Asgari ücretlinin 2017 yılı kıdem tazminatı miktarı ne kadar?

2017 yılında asgari ücretlinin kıdem tazminatı ne kadar?

Kıdem tazminatı; belirli şartlar altında iş sözleşmesi sona eren işçiye ödenen ve miktarı işçinin en son ay brüt ücretine göre belirlenen bir tazminattır. Buna göre; 2017 yılında işten ayrılan bir asgari ücretlinin kıdem tazminatı miktarı kaç liradır?

Kıdem tazminatı alma şartları neler?

Kıdem tazminatı, niteliği itibariyle, her halde ve şartta alınan bir tazminat değildir. Bu konuda daha önce ayrıntılı bir yazı hazırlamıştım. Ancak kısaca tekrar etmem gerekirse şu şartları taşıyan işçi kıdem tazminatı alabilir:

  • İşyerinde en az bir yıl kıdeminin bulunması
  • İş sözleşmesinin, kıdem tazminatı alacak şekilde sona ermesi

Kıdem tazminatı miktarı nasıl hesaplanır?

Bunun hesabı da oldukça kolaydır. İşçinin işten ayrıldığı son ay brüt ücreti esas alınır. Ancak buradaki ücret giydirilmiş ücrettir. Giydirilmiş ücretin ne olduğunu yazmıştım. İşte işçinin işyerindeki kıdemi ile son brüt giydirilmiş ücreti çarpılır ve kıdem tazminatı miktarı bulunur. Bu rakamdan ise sadece damga vergisi kesilir.

Asgari ücretlinin kıdem tazminatına esas ücreti

O halde; eğer asgari ücretliye yapılan yemek, yol, giyim vb. bir ödeme yoksa, esas alınması gereken rakam 2017 brüt asgari ücreti olan 1.777,50 TL’dir. Dolayısıyla bu işçinin kıdem tazminatını kendisinin hesaplaması kolay ve mümkündür. İşyerinde çalışılan yıl sayısı ile 1.777,50 TL çarpılarak sonuç bulunabilir.

2017 asgari ücret kıdem tazminatı

Burada önemli bir ayrıntı da artık yıllarla ilgilidir. Bir yıldan artan süreler de bu hesapta göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin 2 yıl 3 ay 14 gündür çalışan bir asgari ücretliye tam olarak, 2 yıl 3 ay 14 günlük kıdem tazminatı ödenmelidir.

SONUÇ

Asgari ücretle çalışıyor ve yol, yemek vb. başkaca bir ödeme almıyorsanız; kıdem tazminatınızı hesaplamanız çok kolaydır. 2017 itibariyle işten ayrılmışsanız işyerindeki kıdem yılınızla 1.777,50 TL’yi çarparak size ödenmesi gereken kıdem tazminatını bulabilirsiniz. Bulduğunuz rakamdan sadece damga vergisi kesintisi yapılacaktır.

Ancak yemek, yol, giyim yardımı gibi düzenli diğer haklarınız da varsa, 1.777,50 TL’nin üzerine bu ödemelerin bir aya düşen ortalamalarının brütünü de eklemeniz gerekir.

Kıdem tazminatınızı tam olarak hesaplamak için sitemizdeki hesaplama aracını da kullanabilirsiniz.

, ,
Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.