapan ustalar nasıl yardimi is oluyor onu anlayamadım bilginize

 85. Selim diyor ki:

  Mustafa bey Belediyeni fen İşleri asfalt saniyetinde bulunan makina bakım birmi nde yapılan belediyinin ken di araçları olup bu araçların arızaları ve bakım onarım yapılmaktadır bu araclar kamyon silindir kepce loder vb gibi bunların hepsi belediyeni ln kendi araclarıdır tasoren olarak sorum nasıl yardımcı is oluyor bilgilerinize

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Çünkü örneğin asfalt dökmek belediyenin asıl işiyken, araç tamir etmek belediyenin asıl işi değildir. Asıl işe yardımcı bir iştir.

 86. lowe_you26@hotmail.com diyor ki:

  selam hocam ben sgk büro elamanı olarak görünüyorum daha öncedende masa başındaydım ama şimdide giriş zabıta sgk da ise büro elamnı görünüyor belediyenin halinde masa başında giriş çıkışları ve güvenliği sağlıyorum asıl işmi değilmi tşk ederim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Belediyelerde yapılan büro işleri, asıl işlerdendir.

 87. Mahmut diyor ki:

  Belediye bünyesine tramvay kullanan vatman olarak çalışan asıl iş olarak görünür mü

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Tramvay da bir tür toplu taşıma faaliyeti olduğundan vatmanlık da belediyenin asıl işlerinden sayılmalıdır.

 88. ahmett diyor ki:

  karayollarında çalışıyorum yolu yapan firmanın devlet tarafından sadece mühendis kadrosundan bir kişi var teknik ekibin tamamı firma aracılığı ile kontrol ediliyor normalde bu işi devletin yapması gerekir kanaatindeyim yaptığım iş asıl iş midir ?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Yapılan işin niteliğini siz bilebilirsiniz. Dolayısıyla eğer yapılan iş size göre kurumun ana faaliyetlerinden birine ilişkin ise asıl işlerden kabul edilebilir.

 89. ebru diyor ki:

  aile hekımliği biriminde aile sağlıgı elemanı olarak görev yapmaktayım diplomız oldugu için çalışabiliyoruz sendikalarla görüştügümüz zaman siz asıl işi yapan kişilersiniz diye belirtiyorlar bu gelecek olan kadro bizi de kapsar mı sımdıden tsk edrım

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Kadronun kimleri kapsayacağını kimsenin şu aşamada bilemeyeceği kanaatindeyim. Bekleyip görmekten başka yapacak bir şey yok.

 90. mehmet diyor ki:

  Hocam ben sözleşmeli imamın asıl iş mi benim ki

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Sizin işiniz elbette asıl iştir. Ama şu anda gündemi işgal eden kadro meselesi sadece taşeron işçileri ilgilendiriyor. Sizlerle bir alakası yok.

 91. Arif saygılı diyor ki:

  Şeker fabrikasında lokanta katibiyim lokantanın bütün muhasebesini ben tutmaktayım sizce asıl iş midir yardımcı iş midir

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Daha önce de sorulmuştu; şeker fabrikası konusunda net bir fikrim yok ne yazık ki.

   1. Arif saygılı diyor ki:

    Mustafa Hocam lokanta katibi para girdisi çıktısı yani kurumun parası ile uğraşıyor bu durumda sizce asıl iş yardımcı iş mi tahmin edebilir misiniz

 92. yetis uzun diyor ki:

  Merhaba hocam kolay gelsin cevre sagligi demissiniz yazinizda belirtmissiniz ben istanbulbuyuksehir belediyesinde hifzisihha daire baskanligin ilaclama personeliyim saglik as sirketi adina altin da calisiyorum yazin karasine sivrisinek kemirgen ilaclamasi yapiyorum bi nevi cevre sagliga girdigini dusunuyorum bununla ilgili bi calisma varmi acaba simdiden tesekkurler hocam kolay gelsin

 93. Selim diyor ki:

  Mustafa be y bizim tasoren olarak girislerimiz yaklaşık 5 yıldır belediyenin fen isleri asfalt santiyesi olarak geçiyor size den öğrenmek istediğim belediyeni asfalt santiyelri asıl ismi yardımcı ismi Bilginize

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Yazıda da belirttiğim gibi önemli olan tam olarak ve fiilen ne iş yaptığınızdır. Asfalt şantiyesinde birçok işin yapılabileceğini tahmin ediyorum. O halde bu sorunuzun cevabı, fiilen ne iş yaptığınıza göre değişecektir.

 94. ayşegül diyor ki:

  merhaba Mustafa bey. ben bir diş fakültesinde tıbbi laboratuvar teknisyeni olarak çalışıyorum. kan alıyorum ve cihaz sorumlusuyum . medikal elemanıyım . asıl işi mi yapıyorum . ya da kamulaştırma yapılırsa bunun içine bende dahil olur muyum ? teşekkür ederim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Tıbbi laboratuar işi bir sertifikasyon ya da sağlık eğitimi gerektiren bir iş ise yardımcı sağlık hizmeti olarak kabul edilebilir ve bu durumda da asıl iştir. Ama kadro konusunda bir şey demem mümkün değil.

 95. Selim diyor ki:

  Mustafa bey belediyelerde fen İşleri asfalt santiyesi nde calisan tasorenler parke onarim asfaltyama alt yapı kanalizasyon isci statüsünde kazma kürek ci oparator olarak greyder silindir vinc kepçe kamyon Şoförlugu yapan temizlik çöp toplama asıl ismi yardımcı ismi bilgilrinize

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Selim bey, bu kadar çok unvana aynı anda cevap vermem mümkün değil. Ama incelerseniz birçoğuna çeşitli yorumlarda cevap vermiş olduğumu tahmin ediyorumç

 96. İsmail Küçükyağcı diyor ki:

  Hocam TCDD GEÇİT BEKÇİLİĞİ asıl iş mi yoksa yardımcı iş midir ?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Teknik bir konu İsmail bey. Yaptığınız işin TCDD ana faaliyetiyle ne derece ilişkili olduğunu bilemediğimden yorum yapamıyorum.

 97. erdem diyor ki:

  Hocam bizler kyk kaloriferi olarak çalışmaktayız asıl ismi yardimci is mi yapmaktayız

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   KYK yurtlarında çalışan kalorifercilerin asıl iş yaptığına dair Yargıtay kararları mevcut.

 98. UGUR diyor ki:

  hocam iyi günler dicle üniveristesi hastane eczanesinde 14 yıldır çalışmaktayım.eczane teknisyeniyim.bizler asıl işmiyiz.kadro gelme durumu varmı teşekkürler.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Kimlere kadro geleceği kesinlikle hükumetin bileceği bir iştir. Buradan yorum yazmam mümkün değil. Eczane teknisyenliği ise, eğer sertifikasyon gerektiren bir iş ise asıl işlerden olabilir diye düşünüyorum.

 99. ibrahim diyor ki:

  ben hastanede aşçıyım ama hastane kendi bünyesinde yemek yapıyor 2 kadrolu aşçı ikide taseron çalışıyoruz bizim yaptıgımız iş asıl işmi

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Hastanede aşçılık işi yardımcı işlerdendir İbrahim bey.

 100. Selim diyor ki:

  Mustafa bey ben endüstri meslek lisesi motor bölümü mezunuyum belediyenin asfalt santiyesi nde hem makina bakim ustasi olarak hemde vin c oparatorü olarak alt yapısinda çalışmaktayım dünkü yazımda eksik yazmıştım yaklaşık 5 yıldır giriş olarak benim girişim fen İşleri asfalt santiyesi her iki meslekte de belge m mevcut asıl ismi yardımcı ismi yaptigim is bilgilerinize şimdiden teşekürler bizleri aydinlatiginiz icin

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Makine bakım ve onarımı yardımcı işlerdendir. Vinç operatörlüğü ise eğer asfaltlama faaliyetiyle alakalıysa asıl iş kabul edilir. Siz, ikisini birlikte yapıyorsanız bir şey diyemem Selim bey.

 101. Emrah diyor ki:

  Mrb hocam öncelikle allah razı olsun herkeze cvp vermesini.
  Ben belediyede endeks memurunun şu faturası kesiyor acaba benim işim asıl mi yedek şimdi ?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Sağolun Emrah bey. Bu konuda asıl iş olduğunu savunanlar olduğu gibi yardımcı iş olduğunu iddia edenler de var. Ben de bu konuda net cevap vererek sizi yanıltmak istemiyorum.

 102. Cansın diyor ki:

  Hocam eşim araştırma hastanesinde tıbbi atık görevlisi engelli olarak çalışıyor taşeron firmada asıl iş mi yorumunuzu bekliyorum

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Hastanede tıbbi atık görevlisinin yaptığı iş bir tür yardımcı sağlık hizmeti midir değil midir? Açıkçası net bir cevabım yok. Çünkü yapılan işin niteliğini tam olarak bilemiyorum.

 103. Gökhan kurt diyor ki:

  İyi aaksamlbelediyedeyazi isleri müdürlüğünde calisiyorum unvanim büro elemani bizler gecicekmiyiz kadroya hayirli aksamlar

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Kadro konusunda hiçbir bilgim yok. Bu konuda yorum da yapmıyorum.

 104. Selim diyor ki:

  İyi günler mustafa bey ben yaklaşık 5 yıldır tasoeren olarak belediyede makina bakım ustası olarak çalışmaktayım öğrenmek istediğim asıl ismi yardımcı ismi bilgilerinize

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bahsettiğiniz iş belediyelerde yardımcı işlerdendir Selim bey.

