Kıdem tazminatı alma şartları

Hangi hallerde kıdem tazminatı alınır?

Bu yazının amacı, internette kıdem tazminatına hak kazanma halleri konusunda yazılmış yüzlerce kaynağın genelde yapmayı unuttuğu bir şeyi yapmaktır: İşçinin kıdem tazminatına hak kazandığı durumları tek tek belirlemek. Bunun için sistematik gideceğim ve yazımı 4 ana başlığa ayıracağım. Bunlar; işçinin işten ayrılması, işverenin işçiyi işten çıkarması, işçinin ölmesi ve işçinin emekli olması şeklinde olacak. Böylece sizler de işten ayrılma şeklinize göre ilgili alt başlığı kolayca bulabileceksiniz. Ama önce kıdem tazminatının ne olduğuna bir bakalım.

Bilgilendirme
Kıdem tazminatı ile ilgili her türlü sorunuzu çekinmeden yorum kısmından sorabilirsiniz.

Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatı, bir işyerinde en az 1 yıldır çalışmakta olan işçinin, belirli şartlar oluştuğunda, işten ayrılırken aldığı toplu ödeme tutarıdır. Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin en son ay aldığı ücretin brüt tutarı esas alınır. İşçiye, işyerinde geçirdiği her bir yıl için bir aylık brüt ücreti tutarında ödeme yapılır ve bu ödemeden sadece damga vergisi kesilir.

Kıdem tazminatına hak kazanma hallerini anlatırken, bu halleri dörde ayıracağımı yukarıda yazmıştım. Bu sayede hangi duruma girdiğiniz daha rahat görebilir ve kıdem tazminatı alıp alamayacağınızı kendiniz de bilebilirsiniz.

Kıdem tazminatına hak kazanmada bir yıllık süre

Kıdem tazminatıyla ilgili bütün bu yazılanları okumadan önce kendinize sormanız gereken soru şudur: Kaç yıldır bu işyerinde çalışıyorum? Eğer bu sorunun cevabı 1 yıldan az ise gerisini boş yere okumanıza gerek yok. Çünkü kıdem tazminatına hak kazanmanın ilk ve tek ön şartı, işçinin o işyerinde en az 1 yıldır çalışıyor olmasıdır.

Peki bu 1 yıl’dan ne anlamamız gerekir? Bu konuda şu bilgiler işinize yarayacaktır: Aynı işverenin farklı işyerlerindeki süreleriniz birleştirilir ve işyerinin devredilmiş olması halinde eski ve yeni işverendeki çalışma süreleri toplamı esas alınır.

Kıdem tazminatına hak kazanma koşullarını ve nedenlerini ayrıntılı olarak okumadan önce aşağıda bulunan kıdem tazminatı şemasını inceleyebilirsiniz. Bu şemadaki okları takip ederek kolayca, kıdem tazminatı alıp alamayacağınızı görebilirsiniz.

Kıdem tazminatına hak kazanma şeması İşçi Dünyası

Ayrıca “kıdem tazminatı alma şartları”nı sözlü ve görüntülü olarak sizlere aktarmaya çalıştığım aşağıdaki videoyu da izleyebilirsiniz.

1- İşçinin işten kendisi ayrılması durumunda kıdem tazminatı

Bu durumu da kendi içinde ikiye ayırmamız gerekir. Bir tanesi işçinin haklı bir nedenle işten ayrılması durumu, ikincisi ise işçinin ortada haklı bir nedeni yokken istifa ederek işten ayrılmasıdır.

a) İşçinin haklı nedenle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı

İşçinin hangi hallerde haklı nedenle iş sözleşmesini derhal feshedebileceği İş Kanununun 24 üncü maddesinde tek tek sayılmıştır. Bu maddede sayılı nedenlerden birine dayanarak iş akdini fesheden işçi, kıdem tazminatına hak kazanır. Peki bu haller nelerdir? Eğer iş sözleşmesini aşağıda sayılı hallerden biri nedeniyle ve 6 iş günü içinde feshetmişseniz kıdem tazminatını alabilirsiniz.

 • İşin niteliğinden kaynaklanan nedenlerle, işin yapılması işçinin sağlığı için veya yaşamı için tehlike oluşturması nedeniyle
 • işçinin sürekli görüştüğü işveren ya da başka bir işçinin bulaşıcı bir hastalığa tutulması ya da yapılan işle bağdaşmayan bir hastalığa tutulması nedeniyle
 • İşçinin, is sözleşmesi yapılırken çalışma şartları, ücret, işin niteliği vb. konularda işveren tarafından yanıltılmış olması nedeniyle
 • İşçinin kendisine ya da bir aile üyesine işverence hakaret edilmesi ya kötü davranışta bulunulması nedeniyle
 • İşverenin işçiye cinsel tacizde bulunması nedeniyle
 • İşverenin işçiyi ya da ailesinden birilerini tehdit etmesi, işçiyi ya da ailesinden birinin suça teşvik etmesi vb. nedenlerle
 • İşverenin işçiye ya da ailesinden birine karşı, hapis gerektiren bir suç işlemiş olması ya da işçi hakkında iftira ve ithamlarda bulunması nedeniyle
 • İşyerinde cinsel tacize uğrayan işçinin bu durumu işverene bildirmesine rağmen, işverenin tedbir almaması nedeniyle
 • İşçinin ücretinin zamanında ve tam olarak ödenmemesi nedeniyle
 • İşçiye, sözleşme ile belirlenmiş olan, çalışma şartlarının uygulanmaması nedeniyle
 • İşyerinde zorlayıcı bir sebeple işin bir haftadan çok durması nedeniyle

b) İşçinin istifa etmesi halinde kıdem tazminatı

Bu durumda işçi kıdem tazminatı alamaz. Bu kadar açık ve nettir. İşçinin ortada haklı bir nedeni yokken işten ayrılmak istemesi durumunda ona kıdem tazminatı kural olarak ödenmez. Ama  bu durumun 3 istisnası bulunmaktadır. Aşağıdaki durumlarda, işçi hiçbir haklı gerekçe göstermeksizin istifa etse bile kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır:

2- İşverenin işçiyi işten çıkarması halinde kıdem tazminatı

İşveren işçiyi temelde iki nedenle işten çıkarabilir. Bunlardan bir tanesi işverenin haklı bir nedenle işçiyi işten çıkarması, ikincisi ise ortada haklı bir neden yokken ya da İş Kanununun 17 nci maddesi gereğince işçinin işten çıkarılmasıdır.

a) İşverenin işçiyi haklı bir nedenle işten çıkarması durumunda kıdem tazminatı

kidem tazminati 2016 iscidunyasi

İşverenin hangi hallerde işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebileceği İş Kanununun 25 inci maddesinde tek tek sayılmıştır. 25 inci maddede haklı nedenle fesih halleri 4 ana başlığa bölünmüştür. Bunlar sırasıyla; sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık, zorlayıcı sebepler ve işçinin göz altına alınması ya da tutuklanması halleridir.

İşte bu dört ana başlıktan ikincisi yani ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri nedeniyle iş sözleşmesi feshedilen işçi kıdem tazminatı hakkını kaybeder. Diğer nedenlerle iş akdi feshedilirse kıdem tazminatını almaya hak kazanır. O halde aşağıda yazılı hallerden birisi nedeniyle işten çıkarılan işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır:

 • İşçinin kendi hatalarından kaynaklı olarak yakalandığı bir hastalık ya da engellilik hali nedeniyle bir ayda toplam 5 iş gününden fazla ya da ardı ardına 3 iş günü işe gelememesi nedeniyle
 • İşçinin hatasından olup olmadığı dikkate alınmaksızın, tutulduğu bir hastalığının tedavi edilemeyeceğine ve bu hastalık nedeniyle işyerinde çalışmasında sakınca olduğuna ilişkin sağlık kurulu raporu bulunması nedeniyle
 • İşçiyi işyerinde 1 haftadan daha uzun süreyle çalışmaktan alıkoyan mücbir bir sebebin olması nedeniyle
 • İşçinin tutuklanması ya da göz altına alınması durumunda, bu şekilde geçen sürelerin işçinin ihbar / bildirim sürelerini aşması nedeniyle

İşveren işçiyi aşağıdaki haller nedeniyle işten çıkardığında ise, işçi kıdem tazminatı alamayacaktır:

 • Gerekli vasıflara sahip olmadığı halde varmış gibi yaparak, kendisiyle ilgili yanlış bilgiler vererek iş sözleşmesi yapılırken işçinin işvereni aldatmış olması nedeniyle
 • İşçinin işverenin ya da ailesinden birinin hakkında hakaret dolu sözler sarf etmesi ya da iftirada bulunması nedeniyle
 • İşçinin başka bir işçiye cinsel tacizde bulunması nedeniyle
 • İşçinin işverene, işverenin ailesine ya da başka bir işçiye sataşması nedeniyle
 • İşçinin işyerine sarhoş ya da uyuşturucu madde alarak gelmiş olması ya da bu maddeleri işyerinde kullanması nedeniyle
 • İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanması, hırsızlık yapması ya da işverene bağlılık kurallarına uymaması nedeniyle
 • İşçinin işyerinde işlediği bir suçun 7 günden fazla hapis cezası gerektirmesi ve ertelenmemesi nedeniyle
 • İşçinin mazeretsiz ya da izinsiz olarak olarak; arka arkaya 2 iş günü ya da bir ay içinde 2 kez her hangi bir tatilden hemen sonraki iş günü ya da bir ayda toplam 3 iş günü işine gelmemesi nedeniyle
 • İşçinin görevlerini, kendisine hatırlatılmasına rağmen, ısrarla yapmaması nedeniyle
 • İşçinin kendi hatası nedeniyle iş güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle
 • İşçinin hatası nedeniyle işyerinin malına verdiği zarar miktarının, işçinin bir aylık ücreti tutarını aşması nedeniyle

b) İşverenin işçiyi haklı bir nedeni olmaksızın işten çıkarması durumunda kıdem tazminatı

Bunlar dışında ortada bir neden yokken işçi işten çıkarılırsa, işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. İş Kanununun 17 nci maddesi gereğince ister gerekçe gösterilerek olsun isterse gerekçe gösterilmeden olsun, işten çıkarılan işçi kıdem tazminatını hak eder.

3- İşçinin ölümü halinde kıdem tazminatı

İşçinin ölmesi halinde, işçinin işyerinde ya da başka yerde ölmüş olması fark etmeden, işçinin yasal mirasçılarına kıdem tazminatı ödemesi yapılması zorunludur. Burada aranan tek şart işçinin o işyerinde 1 yıldır görev yapıyor olması olacaktır.

İşçinin ölmesi halinde, geride kalanların ayrıca hak ettiği ama kıdem tazminatıyla ilgisi olmayan bir başka ödeme olan ölüm tazminatı konusunda bilgi almak isterseniz lütfen tıklayınız.

4- İşçinin emekliye ayrılması halinde kıdem tazminatı

İşçi hem prim günü hem de yaş bakımından emekliliği hak etmişse ve emekli maaşını alarak hayatının geri kalanını idame ettirmeyi düşünüyorsa artık emekli olacak demektir. Bu durumda da işçinin o işyerinde en az 1 yıllık kıdemi varsa, işçiye kıdem tazminatı ödenmelidir.

SONUÇ

Kıdem tazminatı, işçinin emeğinin karşılığıdır. Adeta emeklilik ikramiyesi ya da bazen yeni bir iş kurmak için sermayesidir. Bazı durumlarda çocuğunun üniversite parası, bazen yıllardır hayal edilen bir arabadır.

İşçinin çalıştığı her bir yıl için hak ettiği ve toplam tutarı işçi için önem arz eden bu tazminatı almak işçinin en doğal hakkıdır. Ama işini doğru yapmayan ya da işvereninin eline koz veren işçinin bu hakkını kaybetmesi muhtemeldir.

Kıdem tazminatı hakkının yitirilmemesi için işçi tarafından azami çaba gösterilmesi ve yukarıda belirtilen hallerin iyi öğrenilmesi gerekmektedir.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (24 oy / LÜTFEN yıldıza tıklayarak YAZIYA OY VERİNİZ / ortalama: 4,63 / 5)
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 233 YORUM
 1. Umut diyor ki:

  Mrb mustafa bey ben özel güvenlik görevlisi olarak bir tasörön bir sirkete 15 gün calistim ve kendi istegimle ciktim 15 günlük para mi istedigimde proje müdürü 15 gün calisip habersiz ciktigimi beyan edip para mi vermiceklerini söyledi bòyle bir haklari varmı napmam gerek

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Ücretiniz her halde ve şartta ödenmek zorundadır. Bunun istisnası olmaz.

 2. Aytekin ünlü diyor ki:

  Ben 18 yıl belediye de çalıştım. Prim orada doldurdum. Tazminatını o işyerinden aldım. Fakat yaş olarak emeklilik yaşı tutmadı için maaş almak için yaşım dolmasını bekliyordum. 1966 doğumluyum 1989 sigorta başlangıcı. Ekim 1 2016da maaş için dilekçe vermem gerekiyordu. 2006dan bu yana farklı iş yerlerinde sigortalı olarak çalıştım. Sigortadan toplu para alma imkanım var mı.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Sigortadan toplu para almaktan kastınızın ne olduğunu anlayamadım ama emeklilik ikramiyesi benzeri bir ödeme işçiler için bulunmamaktadır.

 3. Bayram diyor ki:

  Merhaba Mustafa Bey ben 4 yıldır birkurumsal bir şirkette çalışmaktayım bu şirketin bazı şehirlerde de fabrikaları bulunmakta herseyde zam da ve diğer sosyal Haklarımız aynı olmamaktadır diğer fabrikaya çalıştığım fabrika arasında finansal degisiklik yapılmamaktadır işlerine iyi geleni o fabrikada böyle burdada böyle olacak deniyor fakat ve finansal konuda farklılık yapılmakta bu sebebe dayanarak istifa etsem tazminatımi almam mümkünmü saygilar

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Sözleşmenizde buna dair bir hüküm yoksa, aradaki farkların objektif olmadığını ya da diğerleriyle aynı işi yaptığınızı kanıtlamanız gerekecektir. O nedenle, sonuç mahkemenin takdirinde olacaktır.

 4. Taylan diyor ki:

  Mustafa Bey Merhaba,

  33 yaşındayım, ilk işe giriş tarihim 09/2002 gözüküyor, meslek liseliyim ve stajımı 2010 yılında yaptım (sistemde sadece prim yatan günler gözüktüğü için bu bilgiyi e-devlet te göremiyorum)
  çalışma sürelerim 09/2002 – 02/2007 (Askerlik) 08/2008’den beri de halen çalışmaktayım. SSK prim gün sayım 4500.
  1999 sonrası sigorta başlangıcı olduğu için birçok sitede 3600 gün e istinaden kıdem tazminatı alamayacağım sonucuna vardım. Yakın zamanda işten ayrılmayı ve yeni bir iş kurmayı düşünüyorum, Yukarıda belirttiğim şartlar altında 3600 e tabi olma durumum olabilir mi?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Ne yazık ki yoktur. Çünkü bunun ilk şartı sigortalılık başlangıcının 08/09/1999 tarihinden önce olmasıdır.

 5. Yasin diyor ki:

  2,5 yildir bir cafede calismaktayim isverenim beni gunde 10 saat calistiriyor. Benm maasin 1700 tl fakat bana bankaya askeri ucret yatiriyor geri kalanini elden veriyor.hic bir sozlesme fln yapilmadi ise baslarken sadece kimligimle sigorta baslangici yapildi. Sozlesme.fln yok ben primin yuksek yatmasini istedigimde herkesinki boyle diye cvp aliyorum. Ilk yillik iznime sadece 4 gun kullandm ikincisinede 8 gun iz e cikartildim ama herhangi bir yillik izne ciktigima dair bir belge imzalamadm benm diger kalan suremi vermiyorlar hakkim olan 15 gunluk iznime cikamiyorum hakkim olan gunde 8 saat calisma suremi uygulamiyorlar. Kidem ve ihbar tazminatimi almak istiyorum. Is yerinden ayrilan her eleman cikartilirken resmen kovuyorlar. Haklarimi talep ederken nereye basvurmam gerekiyor.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   İşten ayrılacaksanız, bunu ihtarname göndererek yapın. İhtarnamede işverene süre tanıyacaksınız, alacaklarınız ödenmezse sonraki durak iş mahkemesi olacaktır.

   1. Yasin diyor ki:

    Su anki size bahsetmis oldugum durumda alacaklarim tam.olarak nelerdir neler talep edebilirim karsi taraftan

    1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

     Bunu tam olarak bilmem mümkün değil ama bu durumda fazla çalışma ücreti ve yıllık izin ücreti hakkınız olduğu görülüyor. Aynı zamanda kıdem tazminatı da alabilirsiniz. İşten siz ayrılacağınız için ihbar tazminatı ise söz konusu olmaz.

 6. Cem diyor ki:

  Merhabalar.
  Firmada 4 yıldan beri çalışıyorum.Askerlik dolayısı ile işten ayrılacağım.Benim aldığım maaş ile sgkya bildirilen maaş farklı. Bu tazminat hesaplanırken benim aldığım maaşa göremi yoksa sgkya yatırılan brüt ücrete mi bakılarak hesaplanyor. İkinci sorum ise heryıl maaşı farklı yıllık zamdan dolayı,bunda nasıl bir hesaplama oluyor son maaş ücretine mi bakılıyor? Bilgilendirirmisiniz?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Merhaba. Son sorunuzdan başlayayım; evet son maaş esas alınmalıdır. Diğer konuda ise, fiilen aldığınız maaş üzerinden yatırılmalıdır. Ancak firmanınz, bordro üzerindeki maaşınız üzerinden yatırır ve siz de bunu kabul etmezseniz mahkeme aşamasında bu durumu kanıtlaması gereken siz olacaksınız.

 7. Oktay diyor ki:

  Çalıştığım iş yermde senelik iznim dolmasına rağmen iznimi kullanamıyorum ve fazla çalıştırılıyorum. Günde sabah sekiz akşam altı olarak fazla çalıştırılıyorum.diğer çalışma arkadaşlarım altı ayda bir on beş gün izin kullanmaktadır ben istediğimde kulanamıyorum Yıldırma politikası gibi geldi bana ve şu anda yurt dışındayım vinç OPERATÖRLÜĞÜ yapıyorum ilk aylarda Türkiye’ye sigorta amaçlı yatırılan maaşım dışında gürcistanda gürcü parası olarak 585 lari ödenmekteydi son dört aydır maaşım 352 lari ye düşürülmüştür. Akşam altından sonra yapılan fazla mesailerimin( aylık toplam bölü Yevmiye bölü dokuz) saat olarak hesaplanmaktadır. Budurum ailem tarafından yanlış anlaşılmalara neden olmuş ve psikolojim bozulmuştur bu açıklamalarıma binaen sizden ricam nasıl bir yol izlemwm konusunda bana yardımcı olabilir.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Yurtdışında olduğunuza göre, çalışmaya devam etmek istiyorsanız yapılabilecek bir şey olmadığı kanaatindeyim. Ancak yukarıda bahsettiğiniz haller, sizin için haklı nedenle çıkıl gerekçesi olabilir. Eğer bir gün işten ayrılmak isterseniz, bunu mutlaka ihtarname göndererek yapın. Bahsettiğiniz bu koşullardan bahsedin ve alacaklarınızı talep edin. İşveren ödemezse, son sözü söyleyecek olan mahkemelerdir.

 8. mert kangal diyor ki:

  Şirkette 5 yıldır çalışıyordum. Geçtiğimiz günlerde işveren ile sözlü anlaşılarak tek taraflı fesih yapıldı. ( işveren işime son verdi ). Sigorta primlerimiz asgari ücret üzerinden gösteriliyordu. İşten ayrılmadan önce de müdürümüz ile görüştüm ve kıdem – ihbar tazminatımın aldığım gerçek maaş üzerinden hesaplanarak, diğer sosyal haklarımda üzerine eklenerek hesaplanacağını sözlü olarak bana iletti. Hiç bir belge imzalamadım çıkışıma dair. ( ibraname vs gibi ) Şuan ise verilen söz yerine getirilmemekte. Elimde gerçek maaşımı ispatlayacak somut belgeler ( personel maaş listesi ) , ve şuan şirkette çalışıp aynı dertten muzdarip, aynı gün işine son verilen iki arkadaşım daha var. Benim gibi tazminatlarını yüksek ihtimalle asgari ücret üzerinden alacaklar. Şuan halen çalışmakta olan şahit olarak gösterebileceğim arkadaşlarım var. Ayrıca şunu belirteyim, bu ne koparabilirsem kardır operasyonu değil, yanlış anlaşılmak istemem. Çalıştığım yer küçük ve 15 çalışanı olan patron şirketi. Abi kardeş ilişkisi olan bir yer. ( ya da öyle görünen ) 5 yıldır neredeydin diye düşünen arkadaşlar şunu bilsinler ki yaşım 25. Burası benim ilk iş yerim diyebilirim. Geldiğimde bu tip işlerin döndüğünün bilgisine sahip değildim. Öğrendiğim de ise müdürümüze sözlü olarak ilettik, o da bizimle hemfikir oldu ve gerekli talebi patrona iletti ancak bişi değişmedi. bu olay yaklaşık olarak 2 yıl önceydi. Herhangi yazılı bir ikazımız olmadı. Şuan tek isteğim hakkım neyse onu alarak, ekmek yediğimiz kabı da pislemeden güzellikle ayrılmak. Ancak olur da yanlış yaparlarsa bana ne gibi bir yol izlemem gerekir. Desteklerinizi bekliyorum. teşekkürler.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Makul bir süre daha beklemenizi öneririm. Ardından, hakkınızın ödenmediğini düşünürseniz ibraname imzalamayın ve noterden ihtarname çekerek hakkınızı talep edin. Yine ödenmezse artık geriye mahkeme aşaması kalacaktır.

 9. Hakan Gönen diyor ki:

  3 yıldır bir fabrikada çalışıyorum. Yükses sesli bir işletme ve bu sese tahammül edemiyorum. Böyle devam edersem işitme kaybı yaşayacağım kesin. Bu sıkıntımı dile getirdim işverene ve 3 yıllık emeğin boşa gitmemesi için tazminatımı ödemelerini ve iş festimi sonlandırmak istediğimi söyledim. Tabi aha kapı aha sapı der gibi tazminat filan vermeyeceklerini söyledir. Bir yol gösterirseniz çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Alo 170’e şikayette bulunmalısınız. İşyerine gelecek olan iş müfettişlerinin bu sorunu çözebileceğine inanıyorum.

 10. Mustafa diyor ki:

  Tesekkür.ederiö cevabınız için bugun için bana ihbarname imzalatılacak yaklasık 2.5 sene 42 gün ihbar süresi verecekler bunun 9 gününü iş arama için toplu kullanacağım 14 gün de birikmiş izinin var bu izinlerinin de sigorta primleri devam edecek sanırım hesaplanmasında 30 kasıma denk geliyor sanırım ilişigimn kesilmesi acaba imzalamasam ne olur imzalayıp mahkemeye başvurmam daha dogru olur mu çünkü haklarımı aldım diye imza atacağım tesekkürler sanırım öğleden sonra ihbarname eposta ile gönderecekler lakayitliğe bakarmısınız muhasebeci tenezzül etmiyor uzak diye tesekkürler siteniz harika

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   İbraname imzalarken tabi ki dikkatli olmalısınız. Şu yazıda ibraname ile ilgili önemli bilgiler var. Bu bilgilere dikkat ederek ibraname imzalayabilirsiniz.

 11. mustafa diyor ki:

  Mustafa bey size uzun bir sorum olacak 2000 yılında özel bir şirkette işe başladım be 2001 yılında iş kazası geçirdim kazadan dolayı sol ayak bileğim ve dizim 90 derecede sabit kaldı 16 ay raporlu kaldım ve herhangi birşey şirketten talep etmedim sigortam yatarken maaşımı da verdiler sadece tazminat talep etmedim 2007 de ihtiyaçtan dolayı tazminatımı aldım çalışmaya devam ettim şubat 2014 ten itibaren 2.5 ay ile siz kaldım işssizlik maaşı aldım 01.04.2014 te aynı şirkete giriş yaptım ve yarın ihbarname gönderileceği söylendi mesleğim elektrik teknikerligi ve şuan çalıştığım yerde bir elektrikçi benim ihtiyaçlarının olmadığı yada işlerinin az aldığımdan dolayı diye düşünüyorum fakat başka şantiyelerde çalışan elektrikçiler var ne yapmam gerektiği hakkında bilgi alabilirmiyim ihbarname imzalasam sonra mahkemeye versem kazadan dolayı mağdur edildiğin aşikar bana getirisi ne olur her anlamda sakatlarımdan dolayı geçmişten günümüze hatta gelecekteki mağduriyetin hakkında devletimizin kanunlarında hak talep edebilirmiyim uzun oldu kusura bakmayın teşekkürederim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Öncelikle geçmiş olsun. İş kazası ile ilgili yasal tazminatlarınız 10 yıllık zaman aşımına tabi olduğundan, bu yönden haklarınız zaman aşımına uğramış. Eğer resmi olarak işten çıkarılırsanız, bir an önce dava açmalısınız. Davanın sonucu hakkında ise bir şey söylemem mümkün değil. Neticede, kararı verecek olan iş mahkemesidir.

 12. Nalan Uzun diyor ki:

  Merhaba,
  8 Şubat 2017’de, prim gün sayımı, yılımı ve yaşımı doldurmuş olarak emekliliğe hak kazanıyorum. İşyeri sahibim tazminatımı vermeye yanaşmazsa (örneğin, param yok tarzında) nasıl bir yol izlemem gerekecek?
  Yardımlarınız için teşekkürler
  Nalan Uzun

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bir notere gidin ve alacaklarınızı talep ettiğiniz bir ihtarnameyi işverene gönderin. Ödenmezse dava açarsınız. Böyle bir davayı da doğal olarak kazanmanız beklenir.

 13. Ahmet diyor ki:

  Merhaba Mustafa bey: ben tam 11 yıldır özel bir firmada çalışıyorum.
  Günlük çalışma söremiz 12 saat.
  yani aylık ortalama 336 saat çalışıyorum
  Haftalık izinde 15 günde bir veriliyor
  Kurban ve ramazan bayramlarında sadece 2 gün izin veriliyor başka herhangi bir izinde Yok.
  İşte ayrılmayı düşünüyorum bu çalışmış olduğum fazla süreyi nasıl nasıl ispatlayabilirim
  Mesela günde 12 saat çalışıyorum
  Ve haftalık izinde Yok 15 günde bir izin veriliyor.
  Bu fazla çalışma sürelerin ispatlama yolu nedir ?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bunlar yazılı ve görsel delillerle, bunlar da mümkün değilse tanıkla ispatlanabilir. Ücret bordrolarınızda fazla mesai tahakkuku varsa, bu miktarlardan fazlasını hak ettiğinizi ancak yazılı delillerle kanıtlayabilirsiniz. Yoksa, her türlü delille kanıtlama imkanı vardır. Biraz da mahkemenin takdirindedir.

 14. muhammet diyor ki:

  öncelıkle cvpladıgınız ıcın cok tesekur edıyorum. ben buyuksehır beledıyesınde 6 yıldır guvenlık gorevlısı olarak gorev yapıyorum guvenlık kımlık kartım 10 gun ıcınde ıptal olacak ve guvenlık gorevlısı olarak calısamıycam ıcın sırketımı benı cıkaracak acaba tazmınat alabılırmıyım

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Merhaba. İlk defa karşılaştığım bir durum. Kimlik kartınız sizin bir kusurunuzdan dolayı iptal olacaksa kıdem tazminatı alamayabilirsiniz. Bunun dışında ise yorum yaparak sizi yanıltmak istemem.

