İşçi telefon yasağı ihlali tutanağı

Telefon yasağı ihlal tutanağı İşyerinde özel cep telefonu görüşmesi yapmanın, işçinin işten çıkarılmasına sebep olabileceğini daha önce yazmıştım. Bu yazımdan da anlaşılacağı üzere; işyerinde özel telefon görüşmesi yapan işçinin işten çıkarılabilmesi için şart, işçinin ilk ihlalinde değil de …

İşyerinde özel telefon görüşmesi yasaklanabilir mi?

İşyerinde telefon kullanmak yasaklanabilir mi? Cep telefonları, hayatımızın vazgeçilmez birer parçası haline geleli uzun zaman oldu. Hatta günümüzde telefonların adeta bir evrim geçirerek kişisel bilgisayarlar haline geldiğini söylemek yanlış olmasa gerek. İşçilerin de özel yaşamlarını ilgilendiren aramalarının olması, …

Olağanüstü halde kapatılan kurumlardaki işçilerin hakları

Olağanüstü halde kapatılan kurumlardaki işçiler Bildiğiniz üzere 21.07.2016 tarihinden geçerli olmak üzere ülkemizde 90 gün süreli olağanüstü hal ilan edildi. Bu kapsamda Bakanlar Kurulunca çıkarılan ve 23.07.2016 tarihli resmi gazetede yayımlanan 667 sayılı KHK ile birçok dernek, vakıf, …

İşyeri kapanan işçinin hakları nelerdir?

İşyeri kapanan işçinin hakları İşyerinin kapanması, çalışma hayatında rastlanabilen durumlardan birisidir. İşyerinin iflas etmesi, işverenin kâr edememesi ya da kişisel tercihine dayanan diğer nedenlerle işyerleri kapanabilmekte ve işçiler mağdur olabilmektedir. Bu yazımda sizlere, işyeri kapanan ve bu nedenle …

Olağanüstü hal boyunca işçi çıkarmak yasak mı?

Olağanüstü hal süresince işçi çıkarılabilir mi? Bilindiği üzere ülkemizde 21.07.2016 tarihinden itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edildi. Bunun sonucu olarak da bir takım kısıtlamaların gündeme gelmesi bekleniyor. Bunlardan birisi de işçilerin işten çıkarılmalarıyla ilgilidir. Peki işçilerle …

İşçiye asgari ücretin altında maaş ödenmesi

Asgari ücretin altında işçi çalıştırılması Asgari ücret, her yıl asgari ücret tespit komisyonunca belirlenen ve işçilere ödenebilecek en az maaş tutarı olarak tanımlanabilecek bir ücret türüdür. Yasalarımız gereği asgari ücretin altında bir ücretle işçi çalıştırmak yasak olmakla birlikte, …

Hakkında dava açılan işçinin çıkarılması

Hakkında dava açılan işçinin çıkarılması İşverenin haklı nedenle fesih hakkının ne anlama geldiğini şu yazımda açıklamıştım. Göreceğiniz üzere İş Kanunu, belirli şartların varlığı halinde işverenin işçisini tazminat ödemeksizin ve derhal işten çıkarabilmesine olanak tanımaktadır. Peki hakkında dava açılan …

İşçi işe geç kalma tutanağı

İşe geç kalma tutanağı İşe geç gelen işçi için bu eyleminin bir takım sonuçlarının olması doğaldır. Daha önce yazdığım bir yazıda, işe geç kalan işçinin hangi şartlar altında ve hangi usulle işten çıkarılabileceğini açıklamıştım. O yazıdan da anlaşılabileceği üzere …

İşe geç kalan işçinin çıkarılması

İşçinin işe geç kalması İşçi işe geç kalmışsa ne olur? Peki bu geç kalmalar artarsa ve hatta düzenli hale gelirse ne yapılabilir? Bu soruların cevabını aramadan önce iş sözleşmesinin tanımını hatırlatmakta fayda görüyorum. Buna göre iş sözleşmesi, işçinin …