Belirli süreli iş sözleşmesi

İş Kanununda yer alan sözleşme türlerinden birisi de belirli süreli iş sözleşmesidir. Çalışma hayatında en sık kullanılan iş sözleşmesi türü olmasa da işverenlerin belirli süreli iş sözleşmesi düzenlemek ihtiyacı duydukları durumlar olabilir. Sizin için özgün ve kullanışlı bir belirli süreli iş sözleşmesi örneği hazırladık.

İş Kanununda iş sözleşmesi türleri

İş sözleşmesi işçinin iş görmeyi ve karşılığında işverenin de ücret ödemeyi taahhüt ettiği bir sözleşme türüdür. Elbette bu tanım, iş sözleşmesinin en temel tanımı olup ücret dışında birçok husus da iş sözleşmesiyle düzenlenecektir.

İş Kanununda da ihtiyaçları karşılamak üzere çeşitli iş sözleşmesi türleri sayılmıştır. Bunlar sırasıyla; sürekli ve süreksiz, belirli ve belirsiz, kısmi süreli ve tam süreli, çağrı üzerine çalışma, uzaktan çalışma, deneme süreli ve takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri olarak sayılabilir.

Belirli süreli iş sözleşmesi nedir?

Belirli süreli iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin belli bir süreye bağlı olarak yapılmasını ifade eder. Öyleyse belirli süreli iş sözleşmesinin belirlenmesinde temel kriter “süre” olacaktır. Bu sözleşme türüne ait diğer temel bilgiler aşağıdaki Yargıtay kararında sıralanmıştır:

“…Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar” şeklinde düzenleme ile belirli süreli iş sözleşmesi konusundaki esaslar belirlenmiştir. İş ilişkisinin süreye bağlı olarak yapılmadığı hallerde sözleşmenin belirsiz süreli sayılacağı vurgulanarak ana kural ortaya konulmuştur.

Belirli süreli iş sözleşmesinden söz edilebilmesi için sözleşmenin açık veya örtülü olarak süreye bağlanması ve bunun için objektif sebeplerin varlığı gerekir. İşçinin niteliğine göre sözleşmenin belirli ya da belirsiz süreli olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Buna karşın, yapılan işin niteliği belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilmesi için önem arz etmektedir. Belirli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif şartlara bağlı olarak “belirli süreli iş sözleşmesi” yapılabilecektir…” 22 Hukuk, 2017/22405 E. ve 2019/10836 K.)

İşçi ücretsiz izin dilekçesi örneği

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

Belirli süreli iş sözleşmesinin sonuçları

İş sözleşmesinin belirli süreli yapılmasının beli başlı sonuçları şu şekilde sıralanabilir:

  • İşçi iş güvencesi hükümlerinden faydalanamaz, yani işe iade davası açamaz
  • İşçi ihbar tazminatı hak edemez ve ödemek zorunda da kalmaz

belirli süreli iş sözleşmesi

Her durumda belirli süreli iş sözleşmesi yapılamaz

Şu durum dikkatlerden kaçmamalıdır ki; sırf bazı yasal yükümlülüklerden kaçınmak için belirli süreli iş sözleşmesi düzenlenmemelidir. Bu durum uyuşmazlık konusu olduğunda, mahkemeler sözleşmenin ismine değil niteliğine bakarak karar vermelidir.

Belirli süreli olarak düzenlenen sözleşmelerin zincirleme şekilde düzenlenmesi de bu şekildedir: iscidunyasi.com/belirli-sureli-is-sozlesmesi-arka-arkaya-yenilenebilir-mi

iş sözleşmesi örneği belirli süreli

Belirli süreli sözleşme örneği

İnternette birçok yerde iş sözleşmesi örnekleri mevcut. Bunları incelediğinizde neredeyse tamamının birbirinin aynısı olduğunu görürsünüz. Daha da ilginci, bu iş sözleşmelerinin gereksiz laf kalabalıklarıyla doldurulmuş olmasıdır.

Örneğin fazla çalışma ücretinin nasıl hesaplanacağı ya da genel tatil günlerinde çalışan işçiye ödenecek ücret veya işçinin yıllık izin sürelerinin kaç gün olduğu gibi konular bu kabildendir.

Aslında bu bilgilerin hiçbirinin iş sözleşmesinde yer alması gerekmez. Çünkü bu bilgiler zaten ana mevzuat olan İş Kanununda vardır ve yazılmasalar da uygulanmaları mecburidir.

O halde nelerin is sözleşmesinde yer alması gerekir? Temel bilgilerin dışında sadece “alınması gereken” bazı onayların yer alması yeterlidir. Fazla çalışma onayı, genel tatil çalışması onayı veya yer değişikliği onayı gibi…

Diğer hususlarda ise, eğer İş Kanununun öngördüğü şartlardan daha iyisi işçiye verilecekse, bu durumda bunların iş sözleşmesine yazılması gerekir.

Sizlere en kullanışlı ve sade haliyle belirli süreli iş sözleşmesini burada sunuyoruz. İnceleyebilir, indirebilir ve tekrar düzenleyebilirsiniz.

drive.google.com/open?id=0B3IQOb5JnsdQTzVuUjIxekw5Rk0

Belirli süreli iş sözleşmesiyle ilgili kullanışlı bazı bilgilere aşağıdaki yazılarımızdan da ulaşabilirsiniz:

iscidunyasi.com/belirli-sureli-is-sozlesmesi-suresi-en-az-ve-en-fazla-ne-kadar-olabilir

iscidunyasi.com/belirli-sureli-is-sozlesmesinde-ihbar-suresi-olur-mu


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.