Banka hesabına haciz koyulan işçinin maaşı elden ödenir mi?

Banka hesabına haciz koyulan işçiye elden ödeme

Bilindiği üzere ülke genelinde 10 ve daha çok işçi çalıştıran işverenlerin, işçilerine yapacakları her türlü ödemeleri banka aracılığıyla yapmaları zorunludur. Ama işçinin banka hesabına haciz konulmuşsa ve işçi işverenden ücretini elden ödemesini istiyorsa ne olacaktır?

Hangi işçilerin ücretleri bankadan ödenmek zorundadır?

İş Kanununun 32 nci maddesinde ve ilgili yönetmelikte belirtildiği üzere, bir işverenin Türkiye’de çalıştırdığı işçi sayısı toplamı 10 olduğu andan itibaren, bu işveren işçilerine elden para ödeyemez. İşçinin maaşından fazla çalışma ücretine, genel tatil ücretinden ikramiyesine kadar bütün ödemelerin banka kanalıyla yapılması zorunludur. Bu noktada işçinin talebi ya da rızasına bakılmaksızın ödemeler bankalar kanalıyla yapılmalıdır.

Ya banka yoksa?

İşçilerin çalıştığı yer şehir dışında bir yol ya da baraj şantiyesi olabilir. Ya da adı ne olursa olsun, yakınında banka şubesi ya da ATM’si bulunmayan bir çalışma ortamı olabilir. Böyle bir durumda bile elden ödemeye izin verilmemiş ve işçi ücretlerinin bu kez de en yakın PTT şubesine yatırılması istenmiştir.

İşçinin bir saatlik ücreti nasıl hesaplanır?

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

Kanun koyucunun tüm para alışverişlerini kayıt altına almak istemesinden kaynaklanan bu durum gereğince, zorunluluk halinde bile elden ödeme kesin olarak yasaklanmıştır.

Peki işçinin banka hesabı hacizliyse ne olacak?

İşçinin ücretinin kanunen ¼ ü haczedilmektedir. Ya da işçinin muvafakat vermiş olması durumunda bu oran da artabilmektedir. Böyle bir halde bulunan bir işçi, işverenine dilekçe verse ve ücretini elden almak istediğini beyan etse ne olur? Netice işçi zor durumda kaldığı için böyle bir talepte bulunmaktadır. Yoksa işverenin elden ödemek gibi bir niyeti bulunmamaktadır.

Bunun için ilgili mevzuata bakmamız gerekir. İşçi ücretlerinin banka kanalıyla ödenmesini düzenleyen Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesi ‘Zorunluluk Hali’ başlığını taşımaktadır. Bu maddeye göre; banka kanalıyla ödeme yapması zorunlu olan işverenler, işveren vekilleri ya da üçüncü şahıslar, işyerlerinin bulunduğu yerde banka şubesi olmaması ya da çalışanlarına banka kanalıyla ödeme yapılmasına imkan olmaması halinde ödemeler PTT şubeleri aracılığıyla yapılır.

Yukarıdan da anlaşılacağı üzere ‘çalışanlarına banka kanalıyla ödeme yapılmasına imkan olmaması’ hali bir tür zorunluluk hali olarak kabul edilmiştir.

Hacizli banka hesabı bir zorunluluk hali midir?

isci maas haciz elden odeme

Bu soruya kestirmeden cevap vereyim: Hayır. İşçinin banka hesabının hacizli olması demek, onun üçüncü bir şahısla yaşadığı bir alacak verecek meselesi yüzünden hukuki olarak bir borcu ödemekle yükümlü kalması demektir. Bu durumda bile normal şartlar altında işçinin maaşının en çok ¼ üne haciz konulabilmektedir.

Ama işçinin maaşının isterse hepsine haciz konulsun, bu durum kanaatimce işvereni alakadar eden bir durum değildir. İşçi ile işveren arasındaki ilişki, işçi ile üçüncü kişi arasındaki ilişkiden bağımsız ele alınmalıdır. Yani işveren, sebebi ne olursa olsun, işçinin maaşını bankaya yatırmak zorundadır. Çünkü bu, mevzuatın âmir hükmüdür.

Çıkış yolu var

Peki çıkış yolu yok mu? Bana göre bu sorunun bir çözümü mevcuttur. Kanun koyucunun istediği şey işverenin işçinin parasını banka aracılığıyla yatırmasıdır. İşçinin istediği ise banka hesabına haciz konulduğundan, ücretini tam olarak almaktır. Bu durumda işçinin noter kanalıyla bir başkasına maaşını alması için yetki verdiği bir vekaletnameyi işverene vermesi ve bu şahsın hesabına paranın yatırılmasını istemesi durumunda işçinin ücreti kendi hesabına değil de noter kanalıyla yetki verdiği kişinin banka hesabına yatırılabilir.

Haciz işlemi için yazı işverene gelmişse!

O zaman iş değişir. Yukarıdaki çözümün bu durumda geçerli olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü üstteki çözümde işverenliğe gelmiş her hangi bir haciz bildirimi ve kesinti yazısı yoktu. Dolayısıyla işvereninin, işçinin banka hesabına koyulmuş hacizlerden bilgisinin olması da beklenemezdi. Ama eğer İcra Müdürlüğü tarafından işyerine yazı yazılmışsa ve işçinin maaşının belirli bir miktarının kesilerek kendilerine gönderilmesi istenmişse, bu durumda işçiye maaşını başka bir hesaptan ya da elden ya da PTT kanalıyla tam ödemenin hukuki olmayacağı kanaatindeyim.

SONUÇ

Toplamda en az 10 işçinin çalıştığı işyerinde bir işçinin banka hesabında haciz varsa ve işçi bu nedenle ücretinin elden ödenmesini talep ediyorsa izlenmesi gereken yol şu olmalıdır:

  • İşçinin ücreti hiçbir şekilde elden ödenemez.
  • İşçinin ücreti, işçinin başka bir şahsa yetki verdiği noter onaylı bir vekaletname sunması ve bu vekaletnamede ismi yazılı şahsın banka hesabına ücretinin ödenmesini talep etmesi üzerine, bu üçüncü şahsın hesabına ödenebilir.
  • İcra Müdürlüğünden işverenliğe gelen ve haciz kesintisi yapılmasını isteyen bir yazı mevcutsa yukarıdaki işlem uygulanamaz. İşveren artık, işçinin ücretinden gerekli kesintileri yapmakla mükelleftir.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

2 Yorum

  1. mrb. ben emekli maaşı almaktayım.Bankalara hacizlerim var
    yeni işe girdim ama iş yeri bu hacizlik olduğum bankalardan biri ile anlaşmalı olup başka bankaya maaşını yatıramayız dediler. Şimdi hacizim olan banka hesap acar mı? acarsa maaşıma BLOKE koyabilir mi? (maaşımı almamı engelleyebilir mi?)
    (maaştan icra yolu ile olan 1/4 kesinti değil/ diğer bir banka daha maaşımı almadan iş yerine 1/4 kesinti için icradan yazı göndermiş)
    toparlamak istiyorum::::emekli maaşıma haciz konamıyor.Yeni işe başladım alaçaklılardan biri önce davranıp işyerine kesinti için haciz yazısını gördermiş. maaş için hesap açılacak olan banka (garanti bnk) ilede haciz var eğer buraya maaş yatarsa kesinti sonrası bankaya yatan kalan maaşımın tamamına BLOKE konabilir mi? Saygılarımla,

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.