Kıdem tazminatı alma şartları

Hangi hallerde kıdem tazminatı alınır?

Bu yazının amacı, internette kıdem tazminatına hak kazanma halleri konusunda yazılmış yüzlerce kaynağın genelde yapmayı unuttuğu bir şeyi yapmaktır: İşçinin kıdem tazminatına hak kazandığı durumları tek tek belirlemek. Bunun için sistematik gideceğim ve yazımı 4 ana başlığa ayıracağım. Bunlar; işçinin işten ayrılması, işverenin işçiyi işten çıkarması, işçinin ölmesi ve işçinin emekli olması şeklinde olacak. Böylece sizler de işten ayrılma şeklinize göre ilgili alt başlığı kolayca bulabileceksiniz. Ama önce kıdem tazminatının ne olduğuna bir bakalım.

Bilgilendirme
Kıdem tazminatı ile ilgili her türlü sorunuzu çekinmeden yorum kısmından sorabilirsiniz.

Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatı, bir işyerinde en az 1 yıldır çalışmakta olan işçinin, belirli şartlar oluştuğunda, işten ayrılırken aldığı toplu ödeme tutarıdır. Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin en son ay aldığı ücretin brüt tutarı esas alınır. İşçiye, işyerinde geçirdiği her bir yıl için bir aylık brüt ücreti tutarında ödeme yapılır ve bu ödemeden sadece damga vergisi kesilir.

Kıdem tazminatına hak kazanma hallerini anlatırken, bu halleri dörde ayıracağımı yukarıda yazmıştım. Bu sayede hangi duruma girdiğiniz daha rahat görebilir ve kıdem tazminatı alıp alamayacağınızı kendiniz de bilebilirsiniz.

Kıdem tazminatına hak kazanmada bir yıllık süre

Kıdem tazminatıyla ilgili bütün bu yazılanları okumadan önce kendinize sormanız gereken soru şudur: Kaç yıldır bu işyerinde çalışıyorum? Eğer bu sorunun cevabı 1 yıldan az ise gerisini boş yere okumanıza gerek yok. Çünkü kıdem tazminatına hak kazanmanın ilk ve tek ön şartı, işçinin o işyerinde en az 1 yıldır çalışıyor olmasıdır.

Peki bu 1 yıl’dan ne anlamamız gerekir? Bu konuda şu bilgiler işinize yarayacaktır: Aynı işverenin farklı işyerlerindeki süreleriniz birleştirilir ve işyerinin devredilmiş olması halinde eski ve yeni işverendeki çalışma süreleri toplamı esas alınır.

Kıdem tazminatına hak kazanma koşullarını ve nedenlerini ayrıntılı olarak okumadan önce aşağıda bulunan kıdem tazminatı şemasını inceleyebilirsiniz. Bu şemadaki okları takip ederek kolayca, kıdem tazminatı alıp alamayacağınızı görebilirsiniz.

Kıdem tazminatına hak kazanma şeması İşçi Dünyası

Ayrıca “kıdem tazminatı alma şartları”nı sözlü ve görüntülü olarak sizlere aktarmaya çalıştığım aşağıdaki videoyu da izleyebilirsiniz.

1- İşçinin işten kendisi ayrılması durumunda kıdem tazminatı

Bu durumu da kendi içinde ikiye ayırmamız gerekir. Bir tanesi işçinin haklı bir nedenle işten ayrılması durumu, ikincisi ise işçinin ortada haklı bir nedeni yokken istifa ederek işten ayrılmasıdır.

a) İşçinin haklı nedenle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı

İşçinin hangi hallerde haklı nedenle iş sözleşmesini derhal feshedebileceği İş Kanununun 24 üncü maddesinde tek tek sayılmıştır. Bu maddede sayılı nedenlerden birine dayanarak iş akdini fesheden işçi, kıdem tazminatına hak kazanır. Peki bu haller nelerdir? Eğer iş sözleşmesini aşağıda sayılı hallerden biri nedeniyle ve 6 iş günü içinde feshetmişseniz kıdem tazminatını alabilirsiniz.

 • İşin niteliğinden kaynaklanan nedenlerle, işin yapılması işçinin sağlığı için veya yaşamı için tehlike oluşturması nedeniyle
 • işçinin sürekli görüştüğü işveren ya da başka bir işçinin bulaşıcı bir hastalığa tutulması ya da yapılan işle bağdaşmayan bir hastalığa tutulması nedeniyle
 • İşçinin, is sözleşmesi yapılırken çalışma şartları, ücret, işin niteliği vb. konularda işveren tarafından yanıltılmış olması nedeniyle
 • İşçinin kendisine ya da bir aile üyesine işverence hakaret edilmesi ya kötü davranışta bulunulması nedeniyle
 • İşverenin işçiye cinsel tacizde bulunması nedeniyle
 • İşverenin işçiyi ya da ailesinden birilerini tehdit etmesi, işçiyi ya da ailesinden birinin suça teşvik etmesi vb. nedenlerle
 • İşverenin işçiye ya da ailesinden birine karşı, hapis gerektiren bir suç işlemiş olması ya da işçi hakkında iftira ve ithamlarda bulunması nedeniyle
 • İşyerinde cinsel tacize uğrayan işçinin bu durumu işverene bildirmesine rağmen, işverenin tedbir almaması nedeniyle
 • İşçinin ücretinin zamanında ve tam olarak ödenmemesi nedeniyle
 • İşçiye, sözleşme ile belirlenmiş olan, çalışma şartlarının uygulanmaması nedeniyle
 • İşyerinde zorlayıcı bir sebeple işin bir haftadan çok durması nedeniyle

b) İşçinin istifa etmesi halinde kıdem tazminatı

Bu durumda işçi kıdem tazminatı alamaz. Bu kadar açık ve nettir. İşçinin ortada haklı bir nedeni yokken işten ayrılmak istemesi durumunda ona kıdem tazminatı kural olarak ödenmez. Ama  bu durumun 3 istisnası bulunmaktadır. Aşağıdaki durumlarda, işçi hiçbir haklı gerekçe göstermeksizin istifa etse bile kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır:

2- İşverenin işçiyi işten çıkarması halinde kıdem tazminatı

İşveren işçiyi temelde iki nedenle işten çıkarabilir. Bunlardan bir tanesi işverenin haklı bir nedenle işçiyi işten çıkarması, ikincisi ise ortada haklı bir neden yokken ya da İş Kanununun 17 nci maddesi gereğince işçinin işten çıkarılmasıdır.

a) İşverenin işçiyi haklı bir nedenle işten çıkarması durumunda kıdem tazminatı

kidem tazminati 2016 iscidunyasi

İşverenin hangi hallerde işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebileceği İş Kanununun 25 inci maddesinde tek tek sayılmıştır. 25 inci maddede haklı nedenle fesih halleri 4 ana başlığa bölünmüştür. Bunlar sırasıyla; sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık, zorlayıcı sebepler ve işçinin göz altına alınması ya da tutuklanması halleridir.

İşte bu dört ana başlıktan ikincisi yani ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri nedeniyle iş sözleşmesi feshedilen işçi kıdem tazminatı hakkını kaybeder. Diğer nedenlerle iş akdi feshedilirse kıdem tazminatını almaya hak kazanır. O halde aşağıda yazılı hallerden birisi nedeniyle işten çıkarılan işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır:

 • İşçinin kendi hatalarından kaynaklı olarak yakalandığı bir hastalık ya da engellilik hali nedeniyle bir ayda toplam 5 iş gününden fazla ya da ardı ardına 3 iş günü işe gelememesi nedeniyle
 • İşçinin hatasından olup olmadığı dikkate alınmaksızın, tutulduğu bir hastalığının tedavi edilemeyeceğine ve bu hastalık nedeniyle işyerinde çalışmasında sakınca olduğuna ilişkin sağlık kurulu raporu bulunması nedeniyle
 • İşçiyi işyerinde 1 haftadan daha uzun süreyle çalışmaktan alıkoyan mücbir bir sebebin olması nedeniyle
 • İşçinin tutuklanması ya da göz altına alınması durumunda, bu şekilde geçen sürelerin işçinin ihbar / bildirim sürelerini aşması nedeniyle

İşveren işçiyi aşağıdaki haller nedeniyle işten çıkardığında ise, işçi kıdem tazminatı alamayacaktır:

 • Gerekli vasıflara sahip olmadığı halde varmış gibi yaparak, kendisiyle ilgili yanlış bilgiler vererek iş sözleşmesi yapılırken işçinin işvereni aldatmış olması nedeniyle
 • İşçinin işverenin ya da ailesinden birinin hakkında hakaret dolu sözler sarf etmesi ya da iftirada bulunması nedeniyle
 • İşçinin başka bir işçiye cinsel tacizde bulunması nedeniyle
 • İşçinin işverene, işverenin ailesine ya da başka bir işçiye sataşması nedeniyle
 • İşçinin işyerine sarhoş ya da uyuşturucu madde alarak gelmiş olması ya da bu maddeleri işyerinde kullanması nedeniyle
 • İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanması, hırsızlık yapması ya da işverene bağlılık kurallarına uymaması nedeniyle
 • İşçinin işyerinde işlediği bir suçun 7 günden fazla hapis cezası gerektirmesi ve ertelenmemesi nedeniyle
 • İşçinin mazeretsiz ya da izinsiz olarak olarak; arka arkaya 2 iş günü ya da bir ay içinde 2 kez her hangi bir tatilden hemen sonraki iş günü ya da bir ayda toplam 3 iş günü işine gelmemesi nedeniyle
 • İşçinin görevlerini, kendisine hatırlatılmasına rağmen, ısrarla yapmaması nedeniyle
 • İşçinin kendi hatası nedeniyle iş güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle
 • İşçinin hatası nedeniyle işyerinin malına verdiği zarar miktarının, işçinin bir aylık ücreti tutarını aşması nedeniyle

b) İşverenin işçiyi haklı bir nedeni olmaksızın işten çıkarması durumunda kıdem tazminatı

Bunlar dışında ortada bir neden yokken işçi işten çıkarılırsa, işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. İş Kanununun 17 nci maddesi gereğince ister gerekçe gösterilerek olsun isterse gerekçe gösterilmeden olsun, işten çıkarılan işçi kıdem tazminatını hak eder.

3- İşçinin ölümü halinde kıdem tazminatı

İşçinin ölmesi halinde, işçinin işyerinde ya da başka yerde ölmüş olması fark etmeden, işçinin yasal mirasçılarına kıdem tazminatı ödemesi yapılması zorunludur. Burada aranan tek şart işçinin o işyerinde 1 yıldır görev yapıyor olması olacaktır.

İşçinin ölmesi halinde, geride kalanların ayrıca hak ettiği ama kıdem tazminatıyla ilgisi olmayan bir başka ödeme olan ölüm tazminatı konusunda bilgi almak isterseniz lütfen tıklayınız.

4- İşçinin emekliye ayrılması halinde kıdem tazminatı

İşçi hem prim günü hem de yaş bakımından emekliliği hak etmişse ve emekli maaşını alarak hayatının geri kalanını idame ettirmeyi düşünüyorsa artık emekli olacak demektir. Bu durumda da işçinin o işyerinde en az 1 yıllık kıdemi varsa, işçiye kıdem tazminatı ödenmelidir.

SONUÇ

Kıdem tazminatı, işçinin emeğinin karşılığıdır. Adeta emeklilik ikramiyesi ya da bazen yeni bir iş kurmak için sermayesidir. Bazı durumlarda çocuğunun üniversite parası, bazen yıllardır hayal edilen bir arabadır.

İşçinin çalıştığı her bir yıl için hak ettiği ve toplam tutarı işçi için önem arz eden bu tazminatı almak işçinin en doğal hakkıdır. Ama işini doğru yapmayan ya da işvereninin eline koz veren işçinin bu hakkını kaybetmesi muhtemeldir.

Kıdem tazminatı hakkının yitirilmemesi için işçi tarafından azami çaba gösterilmesi ve yukarıda belirtilen hallerin iyi öğrenilmesi gerekmektedir.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (25 oy / LÜTFEN yıldıza tıklayarak YAZIYA OY VERİNİZ / ortalama: 4,64 / 5)
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 331 YORUM
 1. Ferhat diyor ki:

  Saygılar ben ferhat … ben özel sektörde 16.11.2005 yılından 1.12.2016 yılına kadar aynı işyerinde farklı bölümlerde çalışmaktayım lakin şuan işveren tarafından bölüm sorumlu ları ile anlaşamayıp sürekli bölüm değişikliği yaptığımı öne sürüp iş yerinden 1 ay ihbar süresi verip çıkışımı verdiler buna istihistihaken haklarım nedir ayrıca çalıştığım süre boyunca aynı iş yerinde 3 farklı bölüm de çalışmamı işveren isteğine göre çalıştırdı

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Şartları varsa işe iade davası açabilirsiniz.

 2. Tugay ozdemir diyor ki:

  Meraba 3 yildir isyerinde calismaktayim uzman cavuslugu kazandim tazminatimi albilirmiyyim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Merhaba. Bu durumda kendi isteğinizle işten ayrıldığınız için alamazsınız.

 3. murat diyor ki:

  Merhaba mustafa bey fabrikamizin isler normal sartta ilerlemektedir lakin patronlar ceza evindedir.bu durumdan dolayi parasal sikintilar yasanmaktadir bu nedenle bazi sebepler sunarak haftada 1 veya 2 gun ucretsiz izinler olmaktadir bunun bakim adi altinda uzayacagi 1 ayi bulacagi soylenmektedir.bakim dan dolayi 1 ay ucretsiz izine gonderme hakki varmidir cikmak istemediyimiz durumda hakli olurmuyuz
  Tesekkur ederim.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bir ay ücretsiz izne gönderilmeniz için yazılı onayınız şarttır. Eğer bu onayı vermez ve yine de ücretsiz izne gönderilirseniz bu sizin için bir haklı fesih gerekçesi olacaktır.

 4. hüseyin diyor ki:

  Selam ben bir işşaat firmasında 9 ay çalıştım işim bitti ssk çıkışı istifa olarak göstermiştir tazminat da almadım iş kurdan işsizlik maaşı için başvurdum olumsuz oldu ben neyabmaliyim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Böyle bir durumda dava açmanız şart. Davayı kazanırsanız da mahkeme kararını İşkura götürerek işsizlik maaşınızın ödenmesini talep edebilirsiniz.

 5. UMUT diyor ki:

  Merhaba Mustafa bey ben bi yardım derneğinde 4 yıldır çalışıyordum ama bu son khk ile dernek kapandı çıkışımız bugün verildi sorum şu kıdem ve ihbar tazminatı hakkımız var mı eğer varsa nasıl bi yol izleyecez teşekkürler

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Eğer çıkışınız SGK 36 kodu ile verilmişse tazminat ödenmez. Ama siz yine de ödenmesi için dava açabilirsiniz.

 6. Ahmet diyor ki:

  Selam ilk patron çıkardı sonra ofise çağırıp işe başla dedi bende başlamıyacam diyip hakkını helal et dedim tazminat hakkı alabilirim miyim şimdiden teşekkür ederim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Önemli olan işten çıkarılış gerekçenizdir. Yazı kapsamında değerlendirmeniz gerekir.

 7. sedat diyor ki:

  Merhaba ben 16.12.2002 yılından beri bir tekstil formasında calismaktayim 22.11.2016 yılında beni işten çıkardılar bankaya yatan askeri ücret ama benim aldım aylık 4000 ve 12 saat çalıştırıyor 14 yıl hiç izin kullanmadım Hic bir resmi tatil izni vermediler Ben geriye dönük bütün haklarını ama bilirmiyim ve ne yapmalıyım tazminati askeri ücret hesapladilar

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bu durumda dava açmalısınız. Tüm iddialarınız mahkeme değerlendirecektir. Gerekirse tanık da dinleyecektir. Yapmanız gereken, bir an önce bir avukatla görüşerek dava açmaktır.

 8. Seher diyor ki:

  Merhaba mustafa bey benim sorum annemle ilgili olacak annem ozel sektorde isci olarak 4 yil boyunca calisti ama anneannem hastalandi ve ina bakmak icin isten ayrildi isten ayrildigi kurum tazminat ödemedi simdi yaski bakim maasina yazildi annem peki biz anneanneme baktigini kanitlayarak yani onun icin isten ciktigini belgelerek annemin o 4 yili icin tazminat alabilir miyiz

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Merhaba, ne yazık ki işçinin annesine bakmak için işten ayrılmış olması kıdem tazminatı almasını gerektirmemektedir.

