Askere giden işçi işsizlik maaşı alır mı?

Askerlik nedeniyle işten ayrılan işçi işsizlik maaşı alır mı?

İşsizlik maaşı almak için hem prim şartı vardır hem de belirli şartlar altında işten ayrılmak gerekir. Temel kural olarak işçinin, haklı bir nedenle işten ayrılması ya da kusuru yokken işten çıkarılması gerekir. O halde, askerlik görevini yapmak üzere işten ayrılan bir işçinin işsizlik maaşı alma hakkı var mıdır?

İşsizlik maaşı hangi şartlarda ödenir?

İşten ayrılan işçinin her şeyden önce, son 3 yıl içinde en az 600 gün sigorta priminin olması gerekir. Bunun dışında, işten ayrılmadan geriye doğru son 120 gün içinde kesintisiz olarak sigorta priminin yatırılmış olması da gerekir. Prime dair bu iki şart dışında; işçinin kusuru yokken çıkarılmış olması ya da haklı bir nedenle işten ayrılmış olması da gerekir. Bu üç şartı bir arada taşıyan işçiye işsizlik maaşı bağlanır.

Askere giden işçinin işsizlik maaşı bakımından durumu

Normal şartlar altında, askere gitmenin işçi için haklı bir fesih nedeni olmadığı düşünülebilir. Bu düşünce İş Kanununun 24üncü maddesi bakımından da doğrudur. Nitekim 24üncü maddede işçinin haklı fesih nedenleri belirtilmiş ve bunların arasında askere gidilmesi sayılmamıştır.

İşsizlik ödeneği alma şartları

Bu yazı da ilginizi çekebilir

Ancak İşkur tarafından yayımlanan İşsizlik Sigortası Kanununun Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 4üncü maddesine göre; muvazzaf askerlik nedeniyle hizmet akdi sona erenler için işverenler İAB düzenleyecek ve bu durumda olan sigortalı işsizlerin terhis tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde İşkur’a başvurmaları halinde işsizlik ödeneği işlemleri başlatılacaktır.

Askere gideni işsiz, dönüşte işsizlik maaşı alır

askerlik nedeniyle işsizlik maaşı alınır mı?

Bu halde; askerlik nedeniyle işten ayrılan işçi askere gidecek ve görevini tamamladıktan sonra İşkur’a başvuracaktır. Terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde İşkur’a başvurulması halinde, bu kişiye işsizlik maaşı bağlanacaktır. Başvuru esnasında askerlik terhis belgesinin de götürülmesi gerekmektedir.

Önemli bir uyarı da yapmak istiyorum. İşverenler, işçilerinin işten çıkışlarını SGK’ya bildirirken bir de çıkış kodu bildirirler. İşten askerlik nedeniyle ayrılan bir kimse, mutlaka çıkış kodunu sorgulamalı ve kodun 12 olarak girildiğinden emin olmalıdır. Aksi takdirde, askerlik dönüşünde İşkur’a başvurduğunda sıkıntı yaşaması muhtemeldir.

SONUÇ

Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılan işçinin çıkışı, işveren tarafından SGK’ya 12 koduyla bildirilir. İşte bu işçi askerliğini yaptıktan sonra, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde İşkur’a başvurursa, bu kişiye işsizlik maaşı bağlanacaktır.

Bir başka deyişle; askere giden işsiz, işsizlik maaşını askerdeyken alamayacak; ancak terhis olduktan sonra alabilecektir.

 

, ,
Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.