İşyeri nedir ve kapsamı neresidir?

İş Kanunu bakımından işyeri nedir? İş kanunu uygulamalarına dair yazılar yazarken sürekli bahsettiğim kavramlardan birisi de işyeridir. İşçiye tanınan birçok hak ve getirilen yükümlülük işyeri sınırları içinde geçerli olduğundan, işyeri tanımını yapmak istedim. İş Kanunu uygulaması bakımından işyeri …

Evlat edinen işçinin hakları nelerdir?

Evlat edinen işçinin hakları İş Kanununda işçinin doğum yapması üzerine, ona tanınan birçok hak bulunmaktadır. Ancak sadece doğum yaparak değil, evlat edinerek de çocuk sahibi olmak mümkündür. Bu yazımda, evlat edinen işçiye dair İş Kanununda tanımlanmış haklardan bahsedeceğim. …

Çıraklar ve stajyerler İş Kanununa göre işçi midir?

İşyerinde çalışan çıraklar ve stajyerler işçi sayılır mı? Bir işyerinde, mesleki bilgisini geliştirmek ve işi öğrenmek için çırak çalıştırılması mümkündür. Bu bazen işverene yapılan bireysel başvuru sonucu olurken, bazen de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardan çıraklar işyerlerine gönderilmektedir. …

İşkur’a işçi şikayeti nasıl yapılır?

İşkur’a nasıl şikayette bulunulur? Çalışan işçi, işyerindeki bazı uygulamaların İş Kanununa aykırı olduğunu düşünüyorsa ya da işten ayrılan bir işçi alacaklarının tamamını alamadığı kanaatindeyse İşkur’a şikayette bulunabilir. Bu şikayet için bir dilekçe doldurulması gerekir. Şikayet nasıl ve nereye …

İşçilere uyarma kınama cezası verilebilir mi?

İşçilere verilecek disiplin cezaları nelerdir? Bilindiği üzere 657 sayılı Kanunda devlet memurları için disiplin cezaları öngörülmüştür. İşçinin işlediği fiilin ağırlığına göre belirlenen bu disiplin cezaları 657 sayılı Kanunda ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. İşçiler ise 4857 sayılı İş Kanununa tabidir. O …

İşçi şehir dışında geçici görevlendirilebilir mi?

İşçinin şehir dışında görevlendirilmesi mümkün mü? İşçinin şehir dışında görevlendirilmesi, çalışma hayatında rastlanabilen durumlardandır. Bazen işçinin görevinin niteliği gereği şehir dışına geçici olarak çıkması mümkünken, bazen de sabit bir işi olan işçiye şehir dışı görevi verilebilir. Peki işçi …

Açık maden işçilerinin hakları nelerdir?

Yer üstünde çalışan maden işçileri Soma maden faciasının yaşanmasının ardından mevzuatta bir takım  değişikliklere gidilmiş ve maden işçilerine özel bazı düzenlemeler yapılmıştı. Bu işçilerin çalışma sürelerinden yıllık izin haklarına kadar getirilen kolaylıklar ve haklar olmuştu. Ancak burada, birçok …

İşçinin görevden uzaklaştırılması mümkün mü?

İşçinin görevden uzaklaştırılması Görevden uzaklaştırma genel olarak bir tedbir uygulaması olmakla beraber, ceza olarak da uygulanabilmektedir. Bilindiği üzere devlet memurları için görevden uzaklaştırma tedbiri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda açıkça düzenlenmiştir. Peki işçi de görevinden uzaklaştırılabilir mi? İş …

İşyerine iş müfettişi gelmesi

Eyvah, iş müfettişi geldi! İş müfettişleri, devlet adına işyerlerinin teftişini yapar. Bu teftişi ise iki türlü gerçekleştirirler. İş müfettişlerinden bir kısmı iş sağlığı ve güvenliği teftişi yaparken bir kısmı da işin yürütümü de denilen İş Kanunu uygulamaları bakımından …