 9. Hülya diyor ki:

  merhabalar. ben 05.05.2016 ‘da evlendim, özel sektörde 2 senedir çalışıyorum ve şuan 3 aylık gebeyım ve saglık sorunları yaşadığım için kendi isteğim ile ayrılmak istiyorum sizce tazmınat alabiliyormuyum?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Elbette alabilirsiniz. Evlilik nedeniyle işten ayrılma konusundaki yazımdan faydalanabilirsiniz.

   1. Hülya diyor ki:

    teşekkür ederim mustaffa bey

 10. Hakan diyor ki:

  Merhabalar bugün itibari ile işime son verildi, tazminatını alabilmem için Hagi yolları izlemeliyim zira, işyeri güvenmiyorum. .

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bu konuda daha önce yazdığım şu yazıma göz atabilirsiniz.

 11. mustafa diyor ki:

  merhaba
  02/09/2013 tarihinden bu yana özel bir şirkette çalışmaktayım. istifa etmek istiyorum. 1993 yılından bu yana sigortalıyım. 1974 doğumluyum. kıdem tazminatımı alabilirmiyim.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Şu yazımdan bilgi alabilirsiniz.

 12. emrah diyor ki:

  merhaba,
  beyaz yaka olarak Lojistik şirketinde iş ünvanı olarak nakliye memuru olarak çalışıyorum. geldiğim günden beri beni sorumlu yapacaklarını söylüyorlar. ama 3 yıldır hiç bir şart değişmedi. hala 60 personelin sorumluluğunu yaptırıyorlar ve ünvanımı seneye yükselteceklerini bildiriyorlar. bu durumu kabul etmeyerek haklı fesih hakkımı kullanabilirmiyim. ayrıca iş sözleşmemde bürüt ücretime resmi tatil günleri ve fazla çalışma ücretleri dahildir ifadesi var. bu ifadeden dolayı fazla çalışma da ödemiyorlar, kanuni olarak hakları var mıdır.
  iyi çalışmalar

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Merhaba. Fazla çalışma ile ilgili olarak şu yazımdan bilgi alabilirsiniz. Unvan konusu ise, iş sözleşmenizin içeriğine bağlı. Sözleşmenizde size verilecek görev açıkça yazılmamışsa, bahsettiğiniz unvanın size verilmemesi nedeniyle işten ayrılırsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz.

 13. kübra diyor ki:

  Merhabalar;

  5 yıldır tekstil şirketinde çalışıyorum. Maaş ödemelerimiz 1 yıldır düzensiz ve eksik. İşten ayrılmak istiyorum. Bu sebeple işten ayrılırsam tazminatımı alabilir miyim? Şimdiden teşekkürler.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Düzensiz ve eksik ödenen maaş, işçi için bir haklı nedenle fesih sebebidir.

 14. Busra diyor ki:

  Merhaba mustafa bey esim kendi isteği ile istifa edecek şöyle bir sey var kendisi engelli olarak çalışıyordu özel komu sektöründe çalışıyor ve sağlık nedeni ile işi bırakmak zorunda kaldı engelli durumundan dolayi zorlandığı için 7 yildir aynı is yerinde çalışıyor tazminat alabilirim almak için nereye başvurması lazım (eskisehir ) smdiden teşekkürler

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bu durumda istifa etmemeli ve bir sağlık raporu ile, yaptığı iş ile mevcut hastalığı arasında bağlantı kurulmalı. Bunun ardından ihtarname çekerek işten ayrılmalı. İşveren kıdem tazminatını ödemezse, raporun takdirini mahkeme yapacaktır.

 15. Mesut diyor ki:

  Kpss den alınan puanla memur olduğum zaman tazminatımı alabilirmiyim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Hayır, bu durumda kıdem tazminatı alma hakkınız bulunmamaktadır.

 16. Volkan deniz diyor ki:

  Allah kolaylık versin

 17. Volkan deniz diyor ki:

  Saygılar avukat bey cevaplamış olduğunuz konuları tek tek okudum ama benim sorunumla ilgili bir soru sorulmamış ben iş mahkemesini kazandım iş veren temize göndermiş benim haciz yolum acik arsasına haciz koyduk yanlız iş verenin arasında birkaç haciz var buna ssk kurumu da dahil ben masrafları yapıp arsayı sqtıracagım benim paramı almamda öncelikli olmamı nasıl saglarım kurum benden önce mi parasını alır

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Merhaba, ben avukat değilim. Sorduğunuz soru da ancak bir avukatın cevaplayabileceği bir soru olduğu için cevap veremiyorum.

