Belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Belirli süreli iş sözleşmesinde kıdem tazminatı

İş sözleşmeleri çeşitli açılardan farklı türlere ayrılır. Bunlardan birisi de sözleşmenin süreli olup olmamasına göre değişen belirli süreli iş sözleşmesi ile belirsiz süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesinde işin bitiş tarihi belli olduğuna göre kıdem tazminatı gündeme gelir mi?

Belirli süreli iş sözleşmesi

Belirli süreli iş sözleşmesinin temel özelliği, belli bir süreyi ihtiva etmesidir. Her sözleşmenin belirli süreli yapılması mümkün değildir. İşin özelliği bunu gerektirmeli, esaslı bir nedene ve objektif ölçülere dayanılmalıdır. Kanunun belirli süreli iş sözleşmesinin düzenlenmesini mecbur tuttuğu haller de esaslı neden kabul edilir. Örneğin özel okullarda görev yapan öğretmenlerle belirli süreli iş sözleşmesi yapılması zorunludur.

Kıdem tazminatı nedir?

İşveren bünyesindeki kıdemi en az bir yıl olan ve sözleşmesi belli şartları sağlayarak sona eren işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. İşçinin son ay brüt ücreti esas alınarak hesaplanan kıdem tazminatı, çalışılmış olan her bir yıl karşılığında bir brüt ücret olarak hesaplanır ve bundan sadece damga vergisi kesilir. Bu nedenle, yüksek meblağlar tutabilen kıdem tazminatı işçiler için önemlidir.

Belirli süreli iş sözleşmesinin feshinde kıdem tazminatı olur mu?

belirli süreli iş sözleşmesinde kıdem tazminatı

Belirli süreli iş sözleşmelerinin niteliği gereği, süre sonunda her hangi bir fesih bildirimine gerek olmadan sözleşme sona ereceğinden, kıdem tazminatı da gündeme gelmeyecektir. Ancak bu, belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesinde asla kıdem tazminatı alınamayacağı anlamına gelmez.

Eğer belirli süreli iş sözleşmesi, bitiş tarihinden önce ve haksız olarak işveren tarafından feshedilirse ve işçinin de o işyerindeki kıdemi en az 1 yılsa; bu işçi kıdem tazminatı alabilecektir. Benzer şekilde eğer işçi belirli süreli iş sözleşmesini haklı bir nedene dayanarak feshetmişse ve yine en az 1 yıllık kıdemi varsa; bu işçi de kıdem tazminatı alabilecektir.

SONUÇ

Belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçi için “kesinlikle kıdem tazminatı alamaz” ya da “mutlaka alır” demem mümkün değildir. Aşağıdaki durumlara göre cevap değişecektir:

  • Belirli süreli iş sözleşmesinin süresi bitmişse, sözleşme kendiliğinden sona ereceğinden kıdem tazminatı gündeme gelmeyecektir.
  • İşveren belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçisini sürenin bitiminden önce ve haklı bir nedeni olmadan çıkarmışsa; ayrıca işçinin o işyerindeki kıdemi de en az bir yıl ise kıdem tazminatı alınabilecektir.
  • Belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçi, sürenin bitiminden önce ve haklı bir nedenle işten ayrılırsa; ayrıca işyerindeki kıdemi de en az bir yıl ise kıdem tazminatı alabilecektir.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.

Bu yazımızı, alttaki sosyal medyada hesaplarının birinden paylaşan ziyaretçilerimizin yorumları ÖNCELİKLE cevaplanmaktadır. Yorum yaptığınız kullanıcı adıyla Sosyal Medya kullanıcı adınızın aynı olması yeterlidir.