İşyerinde verilen yemek kıdem tazminatına dahil mi?

İşyerinde verilen yemek ve kıdem tazminatı Kıdem tazminatının ne olduğunu daha önce açıklamış ve bu konuda Kıdem tazminatının ne olduğunu açıklamış, bir şemayla göstermiştik. Kıdem tazminatının hangi hallerde ödendiğinden bağımsız olarak, nasıl hesaplanacağı da önemlidir. Bu konuda daha …

İşçinin tutuklanması hali

İşçi tutuklanırsa! İşçi, her hangi bir nedenle göz altına alınabilir, tutuklanabilir ve hatta mahkum olabilir. Bütün bunlar her insan gibi işçinin de başına gelebilir. Peki böyle bir durumda işçinin ve işverenin hakları nelerdir? Hangi hususlara dikkat edilmelidir? Gelin, …

Yıllık izinde çalışmak mümkün mü?

Yıllık izinde çalışan işçi Yıllık izinle ilgili daha önce “İşveren yıllık izin vermezse ne yapmalı“, “Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?“, “20 günlük izin ne zaman kazanılır?” gibi konularda yazmıştık. Yıllık izin konusunun bu kadar önemli olmasının nedeni biraz …

Hafta tatili toplu kullanılabilir mi?

Hafta tatillerinin toplu olarak kullandırılması Hafta tatilinin vazgeçilmezliği Hafta tatili, adından da anlaşılacağı üzere bir hafta boyunca çalışan işçinin dinlenmesi için düzenlenmiş mutlak bir haktır. Mutlak olması nedeniyle işçi tarafından bu haktan vazgeçilemez. İşçi, hafta tatilinin ücretini alıp …

Yıllık izin kaça bölünür?

Yıllık iznin bölünmesi Önemli not: Bu yazının içeriği artık geçerli değildir. 2016 nisan ayında yapılan bir mevzuat değişikliğiyle, yıllık iznin en çok üçe bölünebileceği kuralı kaldırıldı. Ayrıntılı bilgi için şu yazıya göz atabilirsiniz. İşçinin tüm senenin yorgunluğunu attığı, …

İşçiye hakaret edilmesi

İşçiye hakaretin sonuçları İşçi, iş sözleşmesine dayanarak ücret karşılığında çalışan kişidir. İş sözleşmesinde iki taraf olup bu taraflardan işçinin görevi işverene bağlı olarak iş görmek, işverenin görevi ise işçiye ücret ödemektir. İşçinin işverene bağlı olması, onun talimatlarını yerine …

İhtarname noterden olmak zorunda mı

İşçiye ya da işverene ihtarname noterden mi olmalı? Gerek işçi açısından ve gerekse işveren açısından olsun, ortada ihtarname çekilmesini gerektirecek bir durum varsa, önemli bir husus var demektir. Çünkü ihtarname İş Hukukunda, sahip olunan bir hakkın korunması ya …

İşçi ikinci bir işte çalışabilir mi?

İşçinin ikinci bir işte çalışması Günümüz ekonomik koşullarında işçilerin ikinci bir işte çalışmaları yaygınlaşmış durumdadır. Özellikle asgari ücretin seviyesi göze alındığında, ihtiyaçların karşılanması için başka bir işte çalışılması bazen bir zaruret haline gelmektedir. İş Kanunu ne diyor? Böyle …

İşçiden savunma istenmesi yazısı örneği

İşçiden savunma talep yazısı İş Kanununa göre işçinin sözleşmesini haklı nedenle derhal feshetmeden önce savunmasının alınması gerekmektedir. Hırsızlık vb. durumlarda işverenler savunma almadan derhal sözleşmeyi feshetmek isteyebilse de, asıl olan işçinin savunmasını almaktır. Bunun için de işçiye makul …