Yıllık izin kullandırmamanın cezası ne kadar?

Çalışma hayatında temel kurallar 4857 sayılı iş Kanunuyla belirlenmiştir. Yine aynı kanunla da, bu kurallara uymamanın yaptırımları tespit edilmiştir. İşveren, işçisine yıllık ücretli izin kullandırmakla yükümlüdür. Peki kullandırmazsa ne olur ve yıllık izin kullandırmama cezası ne kadardır? Yıllık …

Engelli işçi çalıştırmama cezası ne kadar?

Belirli şartları sağlayan işverenlerin işyerinde engelli işçi çalıştırması zorunludur. Yasal bir zorunluluk olan bu yükümlülüğe uymamanın karşılığında idari para cezası uygulanmaktadır. Peki 2019 itibariyle engelli çalıştırmama cezası ne kadar? Engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü Bu konuyu daha önce ayrıntılı …

Sigortalılık süresi nedir ve ne anlama gelir?

Emeklilikle ilgili araştırma yapan bir kimsenin karşısına çıkan kavramlardan birisi de sigortalılık süresi kavramıdır. Peki ama sigortalılık süresi ne demektir ve ne anlama gelir? Emeklilik açısından önemi nedir? Emeklilik kavramı Belirli bir süre çalışan ve sigorta primi ödeyen …

Sigortasız çalışan işçiye ceza uygulanır mı?

Sigortasız işçi çalıştırmanın yasak olduğunu ve işverenlere bu nedenle ağır idari para cezaları uygulandığını hepimiz biliyoruz. Peki ama sigortasız çalışan işçiye ceza uygulanır mı? Sigortasız çalışma Bunun çeşitli nedenleri olabilir. Ülkemizde en sık rastlanan neden, işverenin maliyetlerden kaçmak …

Radyasyonla çalışanların fazla mesai hesabı

İş kanununa tabi olarak çalışan işçiler için genel kural, haftalık çalışma süresinin en çok 45 saat olması ve bunun üzerindeki çalışmaların fazla mesai olarak kabul edilmesidir. Ancak radyasyonla çalışanlar için özel düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, radyasyonla çalışan bir …

Genel sağlık sigortası borçları silinir mi?

Ülkemizde zorunlu genel sağlık sigortası uygulaması vardır ve bu kapsamda bazı kişiler otomatik olarak GSS’li olmaktadır. Genel sağlık sigortalı olunduğu anda da haliyle otomatik olarak GSS prim borcu kişiye yansıtılmaktadır. Peki biriken bu GSS prim borçları silinir mi? …

Part time çalışan işçinin ihbar süresi

Part time ya da yasadaki adıyla kısmi süreli çalışma, normal çalışma süresine göre önemli ölçüde daha az çalışılması olarak tanımlanabilir. Öyle olunca, part time çalışanın ihbar süresi hakkında tereddüt yaşanabiliyor. Part time çalışan işçinin ihbar süresi, normal çalışandan …