Asıl iş nedir? Yardımcı iş nedir?

Asıl iş / Yardımcı iş

Bilgi Notu: Bu yazımızın ardından, devamı niteliğinde olan “Asıl iş nedir? Yardımcı iş nedir? (2)” yazımızı da yayımladık. Bu yazının ardından diğer yazımızı da okuyabilirsiniz.

Asıl iş kavramı, İş Kanunu açısından önem arz etmekle birlikte özellikle son dönemde hükûmetin asıl işi yapan taşeron işçilere kadro vereceğini beyan etmesiyle daha da önem kazanır hale geldi. Asıl işin ne olduğu, yardımcı işin ne olduğu ya da kimlerin asıl işi yaptığı tartışmaları sürüp gitmekte.

İş Kanunu açısından asıl işin önemi

İş Kanunu bakımından asıl işin önemi, bu kanunun 3 üncü maddesinden kaynaklanıyor. Buna maddeye göre “Bir işverenden, iş yerinde yürütmekte olduğu hizmet veya mal üretimine yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işin ve işletmenin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu işle ilgili görevlendirdiği tüm işçilerini sadece bu iş yerinde aldığı işte çalıştıran diğer iş veren ile iş almış olduğu iş veren arasındaki ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir”.

Uygulamada taşeron ilişkisi olarak belirlenen bu asıl işveren – alt işveren ilişkisinin ön şartlarından bir tanesi, kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere, asıl işveren – alt işveren ilişkisinin ya yardımcı işlerde ya da “işletmenin/işin gereği/teknolojik nedenlerle asıl işin bir bölümünde kurulabiliyor olmasıdır.

Yani, asıl işin tamamında, normal şartlar altında, asıl işveren alt işveren (taşeron) ilişkisi kurulamaz. Bu genel kural olmakla beraber, bunun istisnaları da vardır. Bunların ikisi çok önemli olup her yerde karşımıza çıkmaktadır.

Hastanelerde ve Belediyelerde asıl işin taşerona verilmesi

Evet yukarıda, asıl işin alt işverene verilemeyeceğini yazdık. Ama kanunla getirilen bu yasağın, yine kanunlarla ortaya konan 2 istisnası vardır.

Bunlardan bir tanesini daha önce yazdık. Şu yazıda da görüleceği üzere hastanelerde asıl iş taşerona verilebilmektedir: iscidunyasi.com/hastanelerde-asil-is-taserona-verilebilir

Aynı şekilde belediyelere de bu konuda bir istisna getirilmiş olup bunlar da asıl işlerini taşerona verebilir.

hastanede asıl iş

Asıl iş tanımı neden önemli?

Bunun en temel nedeni; sağlık hizmetleri ile belediye faaliyetleri hariç diğer kurumlardaki asıl işlerin alt işverene yani taşerona verilememesidir. O halde örneğin bir kamu kurumunda, asıl iş taşeron firmaya verilmişse, burada çalışan taşeron işçilerinin durumu ne olacaktır?

Bu sorunun cevabını Yargıtay kararlarından da rahatça bulmaktayız: Muvazaa. Evet, yukarıdaki istisnalar dışında, asıl iş alt işverene verildiğinde mahkemelerce muvazaa kararı verilmekte ve alt işveren işçileri en başından beri asıl işverenin işçisi sayılmaktadır.

Muvazaa nedir?

taşeron asıl iş

Şu yazımızda taşeron işçisi ile kadrolu işçinin aynı işi neden yapamayacağını anlatmış ve bu durumun neden muvazaaya sebep olacağını açıklamıştık: iscidunyasi.com/taseron-iscisi-ile-kadrolu-isci-ayni-isi-yapabilir-mi

Muvazaa; asıl işveren ile alt işveren arasındaki alt işverenlik ilişkisinin mahkeme kararıyla hileli olduğunun tespitidir. Bu tespitin en bariz sonucu ise, taşeron işçilerinin, en başından beri asıl işveren işçileri olarak kabul edilmeleridir. Bu sayede, işçiler geriye dönük hak kayıplarını kamu kurumlarından talep etmekte ve önemli kazançlar elde etmektedir. Bu konuda kamuoyundaki en önemli örnek ise hepinizin duyduğu gibi Karayolları Genel Müdürlüğü taşeron işçileridir. Karayolları Genel Müdürlüğünün işçileri ile aynı işi yaptıkları mahkeme kararıyla tespit edilen taşeron işçiler açısından mahkemeler muvazaa kararı vermekte ve bu işçiler en başından beri Karayolları Genel Müdürlüğünün işçisi sayılmaktadır.

Yardımcı iş nedir?

İş Kanununda açıkça yazdığı üzere, yardımcı işlerin alt işveren verilebileceğini görmüştük. Peki yardımcı iş nedir? Yardımcı işin tanımı Alt İşverenlik Yönetmeliğinde yapılmıştır. Buna göre yardımcı iş; iş yerinde yürütülmekte olan mal veya hizmet üretimiyle ilgili olmakla beraber doğrudan doğruya üretim organizasyonunun içinde yer almayan, üretimin zorunlu bir unsuru olarak kabul edilmeyen ancak asıl iş devam ettiği müddetçe devam eden ve asıl işe bağımlı olan işi ifade eder.

Bunu örneklerle açıklamak gerekirse; bir kamu kurumundaki temizlik, yemek hazırlama vb. işler yardımcı işlerdir. Mesela bir hastanede, binanın ve odaların temizliği işi yardımcı iştir. Ya da karayolları genel müdürlüğünde temizlik yapma işi yardımcı iştir.

Bir işin yardımcı iş olup olmadığını anlamanın en kolay yolu şudur: Yapılan iş o kurumun asıl işi midir, değil midir? Bu sorunun cevabı verildiğinde yardımcı işin ne olduğu daha rahat anlaşılacaktır. O halde daha önemli olan kavramımız asıl iştir.

asıl iş nedir

Asıl iş nedir?

Asıl işim tanımı da Alt İşverenlik Yönetmeliğinde yapılmıştır. Buradaki tanıma göre asıl işin; mal veya hizmet üretiminin esasını oluşturan iş olduğunu söyleyebiliriz.

Bu tanımı somutlaştıralım ve örneklerle anlatalım:

 • Hastanede yapılan asıl iş elbette ki sağlık hizmetleridir. Hasta bakıcılığı ve tedavi hizmetleri bunların başında gelir.
 • Karayolları Genel Müdürlüğünde asıl iş yol yapım işleridir.
 • Belediyede asıl işler toplu taşıma hizmeti, park bahçe hizmeti, çevre koruma işlemleri vb. şeklinde artırılabilir.
 • Tapu dairesinde asıl iş tapu işlemleridir.
 • Hastaların kabul, kayıt, randevularının takibi, çağırma ve karşılama, hastaya ait dokümanın bilgisayardan çıkarılması ve kendisine verilmesi, hasta dosyası oluşturma ve kapatma, sağlık tesislerini ilgilendiren farklı bilgilerin bilgisayarlara girilmesi, arşiv tutulması, dosyalama işlerinin yapılması yardımcı iştir.

Yukarıdaki örneklerden görüleceği üzere, her iş ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Taşeron işçisi, yaptığı işin asıl iş olup olmadığını merak ediyorsa şu soruyu kendine sormalıdır:

“BENİM YAPTIĞIM BU İŞ, KURUMUN ASIL İŞİ Mİ?”

Bu sorunun cevabı hem kolaydır hem de zordur. Bazı işler için peşinen cevap verilebilir. Eğer asıl işi yemek yapmak olmayan bir kamu kurumunda yemek hazırlıyorsanız ya da bir kamu kurumunda oda temizliği yapıyorsanız yaptığınız işe asıl iş diyemezsiniz. Yemek yapmak ya da odayı temizlemek, o kamu kurumunun yardımcı işleridir.

Ama örneğin bir kamu kurumunda büroda masa işi yapıyorsanız, mesela VHKİ olarak çalıştırılıyorsanız, ya da bir müdürün sekreterliğini yapıyorsanız, ya da memurların ofiste yaptığı işler size yaptırılıyorsa asıl işi yapıyorsunuz demektir.

Asıl iş mi yapıyorum yoksa yardımcı iş mi? Bu sorulara samimi cevaplar vererek bulabilirsiniz.

 • Ben tam olarak ne iş yapıyorum?
 • Çalıştığım kamu kurumunun asıl faaliyet alanı / asıl iş nedir?

Eğer sizin yaptığınız iş, aynı zamanda kamu kurumunun asıl işiyse, o zaman siz asıl işte çalışıyorsunuz demektir.

NOT

Bu konuyla ilgili her türlü sorunuzu, aşağıdaki yorum bölümünden lütfen sorunuz. Bu sayede, örnekler üzerinden konuyu somutlaştırabiliriz. Her işçinin kendi durumunun önemli olduğunu, fiilen ne iş yapıldığının belirleyici olduğunu unutmayınız. Yorumlarınız ONAYLANDIKTAN sonra yayımlanır. Onay süresi genelde 24 saattir.

NOT 2

Bu yazıya tarafımca yapılan yorumlar hukuki bir görüş içermez. Tavsiye kararı da değildir. İşçi işveren ilişkisinde nihai karar verme organı mahkemelerdir. Burada yazılanlar, yazanın kişisel görüşü olup sadece kendisini bağlar.

NOT 3

Yorumlardan anladığım kadarıyla, işçilerde “asıl işi yapan taşeron işçilerinin” tamamının kadroya alınacağı beklentisi bulunmaktadır. Bu konuda hayal kırıklığı yaşanabilir. Yakında, bu durumla ilgili bir yazı yazıp bloguma eklediğimde burada bağlantı adresini paylaşırım.

Gelen yorumlardan; birçok taşeron işçisinin, kadrolu işçilerle aynı işi birlikte yaptığını yazdığını görüyorum. Bu konuyla ilgili daha önce yazmış olduğum şu yazıma göz atmanızda fayda var: iscidunyasi.com/taseron-iscisi-ile-kadrolu-isci-ayni-isi-yapabilir-mi


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

1.494 Yorum

 1. Hastanede sedye personeli olarak calismaktayim ameluya olan ve ameliyata gidecek hastalari tasimaktayim ayni zamanda acildede calisan ayni gorevi yapan ayni sitkete bagli calisan hasta tasima karsilama yonlendirme iscileri var simdi biz asil isimi yapiyoruz yardimci ismi asil ismi yardimci olursaniz minnettar olucam

  1. Hastanede ameliyata giren veya ameliyattan çıkan hastaları taşıma işinin asıl iş olduğunu söylemek biraz zor. Yaptığınız iş sadece buysa, bu iş sağlık hizmetleri bakımından bir tür yardımcı iş olarak kabul edilmelidir. Daha çok ayrıntı verirseniz biraz daha yardımcı olabilirim.
   Hastanelerde hasta bakıcılık, doktorluk, hemşirelik, sağlık teknikerliği vb. asıl işi yapmaktadır.

 2. iyi günler ben ve benim gibi arkadaşlar il sağlık müdürlüğünde veri giriş elemanı olarak çalışıyoruz. yapılan ihalede sistem giriş elemanı olarak geçmektedir. il sağlık müdürlüğünde bu ve bunun gibi işler asıl iş statüsüne mi giriyor. bilgilendirirseniz teşekkür ederim.

  1. Bir kamu kurumunda veri giriş elemanı olarak çalıştırılan bir taşeron işçisinin asıl işi yaptığı söylenebilir. Neticede veri girişi yapmak, bu kamu kuruluşunun asıl işlerinden biridir. Ama burada kastettiğiniz, otomasyon ihalesiyle çalıştırılmaksa, otomasyonun teknik bir yardımcı iş olduğu da kabul edilebilir.

 3. hastaneye 2007 yılında tıbbi sekreter olarak alım yapıldı.2010 ve sonrasından itibaren sanırım veri hazırlama olarak ihale yapılıyor. şimdi hastanede asıl iş yapanmıyız yardımcı iş yapanmı. hastanenin işi sağlık hizmeti vermekse ( röntgen,tahlil,pansuman vb.) bizim yaptığımız yardımcı işmi? çünkü ya dr la birebir muhattapsın ve sağlıkla ilgili bilgileri işliyorsun yada klinikte hemşire ve hastalarla muhattapsın. sizce hangi katagorideyiz?

  1. Gökhan bey, fiilen yapılan iş tıbbi sekreterlik ise bu bir asıl iştir. Ama hasstanede veri girişi yapmanın asıl iş olduğunu söylemek zor. Bu konuda bir yargıtay kararında şöyle deniyor:

   “Somut olayda; Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları ve davacı tanık anlatımlarından davacının 2005 yılında Sağlık Bakanlığına ait işyerlerinde alt işveren işçisi olarak çalışmaya BAŞLADIĞI ANLAŞILMAKTADIR. Davalı Sağlık Bakanlığı ile alt işverenler arasında 2008 yılından önceki döneme ilişkin imzalanan hizmet alım sözleşmeleri CELP EDİLMEMİŞTİR. Dosya içerisinde mevcut olan ve davalılar arasında 2008 yılı sonrasına ilişkin imzalanan hizmet alım sözleşmesinde, sözleşme konusu iş veri hazırlama ve kontrol hizmet alımı OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. 09.04.2009 tarihli görevlendirme yazısı içeriğiyle davacının otomasyon elemanı olarak işe ALINDIĞI SABİTTİR. Otomasyon hizmetleri, asıl işe yardımcı iş niteliğinde olup, teknik uzmanlık GEREKTİREN İŞLERDENDİR. Bu sebeple davalılar arasındaki hizmet alım sözleşmesinin muvazaalı olduğundan söz edilemez.”

   Otomasyon hizmetinin teknik uzmanlık gerektiren bir yardımcı iş olduğunu kabul etmek gerekir.

 4. Ben belediyede itfaiye daire baskanliginda itfaiye eri olarak calismaktayim peki bizimki asil is mi cevaplarsaniz sevinirim.

  1. İtfaiye işi belediyenin asıl işidir. Ama yazıda da belirtildiği üzere, belediyenin asıl işini, mesela itfaiye faaliyetini, taşerona yaptırabileceğini unutmamak lazım. Dolayısıyla yapılan iş asıl iş olmakla beraber, hukuken mümkün bir asıl işveren / alt işveren ilişkisidir.

 5. Merhaba kolay gelsin valilikte büro personeli olarak calısmaktayım. asıl işe girmekte midir? iyi çalışmalar

  1. Kadir bey, valilikte büro personeli olarak çalışan bir taşeron işçinin yaptığı işi asıl iş kabul etmek gerekir.

    1. Kadir bey, asıl işi yapan taşeronlara kadro haberlerini bence çok umutlu olarak takip etmeyin. Bu işin aslı ancak Kanun çıktıktan sonra anlaşılır ki, bence kadroya alınacak işçi sayısı taşeronların yüzde 1 ini bile bulmayabilir.

 6. İlçe Belediyesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde İnşaat Teknikeri olarak görev yapmaktayım asıl iş mi yapıyorum kadro bize verilir mi….

  1. Kimlere kadro verileceği ile ilgili şimdi bir şey söylememiz mümkün değil. Ancak bu konuda bir kanun çıkarsa, bunun yorumunu burada yaparız. Birlikte değerlendiririz. Diğer sorunuza gelince, yapılan işin asıl iş olduğunu düşünmekteyim. Neticede inşaat teknikerliği, belediyenin asıl işidir. Ama normal şartlar altında, yazımda da belirttiğim üzere belediyenin asıl işini taşerona verebileceğini unutmayın.

  1. PTT’nin asıl işinin “dağıtmak” olduğu tartışmasız olsa gerek. Dağıtıcılık işinin de asli iş olduğu kanaatindeyim.

 7. Sirketimiz hasta karsilama tasima yonlendirme danisma sekreterlik firmasidir hastalari filme goturme acilde 24 saat nobet tutmaktayiz hastalara refakat edip musehadeye alma hastalari emara goturme tahlilleriyle ilgilenme servislerden alip ameliyata goturme ameliyattan ciktiktan sonra yogunbakim veya servislere tasima ayni isi kadrolu hizmetliyle bereaber tapmaktayiz

  1. Daha once soyledigim tum isleri hizmetliler yapmaktaydi ama suanda hizmetliler bu isten cektirildi ve hasta tasima karsilama tasima danisma yonlendirme ihalesi yapilmakta harta saglikbakanligi yonetmeliginde bile hasta karsilama tasima hizmeti grcmektedir yanimizda hizmetli calismakta

  2. Sizinle aynı işi kadrolu işçilerin yapması muvazaayla alakalı bir konudur. Ama sizin yaptığınız işin asıl iş olduğu söylenemez. Çünkü bir tür sağlık hizmeti ya da yardımcı sağlık hizmeti değildir.

 8. TRT tv de canlı yayın bolumunde calısan taseronlar,SESCILER ISIK ASISTANLARı asıl ıscımıdır.sole acıklayacak olunursa.bır canlı yayın ıcın olustuturalacak tum zemın calısmasını hazırlayan (ses ısık goruntu dahıl)tum taseron arkadaslar asıl ısın ıscısımıdır.SOle de acıklama getıreyım.bır canlı yayın öncesı kameraların kurulması hazırlanması ses kablolarının cekılerek ses provaların yapılması uygun kosuullarda ısık arac ve gerecler kullanırak yayıncılık ıcın uygun ısık ortamının kullanılması.canlı yayın bıttıgı zaman aynı aracların eksıksız bır sekılde bırım amırıne teslım edılmesı.cevaplarsanız sevınırım

  1. Murat bey;
   Bahsettiğiniz kadarıyla yaptığınız işin TRT’nin asıl işi olduğu görünüyor. Bu işi hangi sıfatla yapıyor olursanız olun, TRT’nin asıl faaliyeti yayıncılık olduğundan ve sizin yaptığınız iş de bu faaliyetle doğrudan alakalı olduğundan bence asıl işi yapmaktasınız.

 9. Üniversite Araştırma Hastanesinde Bilgi İşlem teknik personel olarak 5yıldır çalışmaktayım. İş statu bakımından Asıl işmidir?

  1. Sayın Bayırlı;
   Bilgi işlem işinin hastanenin asıl işi olduğunu söylemek mümkün değil. Neticede yapılan iş, bir sağlık hizmeti değil, teknik bir yardımcı iştir.

 10. TEİAŞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ALIMI YOLU İLE İŞLETME TEKNİSYENİ OLARAK ÇALIŞIYORUZ BİZİMKİ ASIL İŞ Mİ YARDIMCI İŞ Mİ

  1. Erdal bey;
   İşletme teknisyeninin ne iş yaptığını bilemediğim için bu soruya cevap vermek istemem. Ama şunu bilin, yaptığınız iş elektrik iletimi işinin ayrılmaz bir parçası ise elbette asıl iştir. Aksi takdirde asıl işten bahsedemeyiz.

 11. iyi günler;Belediye de Zabıta da destek personeli olarak çalışmaktayım.Acaba bende asıl işi yapıyor muyum;?

  1. Belediyede zabıta asıl iş yapmaktadır. ;Ama yazıda da belirttiğim üzere Belediyelerin asıl işlerini alt işverene yani taşerona verebileceğini unutmayın.

 12. teiaş a ait trafo merkezinde taşeron teknisyen olarak 15 yıldır görev yapıyorum.benimle aynı işi yapan ve teiaş tarafından işletilen trafo merkezleride şu an mevcut durumdadır.bizim iş nedir

  1. Bahsettiğiniz durum muvazaayla ilgili olup ayrı bir konudur Hakan bey. Sizin işin asıl iş olup olmadığını söylemem için hem Teiaşın ne iş yaptığını hem de sizin ne iş yaptığınızı tam olarka bilmem gerekir. Bu da şu an için mümkün olmadığından bir şey diyemem

 13. merhabalar belediyede veznedar yani tahsildar görevindeyim fakat taşeron işçiyim asıl iş mi yardımcı iş mi cevaplarsanız sevinirim teşekkürler

  1. belediyede para tahsilatı işi bir asıl iştir. Ama yukaıdaki yazıda belirttiğim üzere, belediyelerin asıl işlerini taşerona yaptırmasında bir sakınca olmadığını unutmayın

 14. belediyede büro personeliyim 4 yıllık üniversite mezunuyum asıl işimi yapıyorum acaba maaşım askeri ücretin %100 fazlası

  1. Öncelikle şunu söyleyeyim. Maaşınızla asıl iş arasında bir bağlantı yok. Büro personelinden kastınız, belediye memurlarının yaptığı işleri yapmaksa evet bu bir asıl iştir.

 15. Merhabalar,
  Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresinde kamyon şoförlüğü yapmaktayım. Acaba bizde asıl iş statüsüne girermiyiz ve kadro gelirse yararlanma şansımız nedir?
  Teşekkürler….

  1. İşte asıl sorun burada Ahmet bey. Kadro gelirse ben çok az kişinin bundan faydalanacağını düşünüyorum. Kamyon şoförlüğü ise tartışmalı bir konu. Buradan buna net bir cevap vermem ne yazık ki mümkün değil

  2. İşte asıl sorun burada Ahmet bey. Kadro gelirse ben çok az kişinin bundan faydalanacağını düşünüyorum. Kamyon şoförlüğü ise tartışmalı bir konu. Buradan buna net bir cevap vermem ne yazık ki mümkün de

 16. slm ben hizmet alımı adında belediyede çalışıyorum 6aylık olarak girdim benim durumum nedir ben taşeron veya asıl iş yapanmı oluyorum saygılarımla

 17. Öncelikle merhaba hayırlı çalışmalar,ben belediyenin fen işleri biriminde taşeron işçisi olarak çalışmaktayım.yaptığımız iş asıl iş mi yardımcı iş mi bir türlü bu sorunun net cevabını bulamadık.Sonuçta belediyenin ihaleyi verdiği şirkete bağlıyız ama belediye adına çalışıyoruz.bizleri aydınlatırsanız seviniriz

  1. Cumhur bey;
   Önemli olan nerede çalıştığınız değil ne iş yaptığınızdır. Asıl iş olup olmadığı ona göre belli olur. Tam olarak ne iş yaptığınızı yazarsanız cevap vermeye çalışırım

 18. Üniversite Araştırma Hastanesi “Bilgi İşlem Teknik Personel” olarak 5 yıldır çalışmaktayız. Bu birimde En alanlarımız ile ilgili az önlisans mezunları çalışmaktadır. Hastanenin bilişim alanına giren üm cihazların donanımsal ve yazılımsal sorunları gidermek; Sistem odalarındaki cihazlardan tutun da en küçük yazıcı arızasına kadar bu birimde yapılmaktadır.
  Asıl iş statüsünde miyiz?

  1. Bilgi işlem faaliyetinin bir sağlık hizmeti olmadığını göz önüne alarak bunun teknik bir yardımcı iş olduğunu düşünüyorum.

 19. merhaba ben ziraat mühendisiyim ve tarım bakanlığına bağlı bir kurumda ziraat mühendisinin işini yapıyorum ama hizmet alımım temizlik şirketinden ve vasıfsız eleman olarak gözüküyorum bu durumda kadroya alınmam sizce mümkünmüdür???

  1. Öncelikle, kimlerin kadroya alınacağı şu an için kesinlikle belli değil. Ama sizin yaptığınız iş yazdığınız gibiyse fiilen asıl işi yapıyorsunuz. Ama resmiyette yardımcı işte çalışıyor olduğunuz da bir gerçek.

 20. Sa bende kamu kurumunda kaynakçı olarak calışmaktayım ve sözleşmemde kaynakçı die geçiyor ve yanımda kadrolu personelde 4 kişi var aynı işi yapıok benim ki asıl işmi tşk

  1. Kadrolu işçilerle aynı işi yapmanız muvazaayla alakalı bir durum. Yaptığınız işe gelince. Eğer kaynakçılık, çalıştığınız kurumun asıl işinin bir parçasıysa bu asıl bir iştir. aksi takdirde yardımcı bir iştir.

   1. Sayın adiminim şimdi çalıştım yer petrol sektörü ama kaynak atölyesi elektrik atölyesi makinistlik bu bölümlerden atölyeler var ve sadece ben taşeronum diğer arkadaşlar kadrolu ve sözleşmemde de kaynakçı diye geçiyor kpss puanımda var ama bugün ben müdüre sordum senin yardımcı iş die geçiyor dedi oda hukuka sormuş yani ben alıyorum 1200 kadrolu adamlar 3000 alıyo sizce benim asıl işmi cvp verirseniz sevinirim tşk.şimdiden

 21. Merhaba,
  Ben Toprak Mahsulleri Ofisinde makina mühendisi olarak çalışmaktaytım. İşe hizmet alımı kapsamında 263 personel olarak tüm ülke kapsamında teknik personel alımı adı altında başlatıldık ve herkes mesleğine göre (mühendisler mühendislik, teknikerler teknikerlik vb) ünvanlarına uygun işler yapıyorlar. Çalıştığımız yerde aynı bizim gibi mühendisler de kadrolu olarak çalışıyor ve aynı işi yapıyoruz. TMO’nun ana statüsünde de ‘piyasayı düzenlemek için ürün alımı yapar ve buna uygun tesisleri inşa eder.’ diye belirtilmiş. Şimdi biz teknik personeller olarak tesis inşa etme kısmında asıl işte çalışıyoruz diyebilir miyiz?

  1. Hasan bey,
   Yazdıklarınıza bakıldığında bir şey söylemek çok zor. Bunun cevabını ben de veremem. Çünkü cevap verebilmem için TMO’nun faaliyetlerine hakim olmam gerekir. Bu yorumu sizin yapmanız gerekecek.