 105. Mehmet diyor ki:

  Merhaba Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi ses ışık teknisyen olarak çalışıyorum asıl iş midir acaba teşekkürler

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bu konuda net bir fikrim yok Mehmet bey.

 106. ali yurtseven diyor ki:

  Hocam Beden eğitimi ve spor öğretmenlik mezunuyum.9 senedir %98;i belediyenin olan bir taşeron şirkette görev yapıyorum.Belediyenin olan Kültür ve sosyal işler müdürlüğüne bağlı spor salonunda FİTNEES (Saglıklı yasam için spor)antrenörü olarak görev yapıyorum.Antrenörlük yaptığım kişiler 15-60 yas grubu halka açık olan bir seans.Benim verdiğim programlar nezdinde çalışıyorlar.Yaptıgım iş asıl işmidir yoksa yardımcı işmidir.Aynı zamanda sorumluluk isteyen bir görev.Yanıtlarsanız mutlu olurum .tesekkürler

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Verdiğiniz bilgiler doğrultusunda, yaptığınız işin belediyenin asıl işlerinden olduğunu söyleyebilirim.

 107. Muhammet diyor ki:

  Belediye de park ve bahçeler müd de kamyon şöförüyüm. Çalıştığım yerde kadrolu taşoran beraber çalışmaktayız. Ayrıca operatör, şöför, Elektrkçi vs. hep vasıflı eleman çalışmakta . Bizlerde asıl işte mi çalışıyoruz? Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Kamyon şoförü olarak yaptığınız iş park ve bahçe bakımı ile ilgiliyse asıl iştir. Ama personel ya da ekipman taşımasından ibaretse, yaptığınız iş yardımcı işlerden kabul edilebilir.

 108. soner diyor ki:

  hocam ben belediyenin fen işlerinde 3 yıldır yardımcı elamanım asıl işmidir şimdiden teşekkür ederim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Soner bey, yardımcı işten kastınızın ne olduğunu bilemiyorum. O nedenle cevap veremiyorum.

 109. Osman diyor ki:

  Karayollarda otoyol trafik araç şoförünün konumuz ne asıl ismi yardımcı işmi

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Osman bey bilgi sahibi olduğum bir alan değil. O nedenle bir şey söyleyemiyorum.

 110. zarife diyor ki:

  pttde postacılık asıl işmidir

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   PTT’de asıl iş elbette postacılıktır.

   1. zarife diyor ki:

    cvbınız çok teşekkür ederim yani bu durumda postacılara kadro gelir kanaatindemisiniz

    1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

     Kadro konusunda yorum yapmıyorum Zarife hanım.

 111. Yunus diyor ki:

  Iyi günler ben belediyenin çevre koruma müdürlüğünde veteriner işlerinde sokak hayvanları isinde çalışıyorum asıl iş midir ?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Yaptığınız iş belediyenin ana faaliyetlerindne biriyse sizin yaptığınız iş de asıl iş olarak kabul edilmelidir.

 112. Şükrü diyor ki:

  Park Bahçeler Müdürlüğü bağlı park görevli si olarak çalışıyorum yaptığım iş kent meydana nın da park temizlik yapıyorum asil iş yardımcı iş

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Park bahçe bakım ve onarım işleri belediyelerin asıl işlerindendir.

 113. ahmet diyor ki:

  Bakanlıktaki bilgisayarlara teknik destek sağlıyorum asıl işcimiyim ?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bakanlıklarda yapılan bilgisayar teknik destek işlerinin yardımcı işlerden olduğu kanaatindeyim.

 114. SİBEL diyor ki:

  HASTANEDE VERİ HAZIRLAMA ELEMANIYIM İLK İŞE GİRDİĞİM YILLARDA 2 YIL KAN ALAMADA ÇALIŞTIM HASTALARIN KANLARINI ALDIM ( SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUNUM )ŞİMDİ POLK.SEKRETERLİĞİ YAPIYORUM YAPTIĞIM İŞ ASIL İŞ MİDİR?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Eğer yaptığınız iş tıbbi sekreterlik ise asıl işlerden kabul edilmelidir. Ancak veri girişi elemanları normal şartlar altında hastanede yardımcı iş yapıyor kabul edilmektedir.

 115. özer narçin diyor ki:

  Hocam ben devlet hastanedinde diyaliz hasta nakil araci soforuyum ve tek calisiyorum benden baska hasta nakli yapan yok ben hangi kategorideyim simdiden tesekkur ederim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Sizin durumunuz ambulans şoförlerinin durumuna benziyor. Onlara da net bir cevap veremiyorum çünkü ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gereken bir faaliyet. Sadece şunu söyleyebilirim; eğer yapılan iş için özel sertifikasyonlar gerekiyorsa ya da bu işçi için özel eğitim alınması şart koşuluyorsa asıl iş olarka değerlendirilmesi daha mümkün olacaktır.

   1. mehmet mustafa diyor ki:

    ambulans şöförü deyince yoruma cevap yazmak istedim işe başladığımızda bizden psiko teknik raoru istediler
    daha sonra ilk yardım sertifikası istediler 1,5 aylık sürenin sonunda aste (ambulans sürüş teknikleri )eğitimi aldık ve başarıyla geçtik altı aylık süre içindede bir çok eğitim aldık sizce bunlar asıl iş yapıyor olmamız için yeterlimidir

    1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

     Verdiğiniz bilgilere bakınca asıl iş olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatinde olduğumu söyleyebilirim. Yine de bu benim kişisel fikrimdir.

 116. Misafir diyor ki:

  Merhaba ben bir devlet okulunda engelli öğrencilerin olduğu sınıfta yardımcı eğitmenim asıl işmi

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Sizin işinizin asıl iş olup olmamasından öte, bahsedilen kadro mevzuu taşeron işçileri kapsayacak. Sizin istihdam şeklinizin taşeronluk şeklinde olduğunu zannetmiyorum.

 117. özcan diyor ki:

  hastane temizliği asıl işmidir

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Hastanede yapılan temizlik işi yardımcı işlerdendir.

 118. Emin diyor ki:

  Ben belediyenin çevre koruma ve kontrol mudurlugu de çalışıyorum 8 yıl oldu yaptigimiz iş asıl ismidir saygılar iyi calusmalar

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Ne iş yaptığınızı bilmeden cevap vermem mümkün olmaz Emin bey.

 119. Muhammet diyor ki:

  Hocam usanmadan sıkılmadan cevab vermissiniz herkese Allah razi olsun sizden…. Benimde soruma cevab verirseniz mutlu olurum ben belediyeye bagli sosyal yardim mudurlugunun depo gorevlisiyim girdi cikti islemlerini yapiyorum depoyu duzenliyorum sizce asil ismidir…

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Depo görevliliği biraz karışık bir faaliyet. Bir yandan bekçilik vb. yapısıyla asıl iş gibi duruyor ama girdi/çıktı vb. faaliyetler bakımından da asıl iş gibi görünüyor. O nedenle net bir cevap veremiyorum Muhammet bey.

   1. Muhammet diyor ki:

    Cok tesekkur ederim hocam kolay gelsin saglicakla kalin…

 120. levent demir diyor ki:

  Hocam parkbahçeler de park bakım işleri asılişmidir örnek çim sulamak parkın temizliğini yapmak

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Park bahçe işçileri kapsamındaki çim sulama faaliyeti belediyenin asıl işlerindendir.

 121. Fırat Yalçıner diyor ki:

  İyi günler belediyelerde çalışan taşeron işçilere kadro yok deniliyor bu doğru mudur ?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Söylentileri dikkate almadığım gibi kadro konusunda yorum yapmamayı tercih ediyorum.

 122. mehtap diyor ki:

  hocam belediyede santral görevlisiyim asıl işmidir

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Santral operatörlüğü belediyenin yardımcı işlerindendir.

 123. ZEHRA diyor ki:

  Merhab, Mustafa bey.

  devlet memuru olmayan, özelden geçiş yapan aile sağlığı elemanıyım. hemşire olarak görev yapıyorum. bildiğiniz gibi bizim bağlı olduğumuz bir taşeron firma yok ama sağlık bakanlığına bağlı il halk sağlığı müdürlüğünde 2 yıllık sözleşme imzalayıp, çalışıyoruz. yaptığımız işe göre asıl işi yapıyoruz ama taşeron firma olarak devletle aramızda bir sözleşme imzalatıyorlar. ÖZELDEN GEÇİŞ YAPIP, AİLE SAĞLIĞI ELEMANI OLARAK GÖREV YAPANLARI DA KADROYA ALACAKLAR MI ACABA?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Zehra hanım, şu anda bahsedilen ve gündemde olan kadro konusu sadece taşeronları kapsamaktadır. Ama kanunun çıkacak olan halinde sürpriz olur mu, bilemem….

 124. TANIŞ TUNÇ diyor ki:

  İYİ GÜNLER MUSTAFA BEY BENİM SORUM ŞU BEN YAKLAŞIK 3 YILDIR BİR KAMU KURULUŞUNDA ÇALIŞIYORUM ALINA NEDENİM BÜRO İŞLERİ VE ŞOFÖRLÜK VE ŞUANDA SADECE VERİ GİRİŞİ YANİ KURUMUMUZUN ASIL İŞİNİ YAPIYORUM VE KAYMAKAMLIĞA EVRAK KAYIT İÇİN KAYMAKAM BEY TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLDİM .AMA TEMİZLİK İŞÇİSİ SIFATINDAYIM BENİM DURUMUM HAKKINDA SİZDEN BİLGİ İSTİYORUM KARDOYA GEÇER MİYİM. VE BURDA MÜDÜRDEN SONRA BEN VARIM SADECE İKİMİZ ÇALIŞIYORUZ DİYEBİLİRİM ŞİMDİDEN TEŞEKÜR EDERİM.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Benim kimlerin kadroya geçeceğini bilmem mümkün değil. Bilmediğim bir konuda da yorum yapmak istemem.

 125. ali ertaş diyor ki:

  Merhaba mustafa bey ben belediyede sepetli araç şöförüyüm(itfaiye arabasi gibi dusunebilirsiniz) Bu araç ile agaç budaması filan yapılıyor.Hem aracı kullaniyorum hemde sepet kismini kullaniyorum biz asıl işmiyiz acaba

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Ali bey bu kadar ayrıntılı bir konuda sizi yanlış yönlendirebilirim. Ama park ve bahçe işleri kapsamında yapılıyorsa, bu iş asıl işlerden kabul edilir.

 126. Resul diyor ki:

  Merhaba hocam belediyede elektrikçi olarak çalışıyorum asıl iş mıdır yardımcı iş midir

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Elektrikçiden kastınız, bina içi elektrik bakım/onarım vb. işler ise, bu işler yardımcı işlerdendir.

 127. ahmet diyor ki:

  aile ve sosyal politikalar bakanlığına bağlı sevgi evlerinde çalışan çocuk bakım elemanı/bakıcı anne asıl iş mi

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bu konuda daha önce cevap yazmıştım. Lütfen yorumları kontrol ediniz.

 128. fevzi diyor ki:

  HOCAM BEN VALİLİK BÜNYESİNDE YATIRIM İZLEMEDE SİLAHLI OLARAK 5 YILDIR GÖREV YAPMAKTAYIM BİZİM İŞ ASIL İŞMİDİR KADRO ALABİLİRMİYİZ TEŞŞEKKÜRLER…………………………..

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Yaptığınız işi yazmamışsınız ama tahmin ettiğim gibi özel güvenlik görevlisiyseniz yaptığınız iş yardımcı iştir.

 129. Efe atalay diyor ki:

  Merhaba Mustafa Baysal hocam ben 2 yıldır vergi müfettişliğinde şöförlük yapıyorum ama kurumda 3 şöförüz 2 si kadrolu memur tek ben taşerön işçiyim hatta araç da kiralik yani ihale araç ve şöför birlikte alınıyor. Bence yardımcı iş diye düşünüyorum sizin düşünceleriniz nelerdir .

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bahsettiğiniz kurumdaki hizmet aracı şoförlüğü asıl işlerdendir Efe bey.

   1. Efe atalay diyor ki:

    Teşekkür ediyorum hocam . Sizleri severek takip etmeye devam ediyoruz

    1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

     Sağolun Efe bey.

 130. Ahmet kök diyor ki:

  Hastahanede muhasebe bölümünde çalışıyorum faturalandırma asil işe girermi birde sendikalı olma şartı varmı Mustafa bey

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Kadro için hangi şartların aranacağını benim bilmem mümkün değil. Hastanede ise faturalamanın asıl işlerden olmadığını düşünüyorum.

  2. Fevzi diyor ki:

   Hocam çalıştığım kurum valilik asli görevi iç güvenlik Ben ise silahlı olarak çalıişan özel güvenliğim
   sizce kurumun asli ışınımı yapıyorum tşkrler

 131. Birol kutbay diyor ki:

  Merhaba hocam ben belediyede temizlikte mevkici olarak sokak supuruyorum. Benim yaptığım iş asıl ismidir? Beni bu konuda aydinlatirsaniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Sokak temizliği belediyenin asıl işlerinden olduğuna göre bu işi yapan bir işçi de asıl işi yapmaktadır.

 132. İbrahim Halil Balcı diyor ki:

  merahaba, Mustafa Bey ben lisans mezunuyum.bir okulda “geçici” işçi olarak çalışıyorum…Lisans mezunu olduğum için milli eğitim bizleri okullarda memur statusunde çalıştırıyor.. okuldaki işim( idare işeri..evrak kayıt..öğrenci işleri,öğretmen işleri,resmi yazışmalara bakıyorum.) acaba yaptığım iş asıl iş mi…bizede kadro gelir mi cevaplarsanız sevinirim. saygılar

  1. İbrahim Halil Balcı diyor ki:

   bu işe iş kur aracılığıyla girdimi belirteyim..,

  2. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Yaptığınız işin asıl iş olup olmamasından önce şunu söylemeliyim ki şu anda gündemde olan kadro konusu taşeron işçilerini kapsamakta. İşkur aracılığıyla çalışan işçiler taşeron sınıfında değerlendirilmemektedir.

 133. gökhan diyor ki:

  meraba mustafa bey bütün soruları okudum ama hiç özel güvenlikle ilgili bişe okumadım. belediyelerde çalışan özel güvenlikler asıl iş mi yoksa yardımcı iş mi yapıyor yani sizce sonumuz ne olur tşk

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Belediyede özel güvenlik faaliyeti yardımcı işlerdendir.

 134. busra diyor ki:

  Merhaba ben hastanede ameliyathane ve sterilizasyon bölumünde 7yıldır çalısiyorum fakat şirket ihalede paket usulu olarak hastaneyle anlasma yapmıs dolayisiyla biz sendikaya üye bile olmadık ameliyathanede hastaya pozisyon vermrden tutunda set acmaya setlrin sterilizasyonuna kadar bircok görevimiz var ama sartnamede sadece dezenfeksiyon ve sterilizasyon olarak gösteriliyoruz ne yapmaliyiz

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Hem yaptığınız iş teknik hem de size yol gösterebilmem için şartname başta olmak üzere birçok belgeye hakim olmak gerek ki, bu mümkün değil. O nedenle bir cevap vermem doğru olmaz.

 135. ahmet diyor ki:

  sevgi evlerinde çalışan çocuk bakım elemanı/bakıcı anne asıl iş mi

 136. YCL diyor ki:

  Merhaba hocam.bizler son bir yıl içerisinde 112 acil sağlık birimine alınan şöförleriz.bir kısmımız lise bir kısmımız sağlık mezunu yada att.bizim için tahminleriniz yada düşünceleriniz nedir kadro konusunda.bildiğimiz kadarıyla muvazaalı iş yapıyoruz..şimdiden teşekkür ederim..

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Daha önce de yazdığım gibi 112 şoförleri eğer bir takım sertifikasyonlara tabi ise ya da özel eğitim gerektiriyorsa bence asıl iştir. Ama bunun dışında bir yorum yapmam pek de doğru olmaz.

 137. Aysun diyor ki:

  Merhaba hastanede klinik destek yani hasta bakim elemanı olarak çalışıyorum .sizce bu asıl ismi kadro gelirmi.teşekkür ederim bilgileriniz için.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Kastettiğiniz iş hasta bakıcılığı ise bu iş hastanenin asıl işlerindendir. Ancak kimlere kadro geleceğini bilemiyorum.

 138. Murat diyor ki:

  Ben ilçe belediye sin de park ve Bahçeler Müdürlüğü bağlı kent meydan görevli olarak çalışıyorum yaptığım asil iş mi yardımcı iş mı ! Teşekkür ederim bilgileriniz icin

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Yaptığınız iş bir yeri beklemek ya da güvenliğini sağlamak kapsamında bir iş ise yardımcı işlerdendir diye düşünüyorum.

 139. yilmaz kara diyor ki:

  hocam kolay gelsin belediye cenaze hizmetleri soforlugu asl iş e giriyor mu bu konuda bilginiz varsa paylasırsanız sevinirim kolay gelsin simdiden tesekkur ederim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Belediyede cenaze hizmetleri doğal olarak belediyenin asıl işlerindedir. Buna göre cenaze hizmetleri şoförlüğü de bana göre asıl işlerden sayılmalıdır.

 140. muzdarip7 diyor ki:

  muzdarip7 olarak bie yorum yapmıştım efendim. Ama silindi mi acaba? Göremedim de. Belediye bilgi işlem sorumlusu olarak çalışmaktayım. Asıl iş hususunda kapsama alınıyormu acaba demiştim. ?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Belediyelerde bilgi işlem faaliyeti yardımcı işlerdendir.

 141. özge diyor ki:

  HASTANEDE VERİ GİRİŞ (POLK.SEKRETERİ) OLARAK ÇALIŞMAKTAYIM.SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUNUM KADRO GELİR Mİ???

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Özge hanım kadro konusunda yorum yapmıyorum; neticede bilgi sahibi olduğum bir alan değil.

 142. laststation diyor ki:

  Merhabalar.. Öncelikle yorumlarınız için teşekkür ederim.
  Ben Eylül 2013 yılında X hastanesinde temizlik şirketinde veri giriş işi yapmak üzere işe alındım. Poliklinik, hasta kayıt ve doktor yanında çalışarak doktorların yapması gereken reçete, kan isteme gibi işlemleri yaptım. 21 Ekim 2015’te iki senedir çalıştığım hastanede veri giriş şirketine alınmadığım için ayrılmak zorunda kaldım ve 22 Ekim 2015’te yine başka bir devlet hastanesinde bu sefer veri giriş şirketinde hasta kayıt elemanı olarak çalışmaya devam ediyorum. Toplamda sağlık sektöründe olma sürem 2.5 senedir.
  Sormak istediğim şu: Eylül 2013’ten 22 Ekim 2015’e kadar temizlik şirketinde veri giriş olarak çalıştığım süre yakın gelecekte kadro verilirse beni de kapsar mı?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bu soruya verilecek bir cevap tahminden öteye geçmez. Ancak, kanun resmi gazetede yayımlandıktan sonra sorunuzu hatırlatırsanız belirtilen şartları haiz olup olmadığınızı seve seve yazarım. Şu an için bu soruya cevap vermem doğru olmaz.

   1. lastststation diyor ki:

    Teşekkürler Hocam

 143. Fatih diyor ki:

  Ben Büyükşehir Belediyesinde Hal Müdürlüğünde hafta içi idari binada veri girişleri yapıyorum. hafta sonu pazar günleri de idari bina kapalı olduğundan hal giriş kapısında nöbet tutarak fatura topluyorum. asıl işmidir bunlar

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Belediye bünyesinde yapılan büro faaliyetlerinin asıl iş olduğunu düşünüyorum.

 144. HATİCE diyor ki:

  HASTANEDE PATOLOJİ RAPORLARINI YAZIYOR, DOSYALIYOR VE HASTAYA TESLİM EDİYORUM. YAPTIĞIM BU İŞ ASIL İŞ MİDİR?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Hatice hanım, patoloji raporu yazmak bir tür yardımcı sağlık hizmeti midir? Yani bu işi yapmak için bir sertifikaya sahip olmak ya da özel bir bölümden mezun olmak gerekli midir? Bu soruların cevabını vererek sorunuzun cevabını da bulabileceğinizi düşünüyorum.

 145. levent diyor ki:

  merhaba Mustafa bey ben belediyede kültür sosyal işler adı altında egitime destek amaçlı matematik öğretmenlik yapıyorum benim bu işim asıl işmidir

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Levent bey, bu konuda cevabı kendiniz verebilirsiniz. Belediye Kanunu kapsamında matematik kursu vermek belediyenin görevleri arasında mıdır? Bu faaliyet hangi görevin ifası için yürütülmektedir?

 146. İşçi diyor ki:

  Üniversitede Veri giriş elemanı olarak çalışıyorum.fakat memurlarla birlikte memurun yaptığı masa başı işi çalışıyorum.bu asıl midir.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Üniversiteler konusunda bir süredir yorum yapmamaya çalışıyorum. Çünkü bu konuda bir anlam karmaşası mevcut. Üniversiteleri asıl işi eğitim ve öğretim faaliyetleri olmakla beraber, bundan başka yapılan faaliyetler nasıl değerlendirilmeli? Bu sorunun net cevabını veremediğim için sorunuza cevap veremiyorum.

   1. Yasin diyor ki:

    Üniversitelerde Hem Akademik Kadro Var Hemde İdari Kadro Var Akademik Kadro da Taşeron Bir Araştırma Görevlisi Yada Taşeron Doçent Olmıyacağına Göre İdari Kısmı Değerlendirmeleri Gerekir. Sözleşmeli Olarak Çalışan Akademik Personeller Var Ama Taşeron Profosör Hiç Duymadım.

 147. Erhan tokmak diyor ki:

  Mustafa bey ben belediyede operatorum benim işim asil işmidir

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Belediyede ne operatörlüğü yaptığınıza ya da hangi aracı hangi amaçla kullandığınıza göre bu sorunun cevabı değişecektir Erhan bey.

 148. Metin Yılmaz diyor ki:

  Merhaba ben belediyenin yol yapım ve onarım işinde çalışıyorum yanı fen islerindeyim bizim işimiz asıl ismidir

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Belediyede yaptığınız iş fiilen yol bakımı ve onarımı işi ise, bu iş belediyelerin asıl işlerindendir.

 149. ZAFER diyor ki:

  Merhaba Mustafa Bey şirket işçisi olarak İdari Mali İşlere bağlı olarak Üniversitemize ait resmi araçların şoförlüğünü yapıyoruz. Biz asıl iştemi yoksa yardımcı iştemi bulunuyoruz.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Üniversitede yapılan resmi araç şoförlüğü yardımcı işlerdendir Zafer bey.

 150. cemil diyor ki:

  Merhabalar Mustafa bey ben belediye de imar da; idari işler, satın alma, ihale işlerini yapan taşeronum acaba yaptığım iş asıl iş kapsamına giriyor mu? Bilgi verirseniz sevinirim. Kolay gelsin

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Belediyelerde yapılan büro işlerinin asıl işlerden sayılması gerektiği kanaatindeyim.

 151. Mehmet diyor ki:

  Merhaba hocam 182 çağrı merkezi calisaniyim bizim iş asıl işmi yardımcı işmi içinden çıkamadı bir türlü ,kadro gelirse bize gelme ihtimali varmı , bu konuda yardımcı olur musunuz.teşekürler

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   182 hizmetinin bir tür çağrı merkezi işi olduğunu ve Sağlık Bakanlığının asıl işlerinden olduğunu söylemenin mümkün olmadığını düşünüyorum. Yapılan iş asıl işe yardımcı bir iştir. Kadro konusunda ise benim yorum yapmam mümkün değil çünkü bu konuda her hangi bir bilgim yok.

 152. Bilal diyor ki:

  Büyük şehir Belediyesinde toplu taşıma biriminde calisiyorum teknik acidan uygun gördüğümüz yerlere kapalı durak tespiti yapıyoruz ve montajını yaptittiriyoruz. Odamızda 4 kisiyiz 3 ü memur aynı işi yapiyoruz tek taşeron benim diplomam elektirik teknisyeni benim akıbetim ne olur sizce sayın baysal

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Oldukça teknik bir konu. Durak yapımı da toplu taşımanın bir parçası olarak düşünülebilse de bu konuda net bir fikrim ne yazık ki yok. Ayrıca kadro konusunda bilgim de yok yorum da yapmıyorum Bilal bey.

 153. ruzgar diyor ki:

  üniverste hastanesinde otomasyonda hasta veri girişini sağlıyorum , yapılan ameliyatlar için de tıbbi ve medikal malzeme temin ediyorum (İşletme lisans) mezunuyum . açıklamalarınızı okudum ama tatmin edici değildi çok net cevap veriseniz sevinirim , kadro alırmıyım alamazmıyım sn. mustafa BAYSAL .

  1. ruzgar diyor ki:

   Taşeron firmanın teknisyen kadrosundayım ayrıca . saygılar.

  2. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Benim kadro konusunda net bir cevap vermem mümkün değil zaten. O nedenle sorunuza cevap veremeyeceğim.

 154. sefa diyor ki:

  hocam belediyede itfaiye şöförüyüm asıl iş mi yapıyorum kadro alma ihtimalimiz nedir sizce.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bu konuda verilmiş cevaplarım bulunmaktadır. Lütfen yorumları kontrol ediniz.

 155. sayğılarımla diyor ki:

  Ben halk sağlığı müdürlüğünde veri ğiriş elamanıyım 10 evrak dağıtıyorum imzalar dolanıyorum bu asıl işe ğiriyormu

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bu konuda verilmiş cevaplarım bulunmaktadır. Lütfen yorumları kontrol ediniz.

 156. Filiz kargi diyor ki:

  Merhaba ben dis hastanesinde klinik destek eleman olarak calismaktayim klinikte dis hekimlerine malzeme beriyorum aletleri sterile goturuyorum hastaya yardimci oluyorum dosya hazirliyorum taseron elemanim kadro bizim yaptigimiz bu is asil ismi yardimci ismi aydinlatirsaniz sevinirim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bu konuda verilmiş cevaplarım bulunmaktadır. Lütfen yorumları kontrol ediniz.

 157. ahmet diyor ki:

  Merhaba,
  Hocam belediyenin fen işleri müdürlügünde bordür tretuvar işçisiyim kilit taşı kaldırım vs işlerini yapıyoruz bu yaptıgımız iş asıl işmidir bilgilendirirmisiniz şimdiden teşekkür ederim cevapladıgınız için .

 158. Musa Soylu diyor ki:

  İyi günler Mustafa bey ben istanbul Büyükşehir belediyesinde Bakırköy cem karaca kültür merkezinde çalışıyorum oradaki meslegim ses uzmaniyim tonmaister belediyenin düzenlediği konserleri biz ayarlıyoruz yani ses ışık ve görüntü ama biz iştirak lar a bagliyiz yani kültür As ye bize kadro gelirmi sizce

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Kadro konusunda yorum yapmıyorum Musa bey. Bilmediğim mevzularda yorum yaparak kimseye yanlış bilgi vermek istemem.

 159. plent oprt diyor ki:

  il özel idaresi asfalt pilenti ( asfalt üreten tesis )operatörüyüm kurum asfalt yol işi yapmakta ama benım aklımı kurcalayan teknolojik gerektiren işlerde taşören çalıştırılır ibaresi bu konuyu biraz acar iseniz sevinirim .

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Kurumlar normalde asıl işlerini alt işverenlere veremezler. Bunun istisnası ise uzmanlık gerektiren işlerde teknolojik gereklerle işin alt işverene verilebilmesidir. Bu konu uzun bir mevzu ama zaten yazı içinde bu konuda yeterli bilgi bulunmaktadır.

 160. ümit demen diyor ki:

  Slm hocam ben büyükşehir belediyesinde kepçe operatörülğü yapiyorum yaptigim iş asil işmidir

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Yaptığınız operatörlük işi, belediyenin ana faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi içinse asıl işlerden kabul edilmesi gerekir.

