Reklam

Taşeron işçilerinin yıllık izinleri

Taşeron işçisinin yıllık izni

İş Kanunu genel olarak yıllık izin uygulamasını ayrıntılarıyla açıklamıştır. Bu kurallar çerçevesinde yürümesi gereken yıllık izin uygulaması özellikle asıl işveren-alt işveren ilişkileri açısından doğru bir şekilde gerçekleştirilememiştir. Yıllık izin uygulaması hakkında detaylı bilgi almak isterseniz öncelikle şu yazıma göz atabilirsiniz.

Taşeron işçilerinin yıllık izinleri

Hukuki ismi her ne kadar alt işveren işçisi de olsa uygulamada taşeron işçisi olarak bilinen ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan işçilerin yıllık izinleri her daim sorun olmuştur. Bunun temel nedeniyse, neredeyse her yıl değişen alt işverenlerdir.

Örneğin 2015 yılı için ihaleyi kazanan firma; işçi A’yı çalıştırmaya devam ettğinde bir sorunla karşılaşıyordu. Kamu kurumu bünyesinde 8 yıldır çalışan ve bu arada 3 taşeron firma değiştiren işçi A, her ne kadar kamu kurumu nezdinde 8 yıllık kıdeme sahip olsa da, ihaleyi yeni kazanan firma işçi A’nın henüz kendi bünyesinde 1 yılını doldurmadığını iddia ediyor ve ona yıllık izin vermiyordu. Aynı sorun bir sonraki sene de devam ediyor ve firma işçiye bu kez de 14 günlük izin vermek istiyordu; halbuki 8 yıllık hizmeti olan işçinin beklentisi ise 20 günlük yıllık izin oluyordu.

Yargıtay ne diyor?

Yargıtay kararları bu konuda zaten bir standart oturtmuştu ve farklı alt işverenlerle bile olsa aynı kamu kurumu bünyesinde fasılasız olarak çalışan işçilerin tüm hizmet yıllarının esas alınmasını ve yıllık izinlerinin buna göre kullandırılmasını istiyordu. Ama ortada bir kanun hükmü olmadığından firmalar yine de bu kararları mecbur kalmadıkça esas almayabiliyorlardı. Bu noktada kanuni bir düzenlemeye ihtiyaç duyuduğu açıktı.

Taşeron işçilerinin yıllık izin hakları kanun kapsamına alındı

Beklenen değişiklik 10/09/2014 tarihinde geldi. Buna göre; taşeron işçilerinden, taşeron şirketi değişmesine rağmen aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık izin süresi, aynı işyerinde çalışmış oldukları süreler dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Ayrıca asıl işverenler (kamu kurumları), taşeronlar tarafından çalıştırılan işçilerin hak ettikleri yıllık ücretli izinlerin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmekle ve ilgili yılı içinde kullanılmasını sağlamakla, taşeron firma ise işçi izin kayıt belgesinin bir suretini asıl işverene (kamu kurumuna) vermekle yükümlü tutulmuştur.

taseron isci yillik izin iscidunyasi

Taşeron işçisinin yıllık izni ne olacak?

Buna göre olması gerekenleri maddeler halinde sıralayalım.

  • Taşeron firma kaç defa değişirse değişsin, işçinin o kamu kurumu bünyesindeki toplam hizmet süresi yıllık izin için esas alınacak.
  • Kamu kurumları ilgili birimlerini kurarak ya da personel görevlendirerek; taşeron işçilerinin yıllık izinlerini kullanıp kullanmadığını denetleyecek ve kullanılmamış izinlerin zamanında kullanılmasını sağlayacak.
  • Taşeron firma, işçilere ait izin kayıt belgelerinin bir suretini her daim kamu kurumuna sunacak.

SONUÇ

Taşeron işçisinin yıllık izin uygulaması bakımından yaşanan sorunlar artık ortadan kalkmıştır. Taşeron firmaların kaç kez değiştiğinden bağımsız olarak, taşeron işçisinin ilgili kamu kurumundaki toplam hizmet süresi esas alınarak yıllık izni kullandırılacaktır. Üstelik bu izinlerin kullandırılıp kullandırılmadığını takip etmek ve kullandırılmamışsa kullanılmasını sağlamak yükümlülüğü de kamu kurumlarına aittir. Kamu kurumları yetkililerince bu kontrollerin ve takibin yapılmaması halinde hukuki sorumluluklarla karşılaşılabileceği unutulmamalıdır.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (7 oy / LÜTFEN yıldıza tıklayarak YAZIYA OY VERİNİZ / ortalama: 4,14 / 5)
  1. Mehmet ÇETİNKAYA diyor ki:

    Ayrıca idare kullandırmıyacam diye birşey demiyor işçi kendi kullanmak istemiyor

1 2
BİR YORUM YAZ