İşçi tutanaksız işten çıkarılabilir mi?

Tutanaksız işçi çıkarılır mı? Çalışma hayatında tutanaklar oldukça önemlidir. Genelde işçi bir hata yaptığında ya da yasalara aykırı bir davranış sergilediğinde tutanak tutulur. Tutulan tutanaklar ileride işçinin aleyhine kullanılabileceği gibi, işçinin işten çıkarılmasına da neden olabilir. Peki ama …

İşçi yaşlandığı için işten çıkarılabilir mi?

İşçi yaşlandığı için işten çıkarılabilir mi? Bazı koşulların oluşması halinde işverenin geçerli bir nedene dayanarak işçinin iş akdini sona erdirmesi mümkündür. Geçerli neden kavramı ise net olarak belirlenmiş değildir. Her gerekçenin somut olarak kendi içinde değerlendirilmesi gerekir. Peki …

İşten ayrılan işçi hangi haklara sahiptir?

İşten ayrılan işçinin hakları neler? Bu sorunun cevabının tek bir yazıyla verilemeyeceğini biliyorum. Ama bu soru o kadar çok soruluyor ki; en azından temel olarak işçinin hangi haklara sahip olduğuyla ilgili biraz bilgi vermek istedim. İşten ayrılan bir …

Doğum izninden sonra işi bırakmak mümkün mü?

Doğum izninden sonra iş bırakılabilir mi? Doğum izni ya da analık izni; doğum yapan işçiye verilen bir izin türüdür. Bu izinde anne işçi çalışmamakta ve SGK’dan iş göremezlik ödeneği almaktadır. Doğumdan önce ve sonra verilen analık izninin bitiminde …

Performansı düşük olan işçi nasıl işten çıkarılabilir?

Performans düşüklüğü nedeniyle işçinin işten çıkarılması İşçinin çalışma hayatı boyunca aynı performansta olması beklenilemez. Ancak bazı durumlarda performans düşüklüğü devamlılık arz edebilir ve bunun işyerine olumsuz etkileri olabilir. Böyle durumlarda işverenler işçiyi işten çıkarma yoluna gidebilmektedir. Peki ama …

Sakal bırakan işçi işten çıkarılabilir mi?

İşçinin sakal bırakması fesih nedeni midir? İnsanların günlük hayatında nasıl giyindikleri ya da göründükleri onları ilgilendirir. Ancak çalışma hayatında, işverenlerin koyduğu bazı kurallara uyulması, işçinin dilediği gibi giyinememesi ya da görünememesi sonucunu doğurur. Örneğin işçinin her gün tıraş …

Hırsızlık yapan işçinin işten çıkarılması

Hırsızlık yapan işçinin işten çıkarılması Böyle bir durumun yaşanmaması temennimiz olmakla birlikte, çalışma hayatında bu tür vakalara rastlanabilmektedir. İşçinin işyerinde hırsızlık yaptığının tespit edilmesi halinde işverenin hakları nelerdir? Hırsızlık yapan işçi hakkında hangi işlem yapılabilir? İşçinin işyerinde hırsızlık …

Zorla istifa dilekçesi imzalatılan işçinin hakları

İşçiye istifa mektubu imzalatılması İstifanın işçi açısından birçok olumsuz sonucu vardır. Kıdem tazminatı hakkının yitirilmesi, ihbar tazminatı alınamaması ve hatta ihbar tazminatı ödenmek zorunda kalınması bunlardan birkaçıdır. O nedenle işçiler, mümkün oldukça istifa etmeden işten ayrılmanın yollarını aramaktadır. …