 161. DERYA diyor ki:

  MERHABA , BELEDİYEDE DANIŞMA BİRİMİNDE BÜRO ELEMANI OLARAK ÇALIŞIYORUM.BAĞLI OLDUĞUMUZ MÜDÜRLÜK STRATEJİ MÜDÜRLÜĞÜDÜR. YAPTIĞIMIZ İŞTE TÜM MÜDÜRLÜKLERE AİT DANIŞMA VE YÖNLENDİRMEDİR.BUNUN DIŞINDA KAMU KURUMUNUN KULLANMIŞ OLDUĞU SİSTEMDEN VERİ GİRİŞİ VE BİLGİ ALIŞ VERİŞİ YAPMAKTAYIZ.ASIL İŞ Mİ,YARDIMCI İŞMİ DİR?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Belediyelerde danışma ve yönlendirme işlerinin yardımcı işlerden olduğu kanaatindeyim.

   1. DERYA diyor ki:

    YALNIZ BEN VE BENİM GİBİ ÇALIŞAN TÜM PERSONEL BÜRO ELEMANI OLARAK GEÇİYOR YİNE YARDIMCI İŞ MİDİR? TEŞEKKÜRLER

    1. DERYA diyor ki:

     YALNIZ BEN VE BENİM GİBİ ÇALIŞAN TÜM PERSONEL BÜRO ELEMANI OLARAK GEÇİYOR YİNE YARDIMCI İŞ MİDİR? TEŞEKKÜRLER

     1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

      Derya hanım, işinizin ne olarak göründüğü kısmı ayrı bir konudur. Ancak asıl iş ya da yardımcı iş bakımından önemli olan fiilen ne iş yapıldığıdır. O nedenle sizin fiilen yaptığınız iş yardımcı işlerdendir.

 162. Macit diyor ki:

  Merhabalar ben de bir kurumda taşeron olarak 3yıldır santral memurulığu yapmaktayım.asıl iş mi yan iş mi emin olamıyorum

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bahsettiğiniz kurum, bakanlık ya da il müdürlüğü benzeri klasik kamu kurumlarından ise, bu kurumlarda santral memurluğu işinin yardımcı işlerden olduğu kanaatindeyim.

 163. gokr diyor ki:

  merhaba hocam belediyenin kurmus oldugu yol kenarindaki parklar ve sehir ici halk otobuslerini yoneten belediyenin sirketinde satin alma bolumunde çalışıyorum asil is mi yardimci is mi yazarsaniz sevinirim saygilar

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Belediyenin şirketi bünyesinde yapılan muhasebe işlerinin belediyenin asıl işlerinden olduğunu söylemenin pek de mümkün olacağını zannetmiyorum.

 164. çağlar diyor ki:

  Merhaba hocam,yikobta taşeron şoför olarak çalışıyorum.Asıl işmidir ?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   YİKOB nedir? Siz tam olarak ne aracı kullanıyorsunuz? Bu bilgiler olmadan cevap veremiyorum ne yazık ki.

 165. levent demir diyor ki:

  Hocam yolişleridediğim kaldırım refüj yeşil alan çalışmaları belediye idarecileri bizlerin asıl iş yapmadığımızı söylüyorlar.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bu konuda bir şey söylemem doğru olmaz. Kimin asıl işi yapıp kimin yapmadığı konusu zaten çok karışık ve hükumetin dahi üzerinde tam olarak tespit edemediği bir durum. O nedenle bu konularda fikir birliği olmamasını çok normal karşılıyorum.

 166. levent demir diyor ki:

  Hocam yardımınz için teşekkürler ben belediye park bahçeler taşeron işçisiyim bizinen çalışan kadrolu parke andazit taşı ustalar var bende usta olarak parkbahçelerde aynı işleri yapıyorum bizim fenişleri inşaat ekibinden farkımız varmı bizim parkbahçelerde bordur işleriyapmamız normalmi yol işlerine kadro gelirse burda bizim durumumuz nolur .

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Öncelikle şunu söylemeliyim, kadro konusunda şu an konuşulan her şey tahminden ibaret olur. O nedenle bu konuda yorum yapmıyorum. Belediyelerde yapılan park bahçe ya da yol bakım işleri ise belediyelerin asıl işlerindendir.

 167. SERKAN diyor ki:

  MERHABA HOCAM BENİM MERAK ETTİĞİM ŞEY BELEDİYELERDE OLDUĞU GİBİ İL ÖZEL İDARELERİNDE DE TEMİZLİK ASIL İŞ MİDİR. KANUNDA BELEDİYELERİN ULAŞAMADIĞI YERLERDE TEMİZLİK ÇEVRE DÜZENİ VE YOLLARA İL ÖZEL İDARELERİ BAKIYOR. YANİ BELEDİYE TEMİZLİK ÇALIŞANLARINA KADRO GELDİĞİNDE İL ÖZEL İDARELERİNDE OTOMATİKMEN GELİRMİ DERSİNİZ SAYGILAR.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Öncelikle kimlere kadro gelip gelmeyeceğini henüz bilmiyoruz. Dolasyısıyla belediyede temizlik işi yapanlar kadro dışında da kalabilir. Sorunuza gelince, il özel idaresinde temizlik işinin asıl iş olduğunu söylememiz için, özel idare bünyesinde fiilen yol / sokak vb. temizliği yapan işçiler olması ve bu temizlik faaliyetinin özel idarenin asıl işlerinden olması gerekir.

 168. Mustafa Sönmez diyor ki:

  Merhabalar hocam öncelikle böyle bir site ile bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim.Ben halk sağlığı müdürlüğüne bağlı evde sağlık hizmetleri biriminde taseron şoför olarak çalışıyorum bizlerin yapmış olduğu iş asıl iş midir yoksa yardımcı iş olarak mı geçmektedir.BIzler doktor, hemşire ve sağlık memurlariyla birlikte hergün onlarca hastanin evine giderek sağlık hizmeti vermekteyiz. Bu konuda aydinlatirsaniz sevinirim. İyi çalışmalar..

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Rica ederim. Sorunuza net cevap vermem biraz zor. Yine de, sizin yaptığını iş ilk bakışta yardımcı iş gibi görünüyor. Neticede, doktor, hemşire ya da sağlık memurlarının yaptığı sağlık hizmetleri asıl iş gibi görünürken sizin onları bir yerden bir yere ulaştırma faaliyetiniz bana göre yardımcı işlerdendir.

 169. Taşeronvhki diyor ki:

  Hocam ben devlet hastanesinde 6yıldır taşeron verihazırlama olarak çalışıyorum meb onaylı tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik sertifikam var kat sekreteri olarak her iş yaptırılıyor hasta raporlarını reçetelerini bile bana yaptırıyorlar çalıştığım kurumda verihazırlama memur var bizim gibi çalıştırıldıkları yok keyif sürüyorlar bizede kadro gelirmi artık beklemekten yorulduk saygılarr…

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Kadro konusunda yorumda bulunarak kimseyi yanıltmak istemem. Neticede bu konuda bir malumatım yok.

 170. ercan diyor ki:

  Ilce belediye de park ve Bahçeler Müdürlüğünde 3 yıldır taşeron işçi olarak çalışıyorum park temizliği yapıyorum fakat 2 yıldır her ay giriş çıkış yapılıyor ama şimdi 3 yıllık ihale yapildi ben kadro alabilirmiyim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Kadro konusunda yorumda bulunmuyorum.

 171. buccen diyor ki:

  iyi günler ben bir devlet üniversitesinde bir merkezde sekreter olarak çalışıyorum birimin tek sekreteri benim ama temizlik işçisi olarak gösteriliyorum 8 yıldır çalışmaktayım bu şekilde sizce ben asıl işmi yapıyorum yardımcı . üniversitelerde eğitim ve öğretimin dışında asıl işler nelerdir. eğitim ve öğretim kadrolarında hocalar var sadece. bizde öğrencilerin işlerini yapıyorz

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Üniversite konusu oldukça karışık. Bu konudaki görüşlerim hâlen aynı. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin üniversitelerin asıl işi olduğu kesin olmakla beraber diğer işlerle ilgili bir kanaate varmak zor oluyor ne yazık ki.

 172. abdurrahman azdemir diyor ki:

  fiilen yaptığım iş asıl iş diyosunuz ama teknik bakım onarım olarak ihaleye çıkıldığı için yardımcı iş diyosunuz.Peki bundan sonraki süreçte nasıl yol izlemeliyim Mustafa bey

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Yapacağınız bir şey olmadığını düşünüyorum. Çünkü öncelikle asıl iş kapsamına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının çıkması gerekiyor. O listeyi görmeden yapılacak bir şey olmadığı kanaatindeyim.

 173. TİMUR DOĞAN diyor ki:

  HOCAM MERHABA BEN 2011 YILINDA HİZMET ALIMIYLA BİRLİKTE İL ÖZEL İDARESİNDE DÜZ İŞÇİ POZİSYONUNDA ÇALIŞMAYA BAŞLADIM BAŞLADIĞIM GÜN İTİBARİYLE OLUR ALINARAK YEDEK PARÇA AMBARINDA GÖREVLENDİRİLDİM VE HALEN AYNI İŞTE ÇALIŞMAKTAYIM.BU KONUDA YORUMUNUZU MERAK EDİYORUM.İYİ ÇALIŞMALAR

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Fiilen ne iş yaptığınızı bilmeden yorum yaparsam sizi yanıltabilirim Timur bey.

