Belediye işçisi tayin olabilir mi?

Belediyeler de kamu kurumudur ve diğer kamu kurumlarında olduğu gibi, belediye işçileri de başka belediyelere ya da kurumlara geçmek isteyebilir. Peki bu mümkün müdür? Belediye işçisinin tayin hakkı var mıdır?

Kurumlar arası geçiş

Bir kamu kurumunda çalışan personelin, bir baka kamu kurumuna geçiş yapmasına kurumlar arası geçiş denir.

Kurumlar arası geçiş memurlar için mümkündür. Memurun geçmek istediği kuruma başvurması, bu kurumun eski kurumdan muvafakat talep etmesi ve eski kurumca muvafakat verilmesiyle süreç tamamlanır.

Memurların kurumlar arası geçişinin yasal dayanağını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74üncü maddesi oluşturur. Peki işçilerde durum nasıl?

İşçilerin tayin hakkı

Öncelikle şunu söylememiz gerekir ki; işçilerin kamu kurumları arasında nakil imkanına yönelik herhangi bir mevzuat düzenlemesi yoktur.

Bunun anlamı; işçiler açısından kurumlar arası geçişin teknik olarak mümkün olmadığıdır. Ama bir başka bakış açısıyla, mevzuat düzenlemesi olmadığına göre, bunun önünde bir engel olmadığı da söylenebilir. O halde hangi görüş esas alınmalıdır?

İşçilerin belediyede işe alınması ve işten çıkarılması

Hangi kurumda olursa olsun, işçiler 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir. Dolayısıyla bunlarla iş sözleşmesi yapılması ve işten çıkarılırken de İş Kanununun öngördüğü kuralların uygulanması gerekir.

Belediyeler kadroları nispetinde işçi alır ve bu işçilerle iş sözleşmesi yapar. İş sözleşmesinin nasıl ve hangi usulle sona erdirileceği de yine mevzuatla belirlenir.

Belediyeler arası işçi geçişi olmaz

Yasal bir dayanağı olmadığı için, bunun mümkün olmadığını düşünüyorum.  Yani bir belediyenin diğer belediyeden işçiyi talep etmesi, çalışılan belediyenin buna muvafakat vermesi ve işçinin yeni belediyeye geçmesi şeklindeki bir uygulama doğru olmayacaktır.

belediye işçisi tayin hakkı

Belediyeler arası nakil istifayla olur

Aslında buna tam olarak nakil de denemez. Yani bir belediyeden bir başka belediyeye geçmek isteyen işçi öncelikle istifa etmelidir.

Ardından yeni belediyeye başvurmalı ve burasıyla yeni bir iş sözleşmesi imzalamalıdır. Bunun ise bazı sonuçları ve riskleri olacaktır:

  • Belediyeden istifa eden işçi ihbar süresine uymak zorundadır.
  • İstifa ettiği için kıdem tazminatı hakkı yanacaktır.
  • İstifa ettikten sonra, başvurduğu belediye kendisini işe almazsa, ortada kalacak ve uzun bir dava sürecine girecektir.

belediye işçi nakli

SONUÇ

Belediyeler arası işçi geçişi olur mu? Teknik anlamda bir kurumlar arası geçişten bahsediyorsak, bunun mümkün olmadığını söylemem gerekir.

Yani işçinin tüm haklarıyla birlikte; yıllık izin, kıdem, maaş gibi, başka bir belediyeye nakil yoluyla geçmesi teknik olarak imkansızdır.

Başka belediyeye geçmek isteyen işçinin çalıştığı belediyeden istifa etmesi ve diğer belediyeyle iş sözleşmesi imzalaması gerekir. Bunun sonucu ise, işçinin tüm haklarının sıfırlanması olacaktır.

Ancak bu söylediğimizin aksini iddia edenler de olabilir; onlara da saygı duyarım. Çünkü belediyeler arası işçi geçişi konusu mevzuatla düzenlenmemiştir ve belirttiğimiz kanaat de yorumumuzdan ibarettir.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.