   1. muhammet diyor ki:

    benım sıvılde yasadıgım bır olay yuzunden ıptal oluyor sırketımde benı haklı sebeblerden ısten cıkaracak ama yargıtayın soyle verdıgı bı karar var avukat bey ehliyetini kaptıran bır sofor ısverenı tarafından haklı sebeb gosterılerek soforluk yapamayyacagı denerek ısten cıkarıyor yargıttayın verdıgı karar soyle sofor olarak calıstramıyorsanız ıscı olarak calıstırabılırsınız yada sozlemesını fesheder kıdem tazmınatı verılır ıhbar tazmınatı verılmez dıyor bana ornek olabılırmı cok tsk edıyorum ıyı gunler

    1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

     Sizi anlıyorum ama buradan ne yazsam yanlış olabilir. Anlaşılan o ki; yapmanız gereken bir an önce dava açmak ve sonucunu beklemek olmalı. Böyle bir olayda, nihai kararı verecek olan yargı mercileri olacaktır.

 15. Mehmet demirci diyor ki:

  Güzel bir yazı olmuş ..

  Bir senedir calistigim iş yerinde patron bir iki gün önce iş yerini kapatma vesilesiyle beni çıkartacağını söyledi.
  Bu durumda tazminat hakkı kazanıyor muyum?
  İyi niyet haline göre tazminat alamama gibi bir durumum olur mu?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Teşekkür ederim. Eğer işyeri kapanıyorsa, kıdem tazminatınızın ödenmesi gerekir

 16. demir diyor ki:

  mustafa bey 10 yıldır özelbir şirkette işçi olarak çalışıyorum sigorta başlangıcım 2000 yılından başladığı için 15 yıl 3600 durumundan yararlanamıyorum.3 yıl öncede eşimden ayrıldım 6 yaşında bir oğlum var hafta sonu mesaileri oğlumu görmeme engel oluyor ve şuanda başka bir evlilik yapıp başka şehre taşınmak istiyorum işverenden kıdem tazminatımı almak için bu sebeplerde haklı gerekçe sayılabilirmi .yoksa nasıl bir yol izlemeliyim işverenim kıdem tazminatımı vermemek için diretiyor. mesaiye gitmezsem hemen savunma imzalatıyorlar. bahar geldimi yaz bitene kadar her hafta sonu fazla mesai yaptırıyorlar

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bahsettiğiniz nedenler, haklı nedenle çıkış gerekçesi değildir. Erkek ya da kadın olup olmadığınızı bilemiyorum; ancak kadın iseniz yeniden evlenince 1 yıl içinde işten ayrılırsanız kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

 17. habip diyor ki:

  Merhaba Mustafa bey 10 aydır bi fabrikada çalışıyorum iş veren çıkışımı verdi.fakat işten ayrılmak için bana 1 ay süre verdi iş bulmam için sonra bana dediki işten ben seni çıkarmış olmicam kendi isteğinle ayrilmış oluçasın luten yardımcı olursaniz sevinirim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   İşten siz ayrılmıyorsanız, işvereniniz öyle söylemesi önemli değildir. Ancak bu durumda işvereniniz büyük ihtimalle SGK çıkış kodunu istifa olarak bildirecektir. Bana kalırsa bekleyin ve çıkış verildikten sonra son durumu tekrar yazın, değerlendirmeye çalışayım.

 18. İdris şahin diyor ki:

  Merhaba Mustafa bey 7 yıldır çalıştığım firmadan firmanın taşınması sonucu çıkartılıyorum aldığım maaş 2200 TL ama sigortamız asgari ücretin biraz üzerinden yatırılıyor ve iş veren kıdem tazminatını asgariden vermek istiyor karşı çıkıp mahkemeye versem 2200 üzerinden tazminat alma olasılığım varmı acaba? İyi akşamlar.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bu durumu kanıtlayacak belgeleriniz ya da tanıklarınız varsa neden olmasın? Ama öyle ya da böyle risk almanız gerekmektedir. Dava açmadan alamadığınıza göre, dava açmanızı öneririm.

 19. ERCAN diyor ki:

  MERHABA MUSTAFA BEY İŞTEN ÇIKARILMA SÜREM 2 AY OLDU HİÇ BİR HAKKIMI VERMEMEK İÇİN HALEN SİGORTAM DEVAM EDİYOR NASIL Bİ YOL İZLEMEM GEREK ŞİMDİDEN TEŞEKKKÜRLER

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bir an önce durumu açıklayan bir ihtarname ile alacaklarınızı talep edin ve durum değişmezse dava açın.

 20. Mevlüt Özdemir diyor ki:

  Merhaba Mustafa bey ben 5.5 yıl dır aynı işyerinde güvenlik olarak çalışmaktayım bunun 3.3 ayı bir sirket te 2.2 ayını bir şirkette çalıştım işten ayrıldım sirket sahipleri aynı kişi ve 2.2 yıl ın tazminatını aldım 3.3 yılın kini verilmedi şirket sahibi ben ana firmada n almadım sizede ödeyemem diyo ben faturamı kestim ve red ettiler diyo ben bu ana firmada tazminat ımı yasal olarak isteyebilirmiyim teşekkür.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Elbette isteyebilirsiniz. Ödemezlerse bir an önce dava açınız.

   1. Mevlüt Özdemir diyor ki:

    Teşekkür ederim

 21. MAHMUT diyor ki:

  3 yili askin bir süredir bir fabrikada calisiyorum
  11 saat calisiyoruz kendi istegimle isten ayrilirsam kidem veya ihbar tazminati alabilirmiyim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Yıllık fazla çalışma süreniz 270 saati aşıyorsa bu, haklı nedenle çıkış gerekçesi olabilir.

 22. Okan diyor ki:

  Merabalar iyi çalışmalar ağustos un ikisinde ise girdm eylülün 30 unda otel kapanıyor muhtemelen istifanizi yazın dicekler toplam sigorta gün sayım da 599 tazminat ihbar veya başka bir tazminat almaya hak kazanabiliyormuyum

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   İşyerindeki kıdeminiz 1 yılın altında olduğu için kıdem tazminatı hakkınız olmaz. Ancak ihbar süresi kullandırılmazsa, 2 haftalık ücretiniz tutarında ihbar tazminatı ödenmesi gerekir.

 23. sebahattin diyor ki:

  Slm mustafa bey ben birsene dokuzay bir sirkete çalışıyordum .kurban bayramında .üç ve beş gün izin isdedim .tam bakarız dediler.gidip geldikten sonra işten cıkışvermişler. Kıdem tazminatı alabilirmiyim slm

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Çıkarılış gerekçenizi bilemediğim için bir şey diyemem. Ama bir an önce işverene ihtarname çekerek haklarınızı talep etmenizi tavsiye ederim. Ödenmezse dava açabilirsiniz.

 24. Tuğçe diyor ki:

  Merhaba kapanmak istediğim için işimden ayrılmak istiyorum. Çünkü çalıştığım yer tesettürlu çalışmama izin vermiyor.5 yıldır çalışıyorum. Ne yapmam gerek? Bu sebepten dolayı istifa etsem tazminat alabilme olasılığım nedir? Teşekkür ediyorum.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bu tür bir gerekçeyle ilgili yorum yaparsam sizi yanıltmış olurum. Çünkü bu gerekçeyle işten ayrılır ve sonra haklarınızı iş mahkemesine taşırsanız, somut olayı değerlendirecek ve ona göre karar verecek olan mahkeme olacaktır.

 25. İdris şahin diyor ki:

  Merhaba Mustafa bey benim öğrenmek istediğim konu biz günde 11saat çalışıyoruz çıkışlarımız veriliyor şu aralar peki biz 8 saat üzerindenmi yoksa 11 saat üzerindenmi almamız gerekiyor. Konuyu biraz daha açarsam 1 haziran 2009 beri çalışıyorum 13 ekim 2016 yılına çıkışım verildi 8 hafta ihbar süresi tanındı 2200 TL maaşım 125 TL agi alıyorum ne kadar tazminat almam gerekiyor yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim iyi günler.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   İhbar ve kıdem tazminatı açısından soruyorsanız, fazla mesai ücretleri bunların hesabında dikkate alınmamaktadır.

 26. Serdar diyor ki:

  Mustafa bey merhaba,
  2009 – 2015 arasında Özel bir şirkette çalışıyordum Memur olmak için işten ayrıldım. Ayrılırken patronla iyi niyetli olduğum için Tazminat ödemesi yapacağı konusunda anlaşmıştık, Ödemeyi muhasebeleştirmiş damga pulu vergisini ödemiş ve caride bana borçlu olarak gözüküyor. SSK dan çıkış kodu olarak 3 belirtilmiş. 17.144TL tutarlı kıdem tazminat raporu var elimde bunun 2.500TL bankadan hesabıma gönderdi fakat 1 seneden beri arıyacağım vs gibi geçiştiriyor. Size sorum mahkeme yolu açık mı? yoksa istese vermeyebilir mi?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Merhaba, mahkeme yolu elbette açıktır. Durum ne olursa olsun mahkeme sizin fiilen işten ayrılış şeklinizi araştıracaktır. İşveren sizin istifa ettiğinizi çeşitli yollarla kanıtlarsa, bana göre mahkeme onu haklı bulacaktır. Sizin ise istifa etmediğinizi, bilakis kıdem tazminatı hak edecek şekilde ayrıldığınızı kanıtlamanız gerekir.

 27. Üzeyir SOLAKOĞLU diyor ki:

  Merhaba Mustafa Bey;
  İlk işe giriş tarihim 01.04.2003. Şuan çalıştığım kurumda başlama tarihi 21.05.2008 ve çalıştığım işyeri kurumsal, herkesin tanıdığı dev bir şirket. Benim için dayanılmaz hale gelen stresi dışında bir problem yok. Kurumun kendi emekli sandığı var ve toplu sözleşmeye tabiyiz. Son sözleşmede kıdem tazminatı ile ilgili İş Kanunu’nda yazılı hükümler geçerlidir yazıyor.
  Şimdi;
  Ben kurumda 15 yılı doldurduğum 21.05.2023 yılında istifa etsem kıdem tazminatı alabilir miyim?
  İlk işe girişim 1999 yılından sonra olduğu için 01.04.2003+25 yıl= 01.04.2028 yılında istifa etsem kıdem tazminatı alabilir miyim?
  Ya da tam olarak istifa etmem halinde nasıl kıdem tazminatı almaya hak kazanabilirim? Kazanabilir miyim?
  Ona göre karar verin yolumu çizeceğim.
  Teşekkürler.

  1. Üzeyir SOLAKOĞLU diyor ki:

   Son cümle; ‘Ona göre karar verip yolumu çizeceğim’ olacaktı. düzeltir özür dilerim.

  2. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Merhaba. İlk işe girişiniz 1999’dan sonra olduğu için 25 yıl ve 4500 güne ya da sadece 7000 güne tabisiniz. Bu da demektir ki; 4500 gün priminiz varsa 2028’de ya da 7000 günü doldurduğunuz tarihte istifa hakkına sahip olursunuz ve kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

   1. Üzeyir SOLAKOĞLU diyor ki:

    Çok teşekkür ederim.
    Akıl sağlığımı kaybetmezsem 2024’de bu iş tamam o zaman. 7buçuk yıl kalmış.
    Kaybedersem daha erken. 🙂

 28. AMAS diyor ki:

  Mustafa abi merhaba

  Özel sektörde 4 senedir çalışıyorum şimdi polis akedemesine geçeceğim yani askerlikten muaf olucağım ancak 7 ay gibi bir süre pomem eğitimi alacağım bu durumda iş yerimden tazminat alma gibi bir olasılık var mıdır? (alamıyacağımı tahmin ediyorum ama bir bilene danışmak gerek)

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Merhaba. Eğer polis akademisine geçmek için işten ayrılacaksanız, ne yazık ki işvereniniz size kıdem tazminatı ödemek zorunda değildir. Bu arada hayırlı olsun.

 29. Cengiz diyor ki:

  Merhaba mustafa bey, kurumsal perakende mamagazalar zinciri bir magazada yoneticiyim kendi istegimle burdan ayrilmak istedigimi beyan ettim.fakat kidem tazminati alip alamayacagimi bilmiyorum.tazminat hakkim var midir yaklasik 3 yildir calisiyorum 2 yildir yoneticiyim…

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Her hangi bir haklı gerekçeniz yokken ayrılacaksanız, hayır kıdem tazminatı alamazsınız.

 30. erkan diyor ki:

  merhaba benim eşim bir işyerinde 1.5 yıl çalıştı ilk 6 ay sigortasını yatırmadılar,sigortasını yaptıktan sonra 1 yıl dolmasına 10 gün kala işine son verdiler.ne yapmamız gerekli.Eşime henüz çıkışını da imzalatmadılar işten çıktığı 25 gün oluyor.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Görünen o ki, ihtarname göndererek alacaklarınızı talep etmeli ve ödenmezse dava açmalısınız.

 31. mehmet yıldız diyor ki:

  mustafa bey merhaba.ben kıdem tazmınatımı almak ıstıyorum 11 yıl dan bu yana aynı şirketteyım köyden iş için gelmıstım ve gerı donmek ıstıyorum koye gerı donmek veya annem ve babama bakmak amacıyla gerı dönmek kıdem tazmınatımı almam için gerekçe olabılırmı

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Ne yazık ki böyle bir gerekçe olmaz Mehmet bey.

 32. Murat diyor ki:

  Merhaba mustafa bey ben 5.5 yildir calisiyorum isten ayrilmayi dusunuyorum kidem tazminatimi nasil alabilirim yardimci olursaniz sevinirim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bu sorunun cevabını burada vermem mümkün değil. Çünkü sitede sadece bu konuda yazılmış onlarca makalem mevcut. Kusura bakmayın.

 33. Umut diyor ki:

  Merhaba, işten çıkarılan işçinin hakkı olan tazminatları alabilmesi için dava açabileceği süre işten çıkarıldıktan sonra ne kadardır acaba? şimdiden teşekkürler, saygılar

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Ücret alacakları için en çok 5 yıl, tazminatlar için en geç 10 yıl içinde iş mahkemesine dava açılmalıdır.

