Kişisel koruyucu donanım nedir?

Kişisel koruyucu donanım kavramını birçok işçi duymuştur. İş sağlığı ve güvenliğine verilen önemin artmasıyla ve özellikle 6331 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte kişisel koruyucu donanımlar (KKD) hayatımıza iyice girdi. Peki kişisel koruyucu donanım (KKD) nedir? Kişisel koruyucu donanımın …

Bursa SGK iletişim bilgileri

Sosyal Güvenlik Kurumu her ilde ve birçok ilçede örgütlenmiştir. İllerde bir il müdürlüğü ve bunun dışında yeterince merkez müdürlükleri bulunmaktadır. SGK Bursa iletişim bilgilerini ve harita üzerinden adresini aşağıda bulabilirsiniz: SGK Bursa adresi SGK Bursa il müdürlüğü Demirtaşpaşa …

Kapıcılar asgari geçim indirimi alabilir mi?

Apartman görevlileri ya da genel bilinen adıyla kapıcılar, diğer işçilere göre maaş bakımından avantajlı durumdadır. Peki kapıcılar AGİ alabilir mi? AGİ kapıcılar için uygulanabilir mi? AGİ nedir? AGİ, asgari geçim indirimi kavramının kısaltmasıdır ve aslında VERİLEN bir şey …

SGK çıkış kodu 1 ve 2 olan işçinin hakları

İster işçi işten ayrılmış, isterse de işveren işçiyi çıkarmış olsun; iş sözleşmesi sona erdiğinde işverenin bu durumu işten ayrılış bildirgesi ile SGK’ya bildirmesi gerekir. Bu bildirge de bir de çıkış kodu bölümü yer almaktadır. Peki SGK çıkış kodu …

GSS primi ne kadar?

Genel sağlık sigortası ülkedeki herkesi sigorta kapsamına almayı hedefleyen ve çok küçük bir kesim hariç, herkesin zorunlu olarak katıldığı bir sistemdir. Peki ama genel sağlık sigortası prim borcu 2019 yılı için ne kadar? Genel sağlık sigortası nedir? Genel …

Genel sağlık sigortası nedir ve kimleri kapsar?

Genel sağlık sigortası kavramıyla 2008’de yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile tanıştık. Peki ama genel sağlık sigortası nedir? Kimler genel sağlık sigortası kapsamındadır? GSS hangi yükümlülükleri beraberinde getirir? Genel sağlık sigortası ve …

İlave tediyeden icra kesilir mi?

İlave tediye, kamuda çalışan işçilere maaşları dışında yapılan bir ödemedir ve yılın belirli dönemlerinde parça parça ödenmektedir. Peki ilave tediyeden icra kesintisi yapılır mı ve yapılırsa tediyenin tamamı haczedilebilir mi? İlave tediye nedir? İlave tediyenin ne olduğunu, miktarını …

İşkur işbaşı eğitim süresi yıllık izin süresi ve kıdem tazminatından sayılır mı?

İşkur tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programları kapsamında çalışan işçiler, bu programların sonunda bazen işveren tarafından çalıştırılmaya devam edilmektedir. Peki böyle bir durumda, işbaşı eğitim kapsamında işyerinde çalışılan süreler, yıllık izin ve kıdem tazminatı bakımından dikkate alınır mı? İşkur …

Kısa çalışma ödeneği nedir ve nasıl başvurulur?

Kısa çalışma ödeneği; ekonomik, sektörel ya da bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerinde faaliyetin durması ya da azalması sonucunda, işçilere verilen bir tür ödenektir. Peki kısa çalışma ödeneğine kim başvurabilir ve hangi şartlarda alınır? Kısa çalışma nedir? Kısa …

Part time çalışmada süt izni hakkı

Süt izni, doğum yapan anneye tanınan haklardan birisidir ve işçinin talebi halinde kullandırılması zorunludur. Peki ama kısmi süreli çalışmada süt izni olur mu? Olursa, nasıl kullanılır? Süt izni nedir? Süt izni, 4857 sayılı İş Kanununun 74üncü maddesinde düzenlenen …