Kadrolu kamu işçisi işten çıkarılabilir mi?

Kadrolu işçinin işten çıkarılması (Not: Burada bahsedilen işten çıkarma, işverenin haklı bir nedeni ya da işçinin bir kusuru yokken yani durup dururken işçinin işten çıkarılmasıdır. İşverenin haklı bir nedeni varsa, örneğin işçi hırsızlık yapmışsa, kavga etmişse, görevini yerine …

İşçi zorla yıllık izne gönderilebilir mi?

İşçi zorla yıllık izne çıkarılabilir mi? Yıllık izin hakkı, dayanağını İş Kanunundan alan bir hak olup işçi açısından mutlak haklardandır. Bunun anlamı, kanunda da açıkça yazdığı üzere yıllık izin hakkından vazgeçilememesidir. İş Kanunu, işçinin ya da işverenin insiyatifine …

Yıllık izin ücretine esas ücret brüt mü net mi olmalıdır?

Yıllık izin ücreti çıplak ücret üzerinden mi ödenir? Yıllık ücretli iznin işçiye kullandırılması esastır. İş Kanununun istediği şey, işçinin iznin muhakkak ve zamanında kullanmasıdır. Bu konuda da bir takım tedbirler almış ve yaptırımlar öngörmüştür. Peki buna rağmen işçi …

Kıdem tazminatı hesaplaması örneği

Not: Kıdem tazminatı hesaplama aracımız devreye girmiştir. İnternette yer alan birçok hesaplama aracının aksine doğru ve net sonuç alabileceğiniz bu hesaplama aracına ulaşmak için tıklayınız. Kıdem tazminatı hesaplama örneği Kıdem tazminatı konusunda sitemizde yayımlanmış onlarca yazı bulunuyor. Bu bağlamda …

Emeklilik nedeniyle fesihte ihbar tazminatı olur mu?

Emeklilik nedeniyle ayrılan işçinin ihbar tazminatı hakkı İhbar tazminatı, işçinin işyerindeki kıdemine göre tutarı değişen ve miktarı işçinin ücretine göre belirlenen bir tazminat türüdür. Bu tazminatı alabilmek için, kıdem tazminatında olduğu gibi en az belirli bir süredir işyerinde …

Kıdem tazminatı tavanı nasıl hesaplanmaktadır?

Kıdem tazminatı tavanı nasıl hesaplanır Önemli Not! 01.07.2017 – 30.06.2017 arası için yeni kıdem tazminatı tavanı 4.426,16 TL olmuştur. Aşağıdaki örnek hesaplama, daha önceki bir dönem için yapılmıştır. Kıdem tazminatı tavanının 2016 yılı için ne kadar olduğunu şu …

İhbar tazminatı tavanı var mı?

İhbar tazminatı tavanı İşçiye yapılacak kıdem tazminatı ödemesinin bir üst sınırı olduğunu hemen herkes bilmektedir. Her yıl değişen bu tavanın 2016 yılı için olan miktarını buradan öğrenebilirsiniz. Peki ihbar tazminatı tavanı var mı? İhbar tazminatı İhbar tazminatı işçinin …

Hangi sektörlerde gece mesaisi değişti?

Gece mesaisi değişti mi? Yargıtay’ın yıllardır süregelen içtihatları dikkate alındığında; iş mevzuatıyla ilgilenen herkes, gece döneminde 7,5 saatin üzerinde yapılan çalışmaların fazla çalışma kabul edildiğini bilmektedir. Bu durum herkes tarafından bilinmekte ve uygulanmaktadır. Ama size 2015 yılı Nisan …

Tır şoförlerinin fazla çalışmalarının ispatı

Tır şoförlerinin fazla çalışma ücretini ispatı Tır şoförleri ya da başka bir deyişle uzun yol şoförleri, çalışma hayatlarının çoğunu yollarda ve seyahat halinde geçiren işçilerdir. Bunlardan bazıları yurt içinde şoförlük yaparken bazıları da uluslararası şoförlük yapmaktadır. Fazla çalışma …