Yargıtay nasıl muvazaa kararı verir?

Yargıtay’a göre muvazaa incelenirken nelere bakılır? Asıl işveren – alt işveren (taşeron) ilişkisi açısından muvazaa; taraflar arasında kurulan ilişkinin hileli olduğu anlamına gelir ve bir takım sonuçlar doğurur. Doğurduğu sonuçlar bakımından da oldukça önemlidir. Öncelikle iş mevzuatına göre …

Ücret hesap pusulası nedir?

Ücret hesap pusulası düzenlemek zorunlu mu? Ücret hesap pusulası İş Kanununda kendine yer bulmuş bir kavramdır. Buna göre ücret hesap pusulası; işverenin işyerinde işçiye yaptığı ödemelerde ya da banka kanalıyla yaptığı ödemelerde işçiye verdiği ve ücret hesabını gösteren …

Tır şoförü asgari ücretle çalışabilir mi?

Öncelikle şunu hatırlatmamızda fayda var. Ücret; işçi ile işverenin karşılıklı olarak ve serbestçe belirlediği bir tutardır. Burada devletin tek müdahalesi, asgari ücreti belirlemiş olmasıdır. İşverenler işçilerine asgari ücretin altında ödeme yapamazlar. İşte tır şoförleri de bu kapsamdadır. Peki …

Taşeron işçilerinin yıllık izinleri

Taşeron işçisinin yıllık izni İş Kanunu genel olarak yıllık izin uygulamasını ayrıntılarıyla açıklamıştır. Bu kurallar çerçevesinde yürümesi gereken yıllık izin uygulaması özellikle asıl işveren-alt işveren ilişkileri açısından doğru bir şekilde gerçekleştirilememiştir. Yıllık izin uygulaması hakkında detaylı bilgi almak …

Kıdem tazminatı tavanı kaç liradır?

Kıdem tazminatı tavanı Kıdem tazminatı; işten ayrılan işçinin toplu olarak alabileceği paralar arasında belki de en önemlisidir. Onu bu kadar önemli yapan ise, şartlarının olması halinde işçinin kıdemiyle orantılı olarak bu tazminatı alacak olmasıdır. İşçi çalışmış olduğu her …

Taşeron işçisi ne demektir?

Taşeron işçisi kimdir? Bu yazıda belirtilen taşeron kavramı sadece kamu kurumları bünyesinde çalışmakta olan taşeron işçilerini ifade etmektedir. Kimi zaman hastanede, bazen belediyede, okulda ya da her hangi bir kamu kurumunda rastladığımız taşeron işçisi nedir? Kimlere taşeron işçisi …

İşçinin saatlik izni yıllık izinden düşülür mü?

İşçinin saatlik izinleri yıllık izninden mahsup edilir mi? İşyeri dışında kısa süreli işi olan bir işçi, bu işini halletmek için işverenden birkaç saatlik bir izin isteyebilir. Ya da hastanede randevusu olan bir işçi, öğleden önceki mesaisi için izin talep …

Günlük çalışma süresi kaç saattir?

Günlük çalışma süresi kaç saat? Bir işyerinde haftalık çalışma süresinin kaç saat olması gerektiği konusunda işçiler arasında bilgi eksikliği olduğunu görmekteyim. Bazı işçiler 12 saat, bazıları 11 saat derken işçilerin bir kısmı 8 saat ya da 7,5 saat …

İşten kovulmak mı yoksa istifa etmek mi?

İşçi kovulmak isteyebilir mi? İşçinin işten ayrılmasının iki temel yolu vardır: Kendi rızasıyla ayrılmak ya da çıkarılmak. Bu iki yoldan hangisini kullanacağını çoğu zaman işçi belirleyemez. Bu genelde, yaşananların olağan sonuçları olarak ortaya çıkar. Peki ama hangisi işçi …