İş Kanunu İdari Para Cezaları

Piyasadaki idari para cezası tablolarının tamamı yanlış! 4857 sayılı İş Kanununa göre uygulanan idari para cezalarını yıllar itibariyle tablo halinde sizlere sunuyoruz. Bu tablonun benzerleri internette yer almakla beraber, ne yazık ki hemen hemen tamamı hatalıdır. Şöyle ki; …

İş sözleşmesi örneği

İnternette yer alan iş sözleşmelerine dikkat! İnternette birçok yerde iş sözleşmesi örnekleri mevcut. Bunları incelediğinizde neredeyse tamamının birbirinin aynısı olduğunu görürsünüz. Daha da ilginci, bu iş sözleşmelerinin gereksiz laf kalabalıklarıyla doldurulmuş olmasıdır. Örneğin fazla çalışma ücretinin normal çalışma …

İşçi için şikayet dilekçesi örneği

Şikayet dilekçesi örneği İşçi şikayetlerinin nerelere yapılacağını daha önceki bir yazımızda açıklamıştık. “İşçi şikayeti nereye yapılır?” başlıklı yazımıza buradan göz atabilirsiniz. O yazımızda da belirttiğimiz üzere BİMER’e ve ALO 170’e yapılacak şikayetler internet üzerinden ve telefon yoluyla yapılmaktadır. …

İşçinin ailesine ödenen ölüm tazminatı nedir?

Başlarken İşçinin vefat etmesi halinde kıdem tazminatı alacağı birçoğunuzun malumudur. Peki, ölen işçinin geride bıraktıklarından bazılarının kıdem tazminatı dışında bir de 2 aylık ücretine kadar ölüm tazminatı alabileceğini biliyor muydunuz? Ölen işçinin kıdem tazminatı İşçi için kıdem tazminatı …

Özel okul öğretmenleri tazminat alabilir mi?

Başlarken Özel okullarda görev yapan öğretmenler “Özel Öğretim Kurumları Kanununu” kapsamında İş Kanununa tabi olarak çalışmaktadır. İşçilerin en tabi haklarından olan kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı konularında özel okul öğretmenlerinin bazen tereddüde düştüklerini görmekteyiz. Bu tereddüt, öğretmenlerin iş …

24 saat çalışan işçi hangi haklara sahiptir?

Başlarken Gerek hizmet sektöründe faaliyet gösteren işyerleri ve gerekse üretim yapan fabrikalar günümüzde 24 saat boyunca faaliyet göstermeyi tercih etmektedirler. Bu tercih bazen ekonomik nedenlerle bazen de işin doğası gereği olmaktadır. Hastanelerin günün belirli saatlerinde kapalı olması düşünülemeyeceği …

Yıllık izin kayıt defteri örneği

Yıllık izinle ilgili daha önce birçok yazı yayımladık. Bunların başında da 20 maddede yıllık izin rehberi adlı makalemiz gelmektedir. Size, tutulması zorunlu olan yıllık izin kaydına ilişkin yıllık izin kayıt defteri örneğini sunuyoruz. Bu kaydın tutulmasının zorunlu olduğunu, …

20 maddede yıllık izin rehberi

Yıllık ücretli izin İş Kanununda düzenlenen haklardan en önemlilerinden biridir. Onu bu kadar önemli yapan şey ise vazgeçilemez olmasıdır. Evet yıllık izin hakkından vazgeçilemeyeceği gibi ertelenmesi bile mümkün değildir. O halde bu derecede önemli olan yıllık izin hakkını …

Yeni iş arama izni nasıl hesaplanır?

İş arama izni hesaplaması İş arama izninin ne olduğunu “Yeni iş arama izni nedir?” başlıklı şu yazımızda açıklamıştık. Aynı şekilde iş arama izni kullanmak isteyen işçi için 2 ayrı iş arama izni dilekçesi örneğini de sizler için hazırlamıştık. …