İşe iade tazminatı nasıl hesaplanır?

İşe başlatmama tazminatı hesabı İşe iade davasını anlattığımız bu yazıdan da görebileceğiniz üzere, bu davanın önemli sonuçları vardır. Bunlardan birisi de işe başlatmama tazminatıdır. İşe iade davasını kazanan işçisini, buna rağmen işe başlatmayan işverenin ödemekle yükümlüğü olduğu bu …

İşe iade ve kıdem tazminatı aynı davada istenebilir mi?

İşe iade ve kıdem tazminatı birlikte istenebilir mi İşe iade davasının önemini birçoğumuz biliyoruz. Yine de kısaca açıklamak gerekirse; işe iade davasının kazanılması durumunda, işveren işçisini tekrar işe almak istemezse ona yüklü miktarda bir tazminat ödemek zorunda kalmaktadır. …

İşe iade tazminatı kime ödenir?

İşe iade tazminatı İşe iade tazminatı; adından da anlaşılacağı üzere, işçisini işe iade etmeyen işverenin ödemekle yükümlü olduğu bir tazminat türüdür. Dayanağını İş Kanununun 21inci maddesinden almaktadır. Önce işe iade kavramına bir bakalım. İş güvencesi İşe iade, iş …

İşçilerin iş güvencesi var mı?

İşçinin iş güvencesi var mı? İşçi ile memur arasındaki farkın ne olduğu sorulduğunda, birçok okuyucunun vereceği cevap aynı olacaktır: İş güvencesi. Bunun nedeni, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memurların iş güvencesine dair birçok hüküm bulunurken, 4857 sayılı İş …

İşe iade davası sonucunda işe başlamayan işçi

İşe iade davasını kazanan işçinin işe başlamaması İşe iade davasının ne olduğunu daha önceki bir yazımda anlatmıştım. Tekrar aynı konuları uzun uzun anlatmak istemesem de işe iade davası ile ilgili temel bazı bilgileri vermek isterim. Öncelikle işe iade …

İşveren vekili işe iade davası açabilir mi?

İşveren vekilinin işe iade davası açması İşe iade davasının ne olduğunun, bu davayı açmak için hangi koşulların varlığının gerektiğini daha önce ayrıntılı biçimde açıklamıştık. O yazımızda ayrıntılı bir şekilde açıkladığımız işe iade davası açılması şartlarına kısaca değinmekte fayda …

İşe iade için kıdem hesabında raporlu günler

Raporlu günler işe iade davasında kıdemden sayılır mı? İşçinin rapor alması her zaman karşılaşılabilecek bir durumdur. İşçinin iş göremeyeceği bir dönem olan rapor dönemi, işinin hastalanmasından ya da rahatsızlık geçirmesinden kaynaklanmakta olup doktor oluruyla belirlenmektedir. İşe iade davasının …