Yıllık izin ücretinin işçiye peşin ödenmesi

Yıllık izin ücretinin peşin ödenmesi İş Kanununda yer alan haklardan birisi olan yıllık ücretli izinle ilgili önemli bir takım düzenlemeler bulunmaktadır. Bu iznin kullanım şeklinden, nasıl kayıt altına alınacağına kadar birçok ayrıntı İş Kanununda düzenlenmiştir. Bunlardan bir tanesi …

Radyasyon ile çalışan işçinin yıllık izin süresi

Radyoloji çalışanlarının yıllık izni İş Kanununa tabi olarak çalışan bir işçinin, kıdemine göre belirlenmiş sürelerle yıllık izin hakkı bulunmaktadır. Özel bir hastanede ya da tıp merkezinde çalışan bir radyoloji teknikeri ya da radyoloji üzerine çalışan bir uzman doktor …

Maden işçilerinin izin süreleri

Maden işçilerinin yıllık izinleri Yıllık izin, İş Kanununun işçilere getirdiği haklardan en önemlilerinden biridir. Onu bu kadar önemli yapan ise vazgeçilmez olmasıdır. İşçinin yıllık ücretli izin hakkından vazgeçmesi mümkün değilken, işveren de yıllık izin hakkını işçiye kullandırmama yoluna …

Taşeron işçisinin maaşı ödenmezse ne olur?

Taşeron işçi maaş ödemeleri İster taşeron işçi olsun isterse de işyerinin kendi işçisi, İş Kanunundaki haklar bakımından bunlar arasında fark yoktur. Dolayısıyla, bir işçinin maaşının ödenmemesi ile taşeron işçinin maaşının ödenmemesi arasında hukuken bir farklılık olduğu söylenemez. Ancak, …

Karı kocanın aynı vardiyada çalışması

Karı kocanın aynı gece vardiyasında çalışması Bazı işyerlerinde günün yirmi dört saati çalışma olduğunu biliyoruz. Bu tip bir işyerinde, çalışma şeklinin en az 3 posta halinde düzenlenmesi ise kanuni bir zorunluluktur. Bunun gibi, günün önemli bir bölümünde çalışılan işyerlerinde …

İşçinin ücretinin bir kısmının geri alınması

İşçinin maaşının bir kısmının geri alınması Başlıkta yazan cümlenin ilk bakışta anlamsız geldiğinin farkındayım. İşçinin maaşının bir kısmı neden geri alınsın ki? İşçisine ücret ödeyen bir işveren hangi nedenle, ödediği maaşın bir kısmını işçisinden geri ister? Çok mantıksız …