24 saat nöbet tutan işçinin fazla çalışması

24 saat süren vardiyalarda fazla çalışma Fazla çalışmanın tanımını yaparken, haftalık 45 saati aşan çalışmaların fazla çalışma olarak nitelendirilebileceğini yazmıştık. Bu da demektir ki, fazla çalışma ne aylık olarak ne de günlük olarak hesaplanmaz. Fazla çalışma hesabının haftalık …

Kıdem tazminatı alamayan işçi ne yapmalı?

Kıdem tazminatı alamayan işçi ne yapabilir? Kıdem tazminatı, birçok işçi için bir tür motivasyon kaynağıdır. Motivasyon kaynağı olmasının nedeni ise, işçinin işten ayrılırken almayı planladığı toplu paradır. İşçinin iş yerinde geçirdiği her bir yıl için artan oranda aldığı …

14 maddede işverenin haklı nedenle fesih sebepleri

İşveren için haklı nedenle fesih sebepleri İş Kanununun 25 inci maddesinde yer alan sebepler, işverenin haklı nedenle derhal fesih haklarını göstermektedir. Bu maddede yazılı durumlar meydana geldiğinde, işveren ihbar sürelerini beklemeksizin ve derhal işçisini işten çıkarabilmekte ve işçisine …

Yıllık izin bakımından çalışılmış kabul edilen haller

Yıllık izin bakımından çalışılmış sayılan haller Yıllık ücretli izin, işçinin tüm senenin yorgunluğunu üzerinden atabildiği ve yeni çalışma yılına daha verimli girmesini sağlayan önemli bir dinlenme fırsatıdır. Yıllık ücretli izinle ilgili daha önce yazığım yazılara şuradan göz atabilirsiniz. …

Brüt asgari ücret ve işverene maliyeti

Asgari ücretin işverene maliyeti (01/01/2017-31/12/2017 arası) Asgari ücret, işçiye ödenebilecek en az ücreti ifade etmekte olup işçiye bundan daha az ücret ödenemez. Ancak bunun üstünde bir ücreti işveren elbette isterse ödeyebilir. İşçi açısından asgari ücretin tutarı herkes tarafından …

Kıdem tazminatına esas ücretin hesaplanması

Kıdem tazminatına esas ödemeler 360’a mı bölünür, 365’e mi? Kıdem tazminatı hesaplanırken esas alınan ücret sadece işçinin aylık brüt ücreti değildir. İşçinin bu maaşının yanında yıl içerisinde aldığı, devamlılık arz eden bazı ödemeler de bu brüt ücrete eklenerek …

İş Kanununda tazminat hakları neler?

İş Kanununda tazminatlar İş Kanunu; işçi işveren ilişkisini düzenlerken genel kuralları koymuş ve bu kurallara uymamayı da çeşitli şekillerde yaptırımlara bağlamıştır. Bu yaptırım bazen bir idari para cezası, bazen bir hakkın yitirilmesi bazen de tazminat şeklinde kendini göstermektedir. …

Kıdem tazminatı alma şartları

Hangi hallerde kıdem tazminatı alınır? Bu yazının amacı, internette kıdem tazminatına hak kazanma halleri konusunda yazılmış yüzlerce kaynağın genelde yapmayı unuttuğu bir şeyi yapmaktır: İşçinin kıdem tazminatına hak kazandığı durumları tek tek belirlemek. Bunun için sistematik gideceğim ve …