Kapıcılar için izin defteri örneği

Kapıcılar için yıllık izin defteri Kapıcılar bazı konularda diğer işçilerden farklı haklara sahip olsalar da yıllık izin bakımından eşit haklara sahiptir. Apartman yönetimi ve hatta sakinleri olarak, kapıcınızın yıllık ücretli izinlerini kullandırmakla ve takip etmekle yükümlüsünüz. Hem İş …

İşçinin işyerinde cinsel tacize uğraması

İşyerinde cinsel tacize uğrayan işçi İşçinin cinsel tacize uğraması, işyerlerinde rastlanabilen bir durumdur. Hiçbir işçinin başına gelmemesini dilediğimiz böyle bir olayın meydana gelmesi durumunda işçinin İş Kanunu bakımından hakları nelerdir? Tacize uğrayan işçi ne yapmalıdır? İşçinin cinsel tacize …

Hangi işverenler işçi ücretlerini bankadan ödemek zorunda?

İşçi maaşlarının bankadan ödenmesi İşçi maaşlarının elden ödenip ödenemeyeceğini daha önce yazmıştım. Bu yazımdan da görüleceği üzere; ücretlerin elden ödenip ödenememesi, işyerinde çalışan işçi sayısına bağlı olarak değişmektedir. İşyerinde çalışan işçi sayısı 10 ve üstündeyse o işyerinde ücretlerin …

Kapıcıya konut tahsis etmek zorunlu mu?

Kapıcıya konut verilmek zorunda mı? Bir apartmanda ya da sitede görev yapan kapıcıların çok büyük bir kısmının, kapıcı dairesinde oturduğunu görüyoruz. Çoğu zaman bu konutlara kira da vermeyen kapıcılar için kapıcı lojmanı tahsis etmek bir zorunluluk mudur? Kapıcı …

Kapıcıların işçi olarak hakları nelerdir?

Kapıcıların hakları neler? Kapıcıların yani apartman görevlilerinin kıdem tazminatı hakkını ve bu tazminatın tutarından kimlerin sorumlu olduğunu daha önce açıklamıştım. Bugün ise konut kapıcılarının, çalışma koşulları bakımından genel olarak sahip oldukları hakları tek tek belirteceğim. Kapıcıların yıllık izin …

Sendika nasıl kurulur? Kimler sendika kurabilir?

Sendika kim tarafından ve nasıl kurulur? İşçi haklarının sağlanması ve iş barışının tesis edilmesi açısından büyük öneme sahip olan sendikalarla ilgili merak edilen hususlardan biri de bunların kim tarafından ve nasıl kurulacağıdır. Bu yazımda özetle kimlerin ve nasıl …

İşçi uyarı yazısı örneği

Uyarı yazısı örneği İşçinin yaptığı bir hata ya da karıştığı bir olay, onun işten çıkarılmasına haklı bir neden olabilir. Yaşanan bir olumsuzluk bazen direkt olarak işten çıkarma sebebi olurken bazen de birden fazla kez tekrarlanması halinde işten çıkarma …

İşe iade ve kıdem tazminatı aynı davada istenebilir mi?

İşe iade ve kıdem tazminatı birlikte istenebilir mi İşe iade davasının önemini birçoğumuz biliyoruz. Yine de kısaca açıklamak gerekirse; işe iade davasının kazanılması durumunda, işveren işçisini tekrar işe almak istemezse ona yüklü miktarda bir tazminat ödemek zorunda kalmaktadır. …