 34. Taner kerdige diyor ki:

  Merhaba mustafa bey ben devlet memuruyum esimde özel bir işyerinde çalışıyor tayin çıktığından dolayı eşim işten çıkmak zorunda kalıyor kıdem tazminatı alabilir mi

 35. arda diyor ki:

  özel bir şirkette 7 yıldır çalışıyorum 10 yıllık iş sözleşmem var bu 10 yıllık iş sözleşmem bittiğinde sözleşme yenilemesem kendi isteğimle işten ayrılsam kıdem tazminatımı alabılırmıyım. Şimdiden teşekkürler.

 36. ibrahim diyor ki:

  merhaba, çalıştığım işyeri yıllık izinlerimi istediğim zamanda değilde örneğin kışın işlerin olmadığı zamanda mecburen kullandırıyor. bu durumu öne sürerek istifa edersem kıdem tazminatı alabilir miyim?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   İşverenin, işçinin yıllık iznini ne zaman kullanacağına karar verme yetkisi vardır. Bu gerekçeyle işten ayrılırsanız kıdem tazminatınızı yitirebilirsiniz.

 37. özkan diyor ki:

  merhaba mustafa bey ben 3 yıldır özel şirkette silahlı ögg olarak çalışmaktaydım kimlik kartı değiştirmeye gittiğimde bi mahkemem cezam vardı yargıtayda o belgeleri istediler ve komisyon kimlik kartıma el koydu işten çıkaracaklar tazminat haklarımı almak için ne veya neler yapmam gerekli ne şekilde hareket etmem gerekir.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   İşten çıkarırlarsa tekrar yazın. O zaman değerlendirelim, şu an için erken olduğunu düşünüyorum.

 38. Ramazan ayan diyor ki:

  Ben 10 aydır çalışıyorum ben işten ayrılınca tazminat alabiloymuyum
  Rica etsem beni bu konuda bilgilendirebilirmisiniz
  Saygılarımla

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Şu yazıya bakabilirsiniz.

 39. Ilhan kurt diyor ki:

  Merhaba özel bir şirkette çalışıyorum memur olmaya hak kazandım işi bırakacağım 01 10 2005 ise giriş hala çalışıyorum bu hafta bırakacağım memur olmam kıdem tazminatı hak kazandırır mi asgari ücret yatıyor sigorta üstünü maaşı elden veriyor resmi tatil yok çalışıyorum paradan yok izinde yok bu şekilde 2005 den 2013 kadar yıllık izin kullanmadım bunlar kıdem tazminatı almama hak kazandırır mi diğer alacaklarım ne kadar tutar teselkurler

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Memur olmak için işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alma hakkınız yoktur.

 40. Nur diyor ki:

  Merhaba Mustafa bey, 15.10.2012 de girdiğim iş yeri (özel sektör) 10.05.2016 da ekonomik nedenlerden dolayı işime son verdi. 22.04.2016 da sağlık nedenlerimden dolayı ameliyat geçirdim rapor bitişi ve işe başlama tarihim 09.05.2016 yani pazartesi işe girdim ertesi gün mesai bitimi işime son verildi. Yaklaşık 4ay olmasına rağmen hala kıdem ve ihbar tazminatım yatmadı. Ödenmesi gereken 5 aylık yemek param ve kullanamadığım yıllık izinlerim var. İş veren vekilini arayıp konuştuğumda sürekli başından savar tavırlar sergilemesinden çok sıkıldım. 16.10.2016 da düğünüm var ve benim hakkım olan bu kıdem ve ihbar tazminatlarına + yemek + yıllık izin ücretine ihtiyacım var. Bunu işverene mail atarak belirttim herhangi bi cvp almadım. Resmen psikolojik olarak çöküntüdeyim. Hem ameliyat oldum işe başladığım 2.gün işimden oldum hem de düğünüm var bir sürü alınması gereken şeyler var öylece ortada kaldım. Bana ne kadar ücret ödenecek onu bile bilmiyorum. işveren vekili internetteki herhangi bi siteden hesaplayarak bana bi miktar söyledi ama net bi bilgim yok bu konuyla ilgili. Sizce nasıl bi yol izlemem gerekli? Beni bu konuyla ilgili bilgilendirebilirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkürler.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Sizin yerinizde olsam bir an önce noter kanalıyla bir ihtarname gönderir ve tüm haklarımın ödenmesini talep ederdim. Ödenmezse de en kısa sürede davanızı açar ve hakkınızı ararsınız.

 41. mert diyor ki:

  merhaba ben ısyerınde 9 yıldır calısmaktayıyım ve maasıma zam yapılmıyor gerekcem ozel gunler resmı tatıllerın ucretını yatırmıyolar tazmınat alabılırmıyım

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Resmi tatil ücretlerinin ödenmemesi haklı nedenle bir ayrılış gerekçesidir. Ancak bu durumu ispat etmeniz gerekir.

 42. serpil diyor ki:

  mustafa bey merhaba,

  benim işe giriş tarihim 2001 15 yılımı doldurmuş olmama rağmen 99 yılı öncesi olmadığı için kıdem tazminatımı alamıyorum.
  ben doğum iznimde bile home ofis olarak bütün işlerimi yaptım doğumdan döndükten saonra ancak 1 ay süt iznimi kullanabildim sonrasında gidiş gelişlerim problem oldu benim sorunum şu kurumsal bir firmada çalışmıyorum ve artık çalışma ortamı öyle bir hal aldıki insanlar artık özel hayata telefon konuşmalarına anlamsız şeylere bile yorum yapar takar oldu bende tabiri caizse artık ayaklarım geri geri gidiyor bana kendileri tazminatın baki alırsın diye çok söylediler ama biliyorumki iş ciddi boyuta geldiğinde yapılmayacak işin aslın şirketin durumu da pek iyiye gitmiyor bu aydan itibaren maaşlarınızı yarım ancak alırsınız durum kötü diye söylemlerde bulunuyorlar bende yaklaşık 13 yıllık bu şirketteki emeğimi öyle bırakıp gitmek istemiyorum tazminatımı almak için nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olabilirseniz sevinirim.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Geçmiş olsun ancak bu noktada benim sizi yönlendirmem hem etik olmaz hem de yanlış olabilir. İşten ayrılırken kıdem tazminatı alabilmeniz için haklı bir gerekçenizin olması gerekir. Bu gerekçe ise çok geniş bir kavram olup genel bilgileri siteden edinebilirsiniz. Ama şunu söyleyebilirim, maaşınızın gecikmesi sizin için geçerli bir neden olabilecektir.

 43. Cigdem yilmaz diyor ki:

  Mustafa bey merhaba 2011 yılında çaliştigim şirketten hiç bir haklı sebep göstemeden çıkarıldım.hiç bir şeye imza atmadım sen git çıkışını yapariz dediler.3 ortaklı bir şirketti ortakların birinee mail yoluyla evrak yolladigim için hiç bir alacagimi ödemiyecekleri söylüyorlar işden çıkaralı 5 gün oldu alacaklarım için ihtar yolladım ama onlar bana dava acaklarını söylüyorlar diger ortaklarına evrak yolladigim için hiç bir şekilde daha önce diger ortaklarının evrak istediginde yollamamam gerektigi teblig edilmedi sadece hakkim olan kıdem,ihbar,yıllık izin ve maaş alacagımı ödememek için yapiyorlar.
  K

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   İhtarname de gönderdiğinize göre bana kalırsa bir an önce iş mahkemesine dava acmalisiniz. Özellikle maaş ve izin gibi alacaklar her halde ve şartta ödenmelidir.

 44. Ahmet demir diyor ki:

  Merhaba
  6 yıllık çalıştığım iş yerinden istifa ettim IT biriminde çalışıyordum 25 gün oldu şimdi bir proje için bir sirkete danışmanlık yapmak için başlıyacağım proje 30 40 gün sürecek sonra işim bitecek bu süre zarfında sigortamı yapacaklar proje bitince sigortamı düşürecekler sigortamı düşüldükten sonra işsizlik maaşına başvuruda bulunulabilir miyim?

 45. Cihan diyor ki:

  Mustafa Bey Selamlar;

  Bir şirkette 12 senedir görev yapmaktayım. Sigorta başlangıcım 2005 tarihlidir. Şirket durumu kötüye gittiği için yan haklarımızdan yol paramızı tamamını kesti yemek paramızında belirli bir kısmını kesti. Maaşlarımızıda tam değil ay içinde iki seferde ödüyor daha önceki aylarda süre dahada uzundu. Bu durumda ben tazminatımı alarak ayrılmak istiyorum.
  – 3600 den sigorta başlangıcım 99 yılı olmadığı için yararlanamıyorum.
  – 10 sene üzeri çalıştığım için tazminatımı tek tarflı fesih edip tazminatımı alabilirmiyim mahkemeye gitmeden.
  – 170 Gelirler ve türk borçlar konundan yararlanabilirsiniz belki demektedir.

  şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Mahkemeye gitmemeniz için öncelikle işvereninizin size kıdem tazminatı ödemesi gerekir. Bahsettiğiniz hususlar haklı fesih gerekçesidir. Bu durumları noter kanalıyla bir ihtarnameyle gönderirseniz haklarınızı talep edebilirsiniz.

 46. Mustafa diyor ki:

  Merhaba 2 yıldır işçi olarak çalıştığım ozel bi firmada işten çıkarıldım.kıdem ve ihbar tazminatımi hesaplayip imza attirdilar ve ayrica. Bi ihbarnameye alacaklarimi pesin aldim yazdirip imza attirdilar ve tazminatimim 1 ay sonra bankaya yatacagini söylediler.acaba yatırmazlar ise imza atiigim icin tazminatimi almak hakkim yokmu

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Yatırmazlarsa tekrar yazın, bir daha değerlendirelim.

 47. Abdullah diyor ki:

  Merhabalar öncelikle emeğinize için tesekkür ediyorum.01.09.2016 tarihi itibariyle ikinci yılımı doldurmuş olucam iki yıldır maaşımi banka aracılığı ile ayin 20 sinde alıyorum, ve fazla mesaileriı almıyorum, sözleşmemde işverenin maaşı ayin ilk haftası yatiracagi yazıyor bu na dayanarak noter aracılığı ile tek taraflı fesih edip kıdem tazminatı alabilirmiyim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Eğer maaşlarınız ayın 20’sinde de olsa düzenli olarak yatırılıyorsa, böyle bir fesih gerekçesi sizi sıkıntıya sokabilir. Ancak fazla mesai yapıyor ve alamıyorsanız bu durum elbette bir haklı nedenle fesih gerekçesidir.

 48. ferit diyor ki:

  mustafa bey.2sene 7 aydır aynı işyerinde çalışıyorum.çalıştığımız grubun altında farklı isimlerde firmaları var.1 sene önce basşka firmadan suan çalıştığım firmaya sgk girişimi kaydırdılar.önceki firmadan hakları saklıdır yazısı ile,ben istifa etsem ,daha önceki ilk çalıştığım firmadan olan kıdem tazminatını alma hakkım varmı?
  ve ikinci olarak ben 2000 yılı 10 .ayda ilk işe girişim var.3600 günden fazla çalışmam var.3600 gün 15 yıl çalışma şartlarından kıdem tazminatımı alabilirmiyim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   25 yıl ve 4500 güne tabisiniz. Firmalar aynı gruba aitse elbette ki süreleri birleştirilir ve ona göre değerlendirilir.

 49. Ilhan tiryaki diyor ki:

  Merhabalar mistafa bey 1994 sigorta baslangicim var suanki isyerimde 06 2010 yilindan beri calismaktayim ve 3600 is gununu doldurdum istifa etmek istiyorum cunki yarsimci olarak ise basladim. Sofor oldum bahcivan oldum temizlikci oldum kedi kopek bicisi oldum yani akliniza ne geliyorsa yaptimaya calisiyor beni cildirtiyor birkac kez. Tartistim yapmak zorunda degilsin gibi itici kelimeler yani beni iyice yildirdilar yaklasik 6 senesir burdayim toplam kullandigim izin. 3 haftadir izin kagidi felanda imzalamadim yemek yok kendi cebimden yiyorum aldigim maas 2000 tl ama ssk da gozuken 1650 tl uzerinden sigortami yatirmislar ne yapmam gerekiyor ihbar ve kidem tazminatimi yillik izin paralarimi nasil alabilirim kidem tazminati hakkim var galiba onu biliyorum ihbarname cekmem gerekiyormus galiba bana yol gosterirseniz cok sevinirim cok daraldim

  1. Ilhan tiryaki diyor ki:

   Merhabalar mustafa bey yazmayi unuttum hali hazirda calisiyorum isi birakmadim 2 yildir zam alamiyorum yaklasik 6 ay once zam istesigimdede muhasebeciye gitmekmi istiyor gibi kelimeler kullanmis ev aldigim icin kredilerim oldugu icin kipir dayamamistim ama artik cok daraldim ve kendi isimi yapmaya karar verdim saygilarimla

  2. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Şu yazıdaki ihtarname örneğini noter kanalıyla göndererek kıdem tazminatınızı ve diğer haklarınızı talep edebilirsiniz. Ondan sonrası ise, gerekirse dava açmaktan ibarettir ve mahkemenin takdirindedir. İhtarnamede, işten çıkış gerekçesi olarak 15 yıl ve 3600 günü göstermelisiniz. Ancak bütün bunlardan önce işvereninize başvurarak ayrılmak istediğinizi belirtin. Belki bunlara gerek kalmayacaktır.

 50. Mehmet Yılmaz diyor ki:

  Aynı işyerinde kıdem tazminatı almada kendi isteğimizle çıkış yaptıktan 2 sene sonra tekrar işe başlarsak önceki çalıştığımız dönem içinde kıdem tazminatı alabilirmiyiz.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Hayır alamazsınız. İlk çıkışınız da kıdem tazminatını gerektirecek şekilde olsaydı ama siz bunu alamamış olsaydınız, bu durumda iki süre birleştirilirdi.

 51. zeynep diyor ki:

  Merhaba Mustafa bey ben beş yıldır ozel bir şirkette çalışıyorum ve eşimden boşandim bosandigim esim is yerimi bildigi icin gelip tehtit ediyor bursa kendini güvende hissetmiyorum ve is yerinden istifa edersem tazminatini alabilirmiyim yani hakim varmi

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Ne yazık ki iş mevzuatımızda böyle bir gerekçeyle kıdem tazminatı alınamıyor. Diyalogla çözmenizi tavsiye ederim. Geçmiş olsun.

