İşçilerin refakat izni hakkı

Refakat izni, yakını hastalanan bir çalışanın en doğal haklarından birisi olarak kabul edilse bile; burada önemli olan, yasal olarak işçinin refakat izni hakkının olup olmadığıdır. Bu sorunun cevabını verirken ikili bir ayrıma gideceğiz ve kamu işçileri ile özel …

Prim alan işçinin fazla mesai ücreti

Prim ve fazla mesai kavramları birbirinden farklı olsa da uygulamada çoğu zaman iç içer girer. Bunun sonucunda ise özellikle prim sistemiyle çalışan işçilerin fazla mesai ücreti alıp alamayacağı tartışma konusu olabilir. O halde, prim alan işçi fazla mesai …

Engelliler hangi işlerde çalıştırılabilir?

Engelliler devlet tarafından özel olarak korunması gereken bireylerdir ve kamu otoritesi de engelli bireyler için pozitif ayrımcılık örneği olan birçok düzenleme gerçekleştirmektedir. İstihdam da bu alanlardan birisidir. Peki ama engelli işçilerin çalıştırılabileceği işler nelerdir? Bir başka deyişle, engelli …

İşyerinde giyinme ve soyunma süreleri

İşçinin işyerinde geçirdiği süre, mesaiden sayılsa da işe gelip giderken ya da hazırlanırken harcanan bir mesai de vardır. İşçinin giyinmesi de bu sürelere örnektir. O halde işçinin işyerinde giyinmesi ya da soyunması için geçen süreler mesaiden sayılır mı? …

Belçika’da hizmet çeki ile ücret ödeme uygulaması

Belçika’da, mahalle veya yakın çevrede hizmet ve istihdamın geliştirilmesine yönelik olarak 2001 yılında başlatılan Hizmet Çeki uygulaması başarıyla sürdürülüyor. Peki ama hizmet çeki uygulaması nedir? Hizmet çeki uygulamasının hedefi Hizmet Çeki Sistemi’nin üç temel hedefi bulunuyor: Başta düşük …

İşçinin bir saatlik ücreti nasıl hesaplanır?

İşçinin saatlik ücretinin belirlenmesi bir çok açıdan önem arz eder. Saatlik ücretin doğru hesaplanması fazla mesai ücretinin de doğru hesaplanmasını sağlar. O halde işçinin saat ücreti nasıl hesaplanır? Bu hesaplamayı anlamak için öncelikle işçinin günlük, haftalık ve aylık …