 22. Ben huzur evindeki hasta ve yaşına balm person elitism 9 yıldı beribboned Asıl işe mi giriyoruz

  1. Klinik desek personelinin ne iş yaptığını açıklayabilirseniz daha rahat yardımcı olabilirim Bilal bey.

 23. Meraba ben hastane de temizlik personeliyim ama ameliyathane de ameliyat malzemelerini steril etmek işiyle uğraşıyorum bu asıl iş kavramina girer mi

 24. Hocam TCDD nin vagon fabrikasında sıhhi tesisat ustası olarak 1.5 yıldır çalışmaktayım benimle beraber çalışan kadrolu personel var ve benimle beraber vardiya ya gelmekte hizmet alımı yoluyla işe girdim ancak taşeron sirket temizlik Şirketi bu durumda asil is yapiyormuyuz kadro verilirmi şimdiden teşekkürler

  1. Tcdd’de sıhhi tesisat işinin, taşımayla alakası konusunda fikrim olmadığı için bir şey söyleyemiyorum.

 25. universitede yüzme havuzunda nitelikli cankurtaran olarak 6 yıldır calısmaktayımm cankurtaranlar asıl iş mi yardımcı iş mi merak ediyorumm

 26. ben üniversitede şirket elemanı olarak görev yapmaktayım şirket sözleşmemde otomasyon personeli olarak geçiyor, buradali diğer memurlar ile aynı işi yapmaktayım fakat aramızdaki tek fark onların imza yetkisi var benim ise yok, yaptığımız işlere gelince öğrencilere bilgi verme, kayıt işlemleri, evrak takibi, evrak düzeni gibi işler, acaba benim yaptığım işler asıl işmi yardımcı işmi, yada otomasyoncu olmam asıl işi yaptığım anlamına mı geliyor, yardımcı olursanız sevinirim, iyi çalışmalar, kolay gelsin

 27. Merhaba Dsi destek hizmetler misafirhanede resepsıyondayım benim dışımda çalışan bu işi yapan herkes kadrolu fakülte mezunuyum asıl işmidir? Teşekkürler

  1. Aslıhan hanım; misafirhanede yapılan resepsitonistlik işinin DSİ’nin asıl iş olmadığını düşünüyorum.

 28. 2012 yılında Temizlik işçisi kadrosundan işe girdiğim, Valiliğin Kültür ve Turizm Müdürlüğünde; Grafik tasarım, Fuar ve Etkinlik organizasyonları yapmaktayım ve Kalkınma Ajansı ve Sosyal Destek Projeleri yazıp-yürütmekteyim. Çıkardığımız bütün Kitap, Broşür ve Tanıtım Filmlerinin künyesinde ismim geçmektedir. Sizce kadroya alınma şansım var mı? Asıl işçi sayılmam için kurum mahkemeye mi vermeliyim? Yukarıda saydığım yayınlar delil olarak işe yarar mı? Beni aydınlatırsanız sevinirim. Şimdiden Teşekkür ederim.

  1. Sterilizasyon işi ağız ve diş tedavisinin ayrılmaz bir parçası ise asıl iştir. Ama bu kararı ben veremem çünkü bahsettiğiniz ağız ve diş tedavisi işi benim uzmanlık alanıma girmiyor ne yazık ki.

   1. kontamine olmus yani tukuruk ve kan temas etmis malzemenin tekrar kullanilabilecek hale tum bakteri ve viruslerden arinmasi islemini yapiyrz on kisiyiz biyolog ve laborantiz.saglik personeliyiz.her hastanede mevcut bir birim ve saglik personelleri tarafindan yurutulmekte.asil is kapsamina girer mi yardimci olursaniz cok sevinirim

 29. TEİAŞ trafo merkezinde işletme teknisyeni olarak çalışmaktayım. TEİAŞ senelerce trafo merkezlerini kendi işletti yani kadrolu işçiler şuanda teiaşın kendi kadrolu elemanlarını çalıştırdığı trafo merkezleri var.trafo merkezi nedir*elektrik üretim santralinden (baraj olur, termik santral olur rüzgar santrali olur ) gelen aşırı yüksek gerilimli enerjiyi, orta ve nihayet düşük gerilime kadar düşürüp biz sevgili kullanıcıların kullanabileceği düzeyde dağıtan merkezlerdir. bu sistemin düzenli çalışmasını ve arızalara anında müdahale edilmesini sağlayan çalışanlara da trafo işletme teknisyeni denilmektedir. yani TEİAŞ (türkiye elektrik iletim a.ş) birinci ve asıl işidir.senelerdir mahkeme kararıyla TEİAŞ’ın asıl işini yaptığımız ispatlanmıştır ama herhangibi bir sonuca varılmadı.

  1. Murat bey, zaten mahkeme kararı var diyorsunuz. Eğer sizin yaptığınız işle ilgili olduğunu söylediğiniz karar bir MUVAZAA kararı ise, bu zaten sizin işin asıl iş olduğunun delilidir.

 30. slm taşeron işçiyim belediyede destek hizmetleri müdürlüğünde idari işler personeliyim kurumumuzda satın alma birimi olmadığından mal alımları ve hizmet alımları destek hizmetlerinden çıkıyor resmi evraklarda doğrudan temin ihalelerinde yazı işleri görevlisi ,taşınır kayıt kontrol görevlisi ,piyasa fiyat araştırma görevlisi, gerçekleştirme görevlisi ,mutemet adı altında binlerce resmi evrakta adım ve imzam var fakat belediyenin kendi kurmuş olduğu şirkette şöför olarak gösteriliyorum zannedersem yaptığım iş asıl iş fakat kurum beni şofor olarak gösteriyor nasıl bir yol izlemeliyim teşekkür ederim

  1. Ali bey, bu konuda nasıl bir yol izleyeceğinizle ilgili size bir şey söyleyemem. Ama bahsettiğiniz durumların hukuki tespiti iş mahkemelerince yapılmaktadır. Onun dışında siz asıl işi yapıyorum deseniz de, hukuken bu durumun kanıtlanması gerekecektir.

 31. üniverste hastanesinde teknik seris bölümünde mobilya atölyesinde çalışmaktayım benle beraber aynı işi yapan memur arkadaş var .

  1. Yasin bey, sizinle aynı işi yapan memurun olması muvazaa sonucunu doğurabilir. Bunun tespiti de İş Müfettişlerince ya da nihai olarak iş mahkemelerince yapılabilir. Onun dışında hastanedeki mobilya atölye işinin hastanenin asıl işi olduğunu söylemek doğru olmaz.

 32. ben belediyede temizlik işleri müdürlüğü şirketin adı belediyede herkes o şirkete bağlı tek şirket çünkü.imar işleri müdürlüğünde personelim yanımda kadrolu işçide memurda var beraber çalışıoz aynı işi yapıoz aynı zamanda bilgisayar proğaramcılığı bölümünün bi faydası olur mu masabaşında çalışıom imar işleri müdürlüğünde yani cvp atarsanız çok sewinirim

  1. Hasan Bey, yapılan bir işin asıl iş olup olmadığına karar vermek için birçok veriye ihtiyaç var. Bazı sorulardaki işler herkesin bildiği işler olduğundan cevap verebiliyorum. Ama arazi kontrol teknisyeni ne iş yapar? Bu sorunun cevabını sizin samimi olarak vermeniz gerek. Sonra da bunu DSİ’nin asıl işiyle karşılaştırıp cevabınızı bulabilirsiniz.

 33. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal hizmet merkezinde sosyolog olarak çalışmaktayım.Birde arkadaslar var danışma yönlendirme olarak çalışmakta bizler asıl işçi kavramında yer alıyor muyuz? tesekkürler..iyi çalışmalar

 34. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE İCRA TAHSİLAT SERVİSİNDE İCRA VE HACİZ EVRAKLARI DÜZENLEYİP EVRAKLARI ARŞİVLEME SAKLAMA VE DÜZENLEDİĞİM BİR ÇOK EVRAKLARADA BÜRO MEMURU YADA İLGİLİ MEMUR ŞEKLİNDE AÇILAN İSMİMİN ÜZERİNE İMZA ATMAKTAYIM BİZLER BU BAHSEDİLEN ASIL İŞ POZİSYONUNDAMIYIZ VE KADRO BEN VE BENİM GİBİLER İÇİN GEÇERLİMİ TEŞEKKÜRLER.

  1. Erol Bey, kadroyla ilgili somut hiçbir şey yok şu anda. Bu konuda her şey söylentiden ibaret. O nedenle şu an bir şey söylememiz çok zor. Ama ilgili kanun çıktığında ya da tasarısı meclise geldiğinde hemen blogta bir inceleme yazısı yazacağım. Blogumuzu takip edin lütfen.

   1. aslında sadece fikir olarak da fikirlerinizi söylemeniz yeterli bence bilgi sahibi olmak için en çok merak edilen asıl iş kavramı bunu bulmaya çalışıyor geneli bende bu asıl iş giriyormuyum merakım ve araştırmam bu. çünkü aynı büroda 5-6 kişi çalışıyoruz hepsi memur işçi bir tek ben taşeronum ama onlarla tamamiyle aynı işleri yapıyorum benim bir masam ve bilgisayarım var hergün bir sürü evrak düzenleyip imzalıyorum merakım bundan şu asıl iş kavramı size göre bende bu asıl iş kavramına giriyormuyum teşekkürler…

 35. Gençlik spor müdürlüğünde hizmet alımı antrenörüm. İhale antrenör alımı olarak yapılıyor. Sözleşmede antrenör geçiyor. Aynı kurumda kadrolu antrenörlerde mevcut. Asıl işe girer mi?

  1. Alparslan bey, verdiğiniz bilgiler doğrultusunda yaptığınız işin asıl iş olduğunu söylemek mümkün.

 36. İyi günler

  Devlet Hastanesinde Veri Giriş personeli olarak görev yapıyorum. Yaptığımız işi asıl işe giriyormu. Anayasa mahkemesi bu konuda bir karar verdi diye hatırlıyorum. Hasta yönlendirme, sekreterlik, hasta kayıt gibi işleri yapanlar asıl işi yapıyor diye bir karar çıktı.

 37. İyi günler hocam valiliğe bağlı yatırım izleme koordinasyon başkanlığında 4 yıllık üniversite mezunu büro personeli olarak (memurlarla aynı işi yapıyorum) görev yapmaktayım. Asıl yada asli işmidir.?

 38. ben aile ve sosyal politikalar il müdürlüğünde veri hazırlama ve otomasyon hizmet alımı olarak çalışıyorum. ve kurum memurlarının maaşlarını sosyal yardım ödemelerini ben yapıyorum. bu çaliştığım kadro asıl iş değilmi bilmiyorum ama olmasa bile kurumun asıl işini yapıyorum. kurum asıl işi yaptığımı biliyor ama bakanlık nereden bilecek ki benim bu işleri yaptığımı?

 39. ben devlet kurumda yani aile ve sosyal polikalar bak.na bağlı kuruluşta temizlik hizmet alım kadrosunda olup büroda maaş,hakediş,ekders,mali işler,yazışmalar vs.işleri yapmaktayım.lisans mezunuyum asıl işe mi giriyor bilglendirirseniz sevinirim..taşerona kadro gelirse benim gibi aynı durumda olan arkadaşlarada gelirmi?

  1. Kadronuz itibariyle yardımcı iş yapıyorsunuz. Ama fiilen yaptığınızı söylediğiniz iş asıl iş gibi duruyor. Kadroya gelince; bu çok belirsiz bir konu şu anda. Lütfen bizi takip edin. Gelişmeleri yorumlamaya devam edeceğiz.

 40. iyi günler valiliğe bağlı yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığında büro personeli olarak (memurun yaptığı işi) ve 4 yıllık üniv. mezunu olarak çalışmaktayım. Asıl ya da asli işmidir.?

 41. Slmlar ben büyükşehir belediyesine bağlı su kanalizasyon idaresi bünyesinde elektrik teknikeri olarak 10 aydan beri taleron olarak çalışmaktayım yaptığım işler
  Kurum içinde evrak hazırlamak içme suyu tesislerinin elektrik faturalarını hazırlamak sisteme kaydetmek yeni yapılacak tesislerinin proje hazırlıkları ve aboneliklerini yapmak araziye çıkarak arızalara müdahalede bulunmak tesislerin kontrolünü sağlamak sistem arızalarından kaynaklı gelebilecek durumları düzeltmek yani anlıyacağınız hem masa başı hemde arazide çakışmaktır maaş bordromda ise büro işçisi diye yazıyoor sizce asıl işmi dir teşekkürler

 42. Aile hekimliğinde aile sağlığı elemanı olarak çalışıyorum hemşireyim asıl işi yapan grubuna giriyormuyuz acaba bilgilendirirsenız sevinirim

  1. Damla hanım, Aile hekimliğinde hemşirelik elbette asıl iştir. Ama sizin kafanızın karıştığı kanaatindeyim. Çünkü bu yazıda belirtilen kadro meselesi taşeron işçiler için söz konusu. Aile hekimliğinde taşeron olarak çalıştığınızı düşünmüyorum. Büyük ihtimalle işvereniniz direkt olarak aile hekiminizdir. Bu halde siz asıl işi yapıyor olsanız da taşeron olmadığınız için, çıkacak bir kanun sizinle alakalı olmayacaktır. Ayrıca aile hekimlikleri çalışanları devletin işçisi değil.

 43. Merhaba ben üniversitenin sosyal tesislerinde konaklama kısmında resepsiyonist olarak çalışmaktayım aynı işi yapan memurlar mevcut yaptığım iş asıl iş mıdır yoksa bunu belirleyecek şartlar mi vardır

  1. Ömer bey, üniversitenin sosyal tesisiyle ilgili faaliyetlerinin yardımcı iş olduğunu düşünüyorum.

 44. Belediyenin asıl işi temizlik değil midir ozaman temizlik ci asıl iş yapmış olmuyor mu yaptığı iş temizlik statü olarak ise düz işçi ise asıl iş yapmış sayılır mı.

  1. Temizlik belediyenin asıl işidir. Ama bu konuda belediyelere istisna getirildiğini unutmayın. Ayrıca asıl işe kadro denirken, bana göre kastedilen haklarında mahkeme kararı olanlar olacaktır. Bu benim tahminim, bekleyip göreceğiz.

 45. Slm ben sdt ben büyük şehir bünyesine bağlı su kanalizasyon idaresi içme suyu tesisleri bünyesinde elektrik teknikeri olarak çalışmakatyım evrak hazırlama ve arazide arızlara bçve benzeri durumlara müdahele etmede görevliyim sizce asıl işmidir

 46. ben 15 yıldır okulda kaloriferciyim işim asıl işmi? yoksa yardımcı hizmetler gurubunamı giriyo

 47. 112 ambulans şöferleri asil ismidir ancak alımlar temizlik kadrosunda yapılmış kadro hakkı kazanabilirler mi

 48. Kamu misafirhanesinde resepsiyon görevi yapıyorum ama resmiyette temizlik nöbetçisi olarak gösteriliyorum. Diğer arkadaş kurumun kadrolu memuru ve ikimizde aynı işi yapıyoruz. Asıl işi yaptığımı düşünüyorum acaba yanılıyor muyum. Teşekkür ederim.

 49. İyi Akşamlar. KYK yurtkur kat görevlileri asıl iş yayıyor sayılırmı? Teşekkürler.

  1. Türkan hanım kat görevlisi ne iş yapıyor tam olarak bilmiyorum. ama kastınız oda temizliği, kat bakımı vs. ise bu bir yardımcı iştir.

 50. Iyi gunler. Ben aile sosyal politikalara bagli ek ders karsiligi rehabiltasyon merkezinde hemsire olarak calismaktayim. Peki kadro bizi kapsiyormu?

 51. ben hastanede oksijen tedavisi bölümündeki aleti kullanıyorum yani röntgen teknisyeni gibi sualtı teknisyeni olarak çalışmaktayım. Hem bu işin okulundan meunum hemde bu işi yapmaya yarayan sertifikam var. Hizmet alımı ihalesinde yardımcı sağlık personeli alım ihalesiyle girdim işe. Aynı ihalede hemşire laborant att fizyoterapist ve ben sualtı teknisyeni olarak çalışmaktayım. Benim işim asıl işmidir onu merak ediyorum. teşekkürler.

 52. Devlet Su işlerinde inşaat teknikeri olarak çalışmaktayım çalışma sifatimizda inşaat teknikeri olarak gözüküyor teknik eleman olarak bizde asli is kapsamına alinirmiyiz

 53. selamun aleyküm ben iski istanbul su ve kanalizasyon idaresinde sayaç okuma işi yada su açma kapama işi yapıyorum benim işim asıl işmidir yoksa yardımcı işmi tşkler

  1. Erkan bey bana göre su açma-kapama-sayaç okuma İSKİ’nin asıl işidir. Ama bu size kadro geleceği anlamına gelmeyebilir. Nedeniyle ilgili yakında bir yazı yayımlayacağım.

 54. Slm hocam ben 4 yillik kamu yonetimi mezunuyum kamu hastaneler birliginde evrek kontrol ve Tenkit isini uapiyorum bilgi kullanim elemani olarak gozukuyorum.asil ismi yadimci isemi giriyor acaba?

 55. ben belediyede çalışırken dava açıp muavaza olduğunu mahkeme kararıyla ispat ettim tespit davasıyla. asıl işçi sayılması ve işe ilk girdiği tarihten itibaren işçi sayılarak tis den doğan haklarının ödenmesi şeklinde karar verdi mahkeme. üzerinden 1 yıl geçti henüz karar uygulanmadı. Şuanda devam ediyorum belediyede çalışmaya bilgi işlem müd. bağlı olarak belediyenin 153 birimine getirildim burada tüm birim ve müdürlüklere görev gönderiyorum iş yapılsın diye. benim durumum ne olur sizce

 56. Ben bir kamu hastanesinin taşeron temizlik şirketinde hastanenin Biyomedikal tıbbi cihazlar teknikerliği yapıyorum.
  Asıl işi yapmama rağmen hastanenin taşeron temizlik şirketinde olmam kadroya geçmeme engel midir.

  1. Turgay bey durumunuz karışık. Yasal düzenlemeyi görmeden bir şey söylemek doğru olmaz. Takip edin, yasal düzenleme ortaya çıkar çıkmaz buradan yorumlayacağım.

 57. merhaba belediyede büro personeli kadrosunda taşeron olarak çalışıyorum sayaç bakım memuruyum asıl işmi yapıyorum bilgi alabilirmiyim

 58. Merhabalar ben Büyükşehir Belediyesi huzurevinde hemsireyim asil iscimiyim ? Kadro gelecek olursa bizi kapsarmi lise mezunu hemsireyim

 59. Merhaba
  Hastanede veri giriş yani hasta kayıt yönlendirme elemanı olarak taşeron firma üzerinden çalışıyorum bu asıl iş oluyor mu?

  Ayrıca radyoloji bölümğnde doktor sekreterliği de yaptım.

  Son olarak şunu sormak istiyorum.

  Aynı taşeron firma üzerinden çalıştığımız idari işlerde çalışan arkadaşlarımıza kadro gelip bize gelmenesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi.

  Şimdiden teşekkürler.

  1. Hastanede veri giriş, hasta kayıt, yönlendirme işleri yardımcı iştir. Sekreterlik de aynı şekilde yardımcı iştir. Kadronun kime gelip kime gelmeyeceğini konuşmak için şu an erken. Biraz daha beklememiz gerekecek.

 60. BELEDİYEDE YEDİ YILDIR ŞİRKETTE BÜRO PERSONELİ OLARAK ÇALIŞIYORUM İKTİSAT MEZUNUYUM KADRO KONUSUNDA BENİM ÜÇ SORUM OLACAK:1-GİRİŞ YAPILAN ŞİRKET ÖNEMLİ MİDİR VEYA BU AYRIM NASIL YAPILACAK ÖRNEĞİN GİRİŞİ ÇÖP ŞİRKETİNDE OLUP DA BÜRO PERSONELİ OLAN KİŞİLERİN DURUMU NE OLACAK? 2-EĞİTİM DURUMU DİKKATE ALINIR MI?
  3-SİZCE ÇALIŞMA SÜRESİ DİKKATE ALINIR MI ZİRA TAŞERON SİTEMİNDE DEVAMLI GİRDİ ÇIKTI YAPILDIĞINDAN ARADA GÜN SAYISINDA BOŞLUKLAR OLMAKTA BU DURUM NASIL ÇÖZÜLEBİLİR?
  SAYGILAR SUNARIM…

 61. ben üniversitede şirket elemanı olarak görev yapmaktayım şirket sözleşmemde otomasyon personeli olarak geçiyor, buradali diğer memurlar ile aynı işi yapmaktayım fakat aramızdaki tek fark onların imza yetkisi var benim ise yok, yaptığımız işlere gelince öğrencilere bilgi verme, kayıt işlemleri, evrak takibi, evrak düzeni gibi işler, acaba benim yaptığım işler asıl işmi yardımcı işmi, yada otomasyoncu olmam asıl işi yaptığım anlamına mı geliyor, yardımcı olursanız sevinirim, iyi çalışmalar, kolay gelsin..

 62. milli eğitim bakanlığına bağlı okulda hizmet alımıyla temizlikçi olarak işe alınıp okulun memurluğunu mutemetliğini sekreterliğini yapmaktayım. ama sözleşmede ve meslek kodunda temizlikçi olarak görünmekteyim. benim yaptığım iş asıl işmidir. asıl iş ise ben yaptığım bu işi nasıl ispatlayacağım

  1. Yaptığınız iş asıl iş olarak nitelendirilse bile resmi olarak yardımcı iş yapıyorsunuz. Bu durumun tespiti ancak mahkeme kararıyla mümkündür.

 63. bir şey soracağım ben bakanlıkta sekreterlik yapıyorum temizlik firması yani taşeron bir firmada çalışıyorum bizde kadroyu alabilirmiyiz asıl işmidir yoksa yardımcımı

  1. Bu zor bir soru Kezban hanım. Temizlik kesinlikle yardımcı iş. Ama fiilen yaptığınız iş ise asıl iş. Bu ayrımı hükumet nasıl yapacak şu anda bilemiyorum. ama takip ediyorum. Belli olduğunda sitemde bununla ilgili bir yazı yayımlayacağım.

 64. Karayollarında ulaşım etütleri ekibinde çalışıyorum yani trafik sayım makinesi kuruyoruz yollara bu iş asıl işmidir.
  Bu arada karayolları işçileri kadroya alindi diye bir muamma var kamuoyunda sadece mahkeme açan yargıtay tarafından onanan 5000 kişiye kadro verdiler diğer ayni şartlarda olan işçilere vermediler sorunu cevaplarsaniz sevinirim şimdiden teşekkürler

  1. Bahsettiğiniz kadro mevzuu, dava ile muvazaa tespiti yaptıran işçileri kapsamıştır. Diğerlerini kapsamadığını düşünüyorum. Sizin yaptığınız işe gelince, karayolları özel bir alan, benim uzmanlık alanım değil. Siz, yaptığınız işin yol yapım/bakım vb. işlerin ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünüyorsanız bu bir asıl iştir.

 65. Ben Büyükşehir Belediyesi nde destek hizmet hizmetler müdürlüğünde 7 yıldan beri taşeron şoför olarak çalışıyorum resmi araclari kullanıyorum bizim is asıl ismi yardimci ismi bir kadro gelecek mi …

 66. ben özel idaresine bağlı, ama vali konağında valinin evinde, servis şöförlüğü yapmaktayım, yani oradaki işçilerin tabi onlarda taşerön, onların eve dağıtımını ve çeşitli işlerin getir götürünü yapıyorum kısaca, yaptığım işin aynısını, kadrolu arkadaş var aynı işyerinde, peki size sorum benim durumum ne, şöförlük yapıyorum

 67. Ablam ve eniştem kredi yurtlar kurumunda taşeron işçi ablam güvenlik görevlisi olarak eniştem kalorifer görevlisi kadro alabilecekler mi

  1. Dönay hanım, kredi yurtlar kurumunda güvenlik görevliliği ile kalorifercilik asıl iş değildir.

 68. iyi günler hocam bu iki yıl kıdem şartını koymaları mümkün müdür? Kara yollarında 6 ay şartı koyulmuştu, emsal olur mu ?

  1. Halil bey, bu elbette mümkün. Hatta illa ki kıdem şartı konacaktır. Aksi takdirde, art niyetli işe alımlar olabilir. Ama Bunun süresini şu an kimse bilemez.

 69. merhaba sayın editör
  Sağlık müdürlüğüne bağlı bir laboratuvarda aile hekimlerinin hormon biyokimya idrar gibi testlerini çalışıyoruz. Bir şirkete bağlıyız ve cihazlar şirketin. Çalışan arkadaşların hepsi ben de dahil biyoloğuz. Taşeron olmadığımız ama asıl işi yaptığımız söyleniyor. İhale yapılırken kaç kişinin ne iş yapacağı ve ünvanı müdürlükçe açıkça yazılmıştır. Kanun çıkarsa biz bu durumdan yararlanabilir miyiz? Teşekkürler

  1. Ayşegül hanım, yazdığınıza bakılırsa asıl işi yapıyorsunuz. Ama kadro ile ilgili soruya şu an cevap vermemiz mümkün değil. Bizi takip edin, kanun taslağı ortaya çıktığında geniş bir yorum yazısı yayımlayacağız.

 70. Veri-giriş, hasta kayıt yapanlar yardımcı iş demişsiniz ana mahkeme veri giriş elemanlarının asıl iş yaptığına karar verdi. Bu karar kadroya alımlarda etkili olur mu?

  1. Mahkemeler karar verirken birçok hususu göz önüne almaktadır. Aynı işi yapan kadrolu işçi olup olmadığı, işi fiilen kimin sevk ettiği ve yönettiği, işçilerin işe giriş çıkışlarında asıl işverenin etkisi vb. O nedenle mahkeme kararı, hakkında karar çıkan işçiyi bağlar. Ama otomasyonun yardımcı iş olduğu gerçeğini değiştirmez. Bu konuda haftaya inşallah bir yazı yayımlayacağım.

 71. üniversitede sağlık kültür ve spor dairesi başkanlığına bağlı işletmelerinden maaş alan 4857 ye tabi devamlı çalışan teknisyen ve tekmikerlerler asıl işçimidir. kadro gelirmi.

 72. Cevap alamadığımdan dolayı tekrar sorma gereksinimi duydum.
  Ben hastanede oksijen tedavisi bölümündeki aleti kullanıyorum yani röntgen teknisyeni gibi sualtı teknisyeni olarak çalışmaktayım. Hem bu işin okulundan mezunum hemde bu işe girmemi sağlayanyan sertifikam var. Hizmet alımı ihalesinde yardımcı sağlık personeli alım ihalesiyle girdim işe. Aynı ihalede hemşire, laborant, att, fizyoterapist var. Ve ben sualtı teknisyeni olarak çalışmaktayım. Benim işim asıl işmidir onu merak ediyorum. teşekkürler

  1. Yaptığınız iş anlattığınız kadarıyla asıl iş Mehmet Ali bey. Ama dediğim gibi, sizin anlattığınıza göre söylüyorum. Ama siz işinizin ne olduğunu en iyi bilen kişisiniz. Ona göre kendinizin değerlendirmesi lazım.

 73. Kadroya alınma da Kıdem Şartı aranmasının mantıklı bir durumu olabilir ancak bunun 14/09/2014 olarak başlatmak ve 2 yıl Şartı aramak ne kadar doğru? Kanunla birlikte işe giren birisi bundan faydalanamayacak. Ve memuriyette bile 12 aylık asilliğe geçiş süresi bulunurken bunda da 2 yılla Süreci genişletmek demek hizmet alımını kesintisiz devam ettirme amacını gütmektedir. Bence tam tersi Olmalı. yani ihaleleri iptal etmemek için yapılan bir uygulama. Aslında kadroya geçiş net tarihinden önceki bir yıllık kıdeme sahip olması daha doğru olur. Bunun cevabı da Kıdem Suresi ve Hakkı oluşmadığından denilebilir. Bunu anlayabilirim. Dava açılırsa diğerleri de hak kazanır. Sizce de böyle değil mi?

 74. Merhaba Ben Büyükşehir Belediyesine ait resmi plakalı araç soförlügü yapmaktayım ehliyet sinifimiz “E” sınıfı olup ilk işe alınırken de bu bizlere şart sunulmaktadır ağır vasıta araçları kullanıyoruz bana göre bu belediyenin asıl işi olduğundan bizde asıl işi yapıyoruz bazılarının iddaasi da yardımcı iş yaptığımız yönünde bizleri bu konuda aydınlatırsanız sevinirim iyi çalışmalar dilerim

 75. iyi çalışmalar,ben devlet hastanesinde taşeron firma yani temizlik firması aracılığı ile teknik hizmetler ünvanı ile çalışmaktayım.hemodiyaliz ünitesindeki su sistemi ve cihazların bakım ve onarımını yapmaktayım.cihazlar arızalandığı anda hemen müdahele edip sorun giderilip hastaların sorunsuz şekilde diyalizlerini yapabilmeleri sağlanmaktadır.sertifikalarım mevcuttur.ayrıca hastanenin elektiriksel işleriylede (bakım onarım) uğraşıyorum.bu yaptığım asıl işmidir?

  1. Tevfik bey, bahsettiğiniz kadarıyla yaptığınız iş asıl işe yardımcı bir teknik iş gibi görünüyor.

 76. Ben büyükşehir belediyesi ulaşım hizmetleri dairesi başkanlığı toplu taşıma müdürlüğünde 5 ilçenin sorumlusuyum 30 sofor var emrimde ve 19 resmi otobus.Belediyeler birliğinin programlarinada belediyemiz tarafından gorevlendidildim. Ben asıl istemiyim soforlerin durumu ney

  1. Bilal bey, şoförlük belediyelerde bir yardımcı iştir. Sizin işinin ise ayrıntılarını bilemediğim için bir şey söylemem doğru olmaz.

 77. diş hastanesinde diş klinik destek personeli olarak teknik şartnamemizde örneğin şu görev tanımlarıyla çalışmaktayız
  -Diş hekiminin isteği doğrultusunda hastayı ve diş ünitini tedavi işlemleri için hazırlamak.
  -Tedavi sırasında diş hekiminin ihtiyaç duyduğu tüm malzemeleri hazır hale getirilerek hekime sunmak ( siman, amalgam, aljinat karıştırılması vb.) ve aletleri hazır halde bulundurmak. (Aljinat karıştırılması hekimin, hemşirenin ve 657 tabi diş klinik destek memurlarının işi bu arada)
  -Kliniklerde kullanılan tıbbi malzemelerin sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirilmesini takip edilmesini sağlamak.
  -Yapılan tüm iş ve işlemlerin kayıt altına alınmasına hekimin talebi doğrultusunda yardımcı olmak.
  -Hastaya verilecek randevuların takibini yapmak.
  -İdarenin isteği doğrultusunda veri girişi yapmak,
  yukarıda da belirttiğim gibi diş hastanesin de diş klinik destek personeli olarak taşerona bağlı bir şekilde çalışmaktayız. Aynı iş yapan memur arkadaşlar da var! Sizce bu asıl işmidir?

  1. Verdiğiniz ayrıntılar göz önüne alındığında işiniz asıl iş gibi durmuyor. Daha çok asıl işe yardımcı teknik işlere benziyor. ama bu tamamen benim kişisel yorumum. Umarım aksi doğrudur.

 78. mrb. eşim yaklaşık 8 yıldır,devlet hastanesinde bilgi işlem elemanı (şirket) olarak görev yapıyor,eşim ve birçok arkadaşı bundan 2 yıl öncesinde şirketleri değiştirilerek yazılım şirketinden temizlik şirketine aktarıldılar ve 3 yıllık sözleşme imzaladılar ama hala aynı işi yapıyorlar,son günlerdeki kadroya geçme muhabbetinde akılları karıştıran asıl ve yardımcı iş kavramı bur da da bizim kafamızda soru işareti bıraktı,bu konuda bizi aydınlatırsanız çok seviniriz,
  devlet hastanelerinde asıl ve yardımcı iş kavramını nasıl ayırt edebiliriz,hastanelerde çalışan bilgi işlem elamanları kadroya alınacaklar mı, alınacaklarsa bilgi işlem elamanı olarak çalışıp fakat temizlik şirketine bağlı oldukları için kadroya geçiş sürecinde sıkıntı yaşarlar mı,

  1. Sorduğunuz sorular çok güzel. Hastanelerde otomasyon işiyle ilgili gelecek hafta bir yazı yayımlayacağım. ancak şu kadarını söyleyeyim; otomasyon işi bir yardımcı iştir. Asıl iş olarak kabul edilmezler. Kadro işine gelince, şu anda bir şey söylememiz yanlış olur. Tasarı çıktığında ilk iş, burada yorumlayacağım.

 79. İyi günler.Tcdd Vangölü Feribot Müdürlüğünde Çımacı olarak çalışmaktayım.Çımacılık asıl işmidir.Beni bu konuda aydınlatırsanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler.

  1. Gürkan bey bu soruya cevap vermem doğru olmaz. Çımacılık nedir bilmiyorum. Siz bu soruya cevap bulabilirsiniz. Şöyle ki, eğer çımacılık TCDD’nin yaptığı asıl işin bir parçası mıdır? Yoka ona yardımcı bir iş midir? Bunun kararını sizin vermeniz gerekiyor.

 80. Öncelikle merhabalar efendim.Sorum şudur; ben yüksekokul mezunuyum bölümüm elektronik.3 yıldır bir üniversitede kongre kültür merkezinde çalışmaktayım.Üniversitenin temizlik şirketinde görünsemde görevim ses ve ışık sistemleri üzerine.Çalıştığım diğer arkadaşlarım teknik memur.Görevim asıl iş mi ? Kadroya geçme ihtimalim size göre nedir ? çok teşekkür ederim.Saygılar.

  1. Sizin işiniz de karışık. Resmiyette taşeron yardımcı iş yapıyorsunuz. Görevinizin asıl iş olup olmamasından önce, fiilen yaptığınız işle resmi olarak yapıyor göründüğünüz iş farklı. Kanun tasarısını bekleyip yorumlamak lazım.

 81. merhabalar be aile ve sosyal politikalar bakanlığına bağlı sosyal hizmet merkezinde 2 yıldır çalışmaktayım kadrom ziyaretçi danışma ve yönlendirme daha önce bakanlığa bağlı il müdürlüğünde 3 yıl temizlik kadrosunda çalıştım toplamda bakanlığa bağlı kurumlarda 5 yıldır çalışmaktayım bu süre zarfında mutemetlik ve diğer büro işi yapıyorum.durumum ne olur açıklarsanız sevinirim .teşekkürler.

  1. Şu anda yaptığınız iş asıl iş olarak nitelendirilebilir. Ama resmiyette yaptığınız işler yardımcı iştir. Durumunuzla ilgili ancak ve ancak kanun tasarısı ortaya çıktığında yorum yapabiliriz.

 82. -Hastaların kabul, kayıt, randevularının takibi, çağırma ve karşılama, hastaya ait dokümanın bilgisayardan çıkarılarak kendisine verilmesi, hasta dosyası oluşturma ve kapatma, sağlık tesislerini ilgilendiren çeşitli bilgilerin bilgisayarlara girilmesi, arşiv tutma, dosyalama işlerinin yapılması yardımcı iştir.-

  Ben Devlet hastanesinde Veri Giriş personeli olarak çalışıyorum. Aynı işi yapan tıbbi sekreterlerde var. Yukarda yazdığınız yazıya göre ben ve tıbbi sekreter aynı işi yapıyor. Tıbbi sekretrelik asıl iş değilmi. Aynı işi bende yaptığıma göre asıl işi yapmış olmuyormuyuz.

  1. Emre bey, yukarıdaki ifade bir Yargıtay kararından aynen alınmadır. Tıbbi sekreterin ne iş yaptığını tam olarak bilmediğim için bir şey diyemiyorum ne yazık ki.

 83. hocam bende asli görev yaptığımı düşünüyorum ama kit de çalışıyorum eğer kanun çıkarsa kitlerde faydalanacak mı acaba bilginiz var mı

  1. Zafer bey Kanun kapsamını görmeden yorum yaparsak sizleri yanıltmış oluruz. Kanun tasarısı ortaya çıkınca değerlendirmek lazım.

  1. Nuray hanım. Sekreterlikten kastınızın ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Tıbbi sekreterlik ise asıl iş olduğunu söyleyebilirim. Ama tıbbi sekreterlikten farklı bir iş ise o zaman durum değişir.

 84. bir kamu ağız ve diş sağlığı merkezinin taşınır kayıt (tıbbi sarf malzeme deposu) biriminde görev yapıyorum. yaptığım işi özetlersek; sarf malzeme alımlarında faturaları sisteme giriyorum, hekimlerden gelen malzeme taleplerini sistemden çıkış yapıyorum ve fiilen tıbbi sarf malzeme dağıtımları ve teslimlerini yapıyorum. taşeron firmaya bağlı ve genel sekreterliğimize gönderilen listede vhki olarak geçiyorum. benimle birlikte bu işi yapan memur arkadaşlarım var. benim yaptığım iş asıl iş midir?

  1. Mustafa bey, sizinle birlikte bu işi yapan memurların olması Muvazaa açısından önem arz eder. Yaptığınız işe gelince, işinizin asıl iş olan sağlık hizmetlerine yardımcı iş olduğu kanaatindeyim.

 85. Hastane kat sekreteriyim dosya islemleri giris cikis ve ayni zamanda memurlarin yapmasi gereken adli raporlari yaziyoruz ne oluyoruz biz simdi

 86. ben şu an kamu hastanesinde evrak kayıt servisinde VERİ HAZIRLAMA KONTROL İŞLETMİNİ taşeron çalışanıyım bütün resmi evraklar benim elimden geçiyo yanımda vhki memur bir bayanla çalışıyoruz sizce ben asıl işçimiyim

  1. Hastanede evrak kayıt, veri hazırlama vb. işlerin yardımcı iş olduğu kanaatindeyim. Yanınızda aynı işi yapan bir memurun olması asıl iş/yardımcı iş açısından önemli değildir. Bu, ancak Muvazaa tespiti açısından önem taşır.

 87. TCDD bünyesinde Taşeron Gişe Memuru olarak çalışıyoruz. Aynı ünvanda Kadrolu Gişe memuru ünvanı ile çalışan memurlarda var. Bu durumda asıl işi yapıyormuyuz ve kadro hakkımız varmıdır?

 88. Sizi bayadır takip etmekteyim bilginize güvenerek bişey sorcaktım. Bilgilendirirseniz çok sevinirim.

  Aile ve sosyal politikalar müdürlüğüne bağlı Merkezefendi sosyal hizmet merkezinde Danışma ve Yönlendirme olarak çalışmaktayım. İş olarak Başvuru alma,tespit ve izleme Dosya takibi ve istatistiki veri girişlerini yapmaktayım. Asıl iş olarak yapmaktayım ama Danışma ve Yönlendirme kadrosu olduğundan açıklanacak yardımcı ve asil işlerden hangi katagoriye girebiliriz. 3 yıldır bekliyoruz bizleride kadro-

  ya alırlarmı? Saygılar..

  1. İbrahim bey, Danışma ve yönlendirmenin yardımcı iş olduğu açık. Fiilen yaptığınız işin ise asıl iş mi yardımıc iş mi olduğunu söylemek zor. Ama beklemenizde fayda var. Sık sık tekrar ettiğim gibi kanun tasarısı belli olur olmaz bu blogda net bir şekilde inceleyeceğim. Sizlerin de muhakkak haberi olur.

 89. Merhaba ben Belediyenin kendi taşeron şirketinde Belediyede Hukuk Müşavirliğinde (görevlerimiz icra takibi başlatmak, kurumiçi kurumdışı yazışma yapmak, adliyelere dış görevlere gitmek) çalışmaktayım benim görevim asıl iş mi?

 90. Öncelikle vereceginiz cevap için teşekkür ederim.Biz 13 yıldır bir kamu kurumunda şöför olarak çalışıyoruz resmi plakalı araç kullanıyoruz bunun içinde ambulans da var belgelerimizde var bununla ilgili durumumuz ne olur .

  1. Adem bey, kamu kurumlarında makam / hizmet aracı şoförlüğü yardımcı iştir. Ambulans şoförlüğü ise farklıdır. Eğer sağlık kurumunda ambulans kullanıyorsanız, yapılan işin asıl iş olduğunu söyleyebiliriz.

  2. Daha önce sorduğum soruya vakit ayırıp cevap verdiğiniz için tesekkür ederim.Önceki sorumun devamı olarak soruyu biraz açmak istedim 13 yıldır aspb bir huzurevinde hem resmi araç hemde ambulans kullanıyoruz bunların hepsi resmi plakalı vardiya sistemiyle çalışıyoruz uygunluk belgemiz sertifikalarımız mevcut teşekkür ederiz şimdiden.

   1. Bu biraz teknik bir konu. Peşinen yorum yapmaktansa kanun tasarısını bekleyelim. Tasarı ortaya çıktığında, burada tam bir inceleme / değerlendirme yapacağım.

 91. Editör bey yargıtay kararlarıyla insanları bilgilendirmeyin, elinizde kanun varsa bilgi verin. Ona bakarsanız sizin saydığınız hasta kayıt kabul vs.. gibi özellikteki veri giriş personellerin aynı mahkeme kararıyla asıl iş grubuna girmiş konyada açılan davada. Ayriyetten bu saydığınız özellikteki personellerin ihalesi VHKİ adıyla yapılıyor ve hastanede de kadrolu VHKİ memurları var. Bu hizmet alımı VHKİ personelleri hastanenin hasta kayıt kabul işlemleri poliklinik, dosya açma yapılan tedavileri hasta dosyalarına işleme tahlil isteme taburcu işlemleri ve faturalandırmasına kadar ve hatta mutemetlikte, Satın alma birimlerinde çalışıyorlar. Nasıl oluyorda bu hizmet alımı grubunu yardımcı iş kapsamında değerlendiriyorsunuz.. Sırf milleti sitenizde tutmak için kulaktan duyma bilgiler ve kendi görünüşünüze göre değerlendirmeyin. Sosyal Güvenlik uzmanlarının asıl,asli iş dediğine siz hangi uzmanlık bilginize dayanarak böyle bir şey söylüyorsunuz. İyi günler

  1. Bu yorumu burada özellikle yayımlıyorum ki okuyanlar bir gerçeğin farkına varsınlar. Ortada sosyal güvenlik uzmanları varmış, bu sıfatı onlara kim verdi bilmiyorum ya, onları dinlemek istiyorsanız bu bloga gelmeyebilirsiniz. Hangi sıfatla yazdığımı burada sizinle paylaşmayacağım. Ayrıca yazdıklarım işinize gelmediği için sinirlenmenize gerek yok. Siz inanmayınca gerçekler değişmiyor.

   Ayrıca kimlere kadro geleceğini hiç kimse bilemez. Bu yazıda ben asıl iş / yardımcı iş tanımını yaptım. Nedenleriyle ve Yargıtay kararlarıyla birlikte… Onun yerine herkese, yaptığı işin asıl iş olduğunu söyleyip daha çok insanı sitede tutabilirdim.

   Bu blogu, insanlarla tartışmak için açmadım. O yüzden böyle bir diyaloga ilk ve son defa giriyorum. Bundan sonra bu tip yorumları yayımlamayacağımı herkesin bilmesini isterim.

 92. Bir üniversitede 12 senedir taşeron işcisi olarak çalışıyorum büro işi yapıyorum tüm resmi yazışmalari bir memur arkadasimla yapıyoruz temizlik işçisi olarak görünüyorum kadro alabilme şansım varmi

  1. Betül hanım, resmiyette yardımcı iş yapıyorsunuz. Ama fiilen asıl iş yaptığınızı söylüyorsunuz. Kadronun kimlere geleceğini şu an bilemiyoruz. Kanun tasarısı ortaya çıksın o zaman yorumlarız.

 93. merhabalar ben belediyenin spor müdürlüğüne bağlı olan bir spor tesisinde antrenör olarak çalışmaktayım sizce bu asli işmi yoksa yardımcı işmi oluyor şimdiden vereceğiniz cevap için teşekkürler iyi çalışmalar.

  1. Ali bey, bence antrenörlük belediyenin asıl işidir. Belediyelerin görevlerinin içinde spor kursları açmak/düzenlemek olduğuna göre, bu amaçla istihdam edilen antrenörlerin yaptığı işin de asıl iş olduğu kanaatindeyim.

 94. ben kamuya ait 7 yıllık taşeron olarak özel güvenlik görevlisiyim…not..657 tabi güvenlik memurlarıyla ayni işi yapmaktayım..kadroya geçme ihtimalim varmı..SAYGILARIMLA

  1. Güvenlik işi yardımcı iştir Binali bey. Kadro konusunda şu anda bir şey söylemek doğru değil.

  2. Özel güvenlik işi yardımcı iştir. Kadro konusunu ise kanun tasarısı ortaya çıkmadan bilemeyiz. Bekleyip göreceğiz.

 95. Belediyede büro personeli olarak çalışıyorum 4 yıllık üniversite mwzunuyum memurun yaptığı işi yapıyorum yazismalari takip etmek ve yazmak.teknik şartnameleri düzenlemek .yani resmi işleri yapmak gibi şeyler yazıyor. Acaba asıl işimi yapıyorum .kadro gelir mi bana.birde belediyeler asıl işi taserona verebilir yazmışsınız bir yazınız da .o zaman belediyelere kadro yok .bilgi verirmisin iz .

 96. Belediyeler e kadro yok dediniz bir yazınız da çünkü belediyeler asıl işi taserona yaptıra bilir dediniz .o zaman belediyelere kadro yok .bunu açıklar mısınız .birde ben 4 yıllık üniversite mwzunuyum memurun işini yapıyorum .teknik şartnamde zaten resmi işleri yapar yazismalari takip eder ve yapar .tekniksarnameler ı falan düzenler yaziyor benim is asıl ismi belediyeleri kapsar yasa bana kadro gelir mi

  1. Sanırım yanlış anladınız. Ben belediyelere kadro yok demedim, belediyelerde asıl iş kanunen taşeronlara yaptırılabilir dedim. Kadro ile muvazaa konusu farklı şeyler. Hatta kadro konusunda özellikle her defasında, biraz beklemek gerektiğini, kanun tasarısını görmeden kimlerin kadroya alınacağını bilmenin imkansız olduğunu defalarca yazdım.

  1. Birincisi bu bir anayasa Mahkemesi kararı değil, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının işkolu tespit kararıdır. İkincisi de zaten kararın içeriğinde otomasyonun yardımcı iş olduğundan bahsediliyor. Ama bu bir işkolu tespiti olduğu için ve bu konuda ana kural “yardımcı işler asıl işin işkolundan sayılır” olduğu için; otomasyon işi SENDİKAL açıdan İŞKOLU olarak sağlık hizmetleri işkoluna giriyor. Yoksa, otomasyon işi konumuz açısından bir asıl iş değil, yardımcı iştir.

 97. Sizin de fikrinizi almak isterim, Sağlıkta asıl iş yardımcı iş ayrımını yapmak daha zor. Çünkü komplike işlerde Süreci bilemezsiniz. Bu yüzden veri giriş elemanı dahi asıl iştir. Çünkü hizmetin parçasıdır, aynı zamanda tıbb-ı sekreter Görevini yapar. Belediyelerde ise, asli görevlerle yardımcı iş Tanımı içerisinde olanlar var. Bu nedenle temizlik güvenlik yemek şoförlük yardımcı iş diğerleri asıl iş ve unsurları içerisinde yer aldığını kabul etmek daha doğru olacaktır. Sadece yaptığı iş ile ihale konusu ünvana ait iş farklılığı olanların kadroya girmesi bence mümkün değil.
  Bi de Sağlıkta yıl şartını koyup hizmet aksamasını nasıl Göze alacaklar bilemiyorum. Bu Yüzden Sağlıkta yıl Şartı beklemiyorum. Belediyelerde vs. Kanun kabul tarihi itibariyle 1 yıllık Kıdem Şartı ise en azından ifade edilebilir. Mahkeme kararı ya da ilave hak getirici tarihi baz almak biraz Zayıf kalıyor. Bu konu 185000 asıl Çalışanın ancak 70-80bin civarında personeli etkilemesi demek. Bu da yapılmak istenenle sonucun alakasızlığını çıkarır.üniversitelerdeki kadro olayı ise Apayrı bir durum. Bu nedenle asıl iş tarif etmek yerine yardımcı işi tarif edip asıl işi ortaya çıkarmak daha doğru olmaz mı? Esas amaç kadro verip ihaleleri devam ettirmek olabilir. Bu konuda Hükümet’i de HAKLI bulsamda bi çizgi çekmeden yapılırsa binlerce yeni davaya muhatap kalacaktır diye düşünüyorum…

  1. Size bir konuda tamamen katılıyorum Hasan bey. Bence iyi bir noktaya parmak bastınız. Gerçekten de, kurumlarda asıl işleri tek tek belirlemek zor olduğundan, daha genel olan yardımcı işleri belirlemek daha kolay olacaktır. Diğer konulara gelince, veri giriş elemanı, temizlik, güvenlik vb. işlerin yardımcı iş olduğu, her ne kadar bazıları halen kabul etmek istemese de, yardımcı işlerdir. Hep beraber bekleyip kanun tasarısını görünce bunları tekrar yorumlayabiliriz.

 98. Mrb. Ben araştırma hastanesinde 5 yıldan beri tomografi bölümün de teknisyen olarak çalışmakta yim. Diplomali röntgen teknisyeni degilim. Sertifikalı yetişme elemanim.
  Ön lisans sosyal hizmetler mezunuyum. Benim yaptigim iş asıl iş mi. Ve asıl iş se. Bana kadro verilir mi. Cevap verirseniz cok sevinirim. Simdi den teşekkür ederim.

  1. Emir bey, bu soruya cevap verebilmem için yaptığınız işin tekniğine hakim olmam lazım. Ama bunu ne yazık ki bilemem. Size göre yaptığınız iş hastanenin asıl işinin bir parçasıysa o zaman asıl işi yapıyorsunuz demektir. Kadro konusunda da, kanun tasarısı ortaya çıktığından hemen burada bir değerlendirme yazısı yayımlayacağım. O zaman birlikte göreceğizç

  1. Ömer bey sizin durumunuzla ilgili kadro açısından yorum yapmam için erken. Ama şunu söyleyebilirim ki, yaptığınız iş belediyenin asıl işidir.

 99. Merhabalar; bende özelleştirilecek kamunun hidroelektrik santralinde enerji üretmede görevli taşeron işçiyim.Benim sorum şu,; Devlet kasım 2015 sonunda bizim Hidroelektrik santrali özelleştirirse, hükümetten kamuda çalışan taşerona kadro çıktığı takdirde biz bundan yararlanabilir miyiz ? Yani taşerona kadro yasası çıkmadan özelleşsek ne yapabiliriz.

  Saygılarımla

  1. Bu tamamen Meclisin takdirindedir. Şöyle ki; bir kanun çıktığında kanunun yürürlülük tarihini belirleme yetkisi de Meclistedir. Yani, dilerlerse kanunun çıktığı tarihten önceki tarihte çalışanları da kapsama alabilirler. Ama genel kural geriye işlem yapmamak üzerinedir. Bekleyip görmek lazım.

 100. merhaha ben yaklaşık 12 yıldır belediyede taşeron fitness antrenörü olarak çalışıyorum yakın zamanda taşöronlar kadroya alınacak ancak yaptığımız iş asli işmidr yardımdı işmidir bilmiyoruz kadroya bizlerde geçecekmiyisiz bizi bu konuda bilgilendirirmisiniz..