   1. TİMUR DOĞAN diyor ki:

    YEDEK PARÇA AMBARINDA FİİLEN YEDEK PARÇA FATURA GİRİŞLERİ PARÇA TEMİNİ VE DAĞITIMI YAPMAKTAYIM.6 YILDIR BU GÖREVİ ÜSTLENİYORUM.BU KONUDA YORUMLARINIZI ÖNEMSİYORUM.İYİ ÇALIŞMALAR

    1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

     Timur bey, bahsettiğiniz işle ilgili net bir kanıya varamadığımı söylemek isterim. Cevap vererek sizi yanıltmak istemem. Bunun kararını siz de verebilirsiniz. Yaptığınız iş, kurumunuzun asıl işi mi yoksa asıl işin yürütülmesine yardımcı bir iş midir? Sormanız gereken soru budur.

 174. talha diyor ki:

  ben devlet hastanesinde 8 yıldır taşeron olarak çalışmaktayım.sağlık memurluğu mezunuyum.daha önce sağlık teknisyenliği ve hemşirelik yaptım .5 aydır kat sekreterliği yapıyorum.ihalemize tıbbi sekreterlik olarak çıktılar.sizde yaptıklarım işler asıl iş midir?cevabınız için teşekkür ederim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Sağlık teknisyenliği ile hemşirelik elbette hastanede asıl işlerdendir. Tıbbi sekreterlik de asıl işlerdendir.

 175. Sema Güngör diyor ki:

  merhaba Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Sevgi Evlerinde “Bakıcı Anne” olarak çalışmaktayım. konuyla ilgili sorulan bir soruya “Sevgi evlerinde tam olarak ne iş yapıldığını bilmeden cevap vermem doğru olmaz” diye cevap vermişsiniz. Sevgi Evleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren, bakıma muhtaç çocukların kaldığı yeni tip yurtlardır.

  SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK EVLERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakıcı anne/bakım elemanı: Çocuk evlerinde çocukların gelişiminden ve bakımından sorumlu personeli ————————————————————————————————————————————- konu ile ilgili aşağıdaki linkleri okuyarak biz “Bakıcı Anne”lerin kadro alıp alamayacağımızı yorumlar mısınız?

  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/10/20081005-1.htm

  http://www.hitapsgk.com/node/2602

  https://www.facebook.com/AileBakanligi/photos/a.363739213713599.86243.363729653714555/474294625991390/?type=1&theater

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Evet verdiğiniz bilgileri incelediğimde, sevgi evlerinde yapılan bakıcı annelik faaliyetinin asıl işlerden olduğu kanaatine varıyorum. Ama burada önemli olan benim kanaatimden ziyade hükumetçe yapılan çalışmada bunun nasıl değerlendirileceğidir. O nedenle bekleyip görmekten başka yapılacak bir şey yok.

   1. Sema Güngör diyor ki:

    21 dakika gibi kısa bir sürede cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. affınıza ve hızınıza sığınarak bir soru daha sormak istiyorum. 5 yıldır bakıcı anne olarak çalışmaktayım. bizimle aynı işi yapan ve bizlerden fazla maaş alan bakıcı anneler var. eğer ki kadro gelirse işe başlama tarihinden bu yana olan maaş farklarını alabilir miyiz?

    tekrar teşekkür ederim

    1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

     Rica ederim. Böyle bir şey olmasına ihtimal vermiyorum. Böyle bir şey ancak ve ancak bir mahkemece yapılacak bir muvazaa tespiti ve ardından gelecek bir karar ile mümkündür.

     1. Sema Güngör diyor ki:

      hayırlısı olsun. kadro alalım yeter.
      zaman ayırıp cevap yazdığınız için teşekkür ederim.
      çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 176. BESNİKBESNİK diyor ki:

  BİR BELEDİYENİN VETERİNER İŞLERİNDE TAŞERON ŞİRKETİN ELAMANIYIZ 30 KİŞİYİZ BERABER AYNI İŞİ YAPTIĞIMIZ KADROLU ARKADASLARDA VAR ARAMIZDA KLINIKTE VE AMELİYATTA ÇALIŞANLAR VAR KİMİ SOKAKTAN KÖPEK TOPLAR FALAN HERKEZ DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK AYNI İŞİ YAPAR HEPİMİZ TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON ELAMANI OLARAK GÖRÜNÜYORUZ AMA ARAMIZDA BAZI ARKADASLARA ŞÖFÖRLÜK YAPABİLMNELERİ İÇİN BELGE VERDİLER KİMİNE İLAÇLAMA BELGESİ FALAN VERİLDİ ŞİMDİ BUNLAR BU BELGELERİ ALANLAR KADROYA GEÇEBİLİRLERMİ YOKSA HERKEZ GEÇERMİ

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Kimlerin kadroya geçeceği şu anda kesinlikle belli olmadığı gibi bu konuda yapılan yorumlara da itibar etmeyin. Resmi olarak bir karar çıkmış değil. O nedenle kadro konusunda yorum yapmamaktayım.

 177. onur kartal diyor ki:

  merhabalar hocam ilçe belediyesinde taşeron bilgi işlem personeli olarak 2 senedir çalışıyorum teknik üniverste mezunuyum (bilgisayar) bizim durumumuz nolcak, saygılar.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Kadro durumuyla ilgili yorum yapmıyorum ama belediye bünyesinde yapılan bilgi işlem faaliyeti asıl işe yardımcı işlerdendir.

 178. abdurrahman diyor ki:

  ben devlet hastanesinde sterilizasyon teknisyeni olarak çalışıyorum.beraberinde sağlık memuru arkadaşla çalışıyorum ona işi öğretende benim fakat ben taşeron olarak devam etmekteyim.benim aldığım ücretin üç kat fazlasını almakta.8 yıldır aynı işte görev almaktayım.İhaleye teknik destek ve bakım onarım olarak çıkılıyo.12 tane elaman çalışıyo ama hepsinin işi farklı benide sterilizasyon teknisyeni olarak çıkıyolar.yaptığım iş asıl işmidir?cevabınız için teşekkürler

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Abdurrahman bey fiilen yaptığınız iş asıl iş olarak görünmekle birlikte resmiyette alındığınız iş yardımcı bir iştir. O yüzden sizin durumunuzda olan işçilerin nasıl değerlendirileceğini ben de çok merak ediyorum.

 179. ismet karslı diyor ki:

  hocam merhabalar… 112 acil sağlık hizmetleri müdürlüğünde yani 112 de ambulans şöförüyüm.. ben asıl işi yaptıgımı düşünüyorum.. çünkü benimle beraber ambulans süren meslegi şöför olan kadrolu arkadaslar var. bir çok yerde asıl iş yapıldıgı ve muvazaalı diyorlar..

 180. Kazım diyor ki:

  Hocam belediyede restorant ta garson olarak çalışmaktayım asıl ismidir

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Belediye bünyesinde yapılan garsonluk işi yardımcı işlerdendir.

 181. Aliye diyor ki:

  Iyi gunler. Belediyelerin acmis oldugu sanat ve meslek kurslarinda ki ogretmenler hangi statudedir. Bir de halk egitim merkezinde calisan kadrosuz usta ogreticiler asil is kapsaminda degerlendirmeye alinir mi.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Belediyelerin açtığı kurslardaki öğretmenlerin asıl iş yaptığı kanaatindeyim. Halk Eğitim bünyesinde çalışan kadrosuz usta öğreticilerin ise taşeron olmadığını biliyorum. O nedenle onların, bu kanun kapsamında yer almayacağını düşünüyorum.

 182. irem hilal diyor ki:

  hocam ben kurumlar bazında sordum çünkü bizim kurumda asıl iş şeker üretmek muhasebe işide bu kapsama girermi yada şöyle söyliyeyim hangi kurumda olursa olsun muhasebe iş asıl işmidir cvplarda göremedim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Muhasebe faaliyetinin her kurumda asıl iş olduğunu söyleyemeyiz. Bu konuda daha önce de yazdığım gibi, asıl işi şeker üretmek olan bir fabrikada muhasebenin yardımcı iş olduğunu düşünüyorum. Ama bu benim kişisel kanaatimdir.

 183. zeytin ağacı diyor ki:

  ben bir okulda taşeron şirket üzerinden temizlikçi olarak çalışıyorum. bu işe başlayalı 6 yıl oldu her yıl hatta yılda iki defa işe giriş çıkış yapılıyor eylülde ve ocakta bıktım artık yazık üç ay işsiz. bıktım artık bu sorunlardan iki çocuğum var artık ev geçindirmekte zorlanıyorum. temizlikçiyim ama elektrik, su, boya, badana hatta kalorifer de ya yakıyorum, ama kalorifer belgem var. temizlikçi olarak olmasa’da kaloriferci olarak kadroya alınır mıyız. teşekkürler.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Sizi anlamakla beraber kadro konusunda yorum yapmıyorum. Yanlış bir bilgi verip kimseyi üzmek ya da boş yere umutlandırmak istemem.

 184. irem hilal diyor ki:

  hocam şeker fabrikasında muhasebe büro elemanı ünvanıyla çalışıyoruz ve işlem yaptığımız evraklarda imzamız var yaptığımız iş asıl işmidir yazarsanız sevinirim.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bu konuda verilmiş cevaplarım bulunmaktadır. Lütfen yorumları kontrol ediniz.

