Bildirimli fesih nedir?

Bildirimli fesih nedir?

Bildirimli fesih; işçinin ya da işverenin iş sözleşmesini feshetmeden belirli bir süre önce karşı tarafa bildirimde bulundurmasını gerektiren bir fesih türüdür. Bu feshin en belirgin özelliği, feshin derhal yapılmaması ve belirli bir sürenin geçmesiyle geçerlilik kazanmasıdır.

Bildirim süreleri

Önce İş Kanununun 17nci maddesinde yer alan ihbar sürelerinden bahsetmem gerekir. İşçinin kıdemine göre belirlenen bu süreler; 6 aya kadar kıdemi olan işçi için 2 hafta, 6 ay ile 1,5 yıl arasında kıdemi olan işçi için 4 hafta, 1,5 yıl ile 3 yıl arasında kıdemi olan işçi için 6 hafta ve 3 yıldan çok kıdemi olan işçi için 8 haftadır.

Bildirimli fesih hangi hallerde olur?

İş Kanununda iki tür fesih vardır. Bunlar derhal fesih ve bildirimli fesihtir. Adından da anlaşılacağı üzere derhal fesih, tarafların iş akdini istedikleri zaman sonlandırabildikleri bir fesihtir. İş Kanununun 24 ve 25inci maddelerine göre yapılan fesihler bu türdendir. İşte, 24 veya 25inci madde kapsamında bir fesih söz konusu değilse feshin 17nci madde kapsamında bildirimli olarak yapılması gerekir.

Bildirimli feshin hangi hallerde olduğunu tek tek saymak mümkün değildir. Ancak tersten gidilmesi mümkündür. Yani, derhal fesih imkânı yoksa bildirimli fesih yapılacaktır. İşçinin derhal fesih hakkını şu yazımda ve işverenin derhal fesih hakkını da bu yazımda açıklamıştım.

Bildirimli fesih neden var?

Ortada işçinin işten derhal ayrılmasına ya da işverenin işçisini derhal işten çıkarmasına sebep olabilecek nitelikte bir fiil olmadığına göre, iş sözleşmesini feshedecek olan tarafın karşı tarafı zor durumda bırakmaması esastır. İşçi işten ayrılacaksa, işveren onun yerine işçi aramak durumunda kalacak; işveren işçiyi işten çıkaracaksa, işçi yeni iş bulmak durumunda kalacaktır. Bildirim sürelerinin varlığı, sözleşmenin sona ermesiyle birlikte karşı tarafın en az zararı görmesini sağlayacaktır.

İşçinin ya da işverenin ne yapması gerekir?

bildirimli fesih

Derhal fesih gerekçesi bulunmayan ama iş sözleşmesini de sona erdirmek isteyen taraf, işçinin kıdeme göre belirlenen ve yukarıda belirttiği süreler kadar öncesinde karşı tarafa bildirimde bulunmalıdır. Bu bildirimde, iş akdinin 17nci madde kapsamında sona erdirileceği ifade edilmeli ve ihbar süreleri sonuna kadar sözleşmeye devam edilmelidir. Örneğin istifa edecek olan bir işçi doğrudan işten ayrılmamalı ya da işçiyle artık çalışmak istemeyen bir işveren onu işten hemen çıkarmamalıdır.

İhbar sürelerine uyulmazsa ne olur?

Bildirim sürelerine uyulmasını isteyen İş Kanunu, uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımı da belirlemiştir. Bildirim süreleri kadar beklemek istemeyen taraf, karşı tarafa ihbar tazminatı ödeyerek iş sözleşmesini hemen sonlandırabilir. Örneğin işçisiyle daha fazla çalışmak istemeyen işveren, işçinin ihbar süresi tutarında ücretini peşin ödeyerek onu işten çıkarabilir. Bu noktada, ihbar süresinin ya tam kullandırılması ya da hiç kullandırılmaması gerekir. İhbar süresinin bir kısmını kullandırıp kalanının ücretini ödemenin sonuçlarını daha önce yazmıştım.

SONUÇ

Bildirimli fesih; hem işçi hem de işveren için getirilen bir yükümlülük olup temel amacı, iş sözleşmesini sona erdirecek olan tarafın karşı tarafı zor durumda bırakmasını engellemektir. Çünkü fesih sonunda ya işçi iş aramak zorunda kalacak ya da işveren yeni işçi bulmak zorunda kalacaktır.

Bildirimli fesih yapması gerekirken yapmayan ve derhal işten ayrılan işçi ya da onu işten çıkaran işveren, karşı tarafa ihbar tazminatı ödemek zorunda kalacaktır.

Bildirimli fesih dilekçesi örneğini buradan indirebilirsiniz.

,
Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.