Bağkur prim borcu olanlar sağlıktan yararlanabilir mi?

5510 sayılı Kanunun 4/b maddesine tabi olanlar yani eski deyimiyle bağkurlular sağlık yardımından faydalanabilmektedir. Peki ama bağkur borcu olan bir vatandaş, SGK’nın sunduğu sağlık hizmetinden faydalanabilir mi? Bir başka deyişle, bağkur borcu varken hastanede muayene olunabilir mi?

Bağkurlu ne demektir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasıyla birlikte Bağkur denildiğinde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarları anlaşılmalıdır.

Bunların temel özelliği kendi işlerini yapmaları ve sigorta primlerini de yine kendilerinin ödemesidir.

Bağkur prim borcunun ödenmemesi

Bağkur prim borcu bizzat ilgili tarafından yatırılacağı için, dönem dönem aksayabilmektedir. Bu durumda önemli olan aksamanın süresi olup belirli bir müddet sonra sağlıktan yararlanmak mümkün olmamaktadır.

Bağkurlulular için sağlıktan yararlanma koşulu

Yazımızın konusu, bağkur borcu bulunması halinde sağlıktan yararlanma hakkının ne olacağına ilişkin olsa da; bundan önce, sağlıktan faydalanmak için gereken ön şartı belirtmek gerekir.

İlk defa bağkurlu olan birinin sağlıktan faydalanması için, hastaneye ya da sağlık kuruluşuna başvurduğu tarihten geriye doğru son bir yıl içinde en az 30 gün prim ödemiş olması gerekir.

Şubat ayında eksik gün bildirimi nasıl yapılır?

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

Bu şart sağlanmadan zaten sağlıktan yararlanılamaz. Bu şartı sağlamasına rağmen sonradan prim borcu biriken ve ödemeyen bağkurlunun durumunun ise ayrıca değerlendirilmesi gerekir.

doktor kontrol listesi ve masası

Bağkur borcu en çok ne kadar gecikmeli?

5510 sayılı Kanunun 67nci maddesinde, Bağkurluların sağlıktan yararlanma şartı açıkça belirtilmiştir. Buna göre bağkurlunun “Sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması” gerekir.

Ancak “21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre Bağkur borcu tecil ve taksitlendirilmişse, tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler için” bu hüküm uygulanmaz.

SONUÇ

Bağkur borcu olanların sağlıktan faydalanıp faydalanamayacağını 3 somut örnekle açıklayalım:

  • Bağkurlunun ödenmemiş prim borcu 60 gün ve daha az ise, bu kişi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlıktan faydalanabilir.
  • Bağkurlunun ödenmemiş prim borcu 61 gün ve daha çok ise ama bu borçlar taksitlendirilmişse ve taksit ödemelerinde sorun yoksa, kişi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler yine sağlıktan faydalanabilir.
  • Bağkurlunun ödenmemiş prim borcu 61 gün ve daha fazla ise ve kişi bu konuda tecil/taksitlendirme gibi hiçbir işlem yapmadıysa, artık ne yazık ki hem kendisinin hem de bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıktan faydalanması mümkün değildir.

Bu nedenle bağkurlu vatandaşlarımızın ödenmemiş prim gün sayısını 60’ın üzerine çıkarmamaları ve çıkarsa da bunu taksitlendirmeleri önem arz etmektedir.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.

Sitemizin en üstünde yer alan KİRACILARA MÜJDE başlıklı REKLAMI tıklayan ve ziyaret ettikleri sitede FORM dolduran okuyucularımızın yorumları ÖNCELİKLE cevaplanmaktadır.