Çıraklar ve stajyerler İş Kanununa göre işçi midir?

İşyerinde çalışan çıraklar ve stajyerler işçi sayılır mı?

Bir işyerinde, mesleki bilgisini geliştirmek ve işi öğrenmek için çırak çalıştırılması mümkündür. Bu bazen işverene yapılan bireysel başvuru sonucu olurken, bazen de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardan çıraklar işyerlerine gönderilmektedir.

Çırak nedir?

Çırak; bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgiyi, beceriyi ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştiren ve çıraklık sözleşmesi esaslarına göre çalışan kişidir. Çırak olabilmek için kişinin 14 yaşını tamamlamış ve 19 yaşından gün almamış olması, en az ilköğretim mezunu olması ve sağlık şartlarının gireceği mesleğin gerektirdiği işleri gerçekleştirmeye uygun olması gerekir.

Ayrıca kişi 19 yaşından gün almış olsa bile, daha önce çıraklık eğitiminden geçmemişse, yaşına ve eğitim seviyesine uygun olarak düzenlenen mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine kabul edilebilmektedir.

Stajyer nedir?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir okulda öğrenci olup; mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışını geliştirmek, iş hayatına uyum sağlamak, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetiştirilmek ve okulda olmayan tesis, araç-gereci tanımak amacıyla işyerinde staj yapan kişidir. Aynı zamanda meslek yüksek okullarından da stajyerler işyerinde çalışabilmektedir.

İş Kanunu ne diyor?

stajyerler işçi sayılır mı?

İşyerinde çalışan bir kişinin işçi olup olmadığına karar verilebilmesi için bakılması gereken yer, İş Kanunudur. Buna göre Kanunun 4üncü maddesinin (f) bendinde açık bir biçimde çırakların İş Kanununa tabi olmadığı ifade edilmiştir. Aynı şekilde stajyerlerin de İş Kanununa göre işçi sayılmadığını belirtmek gerekir.

Ancak burada önemli bir ayrıntıyı vurgulamak isterim. Genellikle üniversiteden mezun olduktan sonra işyerinde çalışmaya başlayan ve uygulamada stajyer olarak adlandırılan kişiler işçi kabul edilmelidir. Bunlar, okullarından kaynaklı zorunlu bir staj yapmamaktadır. İşe yeni girdikleri için ya da işi öğrenme aşamasında oldukları için bu şekilde adlandırılmaktadır.

SONUÇ

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardan ya da üniversitelerin meslek yüksek okullarından zorunlu staj için gelen kişilerin İş Kanununa göre işçi olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Aynı şekilde çıraklar da İş Kanunu kapsamı dışında tutulmuştur.

Ancak her hangi bir zorunluluk kapsamında işyerinde staj yapmadığı halde; işi yeni öğrendiği için ya da işyerinde yeni olduğu için “uygulamada” stajyer olarak adlandırılan kişiler İş Kanununa tabidir ve işçi olarak kabul edilmelidir.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir