Özel hastaneler ne kadar ilave ücret alabilir?

Özel hastaneye gittiniz ve muayene olmak istediniz. Sağlık sigortanız olduğu halde hastane sizden fark ücreti istedi. Bu yasal mıdır? Özel hastaneler ne kadar ilave ücret / fark ücreti alabilir? İlave ücret nedir? Genel sağlık sigortalısı olarak SGK ile …

SGK implant tedavisini karşılar mı?

Sosyal güvenlik kapsamında yer alan bir vatandaşın en temel haklarından birisi de sağlıktan yararlanmaktır. Bu kapsama diş rahatsızlıkları da girer. Ancak diş tedavilerinde karşılanan masraflar, normal tedaviler gibi değildir. Peki SGK implant tedavilerini karşılıyor mu? Diş tedavisinde özel …

SGK çıkış kodu değişikliği nasıl yapılır?

İşçi işten ayrıldığında işveren, işçinin çıkışını bir kodla SGK’ya bildirir. Bu kod birçok açıdan önem arz eder. Ancak hangi nedenle olursa olsun; işveren SGK çıkış kodunu değiştirmek isteyebilir. Peki ama SGK çıkış kodu ne zamana kadar değiştirilebilir ve …

Arabuluculuk sonrası dava açma süreci

01/01/2018 tarihinden itibaren, işçiler için zorunlu arabuluculuk müessesi getirildi. Böylece, işverenden alacağı olan işçinin, alacağı için dava açmadan önce arabulucuya başvurması gerekiyor. Eğer arabulucuda bir uzlaşma sağlanamazsa, işçi bu defa dava açabiliyor. Peki ama arabulucu sonrası dava açma …

İşe iade arabulucu başvurusu

Zorunlu arabuluculuk sistemi geldiğinden bu yana, iş mahkemesinde dava açmadan önce arabulucuya başvurmak artık bir dava şartı haline geldi. İşe iade davası açmadan önce de arabulucuya başvurmak gerekiyor. Peki işe iade için arabulucu başvurusu nasıl yapılır? İşe iade …

Engelli kimliği nasıl ve nereden alınır?

Toplumsal açıdan dezavantajlı olan engellilerin, bu dezavantajlarının azaltılması ya da ortadan kaldırılması için devlet ve diğer kuruluşlar tarafından sunulan hizmetler vardır. Bu hizmetlerden faydalanmak için bazen engelli kimlik kartı gerekebilir. Peki engelli kimlik kartı nereden alınır ve şartları …

Bağkurlu doğum parası alabilir mi?

Eski adıyla Bağkurlu, yeni adıyla da 5510 sayılı Kanunun 4/1-b maddesi kapsamında yer alanlar, bağımsız çalışanlardır. Bunlar başkası yanında çalışmaz ve kendi işini yapar. Peki ama bağkur sigortalıları da tıpkı işçiler gibi doğum parası alabilir mi? Doğum parası …

SGK hasta bezi alma şartları

Bazı hastalıklarda, alt bezi kullanılması şart olabilir. Bu mecburiyet hem çocuk hem de yetişkin hastalar için geçerlidir. SGK tarafından, belirli şartlarda, alt bezi ücreti karşılanmaktadır. Peki ama SGK bez parası alma şartları ve miktarı 2019 yılı için nedir? …

Engelli araç alma şartları

İster doğuştan olsun, ister sonradan; her bir engelli, diğerleri gibi yaşamak ve imkanlardan faydalanmak hakkına sahiptir. İşte devlet de bu gerekçeyle, engelli vatandaşları için pozitif ayrımcılık yapmakla yükümlüdür. Engellilere sağlanan indirimli otomobil alma hakkı da bunlardan birisidir. Peki …

İşçinin eğitimlere katılması zorunlu mudur?

İşyerlerinde düzenlenen eğitimlerin bazıları yasal zorunluluklar nedeniyle yapılırken, bazıları da işverenin isteği üzerine yapılır. Peki bu işyerinde çalışan bir işçi eğitimlere katılmak zorunda mıdır? Eğitime katılmayan işçi işten çıkarılabilir mi? İşverence düzenlenen eğitimler İşverence eğitim düzenlenmesi iki temel …

Eğitimde geçen süreler mesaiden sayılır mı?

Çalışma hayatında, işçilerin çeşitli eğitimlere gönderilmesi ya da işyerinde eğitimler düzenlenmesi sık rastlanan bir durumdur. Peki ama bu eğitimler çalışma süresinden sayılır mı? Eğitime katılan çalışana fazla mesai ücreti ödenmesi gerekir mi? Çalışanın eğitime alınması Eğitim konusunda yaşanan …