Boşta geçen süreler için hangi ücret esas alınır?

Boşta geçen süreler için ücret hesabı

İşe iade davası açan işçinin, davayı kazanması halinde hak edeceği ödemelerden birisi de boşta geçen süreler için alacağı tazminattır. İşçinin işe iadesine karar veren mahkeme, aslında işçiyi haklı bulmakta ve haklı olan işçinin çalışamadığı ve boşta geçirdiği süreler için bir tazminat belirlemektedir. Bu tazminat neye göre hesaplanmalıdır?

Boşta geçen süreler için belirlenen ücret

İş mahkemesince işçinin işe iadesine karar verilirken bir de boşta geçen süreler için bir tutar belirlenir. İş Kanununun 21inci maddesine göre belirlenen bu tutar, işçinin en çok dört aya kadar ücreti kadar belirlenebilir. Belirlenen bu ücret ile ilgili tartışmalı olan konu, işçinin hangi ücretinin esas alınacağı üzerinedir.

İşçinin hangi zamandaki ücreti esas alınmalı?

Daha önce yayımladığımız bir yazıda işe başlatmama tazminatına esas ücreti açıklamıştık. O yazıda da görüleceği üzere; işe başlatmama tazminatına esas olan ücret, işçinin işten ayrıldığı zamandaki ücreti değil, işverenin işe iade kararına rağmen onu işe başlatmadığı tarihteki ücreti olarak belirleniyordu.

Ancak söz konusu olan boşta geçen süreler için tazminat olunca iş değişmektedir. Bir Yargıtay kararından da ( 9 Hukuk,2010/7151) görüleceği gibi; burada dikkate alınacak olan ücret, işçinin işten ayrıldığı dönemi izleyen ayların ücretleri olacaktır. Yani işçinin işten ayrıldığı tarihten sonraki 4 ay boyunca alması gereken ücret veya emsal işçi ücreti, boşta geçen süre için ücret hesabında kullanılacaktır.

Ücrete hangi ödemeler dahil?

işe iade boşta geçen süreler

İşçinin boşta geçirdiği dönemlere ait ücret hesaplanırken elbette ki ilk gündeme gelecek olan aldığı net ücrettir. Ancak bunun dışında ikramiye, gıda yardımı, yol yardımı, yakacak yardımı ve servis gibi parasal haklar da hesaplamaya dahil edilmelidir. Söz konusu hesaplamalar işçi belirtilen dönemde işyerinde çalışıyormuş gibi yapılmalı ve parayla ölçülebilen tüm değerler dikkate alınmalıdır. Ancak işçinin ancak çalışmasıyla ortaya çıkabilecek olan arızi fazla çalışma ücreti, hafta tatiliyle bayram ve genel tatil günlerinde çalışma karşılığı ücretle satışa bağlı pirim gibi ödemeleri, en çok 4 ay kadar boşta geçen süre içinde ödenmesi gereken diğer haklar kavramı açısından dikkate alınmamalıdır.

SONUÇ

İşe iade davasını kazanan işçi için, mahkemenin belirlediği boşta geçen süreler için ücret hesabıyla ilgili olarak aşağıdaki hususlar söylenebilir.

  • Bu hesaplamaya esas olan ücret; işçinin işten ayrıldığı tarihten itibaren 4 aya kadarki dönemde alması gereken ücrettir.
  • Bu ücrete; yine aynı dönemdeki ikramiye, gıda yardımı, yol yardımı, yakacak yardımı ve servis gibi parasal haklar da eklenmelidir.
  • Boşta geçen sürelere dair ücretten sigorta primleri, damga vergisi, gelir vergisi ve diğer kesintiler yapılmalıdır. (Yargıtay 7 Hukuk, 2013/10151)


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.