 52. Hakan diyor ki:

  Merhabalar Mustafa Bey, ben 1 Haziran 2015 tarihinde sigortalı olarak bir işe girdim. O tarihten bugüne kadar aynı yerde çalışıyorum. Geçtiğimiz günlerde hizmet dökümümü kontrol ederken 4 Şubat’ta sigorta kapsamından 5 Şubat’ta ise tekrar sigortamın başladığını gördüm. 3 ay sonra zorunlu askerlik görevimi yapacağım. Bu ibareden dolayı tazminat konusunda sıkıntı yaşar mıyım?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Zannetmiyorum. Bir günlük boşluk, sizin fiilen çalışmaya devam ettiğinizi gösterir. Bence rahat olun.

 53. Ali diyor ki:

  Ben ozel sektörde calsiyorum 1yildir çalışıyor beni. Fazla mesai yapmiyorum diye iste cikaracaklar is hakkimi fest ederiz dediler bu olabilirmi

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Fazla mesai yapmaya iş sözleşmenizle peşin olarak onay vermişseniz; ki çok büyük ihtimalle vermişsinizdir, kıdem tazminatı hakkınızı yitirebilir ve işten çıkarılabilirsiniz. İş sözleşmenizi incelemenizi tavsiye ederim.

 54. Ali çelik diyor ki:

  Merhaba mustafa bey ben 2 yıldan beri aynı işyerinde makine ustası olarak çalışıyorum günlük ortalama 14/15 saat çalışıyoruz ve hiçbir mesai ücreti anlamıyorum hafta sonları ve resmi tatiller ful çalışıyoruz ücret farkı yok oyalama yolu ile 15 aydır maaşıma zam yapılmıyor patron istifa edip gitmem için elinden geleni yapıyor benim görevim olmayan işleri bile yapmamı istiyor emeklilik prim günümün dolmasına 10 ay var işten ayrılıp dava açsam bu haklarını alabilirmiyim 2 yıllık..yıllık izinlerimde duruyor ne yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim..teşekkürler..

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Elbette alabilirsiniz. Ayrıca istifa etmenize gerek yok. Onun yerine noterden çekeceğiniz bir ihtarname ile işyerinde yaşadığınız kanunsuz uygulamalardan bahsederek işten ayrılabilir ve kıdem tazminatınız başta olmak üzere diğer haklarınızı talep edebilirsiniz. Yine de bir avukatla görüşmenizi tavsiye ederim.

 55. Ela diyor ki:

  Merhaba çağrı merkezi çalışanının 4 yıldır çalışıyorum 2015 aralık ayında doğum iznine çıktım ücretsiz iznim devam etmekte yanlız sestellerimde oluşan kist ve nodüller nedeniyle bu işi yapmam sagligim açısından elverişli değil ilk sorum istifa dilekcesinden önce işyerine durumumu bildirmelimiyim ikinci sorum heyet raporu sartmi üçüncü sorum 6 aylık ücretsiz doğum izni mi kullandığım için kidemden bu altı ay dusecekmi dördüncü sorum işsizlik maaşı hakkımı kullanabilecektir tesekkurler

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Merhaba. Elbette ki durumu işyerinize bildirmenizde fayda vardır. Heyet raporu şart olmamakla birlikte, sizin elinizi güçlendirecektir. Kıdeminizden ücretsiz izin süreleriniz düşülür. Bu şekilde işten ayrılırsanız ve işvereniniz de kabul ederse işsizlik maaşı alabilirsiniz.

 56. Suat diyor ki:

  Mrb Yeraltı işçisi olarak işe basladım ve 12 aylık sözleşme yaptırdılar.8 ay çalıştırdılar ve sebepsiz işten cıkardın tazminat hakkım varmı veya ne haklarım var tsk ederım şimdiden.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Şu yazımı okumanızı tavsiye ederim.

 57. ilknur ÖZTÜRK diyor ki:

  Merhabalar,
  3 senedir kurumsal bir firmada çalışmaktayım bu ay sonu mağazanın kapanacağı söylendi ve bize kıdem tazminatlarımızın verilmeyeceği onun yerine firmanın il sınırları içindeki başka mağazalarına kaydıralacağımız söylendi.Şuan maaş+prim+yemek(ticket)+yol parası olarak çalışıyorum ve öğrendiğim kadarıyla gitme ihtimalimiz olan yerde yol parası vermiyorlarmış yani maddi olarak bir kayba uğrayacağim ayrıca işyerinin evime olan mesafesi 30 dk dan 1 saate çıkacak böyle bir durumda ihtarname çekip kıdem ve ihbar tazminatımı talep edip ayrılma şansım varmıdır? Eğer yinede vermezlerse mahkemede kazanma şansım varmıdır.. Bize işe girerken imzalatılan sözleşmede işverenin göndereceği her yere muvafakiyeti olmazksınız gitmeyi kabul eder diye bir madde koymuşlar ve biz bunu imzaladık..Bu madde haklarımı almama engelmidir? TEŞEKKÜRLER….

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bahsettiğiniz madde gereğince ne yazık ki gitmeniz gerekir. İşyerinin mesafesinin uzaması da bu durumda önemli değildir. Buna rağmen kabul etmez ve işten ayrılırsanız, mahkeme aşamasında somut durumu değerlendirecek olan hakim’dir. Takdir sizin.

 58. nuri diyor ki:

  Merhaba Mustafa Bey ben 15 yıl ve 3600 gunu doldurdugum icin kıdem tazminatı almayı hak kazandım SGK dan aldıgım bir bildirimi isyerine verdim bana kıdem tazminatı ödeme zamanı yasal olarak nekadar zaman icinde olmalıdır,bekletme zamanı yasal zamanı gecerse ne yapmalıyım.Simdiden tesekkür eder kolay gelsin dileklerimi sunarım.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bunun belli bir süresi yok. Makul bir süre geçtikten sonra ödenmezse, noter kanalıyla ihtarname çekerek bu ihtarnamede bir süre vermelisiniz. Bu sürenin geçmesiyle birlikte artık dava açabilirsiniz.

 59. Veysel diyor ki:

  Mustafa bey merhabalar, kendi durumum için yukarıdaki şemada bir yer bulamadım o yüzden size sorma gereksinimi duydum. Benim iş yerimle 1 yıllık sözleşmem var. Bu 1 yılın sonunda sözleşmenin uzatılma ihtimali var ama diyelim ki 2 taraf da uzatılmasını istemedi ve sözleşme kendiliğinden feshedildi. Veyahut iş yeri uzatmak istedi ama ben uzatmak istemedim. bu koşullar altında yine de kıdem tazminatımı alır mıyım ?

  Teşekkür ederim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Şu yazıma bakabilirsiniz. Siz de belirli süreli çalıştığınız için işinize yarayacağını düşünüyorum.

 60. salih diyor ki:

  Merhaba Mustafa Bey,

  15 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3600 günü tamamlamaları şartıyla iş yerinden ayrılmayı düşünüyorum.

  en son iş yerimde 3 yıldır çalışıyorum tarafıma iş yerinden ihbar önel süresi uygulanabilir mi ?

  uygulanırsa ne kadar bir ihbar süresi kullandırılır.

  teşekkürler,

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   15 yıl ve 3600 gün nedeniyle işten ayrılmalarda ihbar süresinin beklenmesine gerek olmadığına dair bir görüş hakimdir.

 61. ZEKERİYA diyor ki:

  Hocam merhaba, 28 Kasım 2012 de iş başı yaptım, resmi tatil haklarımın dışında bi fiil aralıksız çalıştım. maaşlarımın düzensiz ödenmesi gerekçesiyle durumdan mustaribim. örnğ. 7 ayın maaşını , 8. ayın 25 i 26 sı gibi alıyorum. Eşim istanbulda ben yalovada çalışmaktayım. yeni bir iş teklifi yine yalovadan geldi ve şuanki durumdan daha iyi ve maaş ödemesi düzgün. hangi durumda bugün işten ayrılsam kıdemime veya ihbarıma hak kazanırım veya kazanamam bunu bana açıklamasını yapabilir misiniz. teşekkür ederim.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bir ihtarname çekerek belirttiğiniz nedenlerle işten ayrıldığınızı işyerine iletmeli ve alacaklarınızı talep etmelisiniz. Ödemezlerse dava açabilirsiniz. Bu durumda ihbar tazminatı hakkınız yoktur, kıdem tazminatı hakkı vardır.

 62. hakan keskin diyor ki:

  Iyigunler hocam ben bi sitedee ozel guvenligim 53 ay hizmet surem icinde gunluk 12 saat calisma bayram ve resmi tatilerde calistim mesai alamadim yillik izinlerimi kullqndirtmadilar 4.5 yil hizmet surem var isten ayrildim tazminat alabilirmiyim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bahsettiğiniz koşullarda ayrılırsanız kıdem tazminatınızı alma hakkınız vardır.

 63. Ebru Özaybi diyor ki:

  Merhaba mustafa bey 5 senedir şahis üzerine kayitli bir dükkanda fatura ödeme merkezi burasi veznede calismaktayim haftada 59 saat calisiorum fazla mesai talep etme hakkim varmi.bana sahıs firmasi oldugu icin olmaz dediler

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Olmaz olur mu? Haftalık 45 saatin üzerindeki çalışmalarınızın karşılığının fazla çalışma ücreti olarak ödenmesi gerekir.

 64. sinem diyor ki:

  Merhaba,

  15 aydır sgklı olarak çalıştığım işyerinden işten çıkartıldım. Kıdem tazminatım ve diğer haklarımı alacağım sözlü olarak söylendi ama yazılı olarak bir tarih belirtilmiyor. Tazminatın ödenme süresi var mıdır? Ödenmemesi halinde ne kadar beklemeliyim ve ne yapmam gerekir? Teşekkür ederin

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Daha fazla beklemenize gerek yok. Ödenmezse bir ihtarname göndermeniz ve ödeme talep etmeniz gerekir. Yine ödenmezse her an dava açabilirsiniz.

 65. yalçın diyor ki:

  mustafa hocam merhaba özel bir şirkette depo sorumlusu olarak çalışmaktayım sorumluluk yüküm oldukça fazla üretim depo desek yeri var 10 sene oldu aldığım maaş agi dahil 2136 tl zaten yeni giren adam agi dahil 1400 tl alıyor aramızda sadece 736 tl fark var 10 sene gibi bir zaman farkı var işyerimden kendi isteğimle çıkarsam maaşımdan dolayı tazminat ala bilirmiyim yada ne yapmalıyım iyi günler

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Ne yazık ki bu gerekçeyle ayrılırsanız mağdur olabilirsiniz. İşverenin iki temel sorumluluğu vardır: İşçiye asgari ücretten az maaş ödememek ve işçiler arasında eşit davranmak. Eğer işyerinde sizle aynı işi yapanlarla benzer ücretler alıyorsanız, her hangi bir hak iddia edemezsiniz.

   1. Çetin diyor ki:

    Yalçın bey, sizinkisi bulduda bunuyo oluyor. zaten kişi alması gereken en düşük maaşı alıyor. kaldıkı siz ondan 736 lira da fazla alıyormussunuz. bir iş yerinde boyle bır dusunceye sahıp bırısının 2136 lira alması fazla bence. sizinkisı fantazi olmus bıraz.istersenız iş veren size kardan para versın nede olsa 10 yıldır calısıyorsunuz.

 66. Sedat Gonen diyor ki:

  Merhaba Mustafa Bey. Ben 16 eylul 2015 tarihi girisim ve cikisimi da 19 eylul 2016 da yapmayi dusunuyorum.is akdimi askerlik sebebiyle feshetmek istiyorum.fakat askerligime 2017 nin haziran ayinda 4 yillik universitem bitince tecilimi bozdurup gitmeyi dusunuyorum. Kidem tazminati alma hakkim var midir ?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   İşyerinize askerlik sevk belgenizi vermeniz gerekir. Bu durumda, bahsettiğiniz tarihte ayrılırsanız askerlik nedeniyle kıdem tazminatı alabileceğinizi sanmıyorum.

 67. isa diyor ki:

  Merbaha ben 2006 yilindan beri turizm sektorunde 6 aylik isci olarak calisiyorum dugun yapip yurtdisina yerlescem nasil tazminat alabilirum

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Erkekseniz, bu gerekçeyle kıdem tazminatı alamazsınız. Ancak haklı başka gerekçeleriniz varsa, bu şekilde alma ihtimaliniz olabilir.

 68. Züleyha diyor ki:

  Selamlar mustafa bey kolay gelsin.özel sektörde kasiyer olarak çalışmaktayım ortalama 6 yıla yakın.belfıtığım ve boyun fıtığım oluştu.sadece kasaya değil reyonlardada çalıştırıyorlar.evliyim ve bir çocuğum var hem iş hem ev artık çalışmakta zorlanıyorum ağrılarından,istifayla ayrılmak istiyorum sağlık sorunlarım gerekçesiyle tazminatla ayrılabilme şansım varmı.nasıl bir yol izlemem lazım çok teşekkür ederim şimdiden acil cvplarsanız sevinirim.bu arada ağrılarım nedeniyle rapor veriyordoktor istirahat etmem için.iş yerini bunu sorun etmeye başladı

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bununla ilgili şu yazımı okursanız net bilgi edinebilirsiniz. Geçmiş olsun.

 69. Berkcan diyor ki:

  Belediyede taşeron olarak çalışıyorum. Her 2 veya 3 ayda bir şirket veya birim değişikliği sebebiyle çıkış-giriş yapılıyor. Fakat aralarda boşluk olmaksızın 16.07.2014 tarihinden bu yana halen çalışmaktayım. Askerlik sebebiyle işten ayrılmak durumundayım. Askerlik ile ilgili belge ve sevk kağıdımı belediyeye sunduğum taktirde tazminat hakkım olur mu ?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Elbette. Yeni mevzuat gereğince belediye tarafından kıdem tazminatınız size ödenecektir.

