Azami süreli iş sözleşmesi

Azami süreli iş sözleşmesi nedir?

İş sözleşmelerinin çeşitlerini sayarken belirli süreli iş sözleşmesi ya da belirsiz süreli iş sözleşmesinden, kısmi süreli iş sözleşmesi ya da tam süreli iş sözleşmesinden bahsederiz. Azami süreli iş sözleşmesi ise bu kavramlardan farklıdır. Peki farkı nedir? Önce belirli süreli iş sözleşmesine bakalım.

Belirli süreli iş sözleşmesi

İşin belirli süreli bir iş olması, belli bir işin tamamlanması için yapılması ya da belirli bir olgunun ortaya çıkması vb. objektif bir şartın bulunması gibi durumlarda işveren ile işçi arasında imzalanan iş sözleşmesi belirli süreli kabul edilir.

Belirli süreli iş sözleşmesini belirsiz süreli iş sözleşmesinden ayıran temel fark elbette sözleşmenin belirli bir süresinin olması ve bu süre sonunda kendiliğinden fesih olacak olmasıdır. Belirli süreli iş sözleşmeleri esaslı bir neden olmadıkça üst üste yani zincirleme yapılamaz. Öğretmenlerin belirli süreli iş sözleşmesi yapma zorunluluğu gibi esaslı nedenlerin olması halinde ise üst üste belirli süreli iş sözleşmeleri yapılabilir.

Azami süreli iş sözleşmesi

Görev Tanımı Nedir? Niçin Önemlidir?

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

Bu kavramı birçoğunuzun ilk defa duyduğuna eminim. Bunun nedeni, azami süreli iş sözleşmeleriyle gerçek hayatta çok fazla karşılaşmamamız olsa gerek. O zaman önce tanımını yapmakla başlayalım.

Azami süreli iş sözleşmesi; taraflar arasındaki sözleşmenin azami yani en çok süresinin belirlendiği ancak daha az süre de devam edebilen bir tür sözleşmedir. Örneğin araştırma görevlisi atayan bir özel üniversite, sözleşmenin en çok 3 yıl süreceğini iş sözleşmesiyle belirlemiş olabilir. Ama bu işin 3 yıl süreceği anlamına gelmez. Bu, taraflar arasındaki sözleşmenin en çok 3 yıl sürebileceği anlamına gelir.

Azami süreli sözleşmenin niteliği

Yukarıda da belirtildiği üzere, bu tür sözleşmelerde koyulan süre sözleşmenin süresi olmayıp azami süresi olduğundan burada belirli süreli bir sözleşmeden söz edilemez. Bu tip bir iş sözleşmesi belirsiz süreli kabul edilmelidir.

Belirli süreli iş sözleşmesinin dezavantajları

azami sureli sozlesme iscidunyasi

Azami süreli iş sözleşmesi belirsiz süreli kabul edildiğinde belirli süreli iş sözleşmesinin iki temek dezavantajından kurtulmuş olunmaktadır. Bunlar işe iade davası açamama ve ihbar sürelerinden faydalanamamaktır.

Bildiğiniz üzere işe iade davası önemli bir dava olup sonucunda işçi 12 aylık ücretine kadar tazminatlar kazanabilmektedir. Aynı şekilde ihbar tazminatı da işçinin 8 haftalık ücretine kadar hesaplanabilen bir tazminat türüdür. İşte belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan bir işçinin işe iade davası açması mümkün değilken aynı zamanda bu işçi ihbar sürelerinden de faydalanmaktadır.

Azami süreli iş sözleşmesinin hukuki sonuçları

Azami süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan bir işçi tıpkı belirsiz süreli çalıştırılan bir işçi gibi, özel şartları taşıması halinde, işe iade davası açabilecek ve bu işçi işten çıkarılmadan belirli bir süre önce de işçiye bildirim yapılması gerekecektir.

SONUÇ

Birbirine çok benzeyen belirli süreli iş sözleşmesi ile azami süreli iş sözleşmesi kavramları birbirine karıştırılmamalıdır. Azami süreli iş sözleşmesini belirli süreli iş sözleşmesinden ayıran en temel özelliği, bu tip bir sözleşmedeki sürenin işin süresi değil de sözleşmenin devam edeceği azami süreyi ifade etmesidir.

Ayrıca azami süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi, belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçinin sahip olduğu haklara da sahip olacak ve dolayısıyla iş güvencesi, ihbar önelleri gibi haklardan da faydalanabilecektir.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.