Reklam

Kıdem tazminatı alma şartları

Hangi hallerde kıdem tazminatı alınır?

Bu yazının amacı, internette kıdem tazminatına hak kazanma halleri konusunda yazılmış yüzlerce kaynağın genelde yapmayı unuttuğu bir şeyi yapmaktır: İşçinin kıdem tazminatına hak kazandığı durumları tek tek belirlemek. Bunun için sistematik gideceğim ve yazımı 4 ana başlığa ayıracağım. Bunlar; işçinin işten ayrılması, işverenin işçiyi işten çıkarması, işçinin ölmesi ve işçinin emekli olması şeklinde olacak. Böylece sizler de işten ayrılma şeklinize göre ilgili alt başlığı kolayca bulabileceksiniz. Ama önce kıdem tazminatının ne olduğuna bir bakalım.

Bilgilendirme
Kıdem tazminatı ile ilgili her türlü sorunuzu çekinmeden yorum kısmından sorabilirsiniz.

Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatı, bir işyerinde en az 1 yıldır çalışmakta olan işçinin, belirli şartlar oluştuğunda, işten ayrılırken aldığı toplu ödeme tutarıdır. Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin en son ay aldığı ücretin brüt tutarı esas alınır. İşçiye, işyerinde geçirdiği her bir yıl için bir aylık brüt ücreti tutarında ödeme yapılır ve bu ödemeden sadece damga vergisi kesilir.

Kıdem tazminatına hak kazanma hallerini anlatırken, bu halleri dörde ayıracağımı yukarıda yazmıştım. Bu sayede hangi duruma girdiğiniz daha rahat görebilir ve kıdem tazminatı alıp alamayacağınızı kendiniz de bilebilirsiniz.

Kıdem tazminatına hak kazanmada bir yıllık süre

Kıdem tazminatıyla ilgili bütün bu yazılanları okumadan önce kendinize sormanız gereken soru şudur: Kaç yıldır bu işyerinde çalışıyorum? Eğer bu sorunun cevabı 1 yıldan az ise gerisini boş yere okumanıza gerek yok. Çünkü kıdem tazminatına hak kazanmanın ilk ve tek ön şartı, işçinin o işyerinde en az 1 yıldır çalışıyor olmasıdır.

Peki bu 1 yıl’dan ne anlamamız gerekir? Bu konuda şu bilgiler işinize yarayacaktır: Aynı işverenin farklı işyerlerindeki süreleriniz birleştirilir ve işyerinin devredilmiş olması halinde eski ve yeni işverendeki çalışma süreleri toplamı esas alınır.

Kıdem tazminatına hak kazanma koşullarını ve nedenlerini ayrıntılı olarak okumadan önce aşağıda bulunan kıdem tazminatı şemasını inceleyebilirsiniz. Bu şemadaki okları takip ederek kolayca, kıdem tazminatı alıp alamayacağınızı görebilirsiniz.

Kıdem tazminatına hak kazanma şeması İşçi Dünyası

Ayrıca “kıdem tazminatı alma şartları”nı sözlü ve görüntülü olarak sizlere aktarmaya çalıştığım aşağıdaki videoyu da izleyebilirsiniz.

1- İşçinin işten kendisi ayrılması durumunda kıdem tazminatı

Bu durumu da kendi içinde ikiye ayırmamız gerekir. Bir tanesi işçinin haklı bir nedenle işten ayrılması durumu, ikincisi ise işçinin ortada haklı bir nedeni yokken istifa ederek işten ayrılmasıdır.

a) İşçinin haklı nedenle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı

İşçinin hangi hallerde haklı nedenle iş sözleşmesini derhal feshedebileceği İş Kanununun 24 üncü maddesinde tek tek sayılmıştır. Bu maddede sayılı nedenlerden birine dayanarak iş akdini fesheden işçi, kıdem tazminatına hak kazanır. Peki bu haller nelerdir? Eğer iş sözleşmesini aşağıda sayılı hallerden biri nedeniyle ve 6 iş günü içinde feshetmişseniz kıdem tazminatını alabilirsiniz.

 • İşin niteliğinden kaynaklanan nedenlerle, işin yapılması işçinin sağlığı için veya yaşamı için tehlike oluşturması nedeniyle
 • işçinin sürekli görüştüğü işveren ya da başka bir işçinin bulaşıcı bir hastalığa tutulması ya da yapılan işle bağdaşmayan bir hastalığa tutulması nedeniyle
 • İşçinin, is sözleşmesi yapılırken çalışma şartları, ücret, işin niteliği vb. konularda işveren tarafından yanıltılmış olması nedeniyle
 • İşçinin kendisine ya da bir aile üyesine işverence hakaret edilmesi ya kötü davranışta bulunulması nedeniyle
 • İşverenin işçiye cinsel tacizde bulunması nedeniyle
 • İşverenin işçiyi ya da ailesinden birilerini tehdit etmesi, işçiyi ya da ailesinden birinin suça teşvik etmesi vb. nedenlerle
 • İşverenin işçiye ya da ailesinden birine karşı, hapis gerektiren bir suç işlemiş olması ya da işçi hakkında iftira ve ithamlarda bulunması nedeniyle
 • İşyerinde cinsel tacize uğrayan işçinin bu durumu işverene bildirmesine rağmen, işverenin tedbir almaması nedeniyle
 • İşçinin ücretinin zamanında ve tam olarak ödenmemesi nedeniyle
 • İşçiye, sözleşme ile belirlenmiş olan, çalışma şartlarının uygulanmaması nedeniyle
 • İşyerinde zorlayıcı bir sebeple işin bir haftadan çok durması nedeniyle

b) İşçinin istifa etmesi halinde kıdem tazminatı

Bu durumda işçi kıdem tazminatı alamaz. Bu kadar açık ve nettir. İşçinin ortada haklı bir nedeni yokken işten ayrılmak istemesi durumunda ona kıdem tazminatı kural olarak ödenmez. Ama  bu durumun 3 istisnası bulunmaktadır. Aşağıdaki durumlarda, işçi hiçbir haklı gerekçe göstermeksizin istifa etse bile kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır:

2- İşverenin işçiyi işten çıkarması halinde kıdem tazminatı

İşveren işçiyi temelde iki nedenle işten çıkarabilir. Bunlardan bir tanesi işverenin haklı bir nedenle işçiyi işten çıkarması, ikincisi ise ortada haklı bir neden yokken ya da İş Kanununun 17 nci maddesi gereğince işçinin işten çıkarılmasıdır.

a) İşverenin işçiyi haklı bir nedenle işten çıkarması durumunda kıdem tazminatı

kidem tazminati 2016 iscidunyasi

İşverenin hangi hallerde işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebileceği İş Kanununun 25 inci maddesinde tek tek sayılmıştır. 25 inci maddede haklı nedenle fesih halleri 4 ana başlığa bölünmüştür. Bunlar sırasıyla; sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık, zorlayıcı sebepler ve işçinin göz altına alınması ya da tutuklanması halleridir.

İşte bu dört ana başlıktan ikincisi yani ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri nedeniyle iş sözleşmesi feshedilen işçi kıdem tazminatı hakkını kaybeder. Diğer nedenlerle iş akdi feshedilirse kıdem tazminatını almaya hak kazanır. O halde aşağıda yazılı hallerden birisi nedeniyle işten çıkarılan işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır:

 • İşçinin kendi hatalarından kaynaklı olarak yakalandığı bir hastalık ya da engellilik hali nedeniyle bir ayda toplam 5 iş gününden fazla ya da ardı ardına 3 iş günü işe gelememesi nedeniyle
 • İşçinin hatasından olup olmadığı dikkate alınmaksızın, tutulduğu bir hastalığının tedavi edilemeyeceğine ve bu hastalık nedeniyle işyerinde çalışmasında sakınca olduğuna ilişkin sağlık kurulu raporu bulunması nedeniyle
 • İşçiyi işyerinde 1 haftadan daha uzun süreyle çalışmaktan alıkoyan mücbir bir sebebin olması nedeniyle
 • İşçinin tutuklanması ya da göz altına alınması durumunda, bu şekilde geçen sürelerin işçinin ihbar / bildirim sürelerini aşması nedeniyle

İşveren işçiyi aşağıdaki haller nedeniyle işten çıkardığında ise, işçi kıdem tazminatı alamayacaktır:

 • Gerekli vasıflara sahip olmadığı halde varmış gibi yaparak, kendisiyle ilgili yanlış bilgiler vererek iş sözleşmesi yapılırken işçinin işvereni aldatmış olması nedeniyle
 • İşçinin işverenin ya da ailesinden birinin hakkında hakaret dolu sözler sarf etmesi ya da iftirada bulunması nedeniyle
 • İşçinin başka bir işçiye cinsel tacizde bulunması nedeniyle
 • İşçinin işverene, işverenin ailesine ya da başka bir işçiye sataşması nedeniyle
 • İşçinin işyerine sarhoş ya da uyuşturucu madde alarak gelmiş olması ya da bu maddeleri işyerinde kullanması nedeniyle
 • İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanması, hırsızlık yapması ya da işverene bağlılık kurallarına uymaması nedeniyle
 • İşçinin işyerinde işlediği bir suçun 7 günden fazla hapis cezası gerektirmesi ve ertelenmemesi nedeniyle
 • İşçinin mazeretsiz ya da izinsiz olarak olarak; arka arkaya 2 iş günü ya da bir ay içinde 2 kez her hangi bir tatilden hemen sonraki iş günü ya da bir ayda toplam 3 iş günü işine gelmemesi nedeniyle
 • İşçinin görevlerini, kendisine hatırlatılmasına rağmen, ısrarla yapmaması nedeniyle
 • İşçinin kendi hatası nedeniyle iş güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle
 • İşçinin hatası nedeniyle işyerinin malına verdiği zarar miktarının, işçinin bir aylık ücreti tutarını aşması nedeniyle

b) İşverenin işçiyi haklı bir nedeni olmaksızın işten çıkarması durumunda kıdem tazminatı

Bunlar dışında ortada bir neden yokken işçi işten çıkarılırsa, işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. İş Kanununun 17 nci maddesi gereğince ister gerekçe gösterilerek olsun isterse gerekçe gösterilmeden olsun, işten çıkarılan işçi kıdem tazminatını hak eder.

3- İşçinin ölümü halinde kıdem tazminatı

İşçinin ölmesi halinde, işçinin işyerinde ya da başka yerde ölmüş olması fark etmeden, işçinin yasal mirasçılarına kıdem tazminatı ödemesi yapılması zorunludur. Burada aranan tek şart işçinin o işyerinde 1 yıldır görev yapıyor olması olacaktır.

İşçinin ölmesi halinde, geride kalanların ayrıca hak ettiği ama kıdem tazminatıyla ilgisi olmayan bir başka ödeme olan ölüm tazminatı konusunda bilgi almak isterseniz lütfen tıklayınız.

4- İşçinin emekliye ayrılması halinde kıdem tazminatı

İşçi hem prim günü hem de yaş bakımından emekliliği hak etmişse ve emekli maaşını alarak hayatının geri kalanını idame ettirmeyi düşünüyorsa artık emekli olacak demektir. Bu durumda da işçinin o işyerinde en az 1 yıllık kıdemi varsa, işçiye kıdem tazminatı ödenmelidir.

SONUÇ

Kıdem tazminatı, işçinin emeğinin karşılığıdır. Adeta emeklilik ikramiyesi ya da bazen yeni bir iş kurmak için sermayesidir. Bazı durumlarda çocuğunun üniversite parası, bazen yıllardır hayal edilen bir arabadır.

İşçinin çalıştığı her bir yıl için hak ettiği ve toplam tutarı işçi için önem arz eden bu tazminatı almak işçinin en doğal hakkıdır. Ama işini doğru yapmayan ya da işvereninin eline koz veren işçinin bu hakkını kaybetmesi muhtemeldir.

Kıdem tazminatı hakkının yitirilmemesi için işçi tarafından azami çaba gösterilmesi ve yukarıda belirtilen hallerin iyi öğrenilmesi gerekmektedir.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (30 oy / LÜTFEN yıldıza tıklayarak YAZIYA OY VERİNİZ / ortalama: 4,53 / 5)
 1. Yasemin diyor ki:

  Merhabalar. Ozel bir sirkette 13 yildir calismaktayim. Maasimi euro bazinda aliyorum,şirketimiz kriz ve ohalden dolayi suan ki kurumuzu sabitledigi icin maasim otomatik olarak dustu ve maille bilgi verildi. Ben bu yuzden isten cikmak istedigimi mudurume belirttim ,tazminatimi almak istedigi soyledim mudurimde kendi istediginle cikabilirsin dedi. (Ben maasim dusuruldugunde hic biyere imza atmadim sirketime tazminatimi birakmak istemiyorum ve bu arada ohel ve krizden dolayi terfi ve zam yapilmayacagina dair mail geldi ama hep terfi ve zam alanlar oldu ) bu durumda ne yapmam gerekiyor .Simdiden Tesekkurler

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Açıkçası maaşın kriz nedeniyle sabitlenmesi işinizi zorlaştırır. Burada önemli olan, herkese eşit muamele yapılıp yapılmadığıdır. Eğer sizden başkalarına, size yapılandan fazlasının yapıldığını mahkemede ispat edebilecekseniz, işten ayrılabilir ve kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz.

 2. AHMET diyor ki:

  merhaba polislik pomem kazanmış olsam ve işten ayrılmam gerektiğinde tazminat alabilirmiyim bununla ilgili bilgi verebilirmisiniz mustafa bey teşekkür ederim : 4 yıldır aynı şirkette çalışıyorum

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Şu yazıma bakabilirsiniz Ahmet bey.

 3. Yunus diyor ki:

  Meraba mustafa bey 19.pomemi kazandim polis olucam cikis alabilirmiyim hakkim varmi 1,5 yillik emegim var

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Şu yazımdan bilgi alabilirsiniz.

 4. Yunus diyor ki:

  Mustafa bey merhaba. 1.5 yıldır çalıştığım yerde bir anda işten çıkarıldım. Tazminatımı isteyince 1 hafta bekletip, Çalışma saatleri daha çok olan ve maaşı az olan bir işi söylediler. Ben o işi istemiyorum tazminatımı istiyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   İşten çıkarıldığınıza göre hemen noterden ihtarname çekmeniz gerekir. Ama önce, SGK kayıtlarınıza bakarak, çıkışınızın verilip verilmediğini öğrenmenizde yarar var.

 5. Emrah diyor ki:

  Merhaba Mustafa bey ben özel bir parakende firmasında çalışmaktayım eski eşimle anlaşamayarak 2 sene önce boşandık şirketim beni 4 ay önce farklı bir ilde bulunan şubeye gönderdi ancak 5 yaşındaki kızım beni hemen hemen her gün görmeye alışık olmasından dolayı psikolojik sorunlar yaşamaya başladı ve sürekli huzursuz hareketlerde bulunuyor. Şirketimdeki üst yöneticiler ile görüşüp konuyu aktarmama rağmen yakın lokasyondaki bir mağazaya çekemeyeceklerini dile getirmişlerdir. Bu konuda nasıl bir yol izlemem gerekmektedir ki kıdem tazminatım konusunda bir hata yapmayayım. Bu arada şirkette 9. Yılım

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Açıkçası, sonuç olarak sadece bu nedenle istifa ederseniz kıdem tazminatı hakkınızı yitirmeniz mümkündür. İyi düşünmenizi tavsiye ederim.

 6. Emre diyor ki:

  Merhaba 2017 subat celb döneminde askerlik gorevimi yerine getirecegim bundan sebep istanbul anadolu yakasi kaynarca ssk ya gittim ve tazminat vs. Islemler icin ne gibi islemler yapmam gerektigi sordugumda elime bi evrak sıkıştırdilar ve 1981 yılından büyük kisilere tazminat verildigini ve iskura basvurmami soylediler.yaklasik 5yil 4 aydir calisiyorum ve calistigim isyeride pek tekin insanlar degil bu isin bir asli varmidir lutfen biri bana bi çıkar yol soylesin iyi gunler

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Böyle bir şeyi ilk defa duyduğumu söylemem gerekir.

 7. Hüseyin sezer diyor ki:

  Ben on aydır çalışıyorum iş yerinde beni isten çıkarıyor ne gibi haklarım var

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Şuradaki yazımı okuyunuz.

 8. Serdar diyor ki:

  Merhaba Mustafa Bey,
  Yeni çıkan yasaya göre bakara kalan çalışan çalıştırmanın cezaları var. Bir yıldan uzun süre çalışmış bir çalışan vakaya kaldığı için işten çıkarılması durumunda tazminat alabilir mı?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Serdar bey bu konuda gün içerisinde bir yazı hazırlayacağım. Herkesin faydalanmasını umuyorum. Takip ederek bilgi alabilirsiniz.

   1. Serdar diyor ki:

    Teşekkür ederim Mustafa bey, takipteyim

    1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

     Bu konudaki yazımı yayımladım. Buradan bakabilirsiniz.

 9. Erdem saçan diyor ki:

  6 ay donmadan işten çikarinirsam tazminat alabiliyormuyum.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Şu yazımdan bilgi edinebilirsiniz.

 10. mehmet altan diyor ki:

  14 10 2013 ozel guvenlik sirketinde ogg olarak calisiyorum calistigim firma işi baska firmaya birakirsa tazminat hakimiz varmi

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Evet, eğer sizin işinize son verilirse alabilirsiniz.

 11. Muhammed diyor ki:

  Merhaba Mustafa Bey; 2012 yilindan bu yana kadar calisiyor oldugum firmamdan muvazzaf astsubay olacagim icin ayrilmami gerekce gostersem tazminat alabilir miyim? Tesekkur ederim

 12. taha karahan diyor ki:

  Merhaba Mustafa bey değerli cevaplarınız için teşekkür ederim. OHAL devam etmekte iş yerini hileli maaştan dolayı mahkemeye vermek istiyorum bütün tazminat haklarımı almak için. elimde maaşları elden aldığımıza dair evrak mevcut OHAL in etkisi varmı ? ( 6 yıldır aynı iş yerinde çalışmaktayım)

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Hayır, OHAL’in buna hiçbir etkisi yoktur Taha bey.

 13. Gokhan diyor ki:

  Merhaba, iş arkadaşlarımla istemsışıda olsa, şirket içerisinde, tartıştım.Bu durum operasyonu zor durumda bıraktığı için bana musade verdiler,
  İşten tazminatsız bir şekilde işten çıkarabılırler mi? (5 aylık çalışanım)

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Gökhan bey şu yazımdan bilgi edinebilirsiniz.

 14. Murat diyor ki:

  Merhaba. Benim sorum şu. Ise başlarken sakallı başladım. Herhangi bi sözleşme imzalamadik sakal kesmek için. Ama daha sonra dan yine imza atmamamiza rağmen sözlü olarak sakal kesmemiz istendi. Bir çok arkadaşım bu yüzden işten ayrıldı. Tutanak lar tutuldu. Hiç birini imzalamadim ve savunma yazmadım. Yaklaşık 4 yıldır aynı yerde çalışıyorum. Şimdi işten cikarmakla tehdit ediyorlar askere git yoksa tazminatsiz kovulacaksin elimizde tutanaklar var deniliyor. Ayrıca is yerinde hOca sakalı kadar neredeyse sakallı bir mudur ve bir personel çalışıyor. Bana ise 2 3 günlük sakaldan 3 4 tane tutanak tutuldu. Sizce tazminatsiz cikarabilirlermi. ?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Murat bey işçinin sakal bırakması ile ilgili daha önce bir yazı yazmıştım. Şu yazıma göz atmanızı tavsiye ederim.

 15. Gamze şahin diyor ki:

  Mrhb mustafa bey ben 2012 yılından beri çalıştığım işyerinde hiç neden gösterilmeden 2016 21 kasım tarihinde çıkarıldım 2014 sigorta girişim var bana çıkarıldığıma dair evrak imzalamam gerektiğini söylediler ve imzaladım haklarımı yok saydılar ve 7.500 olan tazminatımı 3.500 olarak veriyorlar dava açtım fakat karsı taraf avukat tutmuş benimse yok çünkü alacağım ücretin avukata gideceğini düşünüyorum sizce napmalıyım?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   İlla ki bir avukata ihtiyacınız yok. Durumu iyi açıklayan bir dilekçe de yeterli olacaktır.

 16. Hasan Ali diyor ki:

  Merhaba Mustafa bey 9 yıldır bir iş yerinde 11 saat çalışmaktayım işyeri bize yine 11 saat çalışmaya devam edin ama 8 saat çalıştığımıza dair kağıt imzalatmak istiyor aksi taktirde imzalamayan ayrılsın diyor ne yapmamız gerekiyor saygılar..

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Merhaba. Bu durum ne yazık ki çalışma hayatımızın kanayan yarası. Eğer maaş bordrunuzda fazla mesai tahakkuku yapılmıyorsa imza atsanız bile, ileride mahkeme aşamasından aksini ispat edebilirsiniz. Ama bir de maaş bordronuzda fazla mesai tahakkuku varsa o zaman işiniz çok zorlaşır.

 17. Can diyor ki:

  İyi günler Ise başlama tarihim 9mart2015 sigorta başlangıcım 27mart2015 1ocak2017 itibaren isden cıkartılacağım söylendi. ne kadar tazminat hakkım var haklarımı alıp belgelere öyle imza atsam bir sakıncası olur mu haklarımı almadan imza atmamı söylerlerse ne yapmam lazım baska isyeri önerirlerse kesin önerekcekler tazminat hakkımı alıp öyle mi geçiş yapmalıyım yardımcı olursanız bilgilendirirseniz memnun olurum teşekkürler

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Kıdem tazminatı hesaplama aracını kullanarak siz de hesaplama yapabilirsiniz. Haklarınızı aldığını düşündükten sonra elbette ki belgeye imza atabilirsiniz. Ama eksik ödeme olduğunu düşünüyorsanız ihtirazi kayıt koyarak imza atmanızda yarar var.

 18. Volkan alev diyor ki:

  Bir kurumda 5 yıldır sihhi tesisatci olarak görev yapmaktayım sihhi tesisatci olarak işe alındım ama farklı branş arizalarinı da yaptırıyorlar bu arizalari yapmayıp işten ayrılırsam kıdem tazminatı alabilirmiyim teşekürler

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Şu yazımdan bilgi edinebilirsiniz.

 19. feride diyor ki:

  Merhaba Mustafa bey,
  Ben 7 yıldır özel bir şirkette idari departmanda çalışıyorum. sgk girişim 2002 olduğu için 3600 gün kanunundan yararlanamıyorum. Maaşımızın asgarisini bankadan yatırıyorlar kalanını elden alıyorum. haftalık çalışma saatim 55 saat ve resmi tatillerde çalışıyorum mesai vermiyorlar. Ayrıca 1,5 yıldır zam yapılmadı. işe başlarken herhangi bir iş sözleşmesi vs. imzalamadım. elimde evrak olarak sadece maaşımın ne kadar olduğuna dair pc çıktısı var (firma kaşeli ama imzasız) ayrıca ödemelerin yapıldığı firmanın resmi olmayan kasa defterinin fotokopileri var. firmada çalışanlar akrabaları olduğu için kimseninde lehime tanıklık yapacağını sanmıyorum. Bu nedenlerimi belirterek noterden ihtarname çektirsem Kıdem ve ihbar tazminatimi alabilir miyim? Yardımcı olmanızı rica ederim.

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi, mahkemede kanıtlanması şartıyla, tek başına fesih için yeterlidir. Elden alınan maaşı da çeşitli yollarla ispatlamayı deneyebilirsiniz. Sonuç olarak biraz risk almanız ve şansınızı denemeniz gerekecektir.

 20. sami diyor ki:

  1997 sigorta girişliyim 4700 sigorta günüm var 11 yıldır kamu kurumunda taseron olarak çalışıyorum kendi istegimle ayrılırsam tazminatımı alabilirmiyim…

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Evet bu durumda alabilirsiniz. SGK’dan alacağınız 15 yıl ve 3600 gün yazısını kuruma vermeniz yeterli olacaktır.

 21. Murat diyor ki:

  Merhaba bir fabrikada 10 yıl resmi ve 3 yıl gayrı resmi çalışmılıgım var toplam13 yıl istifa edersem kıdem tazminatı alabilirmiyi

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Çalışma süreniz ne kadar olursa olsun, istifa etmeniz durumunda kıdem tazminatı alamazsınız.

  2. Murat diyor ki:

   Neden mustafa bey aynı işyerinde 3600 günüm doldu

   1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

    Eğer ilk sigortalılık kaydınız 08.09.1999 tarihinden önceyse alabilirsiniz.