 70. Soner diyor ki:

  Merhaba,

  5 yıldır İstanbul’da giyim sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin merkez lojistik deposunda çalışıyorum. Anne ve Babam başka şehirde yaşlandılar bakıma ihtiyaçları var ve babam ameliyat oldu. Onların bulunduğu yere taşınmak istiyorum. Çalıştığım şirketin mağazaları var onlardan birine geçiş yapmak istedim. Baştan olumlu yaklaştılar daha sonra sana verdiğimiz maaş mağazada çalışan personelden yüksek onun için orada bu maaşı veremeyiz. istifa edip, (5 yıllık kıdem tazminatını yakıp) tekrar orada daha düşük ücrete başlatabiliriz diye teklifte bulundular.
  — Mağazada satış personeli olarak çalışanlar askeri ücret ile başlıyorlar.
  — Benim maaşım bu çalışanlardan 300-400 TL kadar fazla.
  — Yani mağazada çalışan mağaza müdürlerine yakın maaş almam problem olarak görülüyor.
  — Mağaza çalışanları maaş + Yaptıkları satışlardan prim alıyorlar.

  Babamın sağlık problemlerinin, yaşlı ve bakıma muhtaç olmasından dolayı kıdem tazminatımı talep edebilir miyim?

  İş kanunlarını ve iş ahlakını bilen biri olarak sizin bu konu hakkında ki düşüncenizi öğrenebilir miyim?

  Saygılarımla

  Teşekkür ederim. İyi Çalışmalar

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Merhaba. Babanızın ya da bir başka yakınınızın sağlık durumları ne yazık ki bir haklı nedenle çıkış gerekçesi değil. İşvereninizin teklifi doğru olmamakla beraber, yine işvereniniz size kıdem tazminatı ödemek zorunda değil. Takdir sizin.

 71. Namet diyor ki:

  Merhaba Kolay gelsin Mustafa bey oncelikle boyle yardimlarinizdan dolayi tesekkur etmek isterim size benim sorum esim 15.09.2014 te sgk li sekilde ise basladi 3 yasinda cocugumuz var ve annemler bakiyo esim de calistigi icin ama cocugumuz huzursuz oldugu icin esim kendi istegiyle isten ayrilmak istiyor tazminat hakkimiz varmidir simdiden tsk.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Rica ederim. İletişim formuyla da sormuşsunuz aynı soruyu. Oradan size cevap yazdım.

 72. ali meral diyor ki:

  merhabalar mustafa bbey eşim devlet memuru kendi isteğimizle tahin istedik bu durumda ben özel bir şirkette çalışıyorum tazminat alma hakim varmı

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Hayır, alamazsınız.

 73. Yasemin İnce diyor ki:

  Sgk lı olarak çalıştığım aile şirketinde 9 sene aktif,8 sene sgk lı olarak çalıştım.Haksız yere aniden işten çıkarıldım.İşverenim birinci derece yakınım.İş çıkış belgemi vermezse kıdem tazminatı hakkım için ne yapabilirim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Şu iletişim formunu doldurarak daha ayrıntılı bilgi verebilirseniz size dönüş yapmaya çalışırım. Ama bir an önce ihtarname göndererek hakkınızı talep etmeniz gerekir.

 74. Hakan diyor ki:

  Merhaba mustafa bey ben 11 aydir calistigim yerden cikartildim hic bir sebep yokken tazminat alabilirmiyim ve isyeri maasim uzerinden bankaya maasimi yatirmiyodu geri kalan kismini elden aliyodum ne yapmaliyim tesekkurler

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Kıdem tazminatı alamazsınız ama ihbar tazminatı ya da kötü niyet tazminatı alabilirsiniz. Dava açmanızı tavsiye ederim.

 75. Fatih diyor ki:

  Merhaba mustafa bey.ben özel bir şirkette 2yildir calisiyorum yanlız il disina tasiniyorum bu nedenle tazminat alabilirmiyim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Merhaba. Başka bir yere taşınmak, kıdem tazminatı alma gerekçesi değildir.

 76. OKTAY diyor ki:

  Merhaba mustafa bey ben 3yıldır bi ozel şirkette sigortali çalısıyorum işten ayrilma karari aldim yeni bi yasa var kidem tazminatindan yararnabilirmiyim acaba yeni yasa işten kendim bile ayrılsam tazminat alabiliyormusum iyi günler.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Henüz yayımlanmış bir yasa yok. Bu yazıdaki kıdem tazminatı alma şartları halen geçerlidir.

 77. ÖMER diyor ki:

  MUSTAFA BEY MERHABA KOLAY GELSİN
  5 YILDIR AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ SİGORTASI DEVAM EDEN BİR İŞÇİ İŞKURA GİDİP BENİ İŞTEN ÇIKARDILAR MAAŞ KIDEM VE İHBAR TAZMİNATIMI ÖDEMİYORLAR DİYE BİR ŞİKAYETTE BULUNMUŞ . İŞÇİ YE HERHANGİ BİR İHBARDA BULUNULMADI İŞE GELMEDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 10 GÜN GEÇTİ VE HİÇBİR ŞEKİLDE NOTERDEN İHTAR İŞE DÖN ÇAĞRISI FALAN GÖNDERİLMEDİ. BU DURUMDA İŞVEREN Mİ SUÇLU SİGORTASI DEVAM EDİYOR İMZALI BORDROLARI MEVCUT NE YAPMAMIZ GEREKLİ BU DURUMDA KENDİSİ İŞ AKDİNİ FESHETMİŞ OLMUYORMU

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Merhaba. Benim buradan hangi tarafın haklı olduğuna dair yorumda bulunmam mümkün olmaz. Eğer işçi işe gelmediyse, bu durumu tutanak altına almanız ve işçiye ihtarname göndermeniz gerekirdir. Tersi, işçi için de geçerlidir. Bunun dışında söyleyeceklerim sizleri yanıltabilir.

 78. ibrahim diyor ki:

  Merhaba mustafa bey.Ben 9 yıldır aynı iş yerinde calismaktayim. Artık kendi işimi kurmak istiyorum.istifa etsem kıdem tazminatı ihbar alabilirmiyim. Teşekkürler

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bu şekilde bir istifa, kıdem tazminatı hakkınızı yitirmenize neden olur. Ancak şu yazıda geçerli durumlardan birisi varsa, kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

 79. Mehmet diyor ki:

  Öncelikle Mustafa bey mrb iyi çalışmalar benim durumum biraz farklı bu yüzden en başından detaylı şekilde açıklamam gerek bu doğrultuda belki daha net anlaşılır ve doğru cvp verebilirsiniz. .Ben ziraat Mühendisliği tarla bitkileri alanından mezun biriyim ve devletin ziraat mühendislerine iş olanağı olması için her köye danisman tahsis etmesi doğrultusunda bir sınavla bu danışmanlığa hak kazandım ve 3 yıldır bu sertifika doğrultusunda ziraat odasında çalışıyorum fakat bu yıl bakanlığının sertifika da yapmış olduğu değişiklikle tarla bitkileri mezunları çalışma alanını kişi başı 10 dönüm olarak belirlemişken bu yıl bir kişi arazi yapısı olarak 100 dönüm olarak belirledi ve bulunduğum bölgede bu arazi yapısına sahip kişiler şahıslar olmadığından sertifika boşa düşüyor ve ben 11/07/2016 da sözleşmem sona erdi ve bu olumsuzluklar yüzünden müdürüm benimle sözleşme yenilememe kararı aldı bu doğrultuda işsiz kaldım 3 yıldır çalıştığım bu firmadan kidem tazminati veya ihbar tazminati alabilir miyim biraz detaylı anlattim ki bizim olay biraz farklı diğer iş verenler açısından cvplarinizi bekliyorum tesekkurler

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Mehmet bey merhaba. Önce bir konuyu netleştirmek gerekir. Siz 4857 sayılı İş Kanununa mı tabisiniz? Yoksa özel bir mevzuatınız mı var? Bu konuda net bir cevap verebilirseniz ona göre yardımcı olmak isterim.

   1. Mehmet diyor ki:

    6964 ziraat ve ziraat odaları birliği kanununa göre Mustafa bey

    1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

     Kıdem tazminatı hakkından bahsedebilmemiz için öncelikle 4857 sayılı İş Kanununa tabi olmanız gerekir. Bu durumda sizin kıdem tazminatı hakkınız zaten bulunmamaktadır. Eğer statünüz 4857 sayılı kanuna tabi işçi ise o zaman sonuç değişir; ama anladığım kadarıyla İş Kanunu kapsamında istihdam edilmiyorsunuz.

 80. MERVE CAL diyor ki:

  SAĞLIK SEKTÖRÜNDE 2013 /12 İTİBARİ İLE ÇALIŞMAKTRAYIM. MAAŞLARA ZAM VE MESAİ HAKLARI KONUSUNDA ÇOK HAK YEMEKTELER.2 GÜNLÜK HASTALIK RAPORLARINI SÜREÇLERİ AYRICA RESMİ TATİLLLERİMİZİ MAAŞLARIMIZDAN KESİYORLAR.TAZMİNAT VE ÜCRET SÜRECİ İÇİN NE YAPABİLİRİM??MADDİ OLARAKTA DURUMUM İYİ OLMADIĞINDAN ZORLA DEĞİL MECBURİ ÇALIŞIYORUM..ACİL YARDIMCI OLMANIZI RİCA EDERİM TEŞEKKÜRLER

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bu sorunuzun cevabını buradan vermem mümkün değil. Ama size şu kadarını söyleyebilirim ki; kıdem tazminatınızı almak istiyorsanız çıkışınızı haklı bir nedene dayandırmanız gerekir.

 81. Ahmet diyor ki:

  İyi günler SN. Baysal,
  Ben denizde çalışan birisi olarak 4-5 aylık kontrat imzalayarak gemide çalışıyorum.
  Gemiler Türk bayraklı olup sigortam yatmaktadır..
  Toplam kontrat sürem 27 aydır. (7 ay stajyer + 20 ay kontratlı işçi)
  2 Farlı gemide çalıştım. Farklı isimlerde şirketlere kayıtlı ancak tek bir firmanın yönetimi altında olan gemilerde çalıştım. Kontratlarım bittikten sonra herhangi bir izin dilekçesi yazmadan kontratım bittiği için şirket tarafından gemiden çekiliyorum.(işime son veriliyor) Karada kaldığım sürede herhangi bir ücret almıyorum.
  Eğer ben kendim diğer bir kontrat için firmada çalışmak istemediğimi belirtirsem kıdem tazminatı alabilir miyim?
  Konratımda yazılı şözleşme sartları aşağıdaki gibiir:
  – Taban ücret :1000 usd
  – Mesai : 900 usd
  – İzin : 231 usd
  – İzin istihkakı : 73usd
  – Bonus : 296 usd
  – Her ay için kontrart tamamlama ikramiyesi : 500 usd ( toplu olarak son ay ki maaşa ek yatırılıyor izin ücreti olarak belirtiliyor)

  Bu durum ve kontrata istinaden
  Kıdem tazminatı alabilecek miyim ?
  Kıdem tazminatında düşülecek kalemler nelerdir?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Merhaba. Gemi sayısı kaç olursa olsun, aynı işverene bağlı olduğu için tüm çalışmalarınızın dikkate alınması gerekecektir. Ancak kıdem tazminatı alabilmenizin ön şartı, Deniz İş Kanununun 14/II-III fıkraları gereğince işten ayrılmanızdır. Dolayısıyla, ortada yukarıda sayılı sebepler yokken işten ayrılmanız durumunda kıdem tazminatı alamazsınız. Kıdem tazminatının hesabında ise son ücretinize, mesai ve izine dair ücretlerin dahil olmaması gerektiği kanaatindeyim. Yine de, iş sözleşmenizi ve bu ödemelerin niteliğini görmeden kesin bir cevap vermem mümkün olmaz. Bu konuda en kısa zamanda detaylı bir yazı yazmayı planlıyorum.

 82. Muhammet diyor ki:

  Mustafa bey iyi günler dilerim. Ben özel güvenlik olarak çalıştığım yerde 2 yıl oldu halen daha aylık 240 saat çalışıyorum ama fazla mesailerimiz halen daha verilmiyor ben bu durumu gerekçe göstererek işten ayrılır istifa edersem kıdem tazminatımı ve geçmişe yönelik fazla mesailerimi nasıl alabilirim elimde nöbet çizelgesinin bir kısmının fotoğrafları var şahit de gösterebilirim. Durumum hakkında yardımcı ursanız sevinirim.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   İyi günler. Şahitler ve nöbet çizelgesi benzeri yazılı deliller işinizi çok kolaylaştıracaktır. Ama işten ayrılırken ihtarname göndermeyi ve gerekçelerinizi doğru şekilde belirtmeyi ihmal etmeyin. Bu şekilde işten ayrıldığınızda kıdem tazminatınızı talep edebilirken ihbar tazminatı hakkınız olmayacaktır. Geçmişe dönük 5 yıllık fazla çalışma ücretlerinizi de alma hakkınız elbette vardır.

   1. Muhammet diyor ki:

    Mustafa bey bilgilendirmeniz için teşekkür ederim ama ihtarnameyi kime ve nasıl göndermem gerekli elimdeki nöbet çizelgesinin fotoğraflarını çıkarttırıp ve ihtarname yazarak mı göndereceğim ? Kime göndereceğim ? Bilgilendirirseniz sevinirim. İyi günler.

    1. Muhammet diyor ki:

     Mustafa bey bir de şöyle bi sorum olacak. Benim mzel güvenlik olarak çalıştığım iş yeri 50 haneli konutlar sitesi ben ihtarname yazıp haklarımı talep edersem muhattabım kim olacak ? Sitede oturan tüm sakinler mi yoksa sadece yöneticiler mi? Benim haklarım kimden temin edilecek ?

     1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

      Eğer işvereniniz site yönetimi ise, muhatabınız tabi ki yönetim olacaktır. Ama taşeron olarak çalışıyorsanız, taşeron firmayı muhatap almanız gerekir.

    2. Mustafa BAYSAL diyor ki:

     İhtarname için bir avukattan destek almanızda fayda var. Çünkü teknik bir konudur. Yine de şu yazıdaki ihtarname örneği size bir fikir verecektir.

