Çalışma Koşulları

Yer üstünde çalışan maden işçileri Soma maden faciasının yaşanmasının ardından mevzuatta bir takım  değişikliklere gidilmiş...
Sürekli gece vardiyası olur mu? İşin 24 saat esasına göre yürütüldüğü işyerlerinde vardiya usulüyle çalışılmaktadır....
İşçinin görevden uzaklaştırılması Görevden uzaklaştırma genel olarak bir tedbir uygulaması olmakla beraber, ceza olarak da...
Eyvah, iş müfettişi geldi! İş müfettişleri, devlet adına işyerlerinin teftişini yapar. Bu teftişi ise iki...
Çalışma Bakanlığına şikayet sonucu ne olur? İşçiler işyerinde çalışmaktayken bazı uygulamalardan rahatsız olabilmektedir. Bunların başında...
İş sözleşmesi mi İş Kanunu mu? İşçi ile işveren arasındaki çalışma koşulları, iş sözleşmesiyle belirlenir....
İşçiden senet alınması İşçiden işe girerken senet alınması çalışma hayatımızda rastlanan bir durumdur. Uygulamada teminat...
OHAL döneminde işten çıkılabilir mi? Daha önce yazdığım bir yazıda, OHAL döneminde işçi çıkarılıp çıkarılamayacağını...
İşçinin çalışma koşulları iş sözleşmesiyle belirlenir. İş sözleşmesiyle belirlenmeyen alanlarda da İş Kanununun emredici hükümleri...
İşçinin temel görevi, iş görmektir. İşin kapsamı ise ilk olarak iş sözleşmesiyle ve sonrasında bazı...
İşçinin yemek hakkını ikiye ayırarak incelemekte fayda var. Birincisi, işçinin dinlenme hakkı ve ikincisi, işçinin...
Avukatların bir kısmı serbest meslek erbabı olarak işini yürütmekteyken bir kısmı ise ücretli olarak bir...
Sonraki Sayfa »
Bumerang - Yazarkafe