 185. kenan ipek diyor ki:

  ben özel idareye bağlı bir kömür ocağında çalışıyorum görevim açık kömür ocak görevlisi olarak geçiyorum . yani çıkartılan kömürlerin kontrolünü ve yönlendirilmesini ben yapıyorum asıl işmi yardımcı işmi yapıyorum öğrenebilirmiyim

 186. uğur demir diyor ki:

  il özel idaresinde yer altından veya yer üstünden çıkartılan kömürleri tartıyorum yani üretim kantar personeli olarak çalışıyorum. benim yaptığım iş asıl iş mi yardımcı işmidir yardımcı olabilirmisiniz

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Uğur bey yaptığınız iş biraz karışık. Ama il özel idaresinin kömür çıkarma görevi var mı? Bu iş hangi kapsamda yapılmakta? Kantar, üretimin neresinde kalır? Bu sorular biraz teknik. O yüzden cevap vererek sizi yanıltmak istemem.

   1. uğur demir diyor ki:

    daha önce 1957 yılında özel idareye devredilmiş bir kömür ocağı burası yani tam açılım olarak amasya il özel idaresi eski çeltek kömür işletmesi olarak geçiyor .kantar işide şu şekilde açık işletme den yada yer altından çıkartılan kömürler yıkama yada eleme gibi ham kömürü zenginleştirme işlemleri yapılmadan önce bu kömürlerin tartımını yapıyorum yani statü olarak ihale şartnamesinde üretim kantar personeli olarak geçiyorum

 187. KANAL diyor ki:

  merhabalar.ben büyükşehir belediyenin kanalizasyon dairesi başkanlığında inş. mühendisi olarak görev yapmaktayım.kadro konusunda kaygılıyım beni bu konuda aydınlatırsanız sevinirim.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Kadro konusunda, yanlış bilgi vermemek adına, kesinlikle yorum yapmıyorum.

 188. AdNan diyor ki:

  Mustafa bey ben universite hastanesinde medical sirketin cihazindan sorumlu eleman olarak calisiyorum. Asil is mi yoksa yardimci is mi katagorisine giriyor sizce?tesekkurler.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Cihazdan sorumlu olmaktan kastınız nedir? Fiilen kullanmak mı yoksa bakım onarımını yapmak mı? Ona göre cevap vermek isterim.

 189. ali diyor ki:

  hocam hasta bakıcı olarak yaklasık 10 yıldır calısıyorum kadro bizlerede vrılebilir mi

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Kimlere kadro verilebileceği konusunda kesinlikle yorum yapmıyorum.

 190. Murat diyor ki:

  Mustafa bey eşim unv hastanesinde röntgen teknisyeni ama sekreter olarak hizmet alımı olmuş ve bunun gibi diğer labaratuar teknjkere arkadaşlar ve radyoloji teknikeri arkadaşları hastane yönetimi tarafından sağlıkçı gözüküyor ama sirkette sekreter nolarak alınmış gözüküyor geriye dönük SGK düzletme olabilirmi çünkü röntgen teknisyenlerin ghizmet sureleri kısa bu şekilde kadro gelirmi çok sıkıntılı bir durum eşimin dozimeteleri atom enerjine gidiyor yardımcı olursanız sevinirim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bu konuda ne yapılacağını ben de merak ediyorum. Ortada resmiyette yapılan iş ile fiilen yapılan işin farklı olması gibi bir karışıklık söz konusu. Fiilen yapılan işin esas alınması oldukça zor olacaktır ama olması gereken bence budur. Beklemekten başka yapacak bir şey yok ne yazık ki.

 191. Muhammet diyor ki:

  Ben gıda tarım bakanlıgında calısıyorum tasoren olarak ama hizmet alımı oluyor tasaron de tarım hizmetlisi olarak ve traktor oporötöru olarak calısıyorum bu asil işmi yoksayardımcı işmi

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Uzmanı olduğum bir alan değil. O nedenle cevap vererek sizi yanıltmak istemem.

 192. erol diyor ki:

  merhabalar ben hastanede acil hasta karsılama ve tasıma hızmetı yapıyorum yani her hastanede bu iş farklıdır ama bızım hastanede hastanın herşeyi ile ugrasıyoruz rontgen tomografı konsültasyonlar mavi kodlar herşeyi biz yapıyoruz bu bizim yaptıgımız asıl işmi yardımcı işmidir

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Hasta karşılama ve taşıma hizmetleriyle ilgili net bir fikrim yok. Ama tomografi röntgen vb. işlerin asıl iş olduğu ortadadır.

 193. melıh diyor ki:

  mrb ben buyuksehır beledıyesınde su knalızasyon ıdaresınde sayac okumacıyım ama maas bodromda kanal ızgara ıscısı yazmakta asıl iş mi gozukuyoruz acaba

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   İki işin de asıl iş olduğu kanaatindeyim.

 194. Yeliz diyor ki:

  Merhaba Mustafa Bey bende belediye de park bahçeler Müdürlüğünde ziraat teknikeri olarak çalışıyorum ama şirket benim girişimi işçi olarak giriş yapmış. Bu durumda bana kadro gelme ihtimali nedir?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Kimlere kadro geleceği konusunda bir malumatım bulunmadığı için yorum yapmak istemem.

 195. Misafir diyor ki:

  Merhaba mustafa bey ben okulda özel alt eğitim sınıfında yardımcı rehber olarak çalışıyorum ve öğretmenlere engelli öğrencilere bakmakta yardım ediyorum fakat firma yazın çıkışımızı verip okullar açılınca tekrar girişimizi yapıyor ssk ya asıl işimi yapıyoruz

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Tam olarak hangi unvanla ve hangi ihale kapsamında çalıştığınızı bilmeden yorum yapmak istemem.

 196. Gökçe diyor ki:

  Mustafa bey, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü bünyesinde olimpik yüzme havuzuna, 2 yılı aşkın bir suredir cankurtaran olarak çalışmaktayım. Taşeron firma ile sözleşmem de, is tanımım Cankurtaran olarak geçiyor. Asil isi mi yapıyoruz ?

 197. Salim diyor ki:

  Üniversitenin basın ve halkla ilişkiler bürosunda taşeron personel olarak çalışmaktayım. Vhki personeli olarak ihalemiz yapılmış. Gazetecilik lisans mezunuyum. Kadro alırmıyım acaba.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Üniversitelerde basın yayın faaliyetleri kanaatimce yardımcı işlerdendir.

 198. Dursade diyor ki:

  Merhaba mustafa bey ben iskur araciligi ile orman genel Müdürlüğünde fidan dikim ve bakimi yapmaktayim bu asıl ismidir. Simdiden tşkler

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Asıl iş olmakla beraber, bahse konu kadro mevzuu İşkur aracılığıyla çalışanları kapsamamaktadır.

 199. Murat diyor ki:

  Doktor sekreteri asil ismi?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Kastettiğiniz tıbbi sekreterlik ise hastanelerde asıl işlerdendir.

 200. Fatih Sen diyor ki:

  Mustafa bey ben 1 ay once Genclik ve Spor bakanligina isci kadrosuyla girdim. Ancak uni. mezunu oldugum icin okul sporlari bolumunde buro elemani olarak calismaktayim. Isci olarak ise baslayip buro elemani olmak yasalmidir ve asil ismidir. Teskkurler.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Önemli olan hangi hizmet ihalesi kapsamında alındığınızdır. Bazı kurumlarda büro işçisi olarak da alım yapılabiliyor.

 201. Canan ÖZHAN diyor ki:

  Merhaba”Hastanede yapılan asıl iş elbette ki sağlık hizmetleridir. Hasta bakıcılığı ve tedavi hizmetleri bunların başında gelir.Hastaların kabul, kayıt, randevularının takibi, çağırma ve karşılama, hastaya ait dokümanın bilgisayardan çıkarılması ve kendisine verilmesi, hasta dosyası oluşturma ve kapatma, sağlık tesislerini ilgilendiren farklı bilgilerin bilgisayarlara girilmesi, arşiv tutulması, dosyalama işlerinin yapılması yardımcı iştir.” demişsiniz.
  Ben bir hastanede taşeron vasıtasıyla bu hizmetleri verdim, tıbbi sekreterlik mezunuyum ve sizin asıl iş gibi görmediğiniz bu cümleler tıbbi sekreterliğin tanımı ve görevlerinde var. Nasıl oluyorda bu hizmetleri asıl iş olarak görmüyorsunuz?

  TIBBİ SEKRETERİN GÖREVLERİ

  GENEL GÖREVLER

  1- Tıbbi dökümantasyon ve hasta dosyaları arşivindeki haberleşme ve diğer yazışma türlerini yürütür.

  2- Tıbbi dökümantasyon ve hasta dosyaları arşivinde kullanılacak olan genel sarf malzemelerinin temini ile ilgili yazışmaları yapar ve malzeme temini işlemlerini takip eder.

  3- Tıbbi dökümantasyon ve hasta dosyaları arşivinde kullanılacak olan genel demirbaşların temini ve bakım onarımı ile ilgili yazışmaları yapar ve işlemleri takip eder.

  YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA TIBBİ SEKRETERİN GÖREVLERİ

  Yataklı tedavi kurumlarında tıbbi sekreterin görevleri ile ilgili genel bir tanımlama aşağıda verilmiştir:

  1-Hastaları tıbbi hizmetlerin işleyişi ve hastanenin genel işleyişi konularında bilgilendirme ile ilgili halkla ilişkiler görevlerini yürütür.

  2-Tıbbi protokol kayıtlarını tutar.

  3-Tıbbi tetkiklere ilişkin sonuç raporlarını deşifre veya diğer metotlarla okuyarak, mekanik veya elektronik yazım araçları yardımıyla yazar.