     1. Muhammet diyor ki:

      Mustafa bey ben siteye bağlı çalışıyorum taşoren yok. Bana haklarımı site aidatından mı yoksa yöneticiler bana haklarımı vermedikleri için yöneticilerden mi temin ederler bunu merak ediyorum. ? Bilgilerinizle aydınlattığınız için teşekkür ederim.

     2. Mustafa BAYSAL diyor ki:

      Bu tip ödemeler site sakinlerinden ortaklaşa tahsil edilir. Yöneticilerin şahsi sorumluluğunun olmayacağı kanaatindeyim.

 83. Metin diyor ki:

  Merhaba, ben … beton firmasinda iki bucuk senedir/calisiyorum 2750lira maaslayim yanliz baska bi isten daha iyi teklif aldim ama burdaki tazminatimida yakmak istemiorum sabah 8is basi ama cikis saatimz hic belli degil gece yarisini gecik eve geldigim oluyo onlarin parasi verilmio elimde kanitlarimda var ben burdann tazminat alabilmek icin ne yapabilirim gerekirse uygun sartlarda kndimi kovdrsam tazminat alabilirmiyim yardimci olurmusunuz lutfen bu tazminata cok ihtiyaccim var simdiden tesekkurler

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Merhaba. Kendinizi kovdurmanıza gerek yok. Eğer çalışma şartlarınız bahsettiğiniz gibiyse, bu durumu gerekçe göstererek işten ayrılabilir ve tazminatınızı talep edebilirsiniz. Bunun için şu yazıyı okumanızda fayda var. İyi hazırlanmış bir ihtarname ve sağlam gerekçelerle hakkınızı isteyebilir ve ödenmezse de dava yoluyla alabilirsiniz. Ama ihtarname çekmeden ya da haber vermeden işten ayrılırsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bir avukata danışmanızda fayda görüyorum.

 84. OZAN diyor ki:

  Mustafa Bey! Kardeşim 1998 yılında sigortası başladı ve de 1999 tarihinde TTK Karadon Müessesesi Müdürlüğünde engelli kontenjanından işçi statüsünde memur olarak göreve başladı. Normalde emeklilik süresi doldu ancak sorduğumda bana yıl şartı olduğunu söyledi. Kardeşim ekonomik olarak ciddi sıkıntıda bu şartlarda kendisi kıdem tazminatına hak kazanabilir mi?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Ozan bey, verdiğiniz bilgilerde biraz çelişki var. İşçi statüsünde memur kavramını tam anlayamadım. Ama eğer kardeşiniz işçi olarak görev yapıyorsa ve ilk sigorta tarihi 1999 yılından önceyse ve en az 3600 gün primi varsa, istifa ederek kıdem tazminatını alabilir. Bunun için şu yazıyı dikkatlice okumanızı tavsiye ederim.

  2. Murat Kaya diyor ki:

   Merhaba Mustafa bey ben taşeron firmada 7 yıldır çalışmaktayım her 2 yılda bir taşeron firma değişiyor son gelen firma maaşımızı bankaya 1800 lira yatırıyor bodroda 1450 lira gözüküyor edevlette baktığımda 1800 lira brüt gösteriyor peki sizce firma burda bizi kendine borçlu bırakıyormu

   1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

    Verdiğiniz bilgilerde tutarsızlık var gibi duruyor. Bordroda gösterilen ücretten fazlasının yatırıldığını ilk defa duyuyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki, böyle bir nedenden borçlu çıkarılmanız pek mümkün değil. Yine de, ayrıca bir evrak imzalamış olup olmamanız sonucu değiştirebilir. Bir başka ihtimal de, firmanın bordrolama esnasında hata yapmasıdır ki bunu öğrenmenin en iyi yolu, sebebini yetkililere sormanız olacaktır.

 85. Halil İbrahim ALTUN diyor ki:

  Merhaba Mustafa Bey. 2010 yılının Nisan ayında bir kamu kuruluşunda taşeron şirket üzerinden Özel Güvenlik Görevlisi olarak işe başladım. Çalışmış olduğum şirketin sözleşmesi yıl sonunda bitti ve 2011 yılında farklı bir şirket ile aynı işyerinde aynı işe devam ettim. 2011 yılının Ağustos ayında askerlik vazifemi yerine getirmek için istifa ettim ve hiçbir tazminat almadım. 2013 yılında askerlik hizmetimi tamamlayarak başka bir şehirde, farklı bir kamu kurumunda 8 ay süreyle başka bir işte çalıştım. 2014 yılı şubat ayında askerlik vazifemden önce çalışmış olduğum kamu kurumuna farklı bir taşeron şirket üzerinden tekrar Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmaya başladım. Şimdi memuriyeti kazanmam sebebiyle iş akdini istifa ile feshetmek durumundayım. Yazınızdan anladığım kadarıyla memuriyet sebebiyle ayrıldığım için tazminat talep edemiyorum. Ancak askerlik sebebiyle ayrıldığım döneme kadar çalıştığım süre için kıdem tazminatı alabilir miyim ve bunun için nasıl bir yol izlemeliyim? Teşekkür ederim.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Evet, doğru anlamışsınız. Memur olduğunuz için ayrılmanız halinde kıdem tazminatınız yanmaktadır. Ama, askerlik öncesi dönemin kıdem tazminatını alabilirsiniz. Bunun için dava açmanız yeterli olacaktır.

   1. Halil İbrahim ALTUN diyor ki:

    Bu durumda, son çalıştığım kuruma mı dava açmalıyım yoksa 2011 yılındaki taşeron şirkete mi dava açmalıyım?

    1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

     2011 yılında ayrılırken çalıştığınız en din kurum ya da taşeron şirketten birine, istediğinize dava acabilirsiniz.

     1. Halil İbrahim ALTUN diyor ki:

      Çok teşekkür ederim Mustafa Bey

     2. Mustafa BAYSAL diyor ki:

      Rica ederim. Kolay gelsin.

 86. eren diyor ki:

  merhaba mustafa bey ben 10.07.2015 tarihinde işe başladım ve 10 gün sonra bir yıl olucak bugun işverenim bana gelerek tazminat vermemek için istifa yazmamı giriş çıkış yapacağını söyledi bende kabul etmedim hiç bir yere de imza atmadım kabul etmeyince kendi çıkaracağını söyledi bu durumda ben hakkımı alabilirmiyim tazminat alabilirmiyim yardımcı olursanız cok sevinirim simdiden teşekkür ederim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   İşvereniniz sizi 1 yılınız dolmadan önce işten çıkarırsa kıdem tazminatı hakkınız olmayacaktır. Çünkü kıdem tazminatının ilk şartı, o işyerinde en az 1 yıldır çalışıyor olmaktır. Ancak işvereniniz sizi bir yıllık sürenin dolmasına 10 gün kala işten çıkarırsa başka haklarınız gündeme gelecektir. Şartları varsa işe iade tazminatı alabilirsiniz. İşvereninizden kötü niyet tazminatı ile ihbar tazminatı talep edebilirsiniz. İşten çıkarılırsanız, sitedeki BİZE SORUN bölümünden ulaşın, ne yapabileceğinizi detaylı olarak izah edeyim.

   1. eren diyor ki:

    bide söyle bi durum var işe başlarken 1 yıllık sözleşme imzaladık diye hatırlıyorum ama bu konuda tam emin degilim böyle bi durumda da bu haklarım gecerli olurmu

    1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

     Evet yine geçerli olacaktır. Ancak sözleşme belirli süreli ise işe iade söz konusu olmaz, onun yerine kötü niyet tazminatı gündeme gelir.

     1. eren diyor ki:

      bugün oturup konustuk bana senin sözleşmen 11 aylık dedi herhangi bi tazminat alamazsın dedi bende 11 ayın gectiğini 12 ay olacağını belirttim bana olsun bişey olmaz dedi bide senin tam 1 yılın yok dedi almış olduğum raporları ve ücretsiz izinleri söyleyerek 1 yıl olsa bile tam dolduramadığımı söyledi herhangi bi tazminat alamazsın dedi ben bunların hiçbirine inanmadm bu konu hakkımda bilgim olmadığından da bişey yapamadım yarın büyük ihtimal ya istifamı yada çıkışımı imzalatacak ne yapmam gerekiyor yardımcı olurmusunuz

     2. Mustafa BAYSAL diyor ki:

      Her hangi bir belge imzalamanıza gerek yok, hatta mümkünse imzalamayın. İşten çıkarılırsanız, notere gidin ve bir ihtarname çekerek bütün haklarınızı talep edin. Sonrasında da dava açın. Şimdiden geçmiş olsun.

     3. hatics diyor ki:

      Merhaba,ben 4 yıl kinyada çalıştım.daha sonra aynı firmanın mersin bölgesine geçtim.su anda da Annemin hastaligi yüzünden kontaya geri gelmek istiyirum.fakat konyada calisacagim bölümde personele ihtiyaç yok.v e benim istifa dilekçesi yazmami istiyorlar.bu durumda da tazminat alamaz.ne yapmam gerekiyor

     4. Mustafa BAYSAL diyor ki:

      Merhaba. Firmanızın bu talebinizi kabul etmek durumunda olmadığını söylemem gerekir. Gönül ister ki karşılıklı anlaşın ve ayrılın; ama bu durumda yapabileceğiniz çok şey yok gibi görünmekte. Başka ve haklı gerekçeleriniz varsa, ancak bunları öne sürerek işten ayrılabilir ve kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz. Bu durumda da son sözü söyleyecek makam, mahkeme olacaktır.

 87. Hüseyin Refik diyor ki:

  Mustafa bey merhaba siteniz ve yazılarınız çok güzel.ben avm de çalışmaktayım değişik saatlerde haftada 4 -16 saat fazla mesai ile çalışmaktayım .2013/10 ayda girdiğiiim şirketiiimden yılbaşı tazminatlı ayrılmak istediiğimi belirttim sebebim mesai saatleri aynı zamanda ücretlerin net ödenmemesi
  Danıştığım bi avukat bordları imzaladıysan hiçbirşey talep edemeyiz dedi bende 2016 da hiçbir ayın bordrosunu imzalamadım(savunmalı tutanak yediim) fakat 2015 de ispatlayabileceğim yıllık 270 saatlik mesai saatini aşmam (326) saat ve tamamının net ödenmediği bu süreler içinde hamile iki personel 8 saati ayda 5 günden fazla aşarak çalıştırıldı bizim yaptığımız mesailer cabası
  Avukattan dilekçe ve noterden o dilekçeyii ihtarname çeksen mevzuata uygun bi biçimde nasıl olur avukatın verdiği bilgi iş verenle konuş uzlaş senin yaşatacağın sorunları yaşamak istemezler uzlaşmayı iste olmazsa ihtarnameyle ne istediğimizi hukiki olarak belirtiir adli sürece başlarız dedi sizin fikriiniiz nedir
  Mesai ücretlerini 7,5₺*15 saat aylık mesai=112,50 çıkıyor bize performan(mesaii ücretii ) ollarak 50-80₺ ödeme yapıyorlar ona binayen ücreti ne olarak almadığımı düşünüyorum
  Yorumlayıp yardımcı olursanız sevinirim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Merhaba. İmzalamadığınız ücret bordrolarının ait olduğu aylarda fazla çalışma yaptığınızı her türlü delille kanıtlayabilirsiniz (Tanık vs.). Ancak siz ücret bordosunu imzalamışsanız ve o bordroda da fazla çalışma tahakkuku varsa iş değişir. Bu durumda, bordroda yazılı olan saatten daha çok fazla çalışma yaptığınızı artık yazılı delille kanıtlamak zorunda kalırsınız. Yani tanık artık tek başına işe yaramaz. Durumunuzu buna göre değerlendirin. İmza atmadığınız ya da imza atsanız bile fazla mesai içermeyen aylar için fazla çalışmanızı her türlü kanıtlayabilirsiniz. İmza attığınız ve içinde fazla mesai ödemesi olan bordrolara ait ayları ise sadece yazılı delillerle kanıtlayabilirsiniz.

   1. Hüseyin refik diyor ki:

    Durumu yazılı olarakta tanıklada iispatlayabilirim fazla çalışma saatllerimizin yazdığı haftalık çizelgenin ve çizelgelerde tek tek firma kaşesi mevcut(çizelge fotokopisi+üstüne ıslak kaie şeklinde) tazminatlı ayrılmakk istediiğimi bellirttim fakat kabul edilmedi
    Ben bu durumda tazminatlı çıkış alabilmem içinönce ihtarname mi çekmem gerekir
    ihtarname sonrasında nasıl bi yol izlemeliyim
    Hukuki süreç mi? yoksa iş müfettişlerii sgk ve çsgb ile mi
    İşverene size sorun yaşatmak istemediğimi hangiisi ile net olarak belirtmeliyim.

    1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

     Hüseyin bey linkteki iletişim formunu doldurup ayrıntılı bilgi verirseniz size dönüş yaparım.

     1. hüseyin refik diyor ki:

      link i bulamadım link atarsanız sevinirim

     2. Mustafa BAYSAL diyor ki:

 88. Bulent diyor ki:

  Slm mustafa bey …3 yildir calistigim ozel kolejde okullarin kapanmasi sebebiyle servis kullanamiyacim…yol ucreti talebinde bulundum ama vermiyorlar…imzalamis oldugum sozlesmemde istanbul il sinirlari icinde calisma zorunlulugu maddesi var …bunu kabul etmek istemiyorum…nedeni kendilerinin belirledigi evime yakin guzargahtaki subelerde huzurlu olamiyacagimi biliyorum istifa edip tazminatimi alabilirmiyim.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Eğer sözleşmeyi imzalamışsanız ve sözleşmede bahsettiğiniz hüküm varsa kabul etmek zorundasınız. Böyle bir durumda istifa ederseniz tazminatınız yanacaktır.

 89. Yusuf Alkan diyor ki:

  Mustafa Bey Merhaba,

  Ben 06 Mayıs 2016 tarihinde işten çıkartıldım. Firma küçülmeye gitmeyi tercih etti ve 12 iş arkadaşımın ve benim işime son verdiler. Kıdem ve ihbar tazminatlarımız hesaplandı ve şu miktarda alacağız diye imzaladık. Lakin 1 ay geçmesine rağmen hala ödeme yapılmadı. Bu aşamada ne yapılmasını tavsiye edersiniz.
  Firma bu zamana kadar tazminat ödemelerini hep yapmıştır.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Yusuf bey, beklemek ya da beklememek elbette sizin kararınız. Ben size ancak şunu söyleyebilirim ki; beklemekten vazgeçtiğinizde yapacağınız ilk iş noter kanalıyla ihtarname çekerek alacaklarınızın 7 gün içinde ödenmesini talep etmeniz ve ardından dava açmak olmalıdır.

 90. Abdullah Tunç diyor ki:

  Mustafa Bey, ben şu anda taşeron olarak çalışıyorum, ama sözleşmeli memuriyet mülakatı kazandım. Güvenlik soruşturmam olumlu sonuçlanması durumunda, tam tarihini bilemediğim yakın gelecekte sözleşmeli memuriyete başlayacağım. Kanunda geçmemesine rağmen bir taşeron işten ayrılmak için haklı gerekçe olarak sayılabilecek bir durum olarak düşünüyorum bu durumu ve kıdem tazminatı haketmem gerektiğine inanıyorum. Güvenlik araştırması netleşmeden ve yeni işe girişim ve başlangıç tarihim netleşmeden ayrılacağıma dair ihbarda bulunamıyorum, çünki elimdeki işten de olmak istemiyorum şayet giremezsem. Acil mantıklı rotanızı bekliyorum, saygılar…

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Abdullah bey, öncelikle hayırlı olsun. Ancak bu konuda yapabileceğiniz bir şey bulunmamakta. Normal şartlar altında, sözleşmeli memuriyete geçmek için işten ayrılırsanız kıdem tazminatınızı yitirirsiniz.

   1. Abdullah Tunç diyor ki:

    Nasıl bir yol izlersem alabilirim, tavsiyeniz var mı?

    1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

     Abdullah bey, eğer sözleşmeli memuriyete geçmek için ayrılacaksanız yapabileceğiniz çok şey yok. Hatta ihbar tazminatı ödememek için, belli bir süre önceden, işten ayrılacağınızı bildirmenizde fayda var.

     1. Abdullah Tunç diyor ki:

      Teşekkür ederim, iyi çalışmalar…

 91. Mustafa Çako diyor ki:

  Mustafa bey pratik, mevzuat dayanağı ile birlikte özveri ile yapmış olduğunuz paylaşımlardan dolayı teşekkürlerimi sunmak isterim.
  Üstadım; işyerimizde bir işçi 2014 yılında belfıtığı ameliyatı oluyor ve iyileşene kadar geçici işgöremezlik raporu kullanıyor.(10 gün, 20 gün vs..) aynı işçi 2016 yılının şubatında 60 günd aha rapor alıyor ve Mayıs ayının başında sağlık gerekçelerini ileri sürerek istifa ediyor ve kıdem tazminatı ödenmesi talebinde bulunuyor.İşyerimizde yapılan iş genel temizlik işidir.masa silme, çay servisi, dolap işi dışı silme gibi. almış olduğu raporlar tek hekim veya heyet raporu olup dilekçe ekinde işyerimize sunmuştur.Sağlık sebeplerini ileri sürerek istifa eden bu işçinin durumunu tam teşekküllü hastaneden alacağı rapor ile, işine devam edemeyeceği, etmesi halinde sağlığınınn dahada bozulacağı yönünde rapor alındığında Yargıtay kararlarına göre tazminatın ödeneceğine yönelik kararları mevcut. Bu durumda işçimize tazminat ödeme konusunda nasıl bir yol izlememiz gerektiği yönünde görüşlerinizi rica ediyorum.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Mustafa bey iltifatınız için teşekkür ederim.

   Şu yazımda da belirttiğim üzere, sık sık rapor alan işçinizi siz 18inci madde kapsamında kıdem tazminatını ödeyerek işten çıkarabilirsiniz. Ama anladığım kadarıyla, bu durumda işçiniz işten ayrılıyor ve sizden tazminatını istiyor. O halde işçinin durumunun 24üncü madde kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Bu maddeye göre ise işçi “İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa” ya da “İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.” işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı vardır.

   Buna göre şunu söylemeliyim ki; işçinin yukarıdaki sağlık durumlarından birinin oluştuğunu sağlık raporuyla kanıtlaması gerekir. Bu durumu raporla kanıtlaması durumnda kıdem tazminatı ödenmelidir. Bu, benim kişisel kanaatim olup sulh ile sorununuzu çözebilmenizi dilerim.

 92. Süleyman DOĞRUGÖRÜR diyor ki:

  Mehabalar  

  Ben Süleyman..

  Ben 2008/9 üncü ayda bir medikal firmada ise başladım 2010/9 üncü ayında şirket te %1 ortak ve şirket müdürü olarak atandım  daha sonra 2013/5 ayda sirketin %99 ortağı ve şirket müdürlüğüm devam etti akabinde 2014/4 aydında şirketin %100 ortağı yani tek ortağı olarak devam ettim. 2015/7 ayında sirketin %100 hissesini devrettim Müdürlüğü de dahil ama ben işyerinde calismaya devam ettim . Şimdi şirket müdürü tazminat ödemeden kendi isteğimle ayrılıyor muş gibi beni 19.04.2016 günü işten cikartti. İtiraz ettim ve ve 20 gün sonra sgk ya bir dilekçe yazarak işten çıkmadığımı sevhen yanlışlık yapıldığını idda ederek işten çıkışı mi sgk dan iptal ettirdi. Ben ne yapmalıyım ve bugün bana çok cuzzi komik bir para teklif ederek benim tazminatım olduğunu söylediler ve istifa mektubu yazmami istediler siz uzmanlarimizca ne kadar tazminat almalıyım..

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Süleyman bey, sitemizde “uzmanlar” bulunmamakta. Amatör olarak ben, elimden geldiğince soru soranlara yardımcı olma gayretindeyim. Sizin durumunuzda yapabileceğiniz en mantıklı hareket, istifa mektubu imzalamayıp noterden çekeceğiniz bir ihtarname ile işvereninizden haklarını talep etmeniz ve ardından davanızı açmanızdır. Bunun dışındaki her yol, işinizi karıştıracaktır.

 93. ismail coşkun diyor ki:

  Hocam yazınızın sistematiği çok süper olmus açık ve anlaşılır olmus teşekkürler

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   İsmail bey, yorumunuz icin çok teşekkür ederim.

 94. tugba diyor ki:

  merhaba bi şirkette sekreter olarak çalışmaktayım caycı isten çıkınca cay ve temizlik işlerini 5 aydır bana yaptırıyorlar haklı fesıh hakkımı kullanarak işten çıkmak istiyorum ama nasıl yapabileceğimi bilmiyorum soracak kimsem yok dilekçesi nasıl yazılır lütfen yardım eder misiniz

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Tuğba hanım öncelikle şunu söylemek isterim ki sözleşmenizi dikkatlice inceleyin. Eğer sözleşmede çaycılik yapabileceğinize dair bir hüküm varsa yapmanız gerekir. Ama böyle bir hüküm yoksa noterden durumu izah eden bir ihtarname çekerek işten ayrılabilirsiniz. Dilerseniz iletişim bölümündeki e posta adresine detaylı bir posta yollayın ki ayrıntılı bir cevap verebileyim.

 95. ibrahim diyor ki:

  mustafa bey sigorta başlangıcım aralık 2000 ve 11 yıldır bir şirkette çalışıyorum.4200 prim günüm var.doğal olarak 99 ve öncesi girişim olmadığı için işten çıkarsam tazminat hakkım yok.benim duyduğuma göre bununla ilgili bir çalışma olduğu torba yasasında yani 99 dan sonra başlangıcı olanlarında 3600 ve 15 yıllık çalışma şartlarını sağlayanlar tazminat hakkına sahip olabilecekleri yönünde böyle bir şey var mı? veya bu hakkı elde edebilmek için neler yapabilirim şimdiden teşekürler

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bu hakkı elde edebilmek için yapabileceğiniz bir şey ne yazık ki yok. Ancak her hangi bir kanun ile bu hususta bir değişiklik yapılırsa elbette buradan sizleri bilgilendiririm. Kendisi işten ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi? Bu konuda şu yazıma bakabilirsiniz.

 96. adem diyor ki:

  Mustafa bey 1 kasım 2015 itibariyle alt iş verene bağlı olarak ustabaşı statüsünde yerel bir belediyede çalışmaktayım. Ama hep büro elamanı olarak hizmet verdim. Şimdi belediye beni destek hizmetlerinin aynı taşeron firmanın başka bir iş alımı ihalesinde büro elemanı olarak gösterdi. Bu durumda hak kaybım olurmu. Tşk.

 97. havva cankat diyor ki:

  Merhabalar, 1992 Mart ayında SSK’lı olarak çalışmaya başladım. Daha sonra 1995 yılında istifa ederek özel bir bankada çalışmaya başladım ve hali hazırda çalışıyorum. Gelecek yıl prim ve yaşımı doldurararak emeliliği hak edeceğim. Maddi koşullarım emekli olmayı işaret etmemekle birlikte emekli olmam halinde kıdem tazminatım bankada işe başladığım 1995 yılından beri olan 21 yıl için mi ödenecek? Bankaya başlarken hizmet birleştirimi için dilekçe vermiştim. Önceden çalışmış olduğum 3 yıl için herhangi bir ödeme alabilecek miyim? Yardım ve ilginiz için şimdiden teşekkür ederim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Evet Havva hanım, emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı alabileceksiniz ve tazminat işe girdiğiniz 1995 yılından bu yana hesaplanacak. Ondan önceki 3 senelik çalışmanız kıdem tazminatınızın hesabında dikkate alınmaz. Ancak bahsettiğiniz 3 yıllık çalışma şu anki işvereninizin başka bir işyerinde ise bu süreler birleştirilir. Aksi takdirde 21 yıllık kıdem tazminatı alırsınız.

 98. Alper diyor ki:

  İnşaat sirketinde 1.5 yıldır çalışıyorum işe girdiğimden beri 2.250 lira maaş alıyorum ve 1.690 lira sgk gösteriliyor. Her hangi bir zam almadım izin kullanmadım iş verenim ayda 2 pazar tatili vermesine karşın ayda 1 pazar tatili yapabildim. Agi ödemesi yapmıyorlar. gün içinde fazla çalışmaya mesai vermiyor. İnşaatın bitimine 2 ay kadar bir süre kaldı ve beni mesleğim dışındaki işlere verip işten caydırmaya çalışıp kendi isteğimle çıkışımı almamı sağlamaya çalışıyorlar. 2 ay sonra iş bitiminde bulunduğumuz şehirden 800 km uzaklıktaki şehirdeki işime devam et yada çık diyorlar. Evim burda iki çocuğum var biri okuyor. Bana nasıl bir yol gösterebilirsiniz ? Kıdem tazminatı agi ve fazla mesailerimi nasıl alabilirim. Saygılarımla

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Alper bey buradan size yol göstermek isterken sizi yanıltabilirim. O nedenle hukuki yardım almanız en doğrusudur. Ama kısaca şu bilgileri verebilirim:

   – İş sözleşmenizde, işverenin size gösterdiği her hangi bir işyerinde çalışacağınıza dair peşin onayınız varsa gidip çalışmak zorundasınız.
   – Ancak bahsettiğiniz diğer hususlar, mevcudiyeti halinde başlı başına bir haklı nedenle fesih sebebidir. Bu sebepleri gerekçe göstererek haklı nedenle iş akdinizi feshedebilir ve kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz.
   – İşveren tarafından ödenmemesi halinde kıdem tazminatı yanında AGİ, fazla çalışma ve genel tatil ücretlerini de ayrıca mahkeme kanalıyla talep edebilirsiniz.
   Lütfen şuradaki yazılara göz atınız. http://iscidunyasi.com/category/kidem-tazminati/

   Ama bir avukattan yardım almanızı öneririm.

 99. muharrrem güneş diyor ki:

  öncelikle böle yararlı bir site yaptığınız için teşekkürler.
  ben 5 buçuk yıldır gençlik hizmetleri spor il müdürlüğünde hizmetalımı antrenör olarak görev yapmaktayım.şimdi ise spor bakanlığının açmış olduğu mülakatı kazanarak spor bakanlığı sözleşmeli spor uzmanlığını kazandım.muhtemelen aynı ilde görev yapmaya devam etsem bile hizmet alımı antrenörlükten istifa edip spor uzmanlığı kadrosunda bakanlıkla sözleşme imzalayacağım.kıdem tazminatı mı almanın bir yolu var mı yada kıdem tazminatı süremin emeklilikte sayılma ihtimali var mı?bir de bana şöyle diyen oldu ben bu 5 buçuk sene içinde 3 ayrı şirket değiştirdim.son çalıştığın şirket hariç diğer şirketlerin kıdem tazminatını kurumun vermesi gerekiyor dediler.ama muhasebe müdürü sen istifa edecen hiç bir şekilde alamazsın diyor.hizmet alımından istifa ettiğimin ertesi günü hemen uzmanlığa başlasam arada hiçboşlluk olmasa emeklilikte bu günleri saydırma ihtimalim olur mu?yada sizin bi öneriniz var mı?bana yol gösterirseniz memnun olurum.yardımlarınız için şimdiden teşekkürler

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Muharrem bey kendiniz istifa ederseniz 3 hâl dışında kıdem tazminatı alamazsınız. Bunları, şu yazımda açıklamıştım. http://iscidunyasi.com/istifa-eden-isci-kidem-tazminati-alabilir-mi/

   Kıdem tazminatı hak etmeden ayrılmanız durumunda, bu süreler ileride kıdem tazminatı hesabında dikkat alınmaz.

   yukarıdaki yazıdaki haller dışında, kendiniz istifa edip de başka mesleğe gererseniz kıdem tazminatı alamazsınız.

BİR YORUM YAZ
Bumerang - Yazarkafe
Başka bir yazı:
4857 4817 idari para cezalari tablo
İş Kanunu İdari Para Cezaları

4857 sayılı İş Kanununa göre uygulanan idari para cezalarını yıllar itibariyle tablo halinde sizlere sunuyoruz. Bu tablonun benzerleri internette yer...

Kapat