Belirli süreli iş sözleşmesinde ihbar süresi olur mu?

Belirli süreli iş sözleşmesinde ihbar süresi olur mu?

İhbar süresi; işçinin kıdemine göre belirlenen ve iş akdini feshedecek tarafın, fesih tarihinden belirli bir süre önce karşı tarafa bildirimde bulunmasını gerektiren bir öneldir. Belirli süreli iş sözleşmesi ise, işçinin çalışacağı sürenin başından belirlendiği ve dolayısıyla iş akdinin sona ereceği tarihin de belli olduğu bir sözleşme türüdür. O halde, belirli süreli bir iş sözleşmesinde ihbar öneline uymak gerekmekte midir?

İhbar süresi ne kadar?

İşi 6 aydan az süren işçi için 2 hafta, işi 6 aydan 1,5 yıla kadar süren işçi için 4 hafta, işi 1,5 yıldan 3 yıla kadar süren işçi için 6 hafta, işi 3 yıldan çok süren işçi için 8  hafta olarak belirlenmiştir. İşçi ya da işveren, İş Kanununun 17nci maddesinde göre iş sözleşmesini sona erdirmek için karşı tarafa bildirimde bulunduklarında, yukarıdaki süreler geçince iş akdi sona ermiş kabul edilmektedir.

İhbar süresi için belirsiz süreli iş sözleşmesi şart

İhbar sürelerinden bahsedebilmemiz için ilk şart, iş sözleşmesinin belirsiz süreli olmasıdır. Şöyle ki; belirli süreli bir iş sözleşmesinde işin bitiş tarihi hali hazırda belli olduğuna göre, karşı tarafa işin sona ereceği tarihi tekrar bildirmenin hiçbir manası yoktur.

İhbar sürelerinin varlığının temel nedeni, iş akdini sona erdirecek olan tarafın karşı tarafa belli bir süre öncesinde haber vermesini neticesinde tarafların tedbirlerini alabilmelerine olanak sağlamaktır.

SONUÇ

belirli süreli iş sözleşmesinde ihbar

Sözleşmenin bitiş tarihinin en başından belli olduğu belirli süreli bir iş sözleşmesinde, ayrıca ihbar süreleri kadar önce bildirimde bulunulmasının hiçbir anlamı yoktur.

Kaldı ki; şartları oluştuğunda ihbar sürelerine uyma yükümlülüğü sadece “belirsiz süreli iş sözleşmeleri” için öngörülmüştür. Dolayısıyla, belirli süreli iş sözleşmelerinde ihbar tazminatı da gündeme gelmeyecektir.

 

 

 


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.