Görev yeri / unvanı değişikliğine itiraz dilekçesi örneği

İşçinin görev yerinin değiştirilmesinin sonuçlarını daha önce yazmıştım. Benzer şekilde işçinin görev unvanının değiştirilmesine rastlanmaktadır. Bu tür değişiklikler İş Kanunu uygulamasında çalışma koşullarında esaslı değişiklik olarak kabul edilmektedir. Çalışma koşullarında esaslı değişiklik anlamına gelen bir değişiklik için ise …

İşyeri disiplin yönetmeliği örneği

İnternette yer alan birçok işyeri disiplin yönetmeliği örneği var. Bunların çoğu birbirinin kopyası ve anlaşılması zor yönetmelik örnekleridir. Bu defa sizler için özel bir işyeri disiplin yönetmeliği hazırladım. Bu yönetmeliği dilediğiniz gibi genişletebilir ya da daraltabilirsiniz. Çünkü bir …

Hatalı üretim tespit tutanağı

İşçinin hatalı üretim yapması mümkündür. Bu gerekçeyle işten çıkarılması ise bazı şartların varlığına bağlıdır. Yine de ne olursa olsun, bu tür bir hatalı üretimin mutlaka tutanağa bağlanması ve işçiye imzalatılması ya da tebliğ edilmesi gerekir. İşçi defalarca hatalı …

İşçiler için mazeret dilekçesi örneği

İş Kanununa göre işçinin yıllık ücretli izin hakkı bulunmaktadır. Bu hakkın kapsamını daha önce ayrıntılarıyla açıklamıştık. Ancak işçinin bazen mazeret iznine ihtiyacı olabilir. Yıllık izni kalmayan bir işçinin acil bir işi çıkabileceği gibi, yapmış olduğu bir başka programı …

Deneme süresinde istifa dilekçesi örneği

Deneme süresinin ne olduğunu daha önce yazmıştım. Ayrıca bu süre zarfında işçinin ücretinin mutlaka ödenmesi gerektiğini de başka bir makalemde açıklamıştım. Bugün ise, deneme süresi içindeyken işten ayrılmak isteyen bir işçinin işverene vermesi gereken dilekçe örneğini sizlere sunuyorum. …

Baretsiz çalışan işçi tespit tutanağı

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymamanın işçi açısından iki muhtemel sonucu vardır. Bunlardan birincisi elbette olası bir iş kazası durumunda, işçinin ağır sonuçlarla karşı karşıya kalmasıdır. İkincisi ise, İSG tedbirlerine uymamakta ısrar eden işçinin, bu nedenle işten çıkarılabilmesidir. …

Fazla mesai dahil iş sözleşmesi örneği

Sitemizde daha önce belirsiz süreli iş sözleşmesi örneğinden kısmi süreli iş sözleşmesine kadar birçok iş sözleşmesi örneği paylaştık. Bugün ise yeni bir iş sözleşmesi türünü sizlerle paylaşacağız. Bilindiği üzere Yargıtay, fazla mesai ücreti dahil iş sözleşmelerini geçerli bulmaktadır. …