Aynı anda iki farklı işyerinde çalışma

Birden fazla işyerinde çalışmanın sonuçları 4857 sayılı İş Kanununa tabi çalışma şekillerinden birisi de kısmi süreli çalışmadır. İşçi, haftalık 45 saati doldurmadan da bir işyerinde çalışabilir. Bazı işçiler ise, yaptıkları işin niteliği gereği birden çok işyerinde çalışabilir. Bu …

İşçiler açısından vergi dilimi nedir?

Vergi dilimi ne anlama gelir? İşçiler açısından önemli bir konu da vergi dilimidir. Bunun nedeni, belirlenmiş olan vergi dilimlerinin işçinin maaşını dolaylı olarak düşürmesidir. O halde vergi dilimi nedir, oranları nelerdir ve bunun işçinin maaşına etkisi ne olur? …

İhbar tazminatı ve kıdem tazminatı arasındaki fark nedir?

İhbar tazminatı ve kıdem tazminatı arasındaki fark İşten ayrılan işçiler, tazminat hakkının olup olmadığını sık sık bize soruyor. Bunu soran ziyaretçilerimiz, haklı oldukları durumda hem ihbar hem de kıdem tazminatı alabileceklerini düşünüyor. Ancak bu iki tazminat türü birbirinden …