 18. Mustafa diyor ki:

  İyi günler Mustafa Bey,
  Yakın akraban kamuda işçi personel olarak 18 yıllık çalıştıktan sonra özelleştirmeden dolayı memuriyete geçmek zorunda kaldı. 3 yıl sonra yüz kızartıcı sebeplerden hüküm giydi ve işten atıldı. Önümüzdeki ay kendisinin dışardan sigortasını yatırmasından dolayı emekli olacak. Acaba geriye dönük çalıştığı yılların tazminatını alabilir mi.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bunun için özelleştirme ve sonrası için akrabanıza uygulanan ilgili kanuna bakmak gerekir. Orada büyük ihtimalle kıdem tazminatına ilişkin bir hüküm bulunacaktır.

 19. Merve diyor ki:

  Merhabalar,
  Ben yaklaşık 3 yıldır özel bir şirkette sekreter olarak çalışıyorum. Bana 2 yıl önce muhasebeye geçirilmek için söz verildi. Fakat öyle bişey olmadı. İşi öğremem için diye başlayan muhasebe işlerini hala bana yaptırıyorlar. Sen muhasebe elemanısın diye bazı muhasebe işlerini bana yaptırıyorlar. Tabiki hala sekreterim ve sekreter maaşı alıyorum. Bu benim için haklı bir sebep olur mu Kıdem tazminatı almam için? Eğer bu haklı bir sebep Olursa muhasebe işlerini yaptığımı kanıtlamam mı gerek?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Fiilen 2 yıldır çalıştığınıza göre, size verilen görevi kabul etmiş sayılabilirsiniz. Bu nedenle işten ayrılırsanız sıkıntı yaşayabileceğiniz kanaatindeyim.

   1. Merve diyor ki:

    Anladım teşekkür ederim. Peki şöyle bir durum daha var haftada 5 gün çalışıyorum ve günde 9 saat 15 dk bi çalışma söz konusu haftalık 46 saat 15 dk yapıyor. 1 haftada 45 saati geçiyor ve çalışanlara bu parayı ödememek için kağıt imzalattılar kendi rızamla çalışıyorum diye. Ama kimsede isteyerek imzalamadı tabiki. Bu benim için bir sebep olur mu?

    1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

     Böyle bir imzanın hiçbir anlamı yoktur. Öyle ya da böyle fiilen yapılan fazla mesainin ücretinin ödenmesi kanuni bir zorunluluktur.

 20. Serkan diyor ki:

  Merhaba eşim güvenlik olarak çalışıyor 8 saat 6 gün çalışıyor 2 gün of yapıyor ancak 90 günde bir defa gece işe ççağırıyorlar ve mesayi ücretide ödemiyorlar bu yasalmıdır teşekkürler konuyla alakalı değil ama işçi haklarını merak ettim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Fazla mesaiyi her zaman haftalık hesaplamalısınız. 7 günlük periyotta çalışma süresinin 45 saati aşması durumunda fazla mesai ödenmelidir.

   1. ufuk diyor ki:

    merhaba 5 yıldır isyerimde calismaktaydim. işime son verildi. tazminatimida almadım. ve iskur başvurdum. işsizlik ödeneği almak için. ama istifa etmişsiniz maaş alamazsınız dediler. isyerim beni dolaylı yollardan tehdit etti. ve noterden istifa ettiğime dair yazı istedi. noterden aldığım istifa dilekçesinin altınada el yazimla bütün alacaklarimi aldım vs diye yazdırdilar şimdi ne yapmalıyım çok madur ve çaresiz durumdayım.

    1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

     Böyle bir şey yaparak işlerinizi zora sokmuşsunuz. Ama banka hesabınıza yatan bir para yoksa halen dava açarak şansınızı deneyebilirsiniz. Başka türlü alacaklarınızı tahsil etmeniz çok zordur.