  1. Kimlerin kadroya geçeceği ile ilgili şu an söylenen her şey spekülasyondan ibaret. Bence kanun tasarısını görene kadar kimseye kulak asmayın. Yaptığınız işe gelince, belediyelerin görevleri arasında gençlerin gelişimi vb. nedenlerle sportif kurslar düzenlemek de olduğundan, yaptığınız işin asıl iş olduğu kanaatindeyim.

 101. Merhaba ben belediyenin temizlik bölümünün şefi olarak çalışıyorum ve belediye içi temizlikte yapıyorum ayrıca 4 yıllık lisans mezunu olacağım ayrıca özel evrak taşıması yapıyorum bana kadro çıkarmı

  1. Çiğden hanım şu aşamada kime kadro çıkacağını kimse bilemez. O nedenle kanun tasarısını beklemeniz gerekiyor. Erken konuşup sizleri yanıltmak istemem.

 102. Merhaba,

  Ab bakanlığında telefon santrali görevlisi olarak taşeron firmada çalışıyorum. Ayrıca Fransızca aramaları alan kişi olarak çalışmaktayım ve benim dışımda almancacı, ingilizceci, arapçacı var. Bizi hem bürokratlar hem vatandaş arıyor ve bakanlık bünyesinde farklı yerlerde santral memuru olarak KADROLU çalışan kişiler var. Sizce biz de asıl işte mi çalışıyoruz. Şimdiden teşekürler.

  İyi günler.

  1. Hangi dilde olursa olsun telefon santral operatörlüğünün asıl iş olduğunu söylemek doğru olmaz. Neticede bu, yapılan asıl işe yardımcı bir iştir.

  1. Belediyede toplu taşıma otobüs şoförlüğü asıl iştir. Kadro gelip gelmeyeceğini şu an için kimse bilemez. Kanun tasarısı ortaya çıktığından burada yorumlayacağım.

 103. sağlık işleri daira başkanlığı ,mezarlık şube müdürlüğünde defin hizmetlerinde çalışıyorum asıl iş mi bizimki kadro görürmüyüz acaba

  1. Mezarlıkta defin işlemleri belediyenin asıl işlerindendir. Ama tam olarak ne iş yaptığınız burada çok önemlidir. Ona göre karar vermek lazım.

 104. Merhaba, Ben Gençlik ve Spor Bakanlığının çıkartmış 2011 yılında çıkartmış ve 04/03/2015 yılında revize edilmiş olan
  GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK LİDERLİĞİ EĞİTİM, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE yönergesine bağlı olarak taşrada bir ilde görev yapmaktayım.

  Yönergede de belirtildiği gibi;
  a) Mevzuatla tespit edilen esaslara göre münhasıran gençlik hizmetleriyle ilgili
  konularda gençlik merkezi müdürünce kendisine verilen görevleri yerine getirmek,
  b) Gençlerin ilgi, istek ve yetenekleri ile ilin özelliklerini göz önünde
  bulundurarak faaliyet programının taslağını hazırlamak ve gençlik merkezi müdürüne
  sunmak,
  c) Bakanlıkça belirlenen ve gençlik merkezleri yıllık faaliyet programları
  gereğince gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin planlanması, uygulanması, yürütülmesi ve
  değerlendirilmesinde görev almak,
  ç) Gençlik merkezlerince düzenlenecek gezi, yarışma, faaliyet ve etkinliklere
  gençlerle birlikte katılmak,
  d) Faaliyetlere katılacak gençlerin devam durumlarını kontrol etmek ve çalışma
  disiplinlerini sağlamak,
  e) Bakanlık tarafından yürütülecek projelerde görev almak, ayrıca Bakanlığın
  kabul edeceği gençlik projelerine ilişkin ön değerlendirme, yerinde izleme gibi görevleri
  yerine getirmek,
  f) Gençlik merkezlerinde uygulanabilecek proje ve kampanya alanlarını
  araştırmak, ilgili yerlere bu projeleri sunmak ve kabul gören projelerin yürütülmesinde yer
  almak,
  Gençlik merkezlerinin tanıtılması için gerekli olan materyallerin
  hazırlanmasına katkıda bulunmak,
  h) Gençlik merkezi müdürünün, görev alanıyla ilgili vereceği diğer görevleri
  yapmak.
  gibi görevlerde bulunmakla yükümlüyüm.

  Bu doğrultuda ben Asıl işçi miyim yoksa Yardımcı işçi mi?
  Şimdiden çok teşekkür ederim.

   1. Gençlik ve Spor Bakanlığının projelerini ve faaliyetlerinin yanı sıra il içerisinde yerel faaliyetler düzenlemek, yazışmaları yapmak takip etmek gibi işler. Hem büroda hem sahada görev almak.

    1. Mustafa bey, yaptığınız iş ve kurumunuzun işine hakim olmadığım için sizi yanıltmak istemiyorum. Bekleyelim ve kanun tasarısı ortaya çıktığında net olarak yorumlayalım.

 105. ben aile ve sosyal politikalara bağlı bir kuruluşta danışma yönlendirmeyim fakat masa başında evrak kayıt, yazı işleri ve telefonlara bakıyorum benim yaptığım iş asıl işmidir kadro alırmıyım

  1. Resmiyette işiniz yardımcı iş, fiilen ise karışık duruyor. Santral operatörlüğü yardımcı işken yazı işler asıl iş olarak kabul edilebilir. Kanun tasarısı ortaya çıktığında buradan yayımlayacağım değerlendirme yazımı takip edin lütfen.

 106. merhabalar…
  ben bir üniversitede 8 yıldır memur işi yapmaktayım acaba ben asli işimi yapıyorum bunu öğrenmek istiyorum.şimdiden teşekkür ederim.

  1. ben 17.02.2010 yılında ilçe belediyesinde odacı hizmetleri ihalesiyle işe alındığım.fakat masa başında yazı işleri ihaleler hazırladım.bulunduğum il büyükşehir statüsü alınca su ve kanalizasyon müdürlüğü olarak büyükşehir belediyesi su kanal idaresine geçtik.endek okuma personeli olarak işe girişimiz yapıldı ama masa başında halen yazı işleri evrak takip yapıyorum.ihale adı farklı yaptığım iş farklı sizce asıl iştemi çalışıyorum.bu arada diploma ünvanım laborant.yardımcı olursanız sevinirim.iyi çalışmalar

   1. Şadiye hanım durumunuz çok karışık görünüyor. Kanun tasarısı ortaya çıktığında burada değerlendireceğim. O zaman tekrar yazarsanız doğru bir cavap verebileceğimi düşünüyorum.

  2. Songül hanım, memur işi yapmaktan kastınızın ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Bazı memurların yaptığı asıl işken bazılarının ki yardımcı iş olabilir. Ne iş yaptığınız önemlidir.

 107. ben büyükşehir belediyesine bağlı su kanalizasyon idaresi bünyesinde elektrik teknikeri olarak 10 aydan beri taşeron olarak çalışmaktayım yaptığım işler
  Kurum içinde evrak hazırlamak tesislerinin elektrik faturalarını hazırlamak sisteme kaydetmek yeni yapılacak tesislerinin proje hazırlıkları ve aboneliklerini yapmak araziye çıkarak arızalara müdahalede bulunmak tesislerin kontrolünü sağlamak sistem arızalarından kaynaklı gelebilecek durumları düzeltmek yani anlıyacağınız hem masa başı hemde arazide çalışmaktır maaş bordromda ise işçi diye yazıyor sizce asıl iş mi dir, teşekkürler.

  1. Sedat bey bahsettiğiniz kadarıyla yaptığınız iş için net bir cevap vermem mümkün değil. Çünkü gerek yaptığınız işle gerek kurumunuzun yaptığı işle ilgili tam bilgi sahibi değilim.

 108. ben belediyede 5 senedir spor salonu görevlisiyim kadro ala bilirmiyim asıl işmi yardımcı işmi

  1. Rıfat bey, kimlerin kadro alacağıyla ilgili söylenen her şey şu an spekülasyondan ibaret. Biraz bekleyelim ve kanun tasarısı ortaya çıktığında yorumlayalım. İşinizle ilgili de bir yorum yapamayacağım. Çünkü spor salonu görevlisinden kastınızın ne olduğunu tam bilemiyorum.

   1. aile sosyal politikalar bakanlina bagli sevgi evlerinde bakim elemaniyim cocuk gelisim lise unversite baska bir bolum asil ismiyim

    1. Sevgi evlerinde tam olarak ne iş yapıldığını bilmeden cevap vermem doğru olmaz. O nedenle bu sorunun cevabını sizin vermeniz gerekecek.

 109. Merhabalar
  Ben aile ve sosyal politikalar bakanlığında hizmet alımı ile çalışmaktayım. Hizmet alımı yapılırken danışma yönlendirme olarak işe alındım fakat kendi asıl işimi ( sosyolog ) yaparak çalışmaktayım. ( yani kurumda kadrolu sosyolog arkadaşlar ne yapmaktaysa bende onu yapmaktayım sizce durumum nedir.

  1. Mukaddes hanım fiilen yaptığınız işin kurumunuzun asıl işi olduğu kanaatindeyim. Ama resmiyetteki işiniz yardımcı iş. Durumunuzla ilgili şimdi yorum yaparsam sizi yanıltmış olurum. Bekleyip kanun tasarısını görelim. O zaman tam olarak yorumlarız.

 110. Merhaba ben Üniversitesi de 10 yıldır özel güvenlik olarak çalışıyorum Üniversitesi de özel güvenlik olarak çalışan güvenlik ler asıl işcimi yoksa yardımcı işcimi?

 111. Merhaba Sayın Editör,
  Ben Devlet Hastanesinde VHKİ olarak hasta kayıtta işe başladım. Daha sonra bizleri Diş Polikliniğinde Sekreter olarak aldılar. Hastaların kayıtlarını, reçetelerini ve doktorumuzun yardım gerektiren konularda kendilerine fiziksel olarak yardımcı oluyoruz. (Örneğin hastaların ağız içi diş kesimlerinde, dili yaralanmasın diye küçük aynalarla doktora yardımcı oluyoruz) Yaptığımız işin Asıl iş mi Yoksa yardımcı bir iş mi olduğunu açıklayabilir misiniz?

  Ayrıca kendi kendime sorarsam, benden önce tıbbi sekreterlik yapan arkadaş devlet memuruydu daha sonra tayini çıktı gitti. Diş polikliğinde devlet memuru gelmedi ve bizi buraya aldılar. Yani cevap olarak bir memurun yapması gereken işi mi yapıyorum? Bence cevap Evet. Görüşlerinizi Bekliyorum. Teşekkür ederim.

 112. Devlet hastanesinde 9 yıldır veri giriş personeli olarak çalışmaktayım sizce bizler asıl işçimiyiz

  1. Ben halk sağlığı müdürlüğünde evrak kayıtta veri giriş elemanı olarak çalışmaktayım. Bu kurumuma göre asıl iş mi yardımcı iş mi konumuna girer bilgilendirirseniz sevinirim.

 113. merhaba
  ben Anadolu Üniversitesinde taşeron olarak çalışmaktayım bir masada diğer memur ve işçilerle aynı işi yapıyorum (öğrenci kayıt alma,otomasyon.. gibi) işleri şimdi sorum bana kadro verilme durumu olabilir mi?yardımcı olursunız sevinirim şimdiden teşekkürler

 114. Merhabalar…İSKİ veznede 8 senedir vakıfbanka bağlı vakıfsistem elemanı olarak çalışmaktayım …yaptığımız iş asıl işmidir. kadroya alınma ihtimalimiz nedir.Şimdiden teşekkür ederiz.

 115. merhaba
  ben belediyede taşeron işçisi olarak çalışmaktaydım girşim büro elamanı olarak yapıldı bürü elemanı asıl işmi yardımcı işmidir şimdiden teşekürler kolay gelsin

 116. biz iskide sayaç okuyucuyuz hizmet alımıyla ihale oluyor biz yardımcı işmi yoksa asıl işmi oluyoruz

 117. belediyede fen işleri bünyesinde asfalt moloz harfiyat vs vs ve kışın kar küreme tuzlama çalışmalarında görev yapıyoruz yaklaşık 7 senedir kısacası il ve ilçenin alt ve üst yapılarında görevliyiz bizim konumumuz burda nedir sizce asılmı yardımcı işmi.

  1. Bu çalışmalarda ne yaptığınız önemli. Ayrıntısını bilmeden buradan cevap vermem yanlış olur Alpaslan bey.

 118. belediyenin fen işleri bordür ve tretuvar bölümünde çalışanlar asıl işte midir yardımcı işte midir sizce

  1. Erol bey, bu teknik bir soru. Bilmediğim alanlarda cevap vermemeyi tercih ediyorum. Kanun tasarısını bekleyin. Ortaya çıktığında buradan yorumlayacağım.

 119. Merhabalar….Ben 8 yıldır vakıfbanka bağlı vakıfsistem elemanı olarak iski veznesinde veznedar olarak çalışmaktayım .asıl işmi yapıyorum kadroya alınma ihtimalim nedir.Şimdiden teşekkür ederim…

  1. Anladığım kadarıyla kadronuz Vakıflar bankasında. Bu durumda siz zaten kamu kurumunun taşeron elemanı olmuyorsunuz. Durumunuz anladığım gibiyse sizin bu yeni düzenlemelerle bil ilginiz olmayacaktır Aylin hanım.

  1. Yasemin hanım, kimlere kadro geleceği henüz belli değil. O konuda yorum yaparak kimseyi yanıltmak istemem. Tıbbi sekreterlik bana göre asıl iştir.

 120. Merhaba,

  Ben Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı KOSGEB’te çalışıyorum. Taşra müdürlüğünde şoförüm. 81 ilin 15’inde 15 şoför kadrolu olarak çalışmakta. Türkiye genelindeki her ilde bulunan araçları yavaş yavaş resmi plakaya çevirdiler. Şu an resmi plakalı araç sayısı 40 civarında. Geriye kalan araçları da resmi plakaya çeviriyorlar. Benim görevim, devletin destek verdiği işletmelere ziyaret, inceleme, tespit yapılması için ulaşım. Kurum içerisinde de bir çok iş yapmaktayım. Şimdi o adrenalin dolu soruya gelelim. Sizin fikirlerinize göre ben asıl işi mi yapmaktayım? Bana göre araç olmazsa, şoför olmazsa destek verilen işletmelere gidilemeyecek ve bu kapsamda işler duracak.

  1. Yaptığınız iş yardımcı iştir. Evet, araç olmazsa işletmelere gidilemeyecektir ama aynı mantıkla bütün işler birbirine bağlıdır. Size yaptığınız işin asıl iş olduğunu söylemek isterdim ama değil. Yalnız, henüz kimlere kadro gelip gelmeyeceğinin belli olmadığını unutmayın. Kanun tasarısı ortaya çıktıktan sonra tekrar yazarsınız, değerlendiririz.

 121. Merhaba…
  ben iski de Atıksu Ve İçmesuyu Hatlarında Yapım, Bakım Ve Onarım İşi yaşan taşerön firmada görev yapıyorum.
  şirket teki personelin yaptığı işler, şube yolu arıza, kanal arıza, sayaç değişim, borçtan prizden kapama, altyapı yapımı, foseptik çekimi vs.
  mantıken bakınca asıl işi yapıyorum ama büyüklerimize göre bu böylemi o konuda tereddütlerim var.
  eğer kadrolaşma olursa şirket personelinin tamamımı olur yoksa eleme yaparlarmı?
  ben kurumun içinde alo 185 in aldığı arıza kayıtrlarını alıp ekipleri koordine ediyorum.
  ben kadro alabilecekmiyim?

  1. Selim bey kimin kadro alacağı sorusuna şu anda kimse cevap veremez. Kanun tasarısı ortaya çıktığında yorumlayacağım. O zaman net konuşabiliriz. Bahsettiğiniz işler de asıl iş olarak görünüyor.

 122. Merhabalar…….Hastahane de temizlik işçisiyim ama yaptığım iş tıbbi atık. Toplamak bu asıl işmi yoksa yardımcı işmi.

 123. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE İCRA TAHSİLAT SERVİSİNDE MEMURLARLA AYNI İŞİ YAPIYORUM BİR SÜRÜ HACİZ EVRAĞI DÜZENLİYOR VE İMZALIYORUM DAHA ÖNCEDE YAZDIM AMA KALKMIŞ BURADAN **** BEN ASIL İŞİMİ **** YAPIYORUM teşekkürler.

  1. Erol bey fiilen yaptığınız iş asıl iş olmakla beraber kanun kapsamında yer alıp almayacağınız belli değil. Sizin işe alımınızın temizlik firması üzerinden olduğunu tahmin ediyorum. Bu da işleri karıştırıyor.

 124. BEN ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE 5 BUÇUK SENEDİR İDARİ BÖLÜMDE DEKANLIK KALEMİNDE BÜRODA VHKİ KADROSUNDA TAŞERON OLARAK ÇALIŞMAKTAYIM.SİZDE ASIL İŞMİDİR YARDIMCI İŞMİDİR

  1. Begüm hanım ben vhki kadrosunun yardımcı iş olduğu kanaatindeyim. Çünkü hastanenin asıl işi sağlık hizmeti vermektir. vhki ise bu asıl işe yardımcı bir iş olarak görünüyor.

 125. gaziantep ersin arslan devlet hastensinde hizmet alımı olarak ambulans şoförlüğü yapıyorum benim gibi 28 arkadaş daha var asil iş yapıyormuyuz diye merak içindeyiz ..işe giriş tarihimiz bir yılı geçti 2yıl şartı aranırmı?

  1. Çağlar bey Ambulans şoförlüğü biraz karışık bir durum. Ekstradan bazı sertifikalara sahip olunması gerektiği göz önüne alındığında asıl iş gibi duruyor. Öte yandan ise ambulans şoförlüğü yapmak için tıbbi eğitim almış olmak -bildiğim kadarıyla- gerekmiyor ki bu durumda da yardımcı iş gibi duruyor. Kanun tasarısını bekleyelim. Buradan değerlendireceğim.

 126. Merhaba,
  2008 yılı itibariyle kamuda (belediye) çalışmaktayım. Büro personeli pozisyonunda çalışıyorum. Resmi evrakları düzenliyor ve elektronik imza atıyorum. Yaptığım iş aslı işmidir ve yeni yasaya göre kadro alabilirmiyim. Cevaplamanızı saygılarımla arz ederim.

  1. Orhan bey yaptığınız iş asıl iştir. Ama kadronun kimlere geleceğini şu an için bilemiyorum. Kanun tasarısı ortaya çıktığında değerlendireceğim.

 127. Sayın editör hastanede veri kontrol işletmenliği asıl iş midir ?Yukarıdaki yazıda yardımcı iş olarak tanımlanmış.Fakat aynı yerde kadrolu memur ile birlikte çalışıyoruz.İş kanununa aykırı bir durum söz konusu. Ayrıca diğer yazıda hastanelerin 657 ile taşeron çalıştırabileceği belirtilmiş.Bu durumda hastanelerde asıl iş yardımcı iş ayrımı yapmaya gerek yokmu ? Yani hiç birine kadro yokmu?

  1. Burada bir kafa karışıklığı mevcut. Otomasyon işinin yardımcı iş olduğu yönünde Yargıtay kararları mevcut. Ama tıbbi sekreterlik asıl iş. Tıbbi sekreterin yaptığı iş ise v.h.k.i işine benziyor. Sizinle memurların aynı işi yapması muvazaa açısından önemlidir, asıl iş açısından değil. Hastaneler asıl işlerinde taşeron çalıştırabilirler. Ama bu demek değil ki, hastanede asıl işi yapanlar kadroya alınmasın. O nedenle, hastanede asıl işi yapanların kadroya alınacağı kanaatindeyim. Sorun, yardımcı iş kadrosunda görünüp de asıl işi yapanlarda olacaktır.

  1. Enes bey, memurlarla aynı işi yapmanız muvazaa ile ilgili bir konudur. Asıl iş / yardımcı iş ayrımı için önemli olan ne iş yaptığınızdır. Onunla ilgili bilgi vermemişsiniz. O nedenle cevap veremiyorum.

 128. Merhaba,

  Türk hava yollarının uçak bakım kuruluşu olarak hizmet veren THY teknik A.Ş.’de görev yapmaktayım. Şirket yarı devlet yarı özel şirkettir. Tesiste uçak bakım onarım ve modifikasyon yapılmakta. Ben ise tesisin atelyeler bölümündeki takımhanenin sorumlusuyum. Mesleki title’ım Malzeme takip olarak geçiyor. Görevim teknisyenlere takım techizat sağlamak, sistemden kayıtlarını yapmak. Uçak yapımı ve tamirinde kullanılan materyallerin takibini yapmak.

  Sizin görüşünüze göre yaptığım iş asıl iş midir, yardımcı iş midir?
  Yarı özel yarı devlet olan kurumlar için de bu yasa geçerli midir?

  Teşekkürler.

  1. Selim bey size cevap verirsem yanlış yapmış olurum. Alanınız çok spesifik bir alan. Bilgi sahibi değilim. Yasanın kimlei kapsayacağına gelince; sizin için biraz zor da görünse kanun tasarısı ortaya çıktığında burada yayımlayacağım yazıyı takip edebilirsiniz.

 129. Üniversite Fizik mezunu olarak yaklaşık 5 yıldır belediye bünyesinde evrak işlerine bakıyorum.İmar müdürlüğünde evrak takibi yazışma ve arşiv işiyle uğrasıyorum.yazdıklarınızı okuyunca pek ümitvar olamadım açıkcası ama sormak istedim.ben asıl işi yapan konumunda mıyım yardımcı iş leri yapan konumundamıyım.

  komik bir şekilde çalıştıgım belediye benım gibi çalışan herkesi temizlik elemanı gösteriyor.bu benim için bir sorun mu?

  1. Ahmet bey temizlik bir yardımcı iştir. Ama belediyede yapılan çevre temizliği (çöp toplama gibi) asıl iştir. Sizin fiilen yaptığınız iş ise asıl iş. Sizin durumunuz karışık. Bekleyin, kanun tasarısı çıktığında burada tam bir değerlendirme yazısı yayımlayacağım.

  1. Kastedilen belediyede çöp toplamak ise evet asıl iştir. Ama yazımın içeriğinde de belirttiğim gibi belediyelerin asıl işlerini taşerona verebileceği bilgisini unutmayınız.

 130. İyi günler 2008 yilindan beri bir kamu kurumunda taseron özel güvenlik görevlisi 1300 kişiyiz kurumun bünyesinde koruma güvenlik şefliği mudurleri daire başkanları var ve kadrolu çalışan beraber nobet tuttugumuz 400 koruma memuru var sizce biz asıl iscimiyiz değilsek buradaki durumda muvazaa varmı

  Deniliyorki süreklilik gerektiren işler taşerona verilemez 2008 yılından bu güne kesintisiz çalıştığımız iş taşerona neden verilir

 131. merhaba;
  Eskişehir ilinin Tepebaşı Belediyesi’nde temizlik işlerinde taşören kadrosunda çevre mühendisliği görevindeyim.bu görevin asıl iş tanımına girip girmediğini merak ediyorum.yardımcı olabilirseniz sevinirim.İyi günler…

  1. İsmail bey önemli olan fiilen ne iş yaptığınızdır. Bu konuda bilgi vermemişsiniz. Hangi ihale kapsamında alındınız? Hangi işi fiilen yürütüyorsunuz? Bu soruların cevabı olmadan size bir şey söylemem yanlış olur.

 132. Selamun aleykum Cankiri belediyesinde park bahcerde işçi sınıfında tasoren yanı şirket adıyla 12 aylık sözleşme ve her sene yenilenen evraklarla çalışıyoruz asıl iş sınıfına giriyor mu?

  1. Nerede çalıştığınızdan ziyade ne iş yaptığınız önemlidir Ferdi bey. Bunu bilmeden cevap vermem mümkün olmaz.

 133. Merhaba ;
  Ben bir devlet (kamu) okulunda 1998 den bu yana memur-büro elemanı SGK lı olarak çalışmaktayım. 2012 yılında hizmet alımı olarak aynı şekilde çalıştırılıyorum. Bu tanıma giriyor muyum umutlu günler beni de bekliyor mu sizce. Teşekkür ederim.

  1. Gülay hanım. Okulda ne iş yaptığınız önemli. Büro işi asıl işken, temizlik – hizmetli işi yardımcı iştir. Umut kısmına gelince bir şey diyemem. Bekleyin, kanunun ilk hali belli olsun yorumlayacağım.

  1. Bu konuya, cevap verebilecek kadar hakim değilim. Asıl iş mi yardımcı iş mi kararını verebilmek için işin niteliğini iyi bilmek gerekir. o nedenle sizi yanıltmak istemem.

 134. Mrb bir ilçe belediyesinin kültür merkezinde teknik personel olarak çalışıyorum yani konferans salonumda ses ışık teknisyeniyim(reji)asıl işçilerle birlilte yürütüyoruz bu işi ihale olarakta personel hizmet alımı olarak geçiyo taseron firmadada kültür merkezleri teknik personeli olarak sözleşmemi ben asıl işi mi yapıyorum??

 135. sayın editör ben üniversitede yazı işleri personeli olarak çalışıyorum.fakat bizim alımlarımız hizmet alımı olarak yapıldı temizlik işi için alındık fakat memur işi yapıyorum 8 yıldır.

  1. Songül hanım sizin memur işi yapmanız muvazaa ile ilgili bir sonuç doğurur. Bunun tespitinin de ya iş müfettişlerince ya da doğrudan mahkemece yapılması gerekir.

 136. Aile ve sosyal politikalar bakanligina bagli cocuk evlerinde kalan devlet korumasi altindaki cocuklarin basinda,bakici anne ve bakim elemani olarak gorev yapmaktayiz.artik yurt ve yuva sisteminden cocuk evi- sevgi evi modeline gecis yapilmistir.biz de bu evlerde 24 saat esasina gore calisan cocuklarin her turlu bakim ve gelisiminden,yemesinden,evin temizliginden sorumlu personeliz.aile bakanligi kpss atamasiyla bizle ayni isi yapan kadrolu elemanlar almaktadir.bu asil işmidir,asıl is ise bu kadro bize gelir mi?

