Reklam

Dilekçeler / Tutanaklar

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymamanın işçi açısından iki muhtemel sonucu vardır. Bunlardan birincisi elbette...
Sitemizde daha önce belirsiz süreli iş sözleşmesi örneğinden kısmi süreli iş sözleşmesine kadar birçok iş...
Doğum yapan kadın işçinin sahip olduğu hakları şu yazımda açıklamıştım. Bunlarda birisi de doğum sonrası...
İşçinin işyerinde uyuması ve bu durumun işverenlikçe tespit edilmesi halinde tutanağa bağlanması önemlidir. Bu tutanakta...
İşçinin sağlık sorunları nedeniyle çalışamaz hale gelmesi durumunda, mevcut işinin hastalığını artırdığı ya da ona...
İşçinin işyerini izinsiz ve mazeretsiz terk etmesinin önemli sonuçları olabilir. Bunların başında, işçinin bu fiilinin...
İşçinin, işverenin malına zarar vermesi halinde ne yapılabileceğiyle ilgili bir yazıyı daha önce paylaşmıştım. Buradan...
İşyerinde özel cep telefonu görüşmesi yapmanın, işçinin işten çıkarılmasına sebep olabileceğini daha önce yazmıştım. Bu...
İşe geç gelen işçi için bu eyleminin bir takım sonuçlarının olması doğaldır. Daha önce yazdığım bir...
Kadın işçinin, evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde işten ayrılması durumunda; kıdem tazminatı alabileceğini daha...
Uzaktan çalışma; işçinin işyerinde çalışması yerine, evinde ya da işyerinin dışında başka bir yerde çalışmasına...
İşçinin yaptığı bir hata ya da karıştığı bir olay, onun işten çıkarılmasına haklı bir neden...
« Önceki SayfaSonraki Sayfa »