Reklam

Pilotlar kıdem tazminatı alabilir mi?

Pilotlar kıdem tazminatı alabilir mi?

Kıdem tazminatı, İş Kanununa tabi olarak çalışan işçiler için getirilmiş en önemli haklardan birisidir. Bu kadar önemli olmasının sebebi ise uzun yıllar boyunca işyerine katkı veren çalışanın, işten ayrıldığında yüksek miktarda bir toplu ödeme almasına olanak tanımasıdır.

Kıdem tazminatının yasal dayanağı

1475 sayılı eski İş Kanunu 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. Ne var ki; 1475 sayılı İş Kanunu yürürlükten kaldırılırken, aynı kanunun 14 üncü maddesi ise yürürlükte bırakılmıştır. Kanun koyucunun takdir ettiği bu durum, hukuk sitemimizde sık rastlanan bir durum değildir. Ancak sebebi ne olursa olsun “Kıdem tazminatı” başlıklı 14üncü madde yürürlükte kalmıştır.

Böylece işçilere ilişkin bütün temel düzenlemeler 4857 sayılı yeni İş Kanunu ile yapılırken, kıdem tazminatı açısından 14üncü madde dikkate alınmaktadır. O halde, bir meslek mensubunun kıdem tazminatı hakkının olup olmadığının tespiti için hem eski İş Kanununa hem de yeni İş Kanununa bakmak gerekecektir.

İş Kanununun istisnaları

pilot kidem tazminati iscidunyasi

Hukuk sistematiği gereği, kanunların kapsam ve istisna bölümleri vardır. Bu bölümlerde; o kanunun uygulanacağı alan ya da kişiler belirtilirken, aynı zamanda varsa istisnalara da yer verilir. İşte 4857 sayılı İş Kanununun 4üncü maddesinde de İş Kanunun istisnaları sayılmıştır. Bu istisna işlerde çalışanlar, bu kanun kapsamında tutulmuştur.

İş Kanununda belirtilen bu istisnalara örnek olarak; ev hizmetlerinde çalışanları, çırakları ya da sporcuları verebiliriz. İşte bu istisnalardan bir tanesi de maddenin (a) bendinde sayılan “Deniz ve hava” taşıma işlerinde çalışanlardır.

Hava taşıma işlerinde çalışanlar

Bu durumda; hava taşıma işlerinde çalışan pilotlar başta olmak üzere, hostesler ve diğer uçuş görevlilerinin İş Kanunu kapsamında olmadığını söylemek mümkün olacaktır. Bunlar ile işverenleri arasındaki ilişkiler, genel hükümler çerçevesinde Türk Borçlar Kanunu kapsamında değerlendirilecek ve yürütülecektir.

Pilotların kıdem tazminatı

Pilotlar, hava taşıma işlerinde çalışmaları nedeniyle İş Kanunu kapsamında olmadıkları için kıdem tazminatı alma hakkına sahip değildir. Ayrıca sadece pilotlar değil, hava taşıma işlerinde fiilen havada çalışan diğer işçilerin de kıdem tazminatı hakkı bulunmamaktadır.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Lütfen yazıya oy veriniz)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Başka bir yazı:
izin ücretinde zamanaşımı
Yıllık izin ücretinde zamanaşımı 10 yıla çıktı!

Yıllık izin ücreti zamanaşımı 10 yıl mı? Başlığı bu şekilde atmamın sebebi, genel olarak uygulamacıların yıllık izin ücretinde zamanaşımı süresi...

Kapat