  1. Bahsettiğiniz kadarıyla yaptığınız iş asıl iş gibi görünüyor. Kadro ile ilgili şimdi bir şeyler söylememiz yanlış olur. Kanun tasarısı ortaya çıktığında buradan yorumlayacağım.

 137. Büyükşehir Belediyesinde biosidal uygulayıcıyım iş Kanununa göre çok tehlikeli sınıfına giriyor asıl işmidir

 138. Belediyede elektrik teknisyeni olarak çalışıyorum.Hizmet alımı ihalesinde elektrikçi olarak görünüyorum geçen yıl 3 yıllık sözleşme yapıldı yanımda çalışan kadrolu elektrikçide var asıl iş yapıyor sayılırmıyım sizce..???

  1. Yanınızda çalışan kadrolu işçi Muvazaa ile ilgilidir. Elektrik teknisyeni eğer bina bakımlarını vs. yapıyorsa, yapılan iş bir yardımcı iştir.

 139. asıl iş kısmında yazan hasta kabul döküman alma giriş yapma kısmına yardımcı iştir denmiş yanlış mı yazılmış yoksa gerçekten yardımcı iş mi ön lisans tıbbı sekreterlik mezunuyum üniversite hastanesinde taşoran olarak çalışıyorum yardımcı işte miyim bilgisi olan var mı acil cevap

  1. Kamile hanım, otomasyon işine hastaneler için yardımcı iş diyen Yargıtay. Tıbbi sekreterlik ise asıl işlerdendir.

 140. devlet kurumunda genel evrak servisinde memurlar ile birlikte görev yapıyorum.kendime ait masam var.yaptığım iş kurumdan tüzel veya gerçek kişilere giden posta ve evrakları kayda alıp ücretlerini geçip ptt ye teslim ettirmek.benim bu yaptığım işi 7 ay önce bir memur yapıyordu.ondan bana geçti.benimle beraber birkaç arkadaşım daha var.onlarda gelen evrakları kayda alma işiyle ilgileniyorlar.şirket personeliyiz.taşeron yasası bizi etkileyecekmidir.saygılar

  1. Oğuz bey taşeron ile ilgili yasa kimleri etkileyecek, bunu görmek için ne yazık ki beklememiz gerekiyor. Kanun tasarısı çıkınca değerlendireceğim. En azından bu sayede somut konuşabiliriz. Yaptığınız işle ilgili ise net bir fikrim yok.

 141. merhaba ikinci defa oldu yazıyorum affedin bana cvp yazarmısınız çok merak ediyorum durumumu
  ben Anadolu Üniversitesinde taşeron olarak çalışmaktayım bir masada diğer memur ve işçilerle aynı işi yapıyorum (öğrenci kayıt alma,otomasyon.. gibi) işleri şimdi sorum bana kadro verilme durumu olabilir mi?yardımcı olursunız sevinirim şimdiden teşekkürler

  1. Memurlarla aynı işi yapmak Muvazaa açısından önem arz eder. Ama üniversitede bahsettiğiniz işle ilgili ne yazık ki net bir kanaatim olmadığından cevap yazarak sizi yanıltmak istemem.

 142. Merhaba ulastirma bakanligina bagli yol kenari denetim istasyonunda kantar dedigimiz yerde tirlarin tonaj ve belgelerini kontrollerini yapan.yonlendirme gorevlisi ve.bilgisayar işletmeni olarak calisanlar var.asil ise girer mi.teşekkür ederim

  1. Ali Kemal bey. Bahsettiğiniz bakanlık işlemleriyle ilgili gerekli bilgilere sahip olmadığım için cevap vererek sizleri yanıltmak istemem.

 143. belediye park bahçeler de çalışıyoruz burda çim sulama biçme park yapım işleri
  yapıyoruz yani bir nevi belediyenin inşaat işlerini yapıyoruz bizi bu konuda aydınlatırsanız
  çok seviniriz teşekkürler 100 lerce işçi adına

  1. Levent bey, yüzlerce işçiye ne umut vermek isterim ne de karamsarlık. Yaptığınız işin ne olduğundan ziyade sizin için önemli olan hükumetin bunu nasıl değerlendireceğidir. Bekleyin, kanun tasarısı çıktığında burada uzun bir yazıyla gerekli açıklamaları yapacağım.

   1. Mrb ben tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü mezunuyum. Diş hastanesinde 10 yıldır vhki adı altında çalışıyorum. ayrıca agız ve diş teknikerliği belgem var. diş klinik yardımcısı olarak görev yapıyorum. acaba asıl işçi miyim?

    1. Hatice hanım bölümünüz asıl iştir. Ama yaptığınız işle ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Biraz bekleyelim, kanun metni ortaya çıksın değerlendireceğim.

 144. kamu hastanesinde veri giriş elemanı olarak fatura biriminde çalışıyorum memurun yapması gereken işi yapıyorum asıl iş mi değil mi bilmek istiyorum kadroya alınabilirmiyim teşekkürler

 145. Kocaeli ne bağlı bir ilçe belediyesinde 2008 yılından beri taşeron olarak çalışıyorum. Büro personeli olarak görev yapıyor ve tüm resmi evraklara elektronik imza atıyorum. Yaptığım görev asıl işmidir kadro alabilirmiyim cevaplamanızı saygılarımla rica ederim.

  1. Orhan bey, kadro alıp alamayacağınız konusunda bir şey diyemem. Kanun tasarısı çıkınca inşaallah yorumlayacağım. Belediyede büro personelinin yaptığı ofis işi bence asıl iştir.

 146. Ben erciş devlet hastanesinde veri işlem elemanıyım(0nlisans tıbbi sekreterlik mezunuyum)taşeron olarak çalışıyorum ve ameliyathanede hasta kayıt yapıyorum,faturalamada çalışıyorum şimdi asıl işmi yapıyorum yoksa yrd işlermi?

  1. Ahmet bey tıbbi sekreterlik asıl iştir. Ama işte sıkıntı sizlerin çalıştırılırken başka ünvanlarla çalıştırılmanızda. Yargıtay, veri girişi, faturalama işlerini yardımcı iş olarak görüyor. Ama tıbbi sekreterlik asıl iş. Bu durumda sizin durumunuza ne yazık ki tam cevap vermek mümkün değil.

 147. Merhaba Bilgi İşlem Daire Başkanlığında Taşeron firma üzerinden Bilgi İşlem Teknik Personeli olarak çalışmaktayım. Kadro alabilecek miyim ?

  1. Abdurrahman bey hastanelerde otomasyon işinin yardımcı iş olduğunu söylemiştim. Ama bir bakanlıkta bilgi işlem daire başkanlığındaki teknik personelin yaptığı iş için bir fikrim yok.

  1. Emre bey birçok konuda kavram kargaşası var ama özel güvenlikte durum net. Özel güvenlik faaliyeti bir yardımcı iştir.

 148. Devlet Hastanesinde kullanılan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ( HBYS ) yazılımı için yazılım destek personeli olarak, yazılımda meydana gelen sorunlar,bilgisayar arıza bakım onarım, network işleri gibi işlerde 4 yıldır Hizmet alımı ihalesi sonucu çalışmaktayım yaptığımız iş hem teknik hemde özel beceri isteyen bir iş bu duruma göre asıl mı veya yardımcı iş olarak mı tanımlanabiliriz.

  1. Oktay bey Yargıtaya göre yaptığınız iş yardımcı iş. Ama temennim odur ki, yasa tasarısında asıl işler içinde sayılsın.

 149. Kamuya ait Havaalanında teknik destek elamanıyım görevim elektrik teknisyenim biz asıl iş mi oluyoruz yoksa yardımcı işçi mi oluyoruz

  1. Elektrik teknikeri havalimanında tam olarak ne iş yapar, bu konuya hakim değilim. O yüzden yorum yaparak sizi yanıltmak istemem.

 150. Teknik Hizmetler ihale yoluyla Hastane’de veri giris hasta kabul kayit elemani olarak calisiyorum. Sirketimiz temizlik sirketi degil direk teknik hizmetler adi altinda calisiyoruz. Asil iscimiyiz?

  1. Koray bey, kanaatimce yapılan iş yardımcı iş. Ama nihai söz bu konuda Çalışma Bakanlığının olacak. Bekleyelim, görelim.

 151. Merhaba.öncelikle Bilgilendirmeleriniz için teşekkür ederim.yorumları okudum.kafam hayli karıştı.halkla iliskiler mezunuyum.sosyal hizmet uzman yardımcılığı okuyorum.kamu hastaneler birliği hastanesinde 10 yıldır çalışmaktayım.2 yıl sağlık kurulu bölümünde mem3 memurla birlikte ben aynı işin fazlasını yaptım.uzun yıllar diyaliz servisinde kat sekreteri gôrevini yaptım , şimdi memur çalışıyor.şu anda da 5 yıldır acil servis sekreterliği yapıyorum.hasta kabulü tahlil röntgen kan girişi,hasta sonuçları basma yatış taburcu , hastaya kullanılan ilaçların işlemleri girişi vs.diğer servislerde de bu işleri kat sekreterleri yani memurlar tıbbi kadrolu tıbbi sekreterler vs yapıyorlar.hatta hemşirenin yapması gereken kan tüplerine bandrolleri bile biz yapıştırıyoruz.hasta yönlendirme olmadığı için yönlendirme yapıyoruz.verilen kimlik kartlarında 2-3 yıl kadar şirket adı ifadesi kullanılmadan direk hastane adıyla adımıza kimlik taşıdık.daha sonra şirket adı yazıldı ve Vhki ifadesi yer aldı.ama bildiğim kadarıyla aynı kurumda kadrolu ile aynı işi yapıyorsak asıl iştir diyolar.ayrıca seservislerde şirket elemanı çalıştırmanın aslında yasak olduğunu ama yeterli memur tıbbi sekreter olmadığı için mecburen çalıştırıldığımızı söylemişlerdi.bu konuda aydınlatır mısınız.

  1. Birgül hanım. Gerçekten de hastanede asıl iş yardımcı iş kavramları birbirinin içine girmiş durumda. Bunun temel nedeni de insanların temizlik vs. adı altında alınıp da başka işlerde çalıştırılıyor olması. O nedenle lütfen bekleyin kanun tasarısı ortaya çıktığında değerlendireceğim. Sprekülasyon ya da duyumlardan ziyade bilgi vermeyi tercih ederim.

 152. S.a hocam 112 merkezde yaklasik 6 aydir ambulans surucusuyum. Asil isi yapiyorum diye biliyorum. Mewzuatta bahsettiginiz gibi asil isimi yapiyorum. Kadro gelirmi?

  1. Sıddık bey ambulans şoförlüğüyle ilgili tam bir kanaatim yok. Ama asıl iş olduğu inancındayım. Kadro konusuna gelince, bekleyin tasarı ortaya çıktığında yorumlayacağım.

  1. Ahmet bey, kimin asıl iş yaptığını söyleyebilmemiz için tam olarak ne iş yapıldığını bilmemiz gerekir. O nedenle size cevap vererek sizi yanıltmak istemiyorum.

 153. Daha öncede yazmıştım belediyede büro elemani yim memur un yaptığı işi yapıyorum zaten teknik şartnamede benim işin resmi işleri yapar .yazismalari yapar takip eder gibi ibareler var.benim is asıl iş mi .asıl iş ise bi yazınız da belediyeler asıl işi taserona verebilir yazmışsınız bunu açıklar mısınız. O zaman kanun çıktığında belediyelerde durum ne olacak .belediyenin asıl işi park Bahçe temizlik fen işleri ama bunlarda kanun kapsamına girerse 500 bin i geçer kadro verilecek kişi ..ama hükümet 200 bin kişi falan diyor.konu hakkında düşüncelerini Zi açıklar mısınız

  1. Ahmet bey ortada büyük bir bilgi kirliliği var. Kimlere kadro verileceğini şu anda bilemiyorum. Lütfen bekleyin, kanun tasarısı ortaya çıktığında yorumlayalım.

 154. selam ben trt isitma sogutma cihazlarina bakim onarim montaj bakim ve onarim teknisyen olarak clsyrm.ihale yaptiklarinda bir yilin uzerne cikamiyolar ihale hizmet aliminda tecrubeli teknisyen alimi yatilar site isletmeleri yani yardimci is mi

 155. AİLE VE SOSYAL POLİTIKALAR BAKANLIGINDA COCUKEVLERINDE BAKIM ELEMANI OLARAK GOREV YAPIYORUM ASIL İŞ MİDİR ACİLLLLLLLL KESİN VE NET BIR CVP BEKLIYORUM SAYGILARIMLAAA…….

  1. Fatih bey bu sorunuza kesin ve net bir cevap veremem. Kanun tasarısını bekleyelim. O zaman bir değerlendirme yazısı yayımlayacağım.

 156. ben belediyede yazı işlerine bağlıyım ve sözleşmemde büro elamanı statüsünde görünüyorum ve evrak kayıt zimmet alıp verme dilekçe kayıt işleri ile ilgileniyorum. benim işim asıl işmi kadroya girebilecekmiyiz.

  1. Emre bey kimlerin kadro alabileceği konusu hâlâ belirsiz. O nedenle kanun tasarısını görene kadar yorum yapmayı düşünmüyorum. Yaptığınız iş niteliği itibariyle asıl iş gibi duruyor.

 157. ben bi kamu kurumunda sekiz yıldır güvenlik personeli olarak çalışıyorum bunun dışında ‘mesai saatlerinde danışma rapor verme gelenleri karşılama’ güvenlik bi kurumun asıl işimidir ?

  1. Ferhat bey kimlerin kadro alabileceği henüz net değil. Kanun tasarısı ortaya çıktığında burada yorumlayacağım.

 158. belediyede taşeron firmada çalışıyorum.Veri girişi emlak beyanı su aboneliği ctv vs.mükellefleride yönlendiriyoruz tabi.ancak bu beyanlara konu olacak verileri giriyoruz ama beyanı emlak servisi ve su servisi alıyor.tahakkuk tahsilata biz dokunmuyoruz.asıl iş mi bizim yaptığımız?

  1. Yaptığınız işle ilgili net bir bilgi sahibi olmadığım için yorum yaparak sizi yanıltmak istemem.

 159. İyi günler , yukarıda Hastane de çalışan her türlü veri giriş işinin yardımcı iş olduğunu yazmışsınız. Sağlık Bakanlığına değil Üniversiteye bağlı Diş Hekimliği Fakültesinde veri giriş elemanı olarak çalışıyorum acaba o da mı yardımcı iş sayılıyor. Teşekkür ederim

  1. Halil bey hastanede veri girişi işi yardımcı iş olmakla beraber hastanenin hangi kuruma bağlı olduğunun önemi yoktur. Ama burada takdir hükumetin, belki ayrım yapmaksızın herkese kadro verecektir, bunu kimse bilemez.

 160. Belediye otobūs şoförleri asil işmi kadrolu mesai arkadaşlarda var kullandığımız araçlar siyah plakalı resmi kadro bize gelirmi

 161. merhabalar…iskide 20/04/2015 den beri sayaç değişitirme işinde çalışmaktayım…arızalı çalışmayan ve okunamayan su saatlerinin değişim işini yapıyorum…yaptığım işi asıl işemi girer ve kadro imkanı vamıdır…teşekkürler

  1. Kadir bey kadro ile ilgili bilgim yok, o nedenle cevap veremeyeceğim. Ama yaptığınız işin asıl iş olduğu kanaatindeyim.

 162. Merhaba,

  Belediyede , İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nde çalışıyorum. Görevim, ruhsat başvurularını işleme almak. Büro elemanı olarak geçiyorum. Belediyede çalışmaya başlayalı 2,5 sene oldu ve 1 sene 5 aydır İmar Müd.’ ndeyim. Acaba görevim asıl işe giriyor mudur ? Bununla ilgili net bir bilgi alamıyoruz. Dolayısıyla beklentilerimizi de yüksek tutup , sonrasında hüsrana uğramak da istemiyoruz açıkçası.
  Saygılarımla,

  Gaye Toraman

  1. Gaye hanım, beklentinizi yüksek tutmamanız yararınıza olacaktır. Özellikle belediyelerde ve hastanelerde asıl iş ile yardımcı işler iç içe girmiş durumda. en doğrusu beklemek ve kanun tasarısı ortaya çıktığında yorumlamak olacaktır.

 163. merhaba,
  ben taşeron işçi olarak ağız ve diş sağlığın da otomasyon personeli olarak alındım. ama klinikte hem veri girişi hem de doktorun yanında asistan olarak görev yapıyorum. yani dişklinik yardımcılığının görevini yapıyorum. acaba asıl iş tanımına giriyor muyum. teşekkürler

  1. Adnan bey diş klinik yardımcılığı ile ilgili ne yazık ki bir fikrim yok. Ama resmiyetteki işiniz yani otomasyon işi hastaneler için bir yardımcı iştir.

 164. merhaba ben üniverste hastanesinde teknik servis bölümünde çalışmaktayım sizce bize kadro varmı ?biz asıl işçimiyiz aynı bölümde memur arkadaşlar var kolay gelsin

  1. Yasin bey, hastanede teknik servis işleri yardımcı iştir. Ancak sizlere kadro gelip gelmeyeceği tamamen hükumetin takdiridnde bir durumdur. Bekleyip görelim.

 165. Merhaba, Ben Üniversitesinde “Temizlik ve Yemekhane” hizmet alımı olarak, 5 Yıldır Muhasebe işleriniz yapıyorum Örnek; Ekders, Maaş, Ayniyat, yazı işleri yapıyorum.Kafama takılan HİZMET ALIMI “Temizlik ve Yemekhane” olması durumu! Benim Kadro almama durumum var mı? Sizce! Yaptığım iş ASIL İŞ diye düşünüyorum.
  Yanılıyorsam düzeltin beni LÜTFEN. Değerli yorumunuz bekliyorum.

  1. Kerim bey kimlerin kadroya alınacağı şu an için belli değil. Lüften bekleyin, kanun tasarısı ortaya çıktığında buradan yorumlayacağım. Resmiyette işiniz yardımcı iş, fiilen yaptığınız iş ise asıl iş olarak görünüyor.

   1. En doğru olan Bekleyim yasa görmek tabiki! Resmiyete göre mi (Temizlik ve Yemekhane) kadro verilir? Yoksa yaptığın işe göre mi kadro verilir bilginiz var mı?

    1. Kerim bey bence doğru olan, yapılan işe göre kadro vermektir. Ancak bunun tespitinin çok zor olduğunu belirtmeliyim.

 166. sayin adminim soylede yorumlaya bilirmiyiz trt de asil is yayin.yayinda cls elektirikci var site isletmesinde de ayni sekilde sogutma teknisyeni taseron var.bunlarin hizmet alm da ihale de ayni kalemde ckyor ayrimi yapa bilirler mi yorumlar misiniz

 167. Kamu kurumunda kalorifercilik yapanlarin durumu nasil olur ve benim calistigim kurum da hic kadrolu yok her seyi ile biz ilgileniyoruz ne yaptigimiz hsngi isi belli degil 🙂

  1. Mehmet bey kalorifercilik yardımcı iştir. Durumunuzla ilgili beklemek ve çıkacak olan kanun tasarısını yorumlamak en doğrusu olacaktır.

   1. Tsklr..Simdi bizim kurumda hic kadrolu elaman yok sadece 1 kisi kadrolu tek is ile yoneticilecek bir yer degil hayta 2 ana binamiz var ayri ayri noktakarda, bu durum hakkinda dusunceleriniz nasil olur.

    1. Bu durumda sizin yaptığınız iş yardımcı iştir. Kadrolu eleman olmayışı iş kanunu açısından doğru olanıdır. Onun dışında neticeyi görmek için kanun tasarısı metninin beklemekten başka yapacak bir şey yok.

 168. merhaba. 399’a tabi bir kurumda temizlik işçisi olarak gösterilip, idari işlerde memur gibi çalıştırılıyorum. Buna tanıklık edecek memurlarda var. Bu durumumda bir hak iddaa edebilir miyim acaba ?

 169. ben belediyede çalışırken dava açıp muavaza olduğunu mahkeme kararıyla ispat ettim tespit davasıyla. asıl işçi sayılması ve işe ilk girdiği tarihten itibaren işçi sayılarak tis den doğan haklarının ödenmesi şeklinde karar verdi mahkeme. üzerinden 1 yıl geçti henüz karar uygulanmadı. Şuanda devam ediyorum belediyede çalışmaya bilgi işlem müd. bağlı olarak belediyenin 153 birimine getirildim burada tüm birim ve müdürlüklere görev gönderiyorum iş yapılsın diye. benim durumum ne olur sizce?????

  1. Sizin durumunuz da dahil olmak üzere, kimin kadroya alınacağı ya da kimin alınmayacağını şu anda bilemiyorum. Ama sizin gibi hakkında lehine mahkeme kararı bulunanların tespit edilerek kadroya alınması gerektiği kanaatindeyim. Bekleyelim, görelim.

 170. merhabalar daha önce yazmıştım sayfanız değişti sanırım yorumların devamını bulamadım.takrar yazayım ben ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE çalışıyorum aynı masada diğer memur arkadaşlarla aynı işini yapıyorum (kayıt alma belge düzenleme gibi..)benim kadro alma durumum var mı?teşekkürler

 171. iyi günler igdaş veznesinde fatura tahsilatı yapmaktayız bizimle aynı işi yapan kadrolu memurlar var sizce asıl işi mi yapmaktayız

  1. Veznede fatura tahisilatıyla ilgili tam bir kanaatim yok. Ama alt işveren işçileriyle aynı işi yapan asıl işveren işçisinin olması muvazaaya neden olabilir. Bunun tespiti ise mahkemece yapılır.

 172. Meraha ben ağız ve diş sağlığı merkezinde otomasiyon olarak çalışiyorum otmasiyonluk dişinda diş dr yardımcı oliyoruz aynı anda sağlık bakanlığı tarafından, bize verilen ağız ve diş sağlığı yetkilendirme belgesi kursa giderek sınavla bizlere verildi bu belge..

  1. Bünyamin bey Yargıtay kararlarına göre hastanelerde otomasyon işi yardımcı iş olarak kabul ediliyor.

   1. otomasiyon olarak alındık ama 8 yıldır tekniker, hemşire görevi yapiyoruz, bizlere sağlık bakanlığı tarafından, ağız ve diş sağlığı teknikerlik belgesi verildi.

 173. Ben kamu kurumda Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğünde grafiker olarak çalışmaktayım. Tüzüğümüzde Görevlerimiz arasında “her türlü yazılı ve görsel yayım yapmak” maddesi bulunmaktadır. Ayriyeten sadece basın birimi değil bütün kurumun grafik ve görsel (dergi, kitap, broşür, web sayfası) işlerinide yürütmekteyim.
  BEN ASIL İŞÇİMİYİM?

  1. Hatice hanım, gerek yaptığınız iş ve gerekse kurumunuzun işi hakkında net bir bilgim yok. O nedenle cevap vererek sizi yanıltmak istemem.

 174. bende bi üniversitede taseron firmada hastabakicilik yapiyorum calistigim kurumda bir sürü kadrolu hastabakici var .insallah asıl istir hastabakicilik şuculuk buculuk diye ayirmak bile yanlis bana gore .biz 360 kisi sendikal toplu sözlesme farklarini alamadik daha teknisyen att ve hastabakici olarak ki kadro falan yalan gibi duruyor

 175. İlçe belediyesinde ekonomist hizmetleri şeklide ihale edilen hizmet kolunda ekonomist olarak ihale uzmanı görevi yapıyorum. 4 yıllık maliye bölümü mezunuyum. Kadro durumum nedir

   1. bildiğim kadarıyla ekonomist kadrosu 5393 sayılı belediye kanununda mimar mühendis ve tekniker gibi teknik personel geçmektedir.

 176. Tüdemsaş genel Müdürlüğü yani vagon üretim fabrikası (döküm. Kumlama. Onarım. Üretim. Enerji. Vs kolları olan bir fabrika) hizmet alımı olarak temizlik Şirketi bünyesinde sıhhi tesisat (kalifiye eleman) olarak ise alındık. İhale sartnamesinde sıhhi tesisat elemanı olarak geçiyor çalıştığım birim yapı bakım onarım enerji daire Başkanlığı kadrolu larla beraber çalışmakta aynı vardiya ya gelmekte yim vagon yapımında kullanılan cihazlar bir çoğu su destekli çalışmakta bu durumda asil is koluna girebilir mi Teşekkürler

  1. Ergin bey hem alanınız hem işiniz çok teknik. Benim bilgi sahibi olduğum bir alan değil. Yorum yaparak yanlış bilgi vermek istemem.

 177. İyi calışmalar. Daha önce bahsetmişsiniz. Hastabakıcı işi asıl iştir. Sağlık meslek tanımlarında hastabakıcı tanımlanmıştır. Taşerondan birçok insan hastabakıcı olarak çalışmaktadır. Bir çalışanın Hastabakıcı sertifikası olması onun öyle çalıştırıldığı veya yaptığı işin birebir meslek tanımında olup olmadığının tespiti gerekir ki bu gerçekten çok zordur. Kamu ihale kanunu çerçevesinde hastabakıcı hizmeti yardımcı iş olarak verilebilir. Diye düşünüyorum. Asıl işmidir? Dediğiniz gibi yaptığı işe ve muvazaalı durum tespiti gerekir. Bu durumda kamu kamuyu dava etmesinin ve KHK lerin anayasa mahkemesine götüremeyeceği düşünülürse, kurumdan şu şu şu işleri yapan çalışanları bildirin değil kurumun insiyatifine bırakacağını düşünmekteyim. Özel bütçe mi belirlenir, genel bütçe mi onu göreceğiz. Bunun yanında hasta kayıt kabul, sonuçların dökümü vs yardımcı iş olması önünde bir engel yoktur. Fakat kamu işinde kayıt yapan bir kişinin hastane otomasyonu sistemine giriş ve şifresi, mernis, kimlik teyiti gibi işlemler yaptığı işin birebir tespiti ve muvazaalı olup olmadığının tespiti ile mümkün olabileceği düşüncesindeyim. Aynı yerde aynı işi yapan kadrolu bir veya fazla kamu çalışanı olursa durum değişecektir diye düşünüyorum. Bir kurumda asıl iş yapan tüm çalışanlara şoför dahil, hastabakıcı sertifikası aldırılma çabası bana göre, kamu kurumunun tümünü yardımcı iş tanımına sokma çabasıdır diye düşünüyorum. Büro çalışanı asıl iş düşünülmeli ve hastabakıcı durumu için bölüm bazlı muvazaa durumu tespit edilmesi gerekmez mi?

