Çalışmaya devam eden işçi, iş mahkemesine dava açabilir mi?

İşçi, çalışırken iş mahkemesine dava açabilir mi?

İş sözleşmesi sona eren işçinin, işçilik alacakları için işveren aleyhine dava açması çok sık görülen bir durumdur. Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı başta olmak üzere; fazla çalışma ücreti ya da yıllık izin ücreti gibi çeşitli alacaklar bu davaların konusu edilebilmektedir. Peki ama çalışmakta olan işçi, işten ayrılmadan dava açabilir mi?

Reklam

Bazı alacaklar iş sözleşmesinin sona ermesine bağlıdır

Burada öncelikle iş sözleşmesinin sona ermesine bağlı olan alacaklardan bahsetmemiz gerekir. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti gibi alacaklar ancak ve ancak iş sözleşmesinin sona ermesiyle gündeme gelirler. Çünkü bunların varlığı öncelikle iş ilişkisinin sona ermesine bağlanmıştır. O halde, bu tip iş akdinin sona ermesine bağlı alacaklar için çalışmaya devam edilirken dava açılamayacağı kabul edilmelidir.

İş sözleşmesinin sona ermesine bağlı olmayan alacaklar

Bunların başında fazla çalışma ücretleri gelmektedir. Aynı şekilde genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti ve maaş gibi bazı alacaklar da iş sözleşmesinin sona ermesinden bağımsızdır. Üstelik bu gibi ücret alacaklarında 5 yıllık zamanaşımı da söz konusudur. İşçi bir işyerinde isterse 30 yıl çalışmış olsun, iş mahkemesine ücret alacağı için dava açtığında en çok geriye dönük 5 yıllık ücretlerini talep edebilmektedir.

İş mahkemelerinin görevi

işten ayrılmadan dava açmak

İş mahkemelerinin işleyişini düzenleyen 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun birinci maddesine göre “İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle … işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya iş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesi ile görevli olarak lüzum görülen yerlerde iş mahkemeleri kurulur”.

Madde metninden de görüleceği üzere iş mahkemesi; işçi ile işveren arasında iş sözleşmesinden ya da İş Kanunundan doğan hukuki uyuşmazlıkları çözmektedir. Açıkça görüldüğü üzere kanun, iş sözleşmesinin sona ermesi şartını getirmemiştir.

SONUÇ

Bir işçinin çalışırken dava açması sık rastlanan bir durum değildir. Bunun temel nedeni, böyle bir dava açan işçinin işini kaybedeceğine dair genel inanıştır. Ama bir taraftan da beş yıllık zamanaşımına tabi olan ücret alacakları, her geçen yıl zamanaşımına uğramaktadır.

O halde hangi gerekçeyle olursa olsun bir işçi, işyerinde çalışmaktayken işçilik alacaklarına ilişkin dava açmak isteyebilir. Eğer işçinin alacağı iş sözleşmesinin sona ermesi şartına bağlanmamışsa dava açılabileceğini düşünüyorum.

İş sözleşmesinin sona ermesine bağlı olan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ya da yıllık izin ücreti gibi alacaklar için ise iş akdi devam ederken dava açılamaz.

NOT: 12/10/2017 tarihinden itibaren İş Kanunundan kaynaklanan bazı alacakları için zamanaşımı süreleri değişmiştir. Lütfen İş Kanunundaki yeni zamanaşımı sürelerine göz atmayı unutmayınız. Aksi takdirde yanlış bilgi edinmiş olabilirsiniz.

 

Reklam
İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

5 Yorum

  1. iş yerinde kendi bölümümde çalıştırılmadığım için birden fazla iş kazası geçirdim buna rağmen beni farklı bölümlerde çalışmaya zorluyorlar bu konuda yasal haklarım nedir bilği verirmisiniz

    1. İş sözleşmenizin içeriğine göre değişir. Sözleşmenize göre, farklı bölümlerde çalıştırılmanız mümkünse, çalışmanız gerekir. İş sözleşmesini incelemenizi tavsiye ederim.

        1. İş sözleşmenizde, size işveren tarafından verilecek diğer işleri yapıp yapmayacağınıza dair hükümler olup olmadığını araştırmanızı tavsiye ederim.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.