Dilekçeler / Tutanaklar

İşçinin görev yerinin değiştirilmesinin sonuçlarını daha önce yazmıştım. Benzer şekilde işçinin görev unvanının değiştirilmesine rastlanmaktadır....
İşyerinde çalışmakta olan bir işçinin görev yerinin ya da unvanının değiştirilmesi her zaman mümkündür. Ancak...
Yarı zamanlı çalışma 2016 yılında mevzuatımıza giren ve doğum yapan kadın işçiye sağlanan bir haktır....
İnternette yer alan birçok işyeri disiplin yönetmeliği örneği var. Bunların çoğu birbirinin kopyası ve anlaşılması...
Doğum yapan ya da 3 yaşından küçük çocuk evlat edinen işçilerin kısmi süreli çalışma hakkı...
İşçinin hatalı üretim yapması mümkündür. Bu gerekçeyle işten çıkarılması ise bazı şartların varlığına bağlıdır. Yine...
İş Kanununa göre işçinin yıllık ücretli izin hakkı bulunmaktadır. Bu hakkın kapsamını daha önce ayrıntılarıyla...
Deneme süresinin ne olduğunu daha önce yazmıştım. Ayrıca bu süre zarfında işçinin ücretinin mutlaka ödenmesi...
İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymamanın işçi açısından iki muhtemel sonucu vardır. Bunlardan birincisi elbette...
Sitemizde daha önce belirsiz süreli iş sözleşmesi örneğinden kısmi süreli iş sözleşmesine kadar birçok iş...
Doğum yapan kadın işçinin sahip olduğu hakları şu yazımda açıklamıştım. Bunlarda birisi de doğum sonrası...
İşçinin işyerinde uyuması ve bu durumun işverenlikçe tespit edilmesi halinde tutanağa bağlanması önemlidir. Bu tutanakta...
Sonraki Sayfa »
yazar kafe
Bumerang - Yazarkafe