  1. Bence hastanede birebir hastaya hemşire ve doktordan sonra hastaya ilgilenen kişi hastabakicidır mesala kan götürme transfer malzeme temizliği çarşaf değiştirme evrak götürme ilaç alma eczane den hasta temizliği falan bunlar hastanede çalışan hastabakici lari asıl is yaptığını gösterir hizmet alımı

 178. merhaba ben 2014 yılının haziran ayından beri üniversite hastanesinde çevre mühendisi olarak görev yapmaktayım..hastanenin çevre-atık biriminin başındayım, yaptığım iş asıl iş tanımına girer mi??

  1. Can bey yaptığınız iş teknik bir konu. Sağlık hizmetleri açısından yorumlarsam sizi yanıltabilirim. Bu konuda net bir fikrim yok

 179. Merhabalar ben 9 yıldır Afşin Elbistan B Termik santralında elektrikçi olarak çalışıyorum taşeron de iş yeri enerji üretimi elektrik uretiyor azil ismi dır

  1. Mustafa bey elektrik üreten bir iş yerinde asıl iş elektrik üretim işidir. Yani sizin işiniz santralin elektrik işlerini yapmaksa bu iş yardımcı iştir.

 180. Kültür bakanlığına bağlı müzelerin yürütmüş olduğu kazilarda arkeolog olarak dışardan çalışmaktayım. Muzeye bağlı görevlendirilen arkeologun yapması gereken bütün işler bizim gibi dışarıdan alınan serbest arkeologlar tarafından yapılmaktadır. Bizim yapmış olduğumuzda bu konu kapsamında sayılmaktamidir?(kimi zaman iş gereği kısa süreli yada 1-1,5 yıl süreli olarak calistirilmaktayiz.)

  1. Yaptığınız iş asıl iş olarak görünmekle birlikte hangi statüde çalıştığınız da önemlidir. Geçici işçi mi taşeron işçisi mi ya da başka bir şekilde mi? Bahsedilen kadro mevzu taşeron işçileri içindir.

   1. Bizlerde yeni kapı kazilarında çalışan arkeolog sanat tarihci ve restorator arkadaşlar gibi bütün iş konusunda muze personelleri direktiflerine bağlı ancak sigorta yemek hakları gibi konularda işi yüklenici firmaya bağliyiz. Ancak muze kaziları çok uzun soluklu olmadığı için her yeni başlayan kazi nin yüklenicisi farklı olmakta ve giriş çıkış yapıldığı için bizlerin durumu buna uygunmudur onu öğrenmek istemistim

    1. Sizin durumunuz asıl işi yapan taşeron işçisi olarak görünüyor. Ama sizler bu kanun kapsamına dahil edilecek misiniz, bu konuda ne yazık ki bir fikrim yok. Kanun tasarısı ortaya çıkar çıkmaz burada bir değerlendirme yazısı yayımlayacağım.

 181. ben bir yatılı okulda 5 yıldır ambar memuru olarak çalışıyorum son iki yılı şartnamede ambar memuru olarak geçıyor 3 yılıda muvaza yılın 9 ayı çalışıyoruz görev taksimatında 5 yıldır ambar memuru olarak geçıyor benım durum ne cevap ltfn

 182. Belediye otobūsunde toplu taşıma şoförūyūm resmi plakalı otobūs kullanıyorum kadrolu mssai arkadaşlarla çalışıyoruz onlar bizden iki misli maaş alıyorlar bizim yūklenici firma temizlik hayvancılık yemek hizmetleri diye geçiyor bu durumda neolur saygılar.

  1. Gökhan bey bu sorunuza ben cevap veremem. Verirsem yanlış bilgi vermiş olurum. Bekleyip göreceğiz.

 183. Merhaba ben Bir firma da vinç operatörü olarak çalışmaktayım.yaptığımız iş ise TCDD de elektrifikasyon işi yani devlet demir yollarının direk dikimi parça montajı tel ve (seyir) tel çekimi katener işi. Buna göre bizim yaptığımız bu iş asıl iş midir. Yoksa yardımcı iş midir. Yardımlarınız için teşekkür ederim.

  1. Bu soruya cevap verebilmem için tam olarak ne iş yaptığınızı bilmem gerek. O yüzden cevap veremiyorum.

 184. selam belediyede garsonluk yapmaktayım belediyenin kültür işletmelerin de acaba asıl işe mi giriyor bizim için kodro konuşuluyor fakat net bir bigi yok sizce asıl iş mi yardım çı iş mi

  1. Belediyede garsonluk işinin, yardımcı iş olduğu kanaatindeyim. Ama kimlere kadro geleceği şu an için belli değil. Biraz beklemek lazım.

 185. Belediyede taşeron işçi olarak çalışıyorum Bütçe Kesin hesap ve muhasebe yazışma gibi bir memurun yaptığı işlemleri yapmaktayım asıl iş kapsamına giriyor mu ?

 186. merhaba ben ulaştırma bakanlığı yol kenarı denetim istasyonlarında yönlendirme görevlisi(araçları kantara yönlendiren personel) olarak çalışmaktayım asıl iş miyim bilmiyorum yardımcı olurmusunuz

  1. Mehmet bey alanınıza tam hakim olmamakla beraber bahsettiğiniz işin yardımcı iş olduğu kanaatindeyim.

 187. Merhaba Sayın Editör ben sağlık meslek lisesi tıbbi sekreterlik mezunuyum devlet hastanesinde taşeron firmada 9 yıldan fazla süredir tıbbi sekreterlik yapıyorum .Size sorum biz asıl işçi değilmiyiz?Biz hastanelerde çalışmak için okuduk.Bu konuda sizin fikriniz nedir?

   1. benim anlamadığım noka şu şimdi tııbbı sekreerlik bölümü mezunları yapığı iş Tıbbi dokümantasyoncu ve sekreter hastanelerde hasta dosyaları arşivinde, polikliniklerde, servis sekreterliklerinde ve bürolarda görev yaparlar.hastanelerde otomasyon dediğimiz işte çalışanlarda bu işi yapar fakat taşeron firma tıbbı sekreter adı altında değilde bunları veri hazırlama kontrol hizmetleri olarak çalıştırır yani (v.h.k.i) olarak alır 1. nokta şu hastanelerde v.h.k.i olarak çalışan memurlar var eğer asıl iş değilse neden devlet memuru olarak çalışıyor 2.si ise taşeronlarda çalışan tıbbı sekreter adı altında çalıştırılanlar var mı var ise zaten bakanında açıkladığı üzere tıbbı sekreterler asıl iş yapar eğer yok ise de taşeron olarak çalıştırılan otomasyon personeli yani v.h.k.i olarak çalışanlar tıbbı sekreter olarak mı gözüküyor şimdiden yapacağınız yorum için teşekkürler

    1. Yücel bey; birincisi aynı işi yapan memur olması o işi asıl iş yapmaz. İkincisi; eğer kişi fiilen tıbbi sekreterlik yapıyorsa hangi unvanla alınmış olursa olsun asıl iş yapıyordur. Ama veri girişi için alınan bir işçi, veri girişi yapıyorsa yardımcı işte çalışıyor demektir.

     1. Şunuda belirtmekte fayda var diye düşünüyorum şimdi hastanelerde otomasyon işlerini yürüten kişiler kimisi yeni gelen hastanın girişini kimisi raporlama kimisi hasta Karşılama kimiside doktorun yanında sekreter olarak görev yapar yani tıbbı sekreterin yaptığı işi yapar ama genel olarak adı otomasyon diye geçer

 188. Büyük şehir Belediyesinin de içme suyu arıza cavusuyum ben memur arkadaştan yetki yi alıyorum resmi yazımda var 12 yıldır çalışıyorum benim emrinde 10 kadrolu ve 14 şirket işçisi var ayrıca 2 yıl sürekli çalışmış yılım var tazminat hak etmişim asıl iş kavramına tamamen uygun mu tesekkurler

  1. İçme suyu arıza çavuşunun ne iş yaptığını bilmediğim için cevap veremiyorum. Kusura bakmayın Feridun bey.

 189. Huzurevinde on yildir temizlik 0ersoneli adina calisiyorum aşçıyım maasimi asci maaai oliyorum yaptığım iş asıl ismidir

   1. Sabahattin Şen
    3 Aralık 2015, 09:35

    Asıl iş-yardımcı iş ayrımında temel ölçü şudur: bir iş olmadan da asıl iş yapılabiliyorsa, o iş yardımcı iş sayılır. Yardımcı iş, işyerinde asıl yapılan işe ve işyerinin asıl amacına göre değişebilir. Örneğin, fabrika yemekhanesinde çalışan aşçı yardımcı iş yapıyordur, ama lokantada aşçı olan kişi asıl işi yapıyordur. Bu anlamda huzurevinde çalışan aşçının asıl işi yaptığını düşünüyorum. Çünkü huzurevinin amacı; yaşlıların yemek, barınma ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamaktır.
    Cevapla

    Editör
    3 Aralık 2015, 09:56

    Yorumunuz için teşekkür ederim. Doğru bir bakış açısı olduğu kanaatindeyim. Bir için değerlendirmenin, işyerinin niteliği de göz önüne alınarak yapılması gerekir. Size bu bakımdan katılıyorum. Huzurevleri ile ilgili mevzuata baktığımda “sosyal ve fiziksel” gereksinimlerini karşılamanın da görevleri arasında sayıldığını görüyorum. Evet size katılıyorum, huzurevinde aşçının da asıl iş yaptığını düşünüyorum.

 190. MErhabalar sayin editör , ben 9 yila askin devlet hastanesinde taseron araciligiya poliklinikte doktor sekreterligi yapiyor yani tibbi sekreterlik ama tibbi sekreter mezunu degilim sosyal hizmetler mezunuyum , acaba asil ismi?

  1. Fatoş hanım yaptığınız işin tıbbi sekreterlik olduğunu düşünüyorsanız, işiniz asıl iştir. Mezuniyetiniz ne olursa olsun fiilen ne yaptığınız önemlidir.

 191. Asıl iş-yardımcı iş ayrımında temel ölçü şudur: bir iş olmadan da asıl iş yapılabiliyorsa, o iş yardımcı iş sayılır. Yardımcı iş, işyerinde asıl yapılan işe ve işyerinin asıl amacına göre değişebilir. Örneğin, fabrika yemekhanesinde çalışan aşçı yardımcı iş yapıyordur, ama lokantada aşçı olan kişi asıl işi yapıyordur. Bu anlamda huzurevinde çalışan aşçının asıl işi yaptığını düşünüyorum. Çünkü huzurevinin amacı; yaşlıların yemek, barınma ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamaktır.

  1. Yorumunuz için teşekkür ederim. Doğru bir bakış açısı olduğu kanaatindeyim. Bir için değerlendirmenin, işyerinin niteliği de göz önüne alınarak yapılması gerekir. Size bu bakımdan katılıyorum. Huzurevleri ile ilgili mevzuata baktığımda “sosyal ve fiziksel” gereksinimlerini karşılamanın da görevleri arasında sayıldığını görüyorum. Evet size katılıyorum, huzurevinde aşçının da asıl iş yaptığını düşünüyorum.

 192. Merhaba Sayın Editör ben sağlık meslek lisesi tıbbi sekreterlik mezunuyum.1.5 yıldan beri asm de çalışmaktayım,asm de çalışan tıbbi sekreterler asil işe giriyormu yoksa girmiyormu merak ediyorum.bilgileriniz için tşk ederim.

  1. Bir sağlık kurumunda tıbbi sekreterlik yapan herkesin asıl işi yaptığını düşünüyorum Ali bey.

 193. merhaba. Belediyede çalışıyorum. temizlik işlerine bağlıyım ancak basın ve halkla ilişkilerde masa başı işi yapıyorum yardımcı işmi asıl işmi acaba?

 194. ben taşeron firmaya baglı belediyede danışma personeli olarak çalışmaktayım sizce asıl işi yapıyormuyum?

 195. Hastanede muhasebe işi bana göre yardımcı iştir. Muvazaa kararının anlamı zaten, ilgili işçilerin kadroya alınması demektir. O nedenle dikkate alınması gerektiği kanaatindeyim ama anılır mı, bilmiyorum.

 196. Sayın editör öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hemen hemen her yoruma cevap yazmışsınız. İnsanların kafasında onlarca soru işareti var elinizden geldiğince bunları gidermeye çalışıyorsunuz. Herkes adına tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben devlet üniversitesinde yaklaşık 11 yıldır Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünde sunucu olarak görev yapıyorum. Üniversitenin basın ile ilgili tüm etkinliklerinde görev alıyor, programları sunuyorum. Ayrıca yine aynı birimde evrak takibi de yapmaktayım. İhalemiz temizlik adı altında yapılıyor fakat büro personeli ayrıca belirtiyor. Biz asıl işe tabii miyiz? Cevabınız için şimdiden teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

  1. Feyza hanım rica ederim. Sizin durumunuz da karışık olanlardan ne yazık ki… Üniversitenin asıl işinin eğitim olduğu tartışmasız. Yine üniversitelerde güvenlik, temizlik, yemek, elektrik teknikerliği gibi işlerin yardımcı iş olduğu da tartışmasız. Ama sizin durumunuzda olanlar için kesin bir yorum yapamıyorum. O nedenle sizi yanıltmamak için cevap veremiyorum. Bu konuyu araştırıp en kısa zamanda yazıya eklemeyi düşünüyorum.

  1. İlter bey, eğer trenlere müdahalede bulunuyorsanız, bence yapılan iş asıl işin doğal bir parçasıdır.

 197. Büyük şehir belediyesi parkbahçeler kalifiye eleman şöförlük yapıyorum benim yaptığım asılmı yardımcımı

 198. Ben resmi kurumda şöförlük yapmaktayım
  Benim le birlikte kadrolu şöför var.
  Aynı işi yapmaktayık kamyon, taksi vb. Araçlar ı beraber kullanmaktayık yardımcı iş sıtadüsüne giriyormuyum.

 199. Mrb karayollarinda elektrik teknisyeniyim kadrolu amirlerim var ve ayni isi yapiyoruz onlara gore asil isciyiz ama pek umutlu degiluz.sizce biz asil iscimiyiz yardimci iscimi tsk ederim.

  1. Karayollarında elektrik teknisyenlerinin yardımcı iş olduğunu düşünüyorum. Ama yaptığınız iş direkt olarak Karayollarının ana görevleri içindeyse bir şey diyemem Murat bey.

 200. Slm belediyede taseron firmada tıbbı atık kamyon soforuyum ayrica benim le beraber calısan iki arkadasimda tıbbı atık iscisi geciyor bizlerin durumu nedir acaba isyerin bu sekilde yaklasik 90 kisiyiz

 201. belediyede veri girisi asil is olmayabilir , ama saglikta hasta verisi giren kisi asil isi yapiyor bu kesin

 202. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Alım ihale biriminde 10 yıldır ihale görevlisi olarak çalışmaktayım. Aynı birimde memur arkadaşla çalışıyorum. Yaptığım iş asıl iş değilmi. Açıklama yaparsanız sevinirim. Teşekkürler

 203. merhabalar hocam ben temizlik şirketine bağlı temizlik görevlisi olarak görünüp üniversitede dekanlık biriminde 2,5 senedir sekreterlik yapıyorum.bizim işimiz asıl iş midir?.şimdiden teskkürler.

 204. saygılar biz bakım onarım ekibi olarak taşeron adı altında devlet su işlerine alındık.. 5 sene önce bizim ekipte kazancı(kaloliferci) motor ustası elektrikçi elektronik teknisyeni bilgisayarcı yardımcı personel alındı..benim pozisyonum yardımcı personel dsi ambarına 3 memur arkadaşla beraber bakıyoruz…aynı işi yapıyoruz…biz asıl işimi yapıyoruz yoksa yardımcı iş mi yapıyoruz bilgi verirseniz sevinirim…hayırlı günler..

 205. Merhaba devlet hava meydanlari isletmesi havaalaninda ucus bilgi operatoru ve turkce ingilizce anons personeli olarak calisiyorum.santral ve danismayada bakiyorum.yabanci dil sartimiziz var ise alinirken.uds kpds gibi.normalde hizmet alimi olmadan once muhaberenin yaptigi bir is. Yaptigimiz asil is mi acaba.

 206. meazrlık cenaze defin işi yapıyoruz cenazenin yerlenmesine kadar görevimiz devam ediyor sizce asıl işmi

  1. Orhan bey mezarlık işleri belediyelerin asıl işlerindendir. Eğer belediyede çalışıyorsanız, yaptığınız iş asıl iştir.

 207. Sayin editor ilce belediyesinde yardimci destek personeli unvani ile hizmet alimim yapildi.belediyede ki gorevim emlak vegisi tahakkuku yani vergilendirme baze nde yoklama memuru olarak dis goreveCikiyor bazende resmi yazismalar ile fazla odenen emlak vergilerinin duzeltimesini yapiyorum asilvismidirsaygilar

 208. İyi günler biz bir belediyenin toplu taşıma tranvay İşletmesinde falanca a.ş. de çalışıyoruz bizin merak ettiğimiz biz asıl işmi Yapıyoruz yoksa yardimci is mi yapıyoruz ? (Sıkıntı olmasın diye sirket ismi vermedim )

 209. Meraba ilçe belediyesinde Park bahçelere bağlı olarak belediyede bilgi işlem biriminde 6 yıldır çalışıyorum sizce asıl işmidir?

 210. ben bir ilce beledıyesind park ve bahcelerde ciımci ve cevre düzenlemesini yapıyoruz yaptıgımız bu işler asıl işmidir

 211. Biz belediyenin temizlik işleri yani halk dilinde çöp toplama işini yapıyoruz ben süpürge aracı operatörüyüm sizce asıl iş degil mi ?

 212. merhaba ben teiaş’a bağlı bir trafo merkezi işletme teknisyeniyim şimdi ben asıl işçimiyim yoksa yardımcı işçimiyim?bilgilendirirseniz sevinirim.

 213. Ben yaklaşık 2 yıldır kamuya ait bir termik santralda taşeron olarak elektrik bakım bölümünde elektrik teknisyeni olarak çalışıyorum.Asıl işi yapıyormuyum.Kadroya alınacaksak en geç ne zaman gerçekleşir.Teşekkürler…

  1. Kademenin ne olduğunu bilmiyorum. Ama eğer araç bakım onarımıyla ilgiliyse bu işin yardımcı iş olduğunu söyleyebilirim.

 214. hayırlı günler 5 yıldır devlet hastanesinde tıbbi sekretm sizce kadro alablrmym asıl işmidir tıbbi sekretrlk bide memr oldugumzda yer değiştrme vs vs… haklarmzda hemen olacakmı sizce şimdiden tesekkür edeerim cevabnz için

  1. Bu sorduklarınızı benim bilmem mümkün değil. Ama yaptığınız iş asıl iştir. Ayrıca kadroya alınırsanız memur olarak değil kadrolu işçi olarak da alınabilirsiniz.

 215. mrb. ben bir ilçe belediyesinde emlak servisinde çalışıyorum fakat işe girişim temizlik elemanı diye biliyorum şimdi ben yaptıgım işe göre mi asıl iş-yardımcı iş ayrımını yapmalıyım yoksa sözleşmeme göre mi düşünmeliyim ?

  1. Sorduğunuz sorunun cevabını ben de merak ediyorum. Çünkü sizin durumunuzda binlerce kişi var. Ama bu kadar insanın fiilen ne iş yaptığını tespit edemeyeceklerine göre, hakkında mahkeme karar olanlar hariç olmak üzere resmiyette yapılan işi dikkate alacakları kanaatindeyim.

 216. iyi günler kamuya ait şeker fabrikasında personel muhasebe biriminde çalışıyorum. yan masalarda kadrolu işçiler de var ve aynı işi yapıyoruz. sizce asıl iş midir ?

  1. Şeker fabrikasında asıl iş şeker üretmek olsa gerek. O nedenle sizin işinize asıl iş demek zor. Yanınızda aynı işi yapan kadrolu işçi olması ise muvazaa açısından önem arz eder.

 217. Ben sağlık il Müdürlüğünde VHKİ olarak çalışıyorum. Müfettiş denetiminde muavazali yiz raporu verildi bize. Acaba bizler geçer miyiz kadro ya teşekkürler ederiz bütün arkadaşlarımın adina

  1. İl müdürlüklerinde veri girişi işinin asıl iş olduğunu daha önce de yazmıştım. Kadro konusunda ise bir fikrim yok.

 218. Ben Üniversitede taşeron olarak öğrenci işlerinde çalışıyorum önlisans diplomam var evrak taşıma sisteme girme yani direk öğrencilerle ilgili her işi yapıyorum bir ihtimal asıl iş tanımına girermi acaba

 219. Slm ben ilçe beledıyesınde takrıben 15 yıla yakındır veteriner işlerı mudurluğu ne bagli ilaçlama bırımınde çalışıyorum sizce asıl işte mi çalışıyorum.

  1. İlçe belediyesinde ilaçlama işi asıl iştir. Ama sizin orada tam olarak ne iş yaptığınızı bilmeden yaptığınız işle ilgili bir şey diyemem.

 220. Ben DSİ atelyesinde kaynakçı ustası olarak taşeron da çalışıyorum benim pozisyonum sanıyor
  um asıl iş doğrumudur?

  1. Araç bakım ve onarımlarının yapıldığı işler DSİ’de yardımcı iştir Ergün bey. Neticede DSİ’nin asıl işi araç tamir etmek değildir.

 221. Üniversite Hastanesinde Teknik personeller asıl işçimidir yardımcı işçimidir. (Otomasyon, Makina, Klima, Elektrik, Elektronik, Mobilya, Boya vb Birimler)

 222. ben üniversite hastanesi yazı işleri biriminde vhki olarak taşeron firmadan 3 yıldır çalışıyorum acaba asıl işimi yapıyorum ve birde yıl şartı olacakmı? asıl işi yapanlar kadroya alınırken.

 223. Kolay gelsin editör ben devlet hastanesinde teknisyen olrak calisiyorum merkezi oksijen sistemi ,basınclı hava ve vakum cihazları bakim ve onarimini yapiyorum bu yaptigim iş asıl ıse giriyormu

 224. Bir belediyenin park ve bahçeler müdürlüğünde turuncu masa (halktan gelen taleplerin iletimi ve evraklaşması) çalışıyorum. Unvanım düz işçi, iş belirleme kağıdımda diğer, evrak kayıt personeli yazıyordu.
  Asıl işi mi yapıyorum?

 225. merhaba ben hastanede vhki ihalesiyle başhekimin sekreterliğini yapıyorum 8 yıldır imza föyüm de idare yazıyor asıl işmidir acaba

 226. İlçe belediyesinde halkla ilişkiler müdürlüğünde beyaz masada çalışıyorum.Acaba asli iş mi yapıyorum.?

 227. merhaba,ben halk sağlığı müdürlüğünde(daha önce sağlık müdürlüğünde ) 12 senedir Network, Donanım, Teknik destek ve yazılım bakım elemanı olarak çalışıyorum.
  biz asıl işi mi yapıyoruz.
  teşekkürler..

 228. merhabalar ben devlet hastanesinde eczane bölümünde eczane teknisyeni olarak çalışmaktayım bu asıl işmi yardımcı işmi acaba ? teşekkürler

 229. selamlar ben büyük şehirbelediyesi itfaiye dairesi başkanlıgında taşeron itfaiyeci olarak çalışıyorum sizce bir umut varmı teşekkürler

 230. 4 yildir hastanede veri kayit personeli olarak calisiyorum acaba bizim yaptigimiz iste asil ise giriyormu bizim yaptigimiz isi atanmis tibbi sekreter de yapio hemsirede yani mantiken asil isi yapiyoruz ama tabi ptosedur bole dil

 231. Merhabalar hastane de veri hazırlamada( sekreter) çalışıyorum biz asıl işçmiyiz yoksa yardımcı işçimiyiz bizler kadroya gircekmiyiz

 232. Ücretli öğretmenler 4c statüsünde çalıştırıyor acaba asıl is sayılır mi her birimi kendi içinde kadroya alırlar mi

  1. Ücretli öğretmenler taşeron işçisi olmadığından bu yasayla bir ilgileri olmayacaktır Halime hanım.

 233. Khgbirliğinde kadrolular emekli olduktan sonra yerine bizler geldik. 6 yıldır kepçe operatörüyüm taşeranmuyuz asıl işi mi yapıyoruz bizlerede kadro olurmu bilgi için şimdiden tşk ler işiniz rast gitsin

 234. Merhabalar. Çankaya Belediyesi İmar Müdürlüğünde Asansör Denetim Birimindeyim ve alana kapatmalara çıkıyoruz belediye adına bu asıl iş kapsamına girer mi ?

  1. Tolga bey bu teknik bir konu. Ama asansör denetimleri belediyelerin görev alanı içerisindeyse o zaman yapılan iş asıl iş olur.

