Askere gidecek olan işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

Askere giden işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

Askere gitmek için işten ayrılan bir işçinin kıdem tazminatı alabileceğini biliyoruz. Kanun, bu hususu açıkça düzenlemiştir. Peki bu işçi, askere gideceği için işten ayrıldığı için ihbar tazminatı almaya da hak kazanır mı?

Askerlik nedeniyle kıdem tazminatı

Daha önce başka bir yazımda açıkladığım üzere; istifa eden bir işçi normal şartlar altında kıdem tazminatı alamazken, bunun üç istisnası vardı. Bu istisnalardan birisi de, erkek işçinin zorunlu askerlik görevini ifa etmek üzere istifa etmesiydi. Bu nedenle işten ayrılan bir işçiye kıdem tazminatının ödenmesi gerekmektedir. Hatta, askerden dönen işçinin bazı hakları da vardır ve bu konuda bilgi almak isterseniz şu yazıma göz atabilirsiniz.

İhbar tazminatı

Yazının konusu olan soruya cevap vermeden önce kısaca ihbar tazminatından bahsetmek gerekir. İş Kanununda iki türlü fesih vardır. Bunlardan birincisi haklı nedenle fesihtir ve İş Kanununun 24 ile 25inci maddeleri kapsamında yapılır. Bu fesih türünde taraflar, iş sözleşmesini derhal ve beklemeksizin feshedebilirler.

İkinci fesih türü ise bildirimli fesihtir. 24 ve 25inci maddelere uymayan bir feshin 17nci madde kapsamında yapılması gerekir. Bu maddeye göre iş akdini feshetmek isteyen taraf, işçinin kıdemine göre belirlenen ihbar süreleri kadar önceden karşı tarafa bildirim yapmakla mükelleftir. İşte bu ihbar sürelerine uymadan iş sözleşmesini sona erdiren taraf, karşı tarafa ihbar tazminatı ödemekle yükümlü olur.

asker ihbar tazminatı

Görüldüğü üzere ihbar tazminatını hak edebilmek için, her şeyden önce karşı tarafın iş akdini sona erdirmiş olması ve sonrasında ihbar sürelerine riayet etmemiş olması gerekir. Buna göre, şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki; işten kendisi ayrılan taraf hiçbir şekilde ihbar tazminatı hak edemez.

Askerlik nedeniyle işten ayrılanın ihbar tazminatı

Askerlik nedeniyle işten ayrılmanın doğasında, işçinin işten ayrılması vardır. Yani burada işçi, askere gidecek olmasından kaynaklanan bir nedenle işten ayrılmakta ve kıdem tazminatını talep etmektedir. Yukarıda söylediği temel kural gereği de, hangi gerekçeyle olursa olsun, işten kendisi ayrılan bir işçi ihbar tazminatı alamayacaktır.

SONUÇ

İhbar tazminatına hak kazanmanın bazı koşulları vardır. Ancak bunların ilki ve en önemlisi, iş sözleşmesini karşı tarafın sona erdirmiş olmasıdır. Dolayısıyla, hangi nedenle olursa olsun, işten kendisi ayrılan bir işçi ihbar tazminatı alamaz. Bu kapsamda, askere gitmek için işten ayrılan işçi de ihbar tazminatı alamayacaktır.

, ,
Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.