  4-Hasta çıkış özetleri, ameliyat raporları ve benzeri tıbbi bilgileri deşifre veya diğer metotlarla okuyarak, mekanik veya elektronik yazım araçları yardımıyla yazar.

  5-Hastalık ve ameliyatları uluslar arası kodlama usullerine göre kodlayarak tasnifleri yapar.

  6-Tıbbi istatistikle ilgili verileri derler, bilimsel metotlarla analiz ederek sonuçları Periyodik olarak ilgililere rapor eder.

  7-Hastalara ilişkin hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları bilimsel metotlarla arşivler.

  8-Hastalara tıbbi hizmet sunulan birimlerdeki randevu hizmetlerini düzenler.

  9-Tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürütür.

  10-İlaç, tıbbi sarf ve genel sarf malzemelerinin temini ile ilgili yazışmaları yapar ve malzeme temini işlemlerini takip eder.

  11-Tıbbi ve genel demirbaşların temini ve bakım onarımı ile ilgili yazışmaları yapar ve işlemleri takip eder.

  POLİKLİNİKLERDE TIBBİ SEKRETERİN GÖREVLERİ

  1- Poliklinik randevu hizmetlerinin ve iş akışını düzenler.

  2- Randevu dışı gelen hastalarla görüşür, gerektiğinde ilgili birimlerle

  görüşmelerini sağlar.

  3- Randevulu olarak gelen hastaların eski dosyaları olup olmadığını araştırır. Hastanın eski dosyası varsa arşivden çıkartılmasını sağlar. Yoksa yeni hasta dosyasını düzenler, ilgili bölümleri doldurur.

  4- Hasta dosyalarının muayene odalarında gönderilmesini sağlar.

  5- Muayene esnasında istenen tetkikler ile ilgili olarak hastaları bilgilendirir ve ilgili Laboratuarlara gönderir.

  6- Tetkik raporlarının topluca polikliniğe gelmesi halinde muayene odalarına göre tasnif edilerek tetkik sonuçlarının hasta dosyalarına girmesini sağlar.

  7- Muayenelerin tamamlanmasından sonra hasta dosyalarının arşive gönderilmesini sağlar.

  8- Muayene sonucu yatmasına gerek görülen hastaları hasta kabule gönderir.

  9- Poliklinikte muayene olan hastalara ilişkin protokol defteri veya bilgisayar dosyalarının giriş ve çıkış kayıtlarını yazar.

  10-Poliklinik muayenesi esnasında belirlenen bildirilmesi zorunlu hastalıklar ile İlgili gerekli yazışmaları yapar.

  11-Poliklinikteki haberleşme ve diğer yazışma hizmetlerini yürütür.

  12-Poliklinikte kullanılacak olan ilaç, tıbbi sarf ve genel sarf malzemelerinin temini ile ilgili yazışmaları yapar ve malzeme temini işlemlerini takip eder.

  13-Poliklinikte kullanılacak olan tıbbi ve genel demirbaşların temini ve bakım onarımı ile ilgili yazışmaları yapar ve malzeme temini işlemlerini takip eder.

  14-Periyodik istatistiklere ilişkin kayıtları tutar. Formları doldurur ve ilgili birime gönderir.

  HASTA KABULDE TIBBİ SEKRETERİN GÖREVLERİ

  1. Hastaların yatış ve çıkışları ile ilgili protokol defteri veya bilgisayar dosyalarının giriş ve çıkış kayıtlarını yazar.

  2. Sosyo ekonomik problemi bulunan hastaların Sosyal Hizmetler bölümü ile görüştürülmesini sağlar.

  3. Hasta yatış dosyalarını düzenler, dosya içinde konulan gerekli belgeleri doldurur.

  4. Hasta ve yakınlarını hastane kuralları hakkında bilgilendirir.

  5. Servislerde yatan günlük hasta mevcutlarını toplar, kontrol ederek listeler halinde halkla ilişkiler birimine gönderir.

  6. Hasta çıkışı esnasında hasta dosyaları üzerinde gerekli işlemleri yapar.

  7. İşlemi biten dosyaları arşive gönderir.

  8. Doğum ve ölüm tutanaklarını düzenler ve ilgili birimlere gönderilmesini sağlar.

  9. Hasta kabuldeki haberleşme ve diğer yazışma türlerini yürütür.

  10.Hasta kabul biriminde kullanılacak olan sarf malzemelerinin temini ile ilgili yazışmaları yapar ve malzeme temini işlemlerini takip eder.

  11.Hasta kabul biriminde kullanılacak olan demirbaşların temini ve bakım onarımı ile ilgili yazışmaları yapar ve işlemleri takip eder.

  12.Periyodik istatistiklere ilişkin kayıtları tutar, formları doldurur ve ilgili birime gönderir

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bu alıntıladığınız kısım aslında benim ifadem değil. Tam olarak bir Yargıtay kararından alınmıştır. Burada sorun anladığım kadarıyla, veri girişi işi yapanların fiilen tıbbi sekreterlik yapıyor olmasından kaynaklanıyor. Dilerim dediğiniz gibi değerlendirilir ve veri giriş elemanları da tıbbi sekreterler gibi değerlendirilir. Bundan mutluluk duyarım.

 202. Ramazan kurukoc diyor ki:

  unuversitenin sosyal tesisleri iktisadi isletmesinde calisiyorum asilmi yardimci ismidir tesekur ederim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Üniversitede sosyal tesislerde yapılan işlerin yardımcı işlerden olduğunu düşünüyorum.

 203. Utku diyor ki:

  Merhaba ben belediye de su deposunda nöbet tutuyorum asıl lşçl sınıfina girermiyim ?teşekkürler.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bekçilik tarzında bir işin belediyelerde yardımcı iş olduğu kanaatindeyim.

 204. SELAMİ diyor ki:

  MERHABA. Eşim aile sosyal pol. bakanlığına bağlı çocuk evlerinde çocuk bakım elemanı olarak çalışıyor. Sosyoloji mezunu formasyonu ve sertifikası var 2 yıldan fazla çalışıyor aynı kurumda. acaba asıl iş mi? Teşekkürler.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Aile sosyal politikalar bakanlığı bünyesinde yapılan çocuk bakım elemanlığı işi doğal olarak ilgili bakanlığın asıl işlerinden olsa gerek Selami bey.

 205. sema diyor ki:

  Selamünaleyküm,ben ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde clinik destek elamanı olarak çalışıyorum.hasta bakımı ile ilgileniyoruz.Sağlık bakanlığı hemşirenin iş yükünü hafifletmek amacı ile bizi işe almıştı.Yardımcı iş mi oluyoruz,asıl işci mi ?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Klinik destek elemanının ne iş yaptığını tam olarak bilemiyorum. O nedenle cevap vererek sizi yanıltmak istemem.

 206. Serdar diyor ki:

  Hocam merhaba belediyede kultur sosyal hizmetlerde egitmenim asil işmidir.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Eğitmenlik faaliyetiniz belediyenin görevleri kapsamında bir işle ilgiliyse asıl işlerdendir Serdar bey.

 207. Mustafa diyor ki:

  Merhabalar benim sormak istediğim soru şu Mustafa Bey bu asıl iş yardımcı iş olayı netlik kazandı ve kanunlaştı asıl işi yapmamıza rağmen yardımcı iş göründük buna itiraz edip Muvazaa davası açamaz mıyız (kanunun geriye işlememesinden dolayı) ve muvazaa davaları sadece kişiyi mi etkiliyor yani açıp kazananı emsal gösterme şansımız yok mu? şimdiden teşekkür ederim.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bu sorunun cevabını merak eden çok okuyucumuz var. Kanun çıktıktan sonra bu konuda yorum yapmayı tercih ederim.

 208. bülent diyor ki:

  Devlet hastanesinde sterilizasyon ünitesinde çalışmaktayım hizmet kolumuz 17 sağlık ve sosyal hizmetler görünüyor asıl işmiyiz

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bu konuda verilmiş birçok cevabım bulunmaktadır. Lütfen yorumları kontrol ediniz.

   1. bülent diyor ki:

    Teşekkürler

 209. Konya diyor ki:

  Hocam bir belediye de temizlik işçisi olarak çalışıyorum yani çöp toplama asıl işmidir

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bu konuda verilmiş birçok cevabım bulunmaktadır. Lütfen yorumları kontrol ediniz.

 210. mustafa diyor ki:

  teiaş işletme teknisyenleri yardımcı mı asıl işcimi acaba 😕

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   İşletme teknisyeninin ne iş yaptığını açıklarsanız yorumlamaya çalışırım Mustafa bey.

   1. mustafa diyor ki:

    teiaşda 154 kv trafo merkezlerinde kumanda böümünde

    1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

     Eğer yaptığınız iş elektrik iletim işleminin ayrılmaz bir parçasıysa, yapılan iş asıl iştir.

 211. Mustafa diyor ki:

  Merhaba, ben üniversitede öğrenci işlerinde masa başı çalışıyorum. Bu asıl ismidir?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Üniversitelerle ilgili olarak kanun tasarısını beklemekte fayda var. Odan sonra değerledirmek isterim.

   1. Mustafa diyor ki:

    İlginiz için teşekkür ederim.

1 2 3
BİR YORUM YAZ
Bumerang - Yazarkafe
Başka bir yazı:
takim sozlesmesi isci dunyasi
Takım Sözleşmesi

Takım sözleşmesi nedir? Birden çok işçinin oluşturduğu bir takımı temsil eden işçilerden birinin, takım kılavuzu olarak işverenle yaptığı iş sözleşmesine takım sözleşmesi denir....

Kapat