Reklam

Konut Kapıcıları

Kapıcılar bazı konularda diğer işçilerden farklı haklara sahip olsalar da yıllık izin bakımından eşit haklara...
Bir apartmanda ya da sitede görev yapan kapıcıların çok büyük bir kısmının, kapıcı dairesinde oturduğunu...
Kapıcıların yani apartman görevlilerinin kıdem tazminatı hakkını ve bu tazminatın tutarından kimlerin sorumlu olduğunu daha...
Kıdem tazminatı 1475 sayılı İş Kanununun 14üncü maddesinde yer alan ve işçinin işyerine sunduğu emeğinin...