Reklam

İhbar tazminatı tavanı var mı?

İhbar tazminatı tavanı

İşçiye yapılacak kıdem tazminatı ödemesinin bir üst sınırı olduğunu hemen herkes bilmektedir. Her yıl değişen bu tavanın 2016 yılı için olan miktarını buradan öğrenebilirsiniz. Peki ihbar tazminatı tavanı var mı?

İhbar tazminatı

İhbar tazminatı işçinin işyerinde çalışmış olduğu süreye bağlı olarak miktarı değişen bir tazminat türüdür. İşçi ya da işverenden birisi iş akdini sona erdirmek isterse, bu durumu belirli bir süre öncesinden karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür. İşte belirlenen  bu sürenin sonunda iş sözleşmesi kendiliğinden feshedilmiş kabul edilir.

İhbar süreleri

İhbar süreleri ya da önelleri, işçinin kıdemine göre belirlenmektedir. Buna göre; kıdemi 6 aydan az olan bir işçi için bu süre 2 hafta iken, 6 ay ila 1,5 yıl arasında kıdemi olan bir işçi için 4 hafta, 1,5 yıl ila 3 yıl arasında kıdemi olan işçi için 6 hafta ve 3 yıldan çok kıdemi olan işçi için 8 haftadır.

İşten ayrılmak isteyen işçi ya da işçisini işten çıkarmak isteyen işveren, işçinin kıdemine göre belirlenen bu süreler kadar öncesinden karşı tarafa bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimlerin yapılmasından itibaren ilgili süre geçtikten sonra iş sözleşmesi feshedilmiş sayılır.

İhbar tazminatı ne zaman gündeme gelir?

ihbar tazminati tavani ne kadar

İşte bu ihbar sürelerini ya da önellerini beklemek istemeyen taraf iş sözleşmesini bir an önce feshetmek isteyebilir. Örneğin işçi, işten hemen ayrılmak istiyor olabilir ya da işveren işçisinin bir an önce işi bırakmasını arzu ediyor olabilir. Böyle bir durumda ihbar süreleri kadar beklemek istemeyen taraf, karşı tarafa ihbar süresi kadar tazminat ödeyip sözleşmeyi hemen feshedebilir.

İşçinin ücretine oranlanarak bulunan bu tutar, işçinin 2 haftalık, 4 haftalık, 6 haftalık ya da 8 haftalık ücreti kadar olabilmektedir.

İhbar tazminatı tavanı

Böyle bir tavandan bahsedebilmemiz için mevzuatta her hangi bir yerde buna ilişkin bir hükme rastlamamız gerekir. Oysa ne İş Kanununda ne başka bir kanunda ya da mevzuat metninde ihbar tazminatı tavanına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Oysa kıdem tazminatında tavan uygulaması, dayanağını 1475 sayılı eski İş Kanununun hâlen yürürlükte olan tek maddesinden yani 14 üncü maddesinden almaktadır.

SONUÇ

İhbar tazminatında her hangi bir tavan uygulaması bulunmamaktadır. Bu kapsamda, işçinin ücretine göre belirlenen bu tazminat, işçinin ücreti ister 1300,00 TL olsun isterse de 100.000,00 TL, hiçbir tavan uygulanmadan hesaplanarak işçiye ödenmelidir.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 oy / LÜTFEN yıldıza tıklayarak YAZIYA OY VERİNİZ / ortalama: 2,50 / 5)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Başka bir yazı:
azami 7,5 saat
Azami 7,5 saat çalışılabilecek işler nelerdir?

Günde en çok 7,5 saat çalışılabilecek işler İş kanununa göre haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. İşveren bu çalışma...

Kapat