  1. Kimlere kadro geleceğiyle ilgili bir malumatım yok. Önemli olan iş makinesini ne içi kullandığınızdır. Belediyenin ana görevlerinden birisini gerçekleştirmek için kullanıyorsanız yapılan bir asıl iştir.

 235. merhabalar kolay gelsin.devlet universitesinde şoförlük yapmaktayım.ben asıl işçimiyim yoksa yardımcı mı acaba ?

 236. merhaba Havalimanında danışma biriminde çalışıyorum müdüre özel kalemlik yolculara hizmet kurum içi irtibat kurum dışından arayanlarla iletişim istatistik ananos sistemleri v.s bir çok işimiz var üstelik vardiyalı olarak bir kişi tek sorumlu olarak çalışıyoruz ingilizce sertifika ve en az lise mezunu olmak gerekiyor şartnameye göre sizce asıl işmi yardımcı iş mi yapıyoruz teşekkürler.

   1. devlet hava meydanları işletmesine bağlı çalışıyoruz takım elbise zorunlulugu var danışma elemanı olarak geçiyoruz teknik açıdan her hangi bir işimiz yok hocam türkçe ingilizce anons yolculara uçak ve meydan hakkında bilgi asıl amacımız yolcuları bilgilendirmek tabi başka bir çok işte yapıyoruz ama memur hep masa başı.

 237. bizler park bahçelerde park refüz kaldırm yeşil alanlar
  yapıyoruz sayın hocam bizler asıl iş yaptığımızı tahmin
  ediyoruz bizleri aydınlatır sanız çook mem nun oluruz
  teşekkürler efendim

 238. Belediyede taşeron zabıtayım resmi kıyafetli çalışıyorumm resmi evrak düzenleyip imzalıyorum bence zabıta belediyesin asıl işidir yada umarım öyledir

 239. Ben kredi ve yurtlar kurumunda Şirkete bağlı kaloriferciyim.24 saat usulüyle vardiyali olarak çalişmaktayiz.bizimki asıl iş midir? Teşekkurker kolay gelsin

 240. Merhabalar..Belediyede taşeron zabıta olarak görev yapıyorum..Asıl iş sayılıyor muyum..Daha önceden de emsal karar alınmış..Lütfen bilgi verir misiniz..

 241. Havalimanında Özel güvenlik görevlisi olarak görev yapmaktayız bizlerde asıl iş sınıfına girer miyiz Çünkü bizimle beraber görev yapan kadrolu güvenlik memurları var yani DHMİ ‘nin son durum nedir teşekkürler

  1. Sizinle beraber aynı işi yapan kadrolu güvenlik elemanları muvazaaya neden olabilir. Ama sizin yaptığınız iş her halukârda yardımcı iştir.

 242. sa sayın editör bende kamuya bağlı petrol sektöründe çalışmaktayım yaptığım iş ise kaynakçı usta olarak geçmekteyım sözleşmemde ve benle aynı işi yapan atölyede kadrolu elemanda var acaba benımki asıl işmi ????tşk şimdiden saygılarımla

  1. Berat bey faha önce de yazdığım gibi, sizinle aynı işi yapan kadrolu işçiler ancak muvazaa açısından önem arz eder. Sizin işinizi asıl iş yapmaz. Yaptığınız işe gelince; petrol sektöründe kaynakçının fonksiyonunu bilmem mümkün olmadığından cevap veremiyorum.

  1. Evet Muhammed bey, yaptığınız iş belediyenin asıl ve ana faaliyet konularından birisi olduğundan, işinizin asıl iş olduğuna inanıyorum.

 243. Bizler havalimanında özel güvenlik görevlisi olarak görev yapmaktayız bizimle beraber görev yapan kadrolu güvenlik memurları var yani DHMİ ‘nin güvenlik memurları var bizler asıl iş sınıfına girer miyiz teşekkürler

 244. Ben Üniversitede Satın Alma Bürosunda Büro Personeli Olarak Çalışıyorum. Benimle Aynı İşi Yapan 2 Memur Daha Var Benim Yaptığım İş Asılmı Yardımcı İşmi

  1. Sizin durumunuz da karışık ne yazık ki. üniversitelerin asıl işi eğitim öğretim faaliyetleri yürütmek. Bu açıdan yaptığınız iş yardımcı iş gibi görünüyor. Ama diğer taraftan da büro işi yapıyorsunuz. Artık bunun takdirini hükumet yapacak.

 245. Abim 2009 yılında belediyede zabıta memuru olarak çalışıyordum 2014 yılında beldiyeden çıkarıldım ve yerel mahkemeye işe iade davası ve tespit davasını kazandım ne hikmetse yargıtay kararı siyasi nedenlerle kesin bozma ve kapatma verdi bende maddi yönden itiraz ettim ve karar yargìtayda kabul edildi çalışdığım kurumda daha önce çıkarılıp davayı kazanan ve yargıtayda onanmış emsaller var inşallah bu kadro bize vurur süreç devam ediyor çünkü bu benim son şansım bu konu hakkında bana yardımcı olurmusunuz lütfen

  1. Metin bey yazdıklarınızdan tam bir anlam çıkaramadım. Kusura bakmayın. Ama kadroyla ilgili yapılacak tek şey beklemek. Kimse şu anda bu konuda bilgi sahibi değil.

 246. Dsi de bahcivanlik asil işmidir??? duydugumuza gore kadrolu larla ayni işi yapan asil işe giriyormus bizim bulundugumuz dsi isletme bakim şube müdürlüğü de bahcivan olara 3 kişi kadrolu calisiyor. Biz taseron olarak calisan bahçıvan lar asıl işe giriyormuyuz? tesekkurler

  1. Bahçıvanlık DSİ’de yardımcı iştir Battal bey. Sizinle aynı işi yapan kadroluların olması sizin işi asıl iş yapmaz.

 247. 11 yıldır Ant.Atatürk devlet hastanesinde (5 yıl KBB+6 yıl Acil kadın doğum-doğumhane) tıbbi sekreterlik yapıyorum ve 24 saat/3 vardiya şeklinde çalışıyorum. Yaptığımız iş asıl iş midir? Sizce kadro verilir mi?

 248. Belediyede 14 yildir cop arabasinin arkasinda calisiyorum taseron firmada acaba yaptigim is asil ismidir

 249. hastanede veri hazırlama personeli olarak çalışmaktayım. polk.sekreterlik yapıyorum büro yönetimi sekreteri mezunuyum . asıl iş midir? yardımcı iş midir? kadro verilme ihtimali var mıdır ?

  1. Fiilen yaptığınız iş asıl iş olarak kabul edilebilir ama resmiyette yapıyor göründüğünüz iş yani veri giriş işi yardımcı iştir. Kadro ile ilgili yorum yapmıyorum.

 250. belediyede 4 yıldır büro personeli olarak görev yapıyorum.her yıl başında servisteki iş ve işlemleri yapmak üzere büro personeli olarak görev yapmam ile ilgili yazı veriliyor..servisteki diğer kadrolu personel ile aynı işi yapıyorum.benim yaptığım iş yardımcı iş mi asıl mı.teşekkür ediyorum

 251. Merhabalar biz 4 kişi samsun büyükşehir belediyesine ait taş ocaklarında ve yol çalışmalarında dinamitle patlatma yapıyoruz çıkan malzemeler çevre düzenleme, liman, marina, yol yapım ve asfaltlama çalışmalarında kullanılıyor.. belediyeye ait bütün taş ocaklarında ruhsatlar bizim adımıza düzenleniyor ve imzamız alınıyor sonrasında büyükşehir belediyesi adına patlayıcı madde ve taş ocağının sorumluluğu bizim oluyor. Sizce bu yaptığımız iş tanımı asıl iş midir? Teşekkürler…

  1. Mert bey bahsettiğiniz kadarıyla yaptığınız işim belediyenin asıl işlerinden olduğunu düşünüyorum.

 252. HASTANEDE V.HK.İ OLARAK ÇALIŞIYORUZ TIBBİ SEKRETERİN İŞİNİ YAPIYORUZ POLİKLİNİK SEKRETERİYİZ VHKİ OLARAK ASIL İŞİMİ YAPIYORUZ BAKANLAR KURULU ASIL İŞ KAPSAMINA ALIRMI TESEKÜRLER

  1. Bakanlar Kurulunun nasıl bir tespit yapacağını bilemiyorum. Ama veri hazırlama işi hastanelerde yardımcı işken, tıbbi sekreterlik asıl iştir.

 253. merhabalar ben üniversitede çalışıyorum daha öncede yazmıştım.asıl iş demiştiniz.bize yeni bir evrak yolladılar görev tanımı diye ve imzalamamız isteniyor..yaptığım işle alakası olmayan bir belge..sırf kardo vermemek için yapılan bir belge.şimdi imzalayayım mı ne yapayım bilmiyorum imzalamasak fes oluyormuş sözleşmemiz.eski sözleşmeden farklı anlamadım yardımcı olurmusunuz??

  1. Sibel hanım; size imzalatılan görev tanımı hakkında bir fikrim yokken ya da daha önceki görev tanımlamanızı bilmiyorken bir şey söylemem yanlış olur. O nedenle takdiri size bırakmam gerekiyor.

  2. Muhtemelen bize gelen gorev tanimindan bahsediyorsunuz. Ben de universitede ogrenci kaydi vs ogrencilikle ilgili butun asli isleri yapiyorum. Su an ayni uni. de bile calisiyor olabiliriz. Lutfen iletisime gecelim universitenin personel baskanligi hukuk musavirligi nereyi aradiysam hic biri cevap vermiyor sorularima. Abdullah KAYA

   1. Mesajınızı yeni gördüm Abdullah bey ben Anadolu Üniversitesinde çalışıyorum..aöf büro çalışanları paylaşım sitesi facebook sayfasından üye olup yazabilirsiniz..ben sibel arslan

   2. merhaba Abdullah bey aöf büro çalışanları otomasyon işçisi facebook sayfasından iletişime geçebiliriz..

 254. DAHA ÖNCEDE YAZDIM AMA ŞUNU ÖĞRETMEK İSTİYORUM YARDIMCI OLURMUSUNUZ BEN BELEDİYEDE TAŞERON FİRMADAN TEMİZLİK PERSONELİ GÖÜZKMEME RAĞMEN 10 YILDIR BELEDİYENİN İÇİNDE MEMURLARLA AYNI ODADA ÇALIŞIYORUM BİR SÜRÜ EVRAK DÜZENLİYORUM EVRAKLARA İSMİM AÇILIYOR İMZALIYORUM VE BUNLARI TAKİP EDİYORUM BİR MASAM BİLGİSAYARIM VAR BENİM YAPTIĞIM İŞ ASIL İŞMİ.

  1. Erol bey fiilen yaptığınız iş asıl iş gibi görünüyor. Ama en az onun kadar önemli olan da resmiyette ne iş yaptığınızdır. Takdir yetkisi nihai olarak hükumette olacak. Bekleyip göreceğiz.

 255. merhabalar..6 aydır devlet hastanesinde başhekimin sekreterliğini yapmaktayım….fakat mezuniyetım ziraat mühendisliği…taşeron firma üzerinden sekreter olarak çalışıyorum ..asıl işe giriyormu acaba..şimdiden teşekkürler..

 256. YAKLAŞIK YEDİ YILDIR VHKİ OLARAK ÇALIŞIYORUM. HASTAYI KARSILAYAN, KAYIT AÇAN DOKTORA YÖNLEDİREN, DR DEN ÇIKINCA TAHLİLERİNİ GİREN, MÜDAHALELERDE KULLANILAN MALZEMELERİ DÜŞEN, OP. OLACAK HASTALARIN TAHLİLLERİNİ GİREN İLAÇ RAPORLARINI MALZEME RAPORLARINI YAZAN BENİM FAKAT TIBBİ SEKRETER DEĞİLİM. BU ASIL İŞMİ YOKSA YARDIMCI İŞMİ OLUYOR ? TEŞEKKÜRLER

 257. iyi günler ben üniversitede öğrenci işleri bürosunda 2 memur arkadaşla birlikte aynı işi yapıyordum ama 2 aydır aynıyat saymanlığına verdiler beni yaptığım iş asıl işmidir.

 258. Selam adminim ben Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş: Erciş şeker Fabrikasında taşeron muhasebe ve bağlı birimlerde masa başı memurun işini yapıyorum yaptığım iş asıl iş midir cevaplarsanız çok memnun olurum Saygılar..

 259. 10 yıldır devlet hastanesinde rapor bölümünde calışıyorum .veri hazırlama olarak calışıyoruz asıl iş mi yardımcı iş mdir?

   1. Sayın editör,bağlı bulunduğumuz sendika temsilcisi hastanede veri giriş işleri doktorların,hemşirelerin,sağlık memurlarının yaptıkları asıl işin yanında belki yardımcı iş olarak değerlendirilebilir ama sağlık müdürlüğü daha ziyade idari bir kurum olduğu için sizi asıl işçi olarak değerlendirmeleri gerek demişti,siz ne dersiniz,görüşünüz nedir?

    1. Evet, güzel bir noktaya parmak bastınız. Aslında en başından beri yazdığım şey bu ama birçok arkadaş anlamak istemiyor. Veri girişi işi hastanede yardımcı işken il sağlık müdürlüğünde asıl iştir. Çünkü hastanenin asıl işi sağlık hizmeti vermek, il müdürlüğünün ise idari faaliyet yürütmektir.

   2. Bir sorum daha olacak cevaplarsanız sevinirim.Sağlık Müdürlüğüne ait depolarda malzeme yükleme,indirme,boşaltma,rafa dizme,taşıma işleri asıl işe mi yardımcı işe mi girer?

 260. TEAİŞ de trafo taşıması yapan müdürlükte muhasebe biriminde çalışıyorum. yaptığım iş asıl mı yoksa yarımcı iş mi? teşekkürler…

 261. buyukşehir belediyesinde ekmek fabrikasında uretimde çalısıyorum,kurumun asıl işi ama temizlik olarak gözüküyoruz aynı zamanda lisans mezunuyum ve büro elemanı olarak sözleşmede gözüküyoruz.durum çok karışık sayın admin.teşekkürler.

  1. Evet karışık görünmekte. Yaptığınız iş asıl işken resmiyette yardımcı iş yapıyor görünüyorsunuz. Yapılacak tek şey beklemek.

 262. Merhaba Admin yüklenici bir firma da vinç operatörü olarak devlet demir yolları na ait Elektrifikasyon işi yapıyoruz yani Devlet demir yolları için beton direk dikimi direk sökümü topraklama geri dönüş tel çekimi ( fider ) tel çekimi seyir tel çekimi beton direk parça montaj yapımı katener işi yapıyorum.yaptıgım iş asıl iş midir.vereceginiz cevap için teşekkür ederim.

 263. Askeriyede yemek şirketinde çalışıyorum işim doğrudan yemek değil biyolog diploması ile çalışıyorum kurumda da biyolog var burada muvaza var mıdır asıl iş kapsamında kadro var mıdır bana da

  1. Eğer alt işveren için çalışıyorsanız, işe alındığınız işten başka bir iş yaptırılıyorsanız, sizinle aynı işi yapan kadrolu çalışanlar varsa, evet bütün bunlar muvazaaya işaret eder Ahmet bey. Kadro ile ilgili bir şey söyleyemeyeceğim.

 264. 250 kişi antalya bölgesi Büyükşehir Belediyesi bağlı atiksu aritma tesislerinde çalışıyoruz ayni işi yaptigimiz kadrolu personel le maaş ve sosyal haklar yazmakla bitmez.aritma emsallerimizle ayni statü ye sahip olurmuyuz kadroya dahilmiyiz tsk ederiz.

  1. Kadro ile ilgili maalesef bilgim yok. Sorduğunu soruya cevap vermem için ne iş yaptığınızı bilmem gerek. Önemli olan nerede çalışıldığı kadar aynı zamanda fiilen ne iş yapıldığıdır. Kadrolu işçilerin olması ise ancak muvazaa açısından önem arz eder.

 265. Merhaba ben 9 yıldır devlet hastanesinde veri giriş olarak hizmet vermekteyim. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü ön lisans mezunuyum. Ben asıl işi mi yapıyorum yoksa yardımcı işçimiyim . Yardımcı olup beni aydınlatırsanız sevinirim .Saygılar……

   1. Bizimki üniv.hastanesi ve ihalemiz tıbbi sekreterlik olarak geçiyor ve sağlık meslek lisesi tıbbi sekreterlik önlisans tıbbi dök.ve sekr.bölüm mezunuyuz bizim durumumuz ne olur

 266. merhaba 5 yıldır ÇAYKUR bölge müdürlüğünde çalısıyorum acaba bizlere yani 5 arkadaslarıma kadro varmı acaba..!!!

  1. Koray bey burada kadro ile ilgili sorulara cevap veremiyorum. Benim uzmanlık alanım değil, kusura bakmayın.

 267. Merhaba efendim.
  bir teknik Devlet üüniversitesinin sağlık kültür spor daire Başkanlığına bağlı yurtlarında resepsiyon olarak 24 esasına göre çalışıyoruz acaba asıl işmidir teşekkür ederim.

  1. KYK yurtlarında yaptığınız işin asıl iş olduğunu söyleyebilirim. Üniversiteye bağlı yurtla ilgili emin olmamakla birlikte yaptığınız işin asıl iş kabul edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

 268. MERHABALAR BENDE DEVLET HASTANESİNDE 10 YILDIR ACİL SERVİSTE TAŞERON FİRMA ÜZERİNDEN VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ OLARAK HİZMET ALIMI KAPSAMINDA ÇALISIYORUM. AYRICA ÖNLİSANS TIBBİ SEKRETERLİK VE DÖKÜMANTASYON MEZUNUYUM. SAĞLIK BAKANLIĞININ 2008 DEKİ GENELGESİ SONUCU TIBBİ SEKRETERLİK MEZUNU OLANLARIN MAAŞLARI ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 50 Sİ MİKTARINDA ARTTI ŞUAN YOL ÜCRETİ DAHİL 1620 TL MAAŞ ALIYORUM.ACİL SERVİSTE KADROLU TİBBİ SEKRETELERDE VAR BERABER ÇALIŞIYORUZ ( MUVAZA KABUL EDİLİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM) KISACASI SORMAK İSTEDİĞİM HİZMET ALIMINDA VERİ HAZIRLAMA OLARAK ALINIYORUZ FAKAT TIBBİ SEKRETERLİK MEZUNU OLDUĞUMUZ İÇİN EK MAAŞ ALIYORUZ BİZİM YAPTIĞIMIZ İŞ ASIL İS MİDİR?

  1. Sizin işiniz oldukça karışıkmış. Anladığım kadarıyla resmiyette veri hazırlama olarak alınsanız bile hem tıbbi sekreterlik yapıyorsunuz hem de tıbbi sekreterlerin faydalandığı ücret farklarından faydalanıyorsunuz. Hükumetçe bu durumun dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Ama nasıl yapılır, o noktada bir fikrim yok.

  2. hangi devlet hastenesindesinizz ilhan bey bende aynı koşullarda çalışıyorum fakat fazla ücret almıyoruz

 269. Belediyelerde toplutaşıma asıl iş ama belediyeler hem kadrolu şoför hemde taşrron şoför çalıştırıyor bu vaadlerden belediyelerdeki toplutaşıma şoförleri kadro alırmı yoksa kadrolu şoförlerle taşeron şoforler ayni işi yapmaya devam edermi

  1. Kimlerin kadro alacağını benim bilmem mümkün değil. Ama belediyelerde toplu taşıma işinin asıl işlerden olduğu bir gerçek. Bakalım, nasıl değerlendirilecek?

 270. bir belediyede 5 yıldır elektrikçi olarak çalışmaktayım MYO MEZUNUYUM asıl işmidir taşeronda elektrikci gözükmeteyim belediye beni ekat belgesi için kursa gönderdi

 271. İyi günler, ben ibb iski de atıksu aritma da çalışıyorum. Görevim terfi merkezinde işletme operatörü. Asıl iş kapsamında olduğu söylenebilir mi. Ayrıca bazı kişiler kadro olayını belediye kanunu 67. Maddeyle ilişkilendiriyor. Bu ne kadar doğru? Ve son olarak hizmet alımı demek aynı zamanda taşeron demek değil midir ? Görevimin detaylarını yazdım yardimci olursanız sevinirim.

  1. Hizmet alımından kasıt evet taşeron çalıştırmaktır. Belediye Kanununun 67nci maddesiyle ilişkilendirilmesi normal ama ne olacağını şu an bilmemi mümkün değil. Bahsettiğiniz kadarıyla, yaptığınız iş asıl işlerdendir.

 272. Ilce belediyesinde emlak vergisi bolumunde vatandaslarin emlak vergilerinin hesaplanmasi duzeltilmesi resmi yazismalarin yapilmasi isinde calisiyorum.hizmet aliminda unvanim destek personeli gecmekte ama memurun yapmasi gereken tum isleri yapiyor hatta. Vatandasa vergi cezasi dahi kesiyorum asil is sayilirmi

  1. Fiilen yaptığınızı söylediğiniz iş asıl iştir Kerem bey. Ama resmiyette yardımcı işi yapıyor göründüğünüzü söyleyebilirim.

  1. Nerede çalıştığınız kadar ne iş yaptığınız da önemlidir. Ne iş yaptığınızı bilmeden cevap veremem.

 273. ben il sağlık müdürlğünde teknik eleman olarak çalışıyorum. bu yaptığım iş asıl iş mi yardımcı iş mi şimdiden teşekkür ederim

 274. TMO da hizmet alımı yolu ile toplam 283 teknik eleman olarak işe başladık (mühendis,teknisyen,tekniker olarak) ihaleler olsun her türlü inşaat ile ilgili işler olsun bizler yürütüyoruz.imza yetkiside verilmiş. biz asıl iş mi yapıyoruz teşekkürler..

  1. Bu soruya cevap verebilmem için tek tek herkesin ne iş yaptığını bilmem gerekir. O nedenle bir şey söyleyemiyorum.

 275. İyi günler efendim.Ben 5 yıldan beri istanbul’da bir ilçe belediyesinde bilgi işlem müdürlüğünde teknik serviste çalışmaktayım.Daha önce belediye şirketinde çalışmaktaydım.Üç yıldan beri belediyenin şirketinde değilde başka bir şirket üzerinde çalışmaktayım.Şirket üzerinde tekniker kadrosundayım.benim durumum nedir?.Teşekkürler…

 276. Ben devlet hastanesinde sterilizasyon ünitesinde sterilizasyon olarak çalıßıyorum asıl işmi yardımcı işmi

 277. iyi günler. ben bir devlet üniversitesinde 8 yıldır taşeron olarak çalışmaktayım. taşeron bir firmada temizlik işçisi olarak gösterilip üniversitenin merkezinde birim sekreteriyim. sekreterin yaptığı bütün işleri yapıyorum. telefonlara bakıyorum özel notlar alıyorum öğrencilere ve hocalara randevular veriyorum ve ayrıca akademik personelin de idari işlerini yürütüyorum. ama üniversite beni 8 yıldır taşeron da temizlik işçisi unvanı altında gösterip asıl işi yaptırıyor asıl iş diyorum çünkü üniversitelerde eğitim ve öğretim kadroları sadece akademik personellerde geriye kalan başka tek iş idari işlerdir. akademik personelin kadrosu zaten özel kadrolardır. yazınızda da okudum üretim danışmanlık eğitim öğretim demişsiniz ama taşeron öğretim görevlisi yok 😀 o yüzden geri ye tek bir asıl iş kalıyor oda sekreterlik ve büro işleri. sizce ben asıl iştemiyim yoksa yardımcı iştemi. temizlikçi olarak gösterilmek üniversitenin sorunu değilmi. sonuçta bana temizlik yaptırmıyor ama beni bu isimle alıyor.

  1. Önemli olan elbette fiilen yapılan iştir. Klasik kamu kurumlarında sekreterlik işi asıl iştir. Ama üniversiteler açısından bu konuda net bir fikrim yok. Bakanlar Kurulu tarafından, üniversitelerde eğitim öğretim faaliyetleri dışındaki işler toplu olarak yardımcı iş de kabul edilebilir. Biraz bekelmekten başka yapılacak bir şey yok.

   1. cevap verdiğiniz için çoook teşekkür ederim ama diyelim ki devlet sekreterlik asıl iş dedi ve kadro alımı başladı ben temzilik işçisi olarak görünüyorum sekreter olduğumu nasıl kanıtlıcam yani devlet bunu nasıl anlıcak…sizce çok karışık değilmi. taşeronluğun amacı zaten temizlik yemek aşcılık soför gibi alımlar değilmi. zaten devlet böle alınıp da bürolarda ve uzmanlık gerektiren işlerde çalıştırılanları kadroya alıcağını sölememişmiydi. ama bunu nasıl kanıtlıcak. diyelim ki bir kişi 3 yıl sekreterlik yapmış olsun ama şirket değişikliği olsun kurumda ve kişiyi alıp temizliğe versinler . bu kişi 3 yıl sekreterlik yapmış ama şuan temzilikçi devlete bunu nasıl kanıtlıcak sekreterlik asıl iş sayıldıktan sonra. devlet tek tek bizleri nasıl belirliyecek. kurumun müdürünün ya da başkanının yazılı dilekçesi yeterli olurmu lütfen cevap verirmisiniz..

    1. Bana göre de belirlemesi zor hatta mümkün değil. Bu konuda daha önce birkaç defa yorum yazdım. Ben de en az sizin kadar merak ediyorum.

 278. Devlet hastanesinde ameliyathane bölümünde dezenfeksiyon ve sterilizasyon personeli olarak çalışmaktayız. Ameliyathane teknikerinin bizzat yaptığı tüm işleri biz yapıyoruz. Asıl iş bizim işimiz değil mi?

  1. Daha önce de yazdım. Sterilizasyon işi teknik bir iş ve ben bu konuda yeterli bilgiye sahip değilim. O nedenle cevap vererek sizi yanıltmak istemiyorum.

