Reklam

Bayram Günü Çalışan İşçiye Ücret Yerine İzin Verilebilir Mi?

Bayramda çalışan işçiye izin verilmesi

Ulusal bayram ile genel tatil günü olarak kabul edilen bu günlerde çalışan işçiye, o günlük yevmiyesi dışında bir yevmiye daha ödenmesi gerektiği İş Kanununda öngörülmüştür.

Peki, işveren bu günlerde çalıştırdığı işçisine ücret ödemeyip takip eden günlerde izin verse olur mu?
İş Kanununun 47nci maddesine göre kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen bu günlerde işçiler çalışmazsa, bir iş karşılığı olmaksızın o güne ait ücretleri tam olarak ödenirken; tatil yapmayıp da çalışırlarsa ayrıca çalıştıkları her gün için bir günlük ücretleri de ödenir.
İşçiye bu günlerdeki çalışmalarına karşılık izin verilmesi yani serbest zaman uygulaması İş Kanununa göre mümkün değildir.
İşveren ücreti ödemeyerek, işçiye bir başka gün izin kullandırırsa; bu izinler işveren tarafından verilen mazeret izni olarak kabul edilir ve işçi çalıştığı bu bayram günlerinin ücretini ayrıca talep etme hakkına sahiptir.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 oy / LÜTFEN yıldıza tıklayarak YAZIYA OY VERİNİZ / ortalama: 5,00 / 5)
Başka bir yazı:
fazla çalışma hesaplanması
Fazla mesai aylık hesaplanabilir mi?

Fazla çalışma, İş Kanununun belirlediği sürelerin üzerinde çalışıldığında gündeme gelen ve ücreti, normal ücretten farklı hesaplanan bir çalışma türüdür. Dayanağını...

Kapat