 22. Nezir diyor ki:

  Merhaba bir kamu kurumunda Taşören olarak 13 yılı doldurdum farklı firmalar la 4900 pirim günüm var tazminatımı alIP işe devam edebilir miyim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   İşçinin çalışırken tazminatını alması yasal değildir. Şu yazımdan bu konuda bilgi edinebilirsiniz.

 23. Erdi diyor ki:

  Ben bir fabrikada 3 seneyi geçti çalışıyorum . Özel harekat sınavlarına girecem. Kazanırsam. İşten çıkmak zorunda kalacam. Bunu söyleyerek tazminatimi Alabilirmiyim buna hakkım varmı bilmek istiyorum ?

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Şu yazıdan bilgi edinebilirsiniz.

 24. Pelin baytaroglu diyor ki:

  Merhaba ben ozel guvenlik sirkrketine ayit olarak ozel bir sektorde calisiyorum suan dogum iznindeyim ayin yirmi dördunde iznim sona eriyor fakat ayin yirmi dordunde cikisimi vermisler ve bagli oldugum sirket tazminat hakkimi ocak ayinda verecegini belirtti ise giris tarihim 21 agustos 2011 dir ayrica verilecek tazminatin altibin besyuz oldugunu belirttiler bununla alakali bilgi verirseniz cok sewinirim tesekkurler

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Sitemizdeki kıdem tazminatı hesaplama aracını kullanarak siz de bir hesaplama yapabilir ve karşılaştırabilirsiniz.

 25. Emre diyor ki:

  Mustafa Bey.. Daha önce 1 yıl bir firmada çalıştım. Çıktım ve bir süre sonra tekrar girdim 2.5 sene oldu. Askerlik tazminatı alabilirmiyim ? Giriş-Çıkış yapmis olmam bir sıkıntı yaratir mi ? Teşekkür ederim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Hayır olmaz. Ama son girişinizden itibaren en az bir yıl geçmiş olması gerekir.

 26. Ayten kaya diyor ki:

  Merhabalar ben 9 yildir okul kantininde calisiyorum iki yil once emekli oldum ama iki yil sigortasiz calistin yazin uc ay kapali oldugu icin bana tazminat vermediler simdi isten cikicam ama tazminat hakkim varmi nereye muracat etmem gerekiyir yani sigortalar girdi cikti oldugu icin olmuyormus bu dogrumu bunu oyrenmek istiyorum simdiden tsk ederim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Bu konuda en net bilgiyi, tüm evraklarınızı götürüp göstererek, bir avukattan alabilirsiniz.

 27. Ahmet diyor ki:

  Merhaba benim tekstil firmasında 2 yıla yakın çalıştım çocuğum ve hastalığından dolayi 2 hafta önce çıkacağımı bildirdim sigorta başlangıç 1993 emeklilik için gerekli olan 15 yıl 3600 primi geçmiş olmama rağmen tazminat vermediler sigorta müdürlüğünden çalışma süresini onlara Noterler gönderdim ona rağmen hakin yok diyorlar

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   O halde dava açarak hakkınızı alabilirsiniz. Eğer SGK’dan 15 yıl ve 3600 gün yazısını da almışsanız, davayı kazanmanız muhtemeldir. Yalnız, işyerine verdiğiniz dilekçede 15 yıl ve 3600 gün nedeniyle kıdem tazminatı istediğinizi varsayıyorum.

 28. Ayşegül Aydın diyor ki:

  Merhaba Mustafa bey.
  19 senedir aynı işyerinde çalışıyordum. 08.12.2016 gününde şirketin küçülmeye gittiğini ve artık işime son verildiğini öğrendim. Maaşım 9300 tl idi. Alacağım tazminat ve diğer haklarım konusunda hiçbir bilgim yok. Beni aydınlatırsanız sevinirim.
  Teşekkr ederim

  1. Mustafa BAYSAL diyor ki:

   Merhaba. Şu yazıdan bilgi alabilirsiniz.

1 4 5 6
BİR YORUM YAZ
Başka bir yazı:
ihbar tazminati iscidunyasi
İhbar Tazminatı Nasıl Alınır? Nasıl Hesaplanır?

İhbar tazminatı nasıl alınır? İşveren tarafından işten çıkarıldınız ve ihbar tazminatı almak istiyorsunuz. Peki ihbar tazminatı nedir? İşyerinizdeki kıdeminize göre,...

Kapat