Fazla Çalışma Ücreti Yerine İzin Olur Mu?

Serbest zaman uygulaması Bazı işyeri uygulamalarında fazla çalışma yapan işçiye ücret ödemektense izin kullandırıldığı görülmektedir. Bu uygulama mümkün müdür?İş Kanununun 41 inci maddesine göre; fazla çalışma yapan işçi talep ederse, bu çalışmalar karşılığı ücret almak yerine, fazla çalıştığı …

İşçinin Ücreti Zamanında Ödenmezse Ne Olur?

İşçi ücretinin zamanında ödenmemesi 4857 sayılı İş Kanununun Ücret ve ücretin ödenmesi başlıklı 32 nci maddesine göre genel olarak ücret bir kişiye yaptığı bir iş karşılığında işveren ya da 3. kişiler tarafından sağlanan ve parayla ödenen tutardır. Yine …

Kullanılmayan Yıllık İzin Yanar Mı?

Kullanılmayan yıllık izin ne olur? İş Kanununa göre işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahildir) olanlar için 14 iş gününden, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlar için 20 …

Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Nedir?

Kısmi süreli / Part time iş sözleşmesi İş yerinde tam süreli iş sözleşmesiyle yapılmakta olan emsal çalışma süresinin üçte ikisi oranına kadar gerçekleştirilen çalışma, kısmi süreli çalışmadır. İşçinin haftalık çalışma süresinin, tam süreli çalışmakta emsal işçiye göre büyük …

Çağrı Üzerine Çalışma Nedir?

Çağrı üzerine çalışma Yazılı sözleşmeyle işçinin yapmayı üstlendiği iş ile ilgili kendisine ihtiyaç duyulduğunda iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırılmış olduğu iş ilişkisine çağrı üzerine çalışma, bu tür iş sözleşmesine ise çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi denir.Bir çeşit kısmi süreli …

Kıdem Tazminatı Alabilir Miyim?

Kıdem tazminatı alabilir misiniz? 1- En az bir yıldır aynı işverene bağlı bir veya birden fazla işyerinde kesintisiz olarak çalışıyor muydunuz? . Hayır ==> Alamazsınız. . Evet ==> İkinci soruya geçiniz. 2- Sözleşme sizin tarafınızdan mı feshedildi? . …

Takım Sözleşmesi

Takım sözleşmesi nedir? Birden çok işçinin oluşturduğu bir takımı temsil eden işçilerden birinin, takım kılavuzu olarak işverenle yaptığı iş sözleşmesine takım sözleşmesi denir. Takım sözleşmesinin, hangi süre belirlenmiş olursa olsun, yazılı olarak yapılması gerekir. Sözleşmede her bir işçinin …

Deneme Süresi Nedir?

Deneme süresi Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme süresi konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi; toplu iş sözleşmelerine hüküm konularak ve en çok 4 aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi genellikle işverenler tarafından tercih edilen, …