 21. Ruhi diyor ki:

  Merhabalar Mustafa Bey,

  İşveren tarafından süreklilik arz etmeye başlayan bir hakaret durumu söz konusu. Ancak bu hakaretlerin ispatlanabilirliği yok. Öyle ki; lehime şahitlik edecek birini bulabilmem neredeyse imkansız. Personelin yanında hakarete uğradığım durumlar da söz konusu ancak personel, malum sebeplerden şahitlik etmez/edemez. Ve ben bu iş yerinde ne daha fazla kalmak ne de kıdem tazminatımı içeride bırakarak zenginliğine zenginlik katmak istemiyorum. Bana yol gösterebilir misiniz? Teşekkür ederim.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Merhaba, bahsettiğiniz durum ne yazık ki sık karşılaşılan hallerden birisidir. Bu durumda, sizin de takdir edeceğiniz üzere şahit bulamadıktan sonra hakkını almak çok zor. O nedenle size gösterebileceğim başka bir yol bulunmuyor. Bir şekilde tanığa ihtiyacınız olacaktır.

 22. isa diyor ki:

  Merhaba ben 10 yildir calistigim otelde evlendigim icin yurtdisina yerkescem esim yurtdisinda yasadigi icin ben bir bay olarak tazminatimi nasil alabilirim otel beni isten cikarmadi askiya almislar nasil tazminat alabilirim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bu gerekçeyle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamazsınız. Başka bir gerekçe bulmanız gerekir İsa bey.

 23. naz diyor ki:

  merhaba,
  3 yıl önce başladım işe satınalma uzmanı olarak başladım ancak satınalma dışında her departmanda çalıştım. 5 ay önce doğum yaptım ve tekrar işe başladım ama çocuğuma bakacak kimse yok bakıcı için durumum müsait değil ayrıca oğlum bakıcı için henüz çok küçük işten ayrılma durumunda tazminat alabilirmiyim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Başka bir gerekçe bulmadan, çocuğunuza bakmak için ayrılırsanız kıdem tazminatı alamazsınız.

 24. Soner ulker diyor ki:

  Sayın mustafa bey ben ücbucuk ay sonra bırden işme son verildi 15 gunluk tazmınat alabılırmıyım vermezlerse ne yapmam gerekıyor tsk

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Haklı nedenle feshedildiyse işveren ihbar süresi kullandırmak zorunda değildir. Ama ortada bir sebep yokken işten çıkaırlmışsanız 2 haftalık ücretiniz kadar ihbar tazminatının size ödenmesi gerekir. İşkura şikayette bulunabilirsiniz.

 25. Ali Can Yüce diyor ki:

  Merhabalar,

  2012 Nisan – 2016 Şubat ayları arasında Seyehat Acentası’nda Operasyon sorumlusu olarak çalıştım. Acenta 2 Ay maaşımı ödemediği için iş akdini İhtarname ile sonlandırdım. İşveren Tazminat vermeyeceğini beyan etti ve İşkur’a başvurdum. İşkur bana Kıdem ve İhbar Tazminatı hak ettiğime dair bir kağıt verdi. O kağıt şu an avukatımda. Aralık 13 tarihinde ilk duruşma mevcut malum zaman yaklaştı. Bu süre zarfında izlemem gereken herhangi bir yol var mıdır ? Var ise bana bilgi vermeniz gerçekten beni çok mutlu edecektir. Bir de bu davayı kazanma olasılığım nedir acaba ?
  Şimdiden Teşekkür ederim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Merhaba. Artık beklemekten başka yapmanız gereken bir şey yok. Ücretinizi alamadıysanız, davayı kazanmanız beklenir. Yine de son karar mahkemenin olacaktır, kesin bir şey söylemem mümkün olmaz.

   1. gülay diyor ki:

    13/09/1999 sigorta girişim var 14 yıldır aynı şirkette çalışıyorum kendi isteğimle işten ayrılsam tazminat alabilirmiyim

    1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

     Şu yazıdan da göreceğiniz üzere alamazsınız.

1 3 4 5
BİR YORUM YAZ
yazar kafe
Bumerang - Yazarkafe
Başka bir yazı:
kadin iscilerin haklari isci dunyasi
Kadın işçilerin hakları nelerdir?

Kadın işçilere özel tüm haklar Kadın işçiler iş mevzuatı açısından özel olarak korunması gereken gruplardan görülmüş ve lehlerine birçok düzenleme...

Kapat