 279. sayın editör ben devlet hastanesinde hizmet alımı olarak çalışmaktayım.firmamız hastanenin labaratuvar cihazlarını temin etmektedir.firmamızın labaratuvar cihazları teknik servisiyim.durumumuz hakkında bilginiz varmı? teşekkürler

 280. İyi günler. Ben lisans mezunuyum. Bir kamu kurumunda taşeron firma personeli olarak 3,5 yıldır Daire başkanı sekreterliği yapıyorum. Benimle beraber 12 arkadaşım daha çalışmakta. İhalelerimiz Santral, yönlendirme, Danışma ve büro personeli olarak yapılmaktadır. Sizce bizler asıl işmi yoksa yardımcı işmi yapıyoruz.

  1. Santral, yönlendirme ve danışma işleri yardımcı işlerdendir. Büro işinizin kapsamını bilemiyorum. Ama fiilen yaptığınız iş de asıl iş gibi görünüyor.

 281. Mrblar ben afyon belediyesinde yol asvalt biriminde depocu ve kepce forklif oparatorlugu yapiyorum kullandigim makinalar resmi belediye araci ve aylik olur kagitlariyla kullaniyorum yaptigim isler asil ismidir kadro alabilirmiyiz tesekrler.

  1. Forklift operatörlüğünü fiilen hangi iş için yaptığınızın önemlidir. Örneğin araç bakım onarımında forklift operatörlüğü yardımcı işken, yol yapımında forklift operatörlüğü asıl iştir.

 282. Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli işçi olarak muhasebe (muhasip)işi yapıyorum şimdi bu asıl mı oluyor yoksa yardım iş mi oluyor

  1. Yardımcı iş olduğunu düşünüyorum. Ancak sözleşmeli işçiden kastınızın ne olduğunu anlayamadım.

 283. MERHABALAR; ÜNİVERSİTE MEZUNUYUM ,BEN 9 YILDIR. BİR ÜNİVERSİTE KURUMUNDA SATIN ALMA -DOĞRUDAN TEMİN VE İHALE BİRİMİNDE TAHAKKUK YAPIYORUM ,MUHASEBE Yİ KAPSAYAN TÜM İŞLERİNİN YANINDA AYRICA TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ İŞÇİ MAAŞLARI, YAZI İŞLERİNİ KAPSAYAN GENŞ KAPSAMLI İŞ ALANINDA ÇALIŞIYORUM YANİ BİR MEMURUN YAPMASI GEREKEN İŞİN KAT KATINI YAPIYORUM KENDİ ŞAHŞİ GÖRÜŞÜM ASLİ İŞE GİRİYOR, TAŞÖREN FİRMAYIZ.HENÜZ BAKANLAR KURULUNDAN NET BİR RESMİ YAZI YAYINLANMADI AMA BEKLEMEDEYİZ. SİZ YORUM YAPARMISINIZ TEŞEKKÜRLER

  1. Esma hanım yaptığınız işlerin ben de asıl iş olduğunu düşünüyorum. Ama üniversitelerde asıl iş eğitim öğretim faaliyetleri olduğundan yaptığınız işle ilgili çok net bir fikrim de yok. Burada asıl sıkıntı sizin ne iş yaptığınız değil, ne iş yapıyor olarak göründüğünüzdür. Resmiyette büyük ihtimalle farklı bir unvanla alındığınızı düşünüyorum. Asıl işi karıştıran bu olacaktır.

 284. Merhaba ben ankara Büyükşehir belediyesinde yol yapiminda cavusluk yapiyorum asıl ismidir degilmidir açıkçası bilemedim bir sürü söylenti var

  1. Çavuşluğun ne olduğu, çavuşların ne iş yaptığı konusunda bilgim yok. O nedenle bir şey söyleyemem. Ama belediyede yol yapım işleri asıl işlerdendir.

 285. Merhabalar, eşim Büyük-şehir belediyesine bağlı meslek edindirme kursunda usta öğretici olarak 8 yıldan beri görev yapmakta alanında yüksekokul mezunu. Maaşını 657 dmk 89 maddeye göre ek ders karşılığında alıyor. Maaş bordrosunda Usta Öğretici yazıyor.Kısacası kadrosuz usta öğretici. Yaptığı iş asıl iş midir? Kadroya geçebilme imkanı var mıdır? İlginizden dolayı şimdiden teşekkürler.

  1. Kimlerin kadroya geçeceği konusunda benim bilgim bulunmamaktadır. Ancak belediye bünyesindeki meslek edindirme kursunda usta öğreticilik doğal olarak asıl işlerdendir.

 286. Merhaba Ben Türk telekom alt firmasında Cagri merkezinde çalışıyorum 182 MHrs Yani sağlık bakanlığının Hastane randevu sisteminde çalışıyorum yaptığım is asil mi yardımcı is mi bilgilendirirseniz sevinirim. Kolay gelsin.

  1. Çağrı merkezi operatörlüğü, hastane faaliyetleri açısından yardımcı bir iştir. Ama Türk Telekom açısından yorum yapmam doğru olmaz. Çünkü Türk Telekom’un görev ve faaliyet tanımlarını tam olarak bilemiyorum.

 287. Merhabalar daha önceki yorumuma yanıt gelmemiş, ben ibb iski de taşeron olarak çalışıyorum. Görevim atıksu terfi merkezinde işletme operatörü.

   1. Tesisten sorumlu elemanım, tesiste bulunan atıksu pompalarının çalışmasından ve ona diğer işlerinden.

 288. Merhaba ben Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmetlerde temizlikciyim fakat bunun yanında yardıma muhtaç ailelerin giyim yada erzak işlerinide yapıyorum asıl işcimiyim acaba yada kadrodan yararlanabiliyormuyum teşekkür ederim

  1. Aynur hanım bahsettiğiniz kadarıyla yaptığınız işin yardımcı iş olduğunu düşünüyorum.

 289. üniversite içersinde bir bölüm de binanın doğalgaz elektrık ve su tesisat işlerini yapmaktayım fakat elımde sadece kalorıfer yakıcı belgesi ve doğalgaz yakma belgesi mevcut asıl iş midir ? yardımcı iş midir ? şimdiden teşekkür ler …

  1. Üniversitede elektrik su vb. tesisat işleri yardımcı işlerdendir.Aynı şekilde kalorifercilik işi de yardımcı işlerdendir.

 290. Balıkesir Altıeylül Belediyesi park ve bahçeler müdürlüğü kalfa personeliyim. Park bahçe ve koru alanları bakımı sertifika var Balıkesir Üniversitesi Makine ve Metal Teknolojileri bölümü mezunuyum. Yaptığım iş asıl iş mi?

  1. Fatih bey yaptığınız iş direkt olarak park bahçe bakımıyla ilgiliyse, belediyelerde park bahçe bakım işi asıl işlerdendir.

   1. Tesekkur ederkm bilgilendirdiginiz için çim ekme, çim biçme, park temizliği, budama, fidan ekimi, bank boyama, park içi elektrik ve su tesisatı, sulama vs. İşlerle ilgileniyordu

  1. Üniversiteler de hastaneler gibi, cevap verilmesi zor. Çünkü üniversitede asıl iş eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgilidir. O nedenle tam olarak cevap veremiyorum ne yazık ki.

 291. ben buyuk sehır baledıyesınde cevre koruma kontrol baskanlıgında yol bakım ve temızlık ısındeyım asıl iş mi acaba

 292. merhaba arkadaşlar ben afad taşeron personeliyim ama hastane biriminde veri hazırlama olarak çalışıyorum internet sitelerinden yaptıgım araştırmaya göre veri hazırlama ve tıbbi sekreterler asıl iş diye görülüyor mahkeme kararı var… ya sizce asıl iş mi ?

 293. Berhaba ben kamu hastanesinde sterilizasyon olarak çalışıyorum iş kolum sağlık ve sosyal hizmetler görünüyor asıl işmidir

 294. Esim belediyede su kanalizasyonda isci olarak calisiyor logar temizligi hat yapimi yollarada boru doseme yapiyor asil iscimidir cozemedim

  1. Belediyede su ve kanalizasyon idaresi bünyesinde yapılan logar temizliği, hat yapımı ve benzeri işler asıl işlerdendir.

 295. Aile sosyal politikalar il müdürlüğünde ziyaretçi danışma yönlendirme görevlisi olarak çalışıyorum ama aslında büro işi yapıyorum evrak kayıt işi özlük işi.. İlk başvuru tespit biriminde ve s
  atın alma işi yaptım… Ben kadro alırmıyım yorum yaparmısınız lütfe

  1. Kimlerin kadro alacağı konusunda benim bir bilgim yok Fevzi bey. Ama resmiyette yapıyor göründüğünüz iş yardımcı işken, fiilen yaptığınız iş ise asıl iştir.

 296. ben belediyede inşat teknikeri olarak çalışmaktayım. yeni yapılacak ihalede işletme mezunu olduğum için idari personel muhasebe bölümüne geçeceğim tekniker yada idari personel asil işmidir.

  1. TEKNİKER: PROJELERİN YÜRÜTÜLMESİ VEYA HİZMETLERİN KONTROLÜ VE DENETİM YAPILMASINDA İDAREYE YARDIMCI OLUR.

   İDARİ PERSONEL: PROJELERİN YÜRÜTÜLMESİ VEYA HİZMETLERİN KONTROLÜ VE DENETİM YAPILMASINDA İDAREYE YARDIMCI OLUR.

  2. İnşaat teknikerinin belediyede yaptığı iş asıl işlerdendir. İdari işler de belediyede asıl işlerdendir.

 297. Belediyede insan kaynakları bölümünde büro personeli olarak görev yapıyorum. Yaptığım iş evrak hazirlama onaya sunma ve sonuçlandırmak asıl işmidir? Teşekkürler.

 298. merhabalar ben DEVLET HASTANESİNDE Kılınik destek personeli(hasta taşıma) olarak çalışıyorum asıl işmidir ?

 299. bakirkoy belediyesinde destek hizmet mudurlugune bagli olarak zabita biriminde calisiyorum.asil isimi yapiyorum

  1. Murat bey zabıta müdürlüğünde ne iş yaptığınız önemlidir. Bunu bilmeden sorunuza cevap veremem.

 300. Biyomedikal Teknikeriyim Diş hastanesinde 3 boyutlu yüz tarama cihazı ve ağız içi diş görüntüleme yapıyorum fotoğraflıyorum taşeron firmada temizlik görevlisi gözüküyorum yaptığım iş asıl işmidir _?

  1. Bahsettiğiniz iş teknik bir iş olup ne yazık ki tam olarak bilgim dahilinde değildir. Ama yine de biyomedikal teknikerliğinin asıl iş olduğunu düşünüyorum.

 301. park bahçelerde yeşil alan park yürüme yolları yapıyoruz
  asıl iş yaptığımızı düşünüyoruz hocam bizleri aydınlatırmısınız
  teşekkürler

  1. Murat bey belediyelerde yeşil alan ve park yürüme alanları yapımı asıl işlerdendir.

 302. belediye parkbahçelerde park yeşil alan kaldırım gibi işler asıl işmidir
  teşekkürler birde hizmet alımı olmamız kadroya engelmidir

  1. Levent bey zaten hizmet alımıyla çalıştırılanlar kadroya alınacak. Ayrıca park ve bahçelerde park ve yeşil alan bakımı gibi işler asıl işlerdendir.

 303. BEN DEVLET HASTANESİN DE AMELİYATHANE DE STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON ELAMANI OLARAK ÇALIŞMAKTAYIZ.SİZCE ASIL İŞMİDİR BU YAPTIGIMIZ.

  1. Abdullah bey yaptığınız iş teknik bir konu, sizi yanıltmak istemem. Ama işinizin yardımcı sağlık hizmetlerinden olduğunu düşünüyorsanız, bu bir asıl iştir.

  1. Kimlere kadro geleceğini bilmemiz mümkün değildir Ahmet Bey. Bekleyip göreceğiz.

 304. hocam hasta karşılama kayıt tutma sıra verme yardımcı iş diyorsunuz. Sonrada masa başında sekreterlik yapıyorsanız asıl iştir diyorsunuz. bu tezat olmuyormu şimdi? net olarak birşey söylememişsiniz.

  1. Mustafa bey. Daha dikkatli inceleseydiniz bu soruyu bana sormazdınız. Ama sizin çin tekrar açıklayacağım. Asıl iş ya da yardımcı iş belirlenirken ne iş yapıldığı kadar “nerede” yapıldığı da önemlidir. Mesela; il kültür müdürlüğünde sekreterin yaptığı asıl iştir; ama hastanede asıl iş sağlık hizmetleridir. Sekreterlik bir tür sağlık hizmet olmadığından yardımcı iş sayılır.

 305. ben bir yatılı okulda 5 yıldır ambar memuru olarak çalışıyorum alımım da ambar memuru olarak geçiyor

 306. Slmlar belediyede başkan yardımcısı sekreteriyim . Kültür ve Sosyal işlerde temizlik işi olarak gorunuyorum. Durumum sizce nasıl değerlendirilir

  1. Esin hanım sizin durumunuz benim için de merak konusu. Çünkü sizin gibi çok işçi var. Fiilen yaptığı iş, resmiyetteki işinden farklı olan işçilerin nasıl değerlendirileceği konusunda ne yazık ki bilgim yok.

 307. selamın aleykum.ben kyk da kaloriferciyim asıl işmidır.ayrıca boyle yine soru soran oldu.birisine asıl iş dedınz birisne yardımcı dedınız.karıştırdınız galiba

  1. Necmettin bey, karıştırmadım. Dikkatli okursanız, kaloriferciliğin kamu kurumlarında yardımcı iş olduğunu her seferinde yazıyorum. Sadece KYK yurtlarında kalorifercilik işinin asıl iş olduğuna dair Yargıtay kararları olduğu için, KYK yurtlarında kalorifer işi asıl iş olarak kabul edilebilir. Onun dışındaki kamu kurumlarında yardımcı işlerdendir.

  1. Karayollarında laboratuarda ne iş yapıldığını ve bu işin yol yapımıyla alakasını bilmediğim için cevap veremiyorum Erdal bey.

 308. Mustafa bey soruma bir yorum yapmadınız ben bir yatılı okulda 5 yıldır ambar memuru olarak çalışıyorum alımım da ambar memuru olarak geçiyor sizce asıl işe girer mi ?

  1. Faysal bey daha önce bu sorunuza cevap verdim. Ama eski yorumların arasında bulamadığınızı düşünüyorum. Tekrar cevap vereyim; okullarda asıl iş eğitim ve öğretim faaliyetleridir. Buna göre okulda ambar görevlisinin yaptığı işin asıl iş olduğunu söylemem mümkün olmaz.

   1. Mustafa bey pansiyonlu okulda çalışıyorum bana verilen görev taksimatında başlıca görevlerim

    Ambar memurunun başlıca görevleri şunlardır:

    a. Satın alınan eşya, araç-gereç, makine ve erzakın tesliminde hazır bulunmak, muayene edilerek kabullerine karar verilen erzak, araç-gereç. eşya ve makineyi ambar veya depoda özenle korumak; tutmak, gerekli olan yerlere usulüne göre vermek,
    b. Demirbaş eşya esas defteriyle kullanılmaya yarayan erzak, eşya, araç-gereç ve makineye ait ambar ve depo esas defterlerini ve yatılı öğrenci eşya ve gerecini dağıtma defterini tutmak,
    c. “Ayniyat Talimatnamesi” hükümlerine göre demirbaş eşya hakkında gereken işlemleri tamamlamak,
    d. Sayman mutemedi tarafından düzenlenen tabelaya göre erzakı nöbetçi öğretmenin yanında çıkarmak ve tabelayı imza ettirmek
    e. Depo çıkış pusulalarını düzenlemek ve müdüre imzalattırarak malzemeyi vaktinde ilgililere vermek, okula gelen yiyecek ve gerecin muayenesi ve teslimi için “Ayniyat Talimatnamesi” gereğince yapılması gereken işleri izleyip sonuçlandırmak; bu iş ve işlemlerle ilgili belgeleri saklamak,
    f. Ambar ve depolara giren ve çıkan eşya kayıtlarını, “Ayniyat Talimatnamesi” esaslarına göre zamanında yapmak, malî yıl başında ambar ve depo sayımları sonunda cetvel ve tutanakları düzenlemek. pansiyonlu okullar yönetmeliğinde ambar memuru genel idare hizmetleri (GİH) sınıfına giriyor. Ben bu görevi kadrolu ambar memurundan devraldım.

 309. Merhaba, Akdeniz bölgesinde elektrik şirketinde elektrik faturası okuma personeliyim yaptığım iş ne olarak geçer acaba?

  1. Elektrik şirketinde kastınız, elektrik dağıtım şirketiyse evet elektrik dağıtımı ve satışı yapan şirketlerde sayaç okuma işi bana göre asıl işlerdendir.

  1. Yılmaz bey bu sorunun cevabı ne şoförü olduğunuza, hangi aracı kullandığınıza göre değişir.

 310. belediyede taşerondan bilgisayar mühendisi olarak çalışıyorum asıl işmidir

  1. Ne iş yaptığınızla alakalıdır. Bilgisayar mühendisi olarak bilgi işlem faaliyeti yapıyorsanız, belediyede bilgi işlem faaliyeti yardımcı işlerdendir.

 311. Hasta kabul dosyalama arşiv işlemleri icin yardimci iş diye yazmissiniz,Fakat Hastanelerde Tıbbi sekreterlerin oldugunu ve bu tur islemlerin tibbi sekreterlerce yapilmasi gerektigini bilmiyorsunuz sanirim.Kaldiki 17 nolu iş kolu kanuna tabi olundular saygilar :))

  1. Tarık bey; ben Yargıtay’ın yalancısı’yım… Siz daha iyi bilirsiniz. O nedenle bu konuda daha fazla yorum yapmayacağım. Daha önce yazdığım bir TON cevap var zaten. Zahmet edip okursunuz artık.

 312. hocam bende belediyenin taşeron firmasında parkda görevliyim sulama bakım işleri yapıyorum.park bekçiliğide denebilir acaba asıl işmidir.Tşkler saygılar

   1. park bekçiliği diye geçince acaba yan işmiyim diye düşünmüştüm teşekkür ederim hocam.

 313. mustafa bey gençlik ve spor bakanlığında teknik serviste taşeron olarak çalışıyorum elektrik teknisyeni olarak bu asıl işmidir yardımcı işmidir

  1. Gençlik ve Spor Bakanlığında elektrik teknisyenliği yardımcı işlerdendir Murat bey.

 314. Bir üniversite hastanesinde taşeron olarak tesisat kadrosundan girmiş makine teknikeriyim. Hastanede çeşitli bölümlerde kadrolu teknisyen ve teknikerler var. Örnek vericek olursak elektrik , elektronik , tesisat gibi. Ben ve benım gıbı calışan arkadaşlara kadro gelecekmi. Asıl iş tanımından gelmiyceğini düşünüyorum fakat aynı işi yapan kadrolu memur olması benı düşündürüyor

  1. Kimlere kadro gelebileceği konusunda yorum yapmamayı tercih ediyorum. Sizinle aynı işi yapan kadrolu personelin olması elbette önemlidir ama bunun takdiri nihayetinde Bakanlar Kurulunda olacaktır.

 315. Slm mustafa bey ben belediyede çalışıyorum kanal açma aracının sorumlusu olarak iş yapıyorum soför ise sadece arabayı kullanıyor diğer işlerin hepsini ben ve arkadaşim yapıyoruz bu asıl işmidir

  1. Efe bey alanınız çok teknik. Kanal açma ile ilgili sizi yanıltmak istemediğim için cevap veremiyorum.

 316. Merhaba ben üniversitede çalışıyorum bize görev tanımı diye bir yazı geldi önceki görev tanımından daha farklı içeriği ise (kayıt ve kayıt yenileme işlerinde kullanılan evrakın düzenlinmesi paketlenmesi postalanabilir hale getirilmesi, bu işlemler sonunda tasnif edilerek arşivlenmesi ve/veya veri girişlerinin yapılması işleridir)görev tanımımız neden değişti anlamıyorum.mesela öncekinde öğrenci kayıtlarını kayıt yenilemelerini yapmak kimlik diploma dağıtmak öğrenciyi bilgilendirmek vs diğer memur ve işçi arkadaşlarla aynı masada aynı işi yapıyorum..bana yardımcı olur musunuz? teşekkürler

  1. Eski görev tanımınızla yenisini karşılaştırdığımda şu sonuca varabiliyorum; bahsettiğiniz eski görev tanımınız asıl iş kapsamında değerlendirilebilecekken, yeni görev tanımlarınız açıkçası yardımcı işler kapsamında görünüyor. Takdiri size bırakmaktan başka bir şey yapamam Sibel hanım.

   1. Cevabınız için çok teşekkür ederim.Ben yine aynı işimi memur arkadaşlarla yapmaya devam ediyorum.İstendiği zaman görev tanımı değiştirilebiliniyor mu? Bunda bir yanlışlık yok mu? demek ki kadro verilmek istenmiyor dava açma hakkım var mı?

    1. Sibel hanım, görev tanımı değiştiği için dava açamazsınız. Ancak, yeni görev tanımınızın yanlış olduğunu düşünüyorsanız buna istinaden gerekli girişimlerde bulunabilirsiniz. Kadro verilmezse ne olur, onu da o zaman değerlendirmek lazım.

 317. devlet hastanesinde bilgi islem olarak calismaktayim asıl ismi yardımcı ismi mustafa bey şimdiden tsk ederim

 318. Mustafa bey ben ben belediyede temizlik islerinde zemin süpürge operatörüyüm.yaptığım is asıl ismi

 319. Mustafa bey..

  Ben üniveste hastanesinde kaloriferciyim ..
  asil ismi yardimci ismi ne olarak geciyor..??

    1. Sizinle aynı işi yapan kadrolu memur, sizin işinizin asıl iş olduğunu göstermez. Bu ancak muvazaa’ya sebep olabilir.

 320. MUSTAFA BEY BEN KAMU HASTANELER BİRLİĞİNDE TIBBİ SEKRETER ADI ALTINDA BİLGİ İŞLEM PERSONELİ OLARAK ÇALIŞMAKTAYIM İŞ TANIMI DOKTORUN HER SÖYLEDİĞİNİ EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE BİLGİSAYAR A GİRMEKTİR. YANİ TAHLİL. RÖNTGEN . İLAÇ RAPORU.RAPOR …VS BİZLER 17 NOLU İŞ KOLUNDAN 10 NOLU İŞ KOLUNA ÇEKTİLER BUNA İSTİNADEN KOYNA KAMU HASTANELER BİRLİĞİNDE ÇALIŞAN BİLGİ İŞLEM PERSONELLERİ İŞ KOLU DEĞİŞİKLİ NEDENİYLE DAVA AÇIP MAHKEME TARAFINDAN 17 NOLU İŞ KOLU OLARAK KARAR VERİLDİ VE RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI BUNA İSTİNADEN SAYIMIZ TAM OLARAK 120 BİN OLARAK SÖYLENİYOR BAKANLAR KURULU BİZE YARDIMCI İŞ SİNİZ DERSE MAHKEME YOLU AÇIKMIDIR BİR NETLİK KAZANDIRIRSANIZ SEVİNİRİM

  1. Şükrü bey Bakanlar Kurulunun kararına dava açmanın faydası olmayacağı kanaatindeyim. Zaten kadro verilme işlemi kanun ile yapılacaktır. Böyle bir durumda ise kanun maddesinin yargıya taşınabileceği yer ancak Anayasa Mahkemesi olur. Dolayısıyla hukuken sizlerin yapabileceği pek bir şey yok.

 321. Merhaba büyükşehir belediyesinde proje şube müdürü şoförüyüm aynı zamanda daire başkanı. Benim işim asıl işçi mi mustafa bey.

  1. Mücahit bey kamu kurumlarında makam şoförlükleri yardımcı işlerdendir. Belediye ya da başka bir kurum olması fark etmez.

 322. CVP VERDİĞİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM MUSTAFA BEY PEKİ SENDİKALAR VE HAKEM HEYETİ KAMU HASTANELERİNDE ÇALIŞAN OTOMASYON ELEMANLARINA SİZ ASIL İŞCİSİNİZ GREV YAPMA HAKKINIZ YOK SADECE ARA BULUCUYA GİDEBİLİRSİNİZ DİYEREKTEN BİLGİ VERİLDİ GREV HAKKI SADECE YARDIMCI İŞLER GİDEBİLİR DENİLDİ .BİNLERCE AÇILAN DAVALAR VE BİLİR KİŞİ RAPORLARI BUNLARIN HEPSİ VE SAYIN FARUK ÇELİK KONUŞMASINDA BİLGİ İŞLEM PERSONELLERİNE SİZ ASIL İŞCİSİNİZ DEMESİNE RAGMEN HÜKÜMET BİLGİ İŞLEME YARDIMCI İŞ DİYE BİLİRMİ MUSTAFA BEY ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM .

  1. Şükrü bey bilgi işlem faaliyeti hastaneler için zaten yardımcı işlerdendir. Ama bilgi işlem personelinin yaptığı iş fiilen tıbbi sekreterlik ise o zaman iş değişir. Yoksa, hastanelerde bilgi işlem faaliyetinin yardımcı işlerden olduğuna dair Yargıtay kararları mevcuttur.

 323. Bu yaz sonunda 112 ambulansimda sofor olarak ise başladım yaptığımız iş asıl ismidir bide kadro gelecekse illaki iki yıl çalışmış olmak gibi bir şart olur mu

  1. Daha önce de yazdığım gibi, eğer ambulans şoförlüğü özel sertifikasyon gerektiriyorsa bence asıl iştir. Ama ehliyeti olan herkes bu işi yapabiliyorsa o zaman sonuç değişebilir. Net bir fikrim yok ne yazık ki.